28/04/2021

Ogłoszenie o konkursie na Kierownika Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii


Ogłoszenie o konkursie na Kierownika Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Dyrektor Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie
ogłasza konkurs na stanowisko:

 

KIEROWNIK KLINIKI ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

 

Więcej informacji znajdą Państwo w załączniku.

 

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem:

 

Konkurs na stanowisko Kierownika Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii

należy składać osobiście lub przesłać listem poleconym w terminie do 14 maja 2021 r.

(decyduje data doręczenia), do godz. 15.35 na adres:

 

Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”

Dział Polityki Personalnej i Wynagrodzeń

Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa

 

Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie 14 dni od podanego terminu składania ofert. O terminie konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o Regulamin Konkursu dostępny w Dziale Polityki Personalnej i Wynagrodzeń (osoba do kontaktu: Inga  Koniecek, tel. 22 815 12 42, Katarzyna Machanek tel. 22 815 77 86).

wyrażam zgodę

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę strone zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.