18/05/2023
  190

KONKURS NA STANOWISKO: PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA / PIELĘGNIARZ ODDZIAŁOWY W ODDZIALE CHIRURGII OGÓLNEJ KLINIKI CHIRURGII DZIECIĘCEJ I TRANSPLANTACJI NARZĄDÓW


KONKURS NA STANOWISKO: PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA / PIELĘGNIARZ ODDZIAŁOWY W ODDZIALE CHIRURGII OGÓLNEJ KLINIKI CHIRURGII DZIECIĘCEJ I TRANSPLANTACJI NARZĄDÓW

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Dyrektor Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA / PIELĘGNIARZ ODDZIAŁOWY

W ODDZIALE  CHIRURGII OGÓLNEJ  KLINIKI CHIRURGII DZIECIĘCEJ I TRANSPLANTACJI NARZĄDÓW

 

Do konkursu mogą przystąpić kandydaci spełniający następujące wymagania kwalifikacyjne:

 • tytuł magistra pielęgniarstwa i co najmniej roczny  staż pracy w szpitalu;

lub

 • tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia  i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i co najmniej roczny staż pracy w szpitalu;

lub

 • licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarzadzania i co najmniej 3-letni staż pracy w szpitalu;

lub

 • licencjat pielęgniarstwa i kurs kwalifikacyjny  i co najmniej 4-letni staż pracy w szpitalu;

lub

 • średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarzadzania i co najmniej 5 – letni staż  pracy w szpitalu.

 

Mile widziane:

 • ukończona specjalizacja z pielęgniarstwa chirurgicznego lub pediatrycznego;
 • doświadczenie w pracy w pediatrycznym oddziale chirurgicznym;
 • doświadczenie w zarzadzaniu zespołem pielęgniarskim;
 • umiejętność pracy w interdyscyplinarnym zespole.

Wymagane dokumenty:

 1. Podpisane podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem.
 2. Potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, oraz dokument potwierdzający posiadanie prawa wykonywania zawodu.
 3. Opisany i udokumentowany przez kandydata przebieg pracy zawodowej.
 4. Potwierdzone za zgodność z oryginałem inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata.
 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z  ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nazywanego ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO), w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu.

 

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem:

 

Konkurs na stanowisko Pielęgniarka Oddziałowa / Pielęgniarz Oddziałowy

w Oddziale Chirurgii Ogólnej Kliniki Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów

należy składać osobiście lub przesłać listem poleconym w terminie do 15.06.2023 r. (decyduje data doręczenia), do godz. 15:35 na adres:

 

Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, Dział Polityki Personalnej i Wynagrodzeń

Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa

 

Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie 21 dni od podanego terminu składania ofert. O terminie konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o Regulamin Konkursu dostępny w Dziale Polityki Personalnej i Wynagrodzeń (osoba do kontaktu: Inga  Koniecek, tel. 22 815 12 42).

 

wyrażam zgodę

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę strone zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.