348

Konkurs ofert na sprzedaż mebli z Magazynu Przedmiotów Używanych


Sprzedający:

Instytut „ Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka ”

Al. Dzieci Polskich 20

04-730 Warszawa

Zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie ofert na:

sprzedaż następującego asortymentu z Magazynu Przedmiotów Używanych:

             
        

          - krzesła tapicerowane – szt. 32

          /do konkursu załączone zostały zdjęcia oferowanych mebli/.

           

Informacje istotne dla uczestników  konkursu:

 

1. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać w Dziale Logistyki, budynek K, 1 piętro, pokój 111A lub 112B, w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 03.11. 2021 r., do godz. 1000  drogą pocztową, mailową lub osobiście.

 

Koperta powinna być zaadresowana do Wynajmującego na adres:

 

Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”

Al. Dzieci Polskich 20

04-730 Warszawa

Dział Logistyki

      oraz oznaczona następująco

      Konkurs ofert na:

                            sprzedaż stołów drewnianych i/lub krzeseł tapicerowanych

                  z Magazynu Przedmiotów Używanych”

 

2. Termin otwarcia ofert – 03.11.2021 r. godz.1010  budynek K, 1 piętro, pokój 112B

 

3. Minimalna oferowana kwota:   50,00 zł/szt.                                                        

 

4. Kryteria oceny ofert: najwyższa oferowana kwota

 

5. Sposób kontaktowania się z Wynajmującym.

 

Do bezpośredniego kontaktowania się z Najemcami upoważnieni są : 

 

Michał Jabłoński- tel. (22) 815-15-43;     email: m.jablonski@ipczd.pl

Zofia Szymoniczek – tel.(22) 815-15-20; email: z.szymoniczek@ipczd.pl

 

Postanowienia dodatkowe

   a. IPCZD zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu na każdym jego etapie bez

 podania przyczyn, a oferentom nie przysługują z tego tytułu  jakiekolwiek   

       roszczenia.

   b. IPCZD przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy konkursu

       zaoferowali tę samą cenę, jednak o wyborze zdecyduje także  kolejność złożonych

       ofert.

   c. IPCZD zastrzega sobie prawo odrzucenia wybranych ofert bez podania przyczyn,
       a oferentom nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia.

   d. Przed złożeniem oferty zaleca się dokładne obejrzenie przez oferenta dołączonych do  

       konkursu ofert zdjęć mebli przedstawionych do sprzedaży.

wyrażam zgodę

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę strone zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.