04/08/2022
  210

Ogłoszenie konkursu na stanowisko - PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA / PIELĘGNIARZ ODDZIAŁOWY W ODDZIALE DIALIZ


Ogłoszenie konkursu na stanowisko - PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA / PIELĘGNIARZ ODDZIAŁOWY W ODDZIALE DIALIZ

OGŁOSZENIE O KONKURSIE


Dyrektor Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie
ogłasza konkurs na stanowisko

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA / PIELĘGNIARZ ODDZIAŁOWY
W ODDZIALE DIALIZ

 

Do konkursu mogą przystąpić kandydaci spełniający następujące wymagania kwalifikacyjne:

 • tytuł magistra pielęgniarstwa i co najmniej roczny  staż pracy w szpitalu;

lub

 • tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka  i co najmniej roczny staż pracy w szpitalu;

lub

 • licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarzadzania i co najmniej 3-letni staż pracy w szpitalu;

lub

 • licencjat pielęgniarstwa i kurs kwalifikacyjny  i co najmniej 4-letni staż pracy w szpitalu;

lub

 • średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarzadzania i co najmniej 5 – letni staż  pracy w szpitalu.

Dodatkowo oceniane będzie doświadczenie w zarządzaniu zespołami.

 

Wymagane dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem.
 • Potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, oraz dokument potwierdzający posiadanie prawa wykonywania zawodu.
 • Opisany i udokumentowany przez kandydata przebieg pracy zawodowej.
 • Potwierdzone za zgodność z oryginałem inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z  ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nazywanego ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO), w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu.

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem:

 

Konkurs na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Oddziałowa/y

w Oddziale Dializ

 

należy składać osobiście lub przesłać listem poleconym w terminie do 31.08.2022 r.

(decyduje data doręczenia), do godz. 15.35 na adres:

Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”

Dział Polityki Personalnej i Wynagrodzeń

Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa

 

Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie 14 dni od podanego terminu składania ofert. O terminie konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o Regulamin Konkursu dostępny w Dziale Polityki Personalnej i Wynagrodzeń (osoba do kontaktu: Inga  Koniecek, tel. 22 815 12 42).

wyrażam zgodę

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę strone zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.