Poradnia Chorób i Transplantacji Wątroby


Kierownik: Prof.dr hab. n.med. Irena Jankowska

Lokalizacja: budynek L, niski parter, pokój TRP/02

Zapisy: +48 22 815 19 98

Sekretariat tel: +48 22 815 19 98

Sekretariat fax: +48 22 815 19 98

Adres e-mail: transplantacja.watroba@ipczd.pl


Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. z późniejszymi zmianami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych informujemy, że od dnia 1 stycznia 2015 r. konieczne jest dostarczenie (osobiście do Kancelarii Głównej-bud. F pok.10 bądź za pośrednictwem poczty) do Instytutu oryginału skierowania w terminie do 14 dni roboczych od momentu ustalenia terminu wizyty lub hospitalizacji. Niedostarczenie skierowania w tym terminie skutkować będzie skreśleniem pacjenta z kolejki oczekujących.

art. 20 ust. 2a Świadczeniobiorca jest zobowiązany dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania, o którym mowa w ust. 2 pkt. 5, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących. Do terminu dostarczenia świadczeniodawcy oryginału skierowania stosuje się przepisy art. 165 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.)

 

Jak się zapisać

Wizyty Pacjentów PIERWSZORAZOWYCH do Poradni Chorób i Transplantacji Wątroby wyznacza tylko i wyłącznie Pani Profesor na podstawie oryginału skierowania oraz kserokopii dokumentacji medycznej pacjenta (wyniki badań, karty obserwacji szpitalnych)

Pacjenci pierwszorazowi – wysłać skierowanie pocztą na adres IP-CZD – odpowiedź rodzice dostaną listownie

Wizyta kontrolna lub zmiana wizyty – telefonicznie 022 815 19 98

Godziny pracy Poradni: poniedziałek - piątek 8.00 - 15.35 

 

Profil działalności – hepatologia dziecięca i transplantologia wątroby

 • Diagnostyka i leczenie żółtaczek
 • Diagnostyka i leczenie cholestaz
 • Choroby wątroby uwarunkowane genetycznie: PFIC, Z. Alagille’a, mukowiscidoza, niedobór alfa-1-antytrypsyny, ch. Wilsona
 • Stłuszczenie wątroby i zespół metaboliczny
 • Diagnostyka i leczenie kamicy pęcherzyka żółciowego
 • Przewlekła niewydolność wątroby
 • Opieka hepatologiczna nad pacjentami oczekującymi na transplantację wątroby
 • Opieka epatologiczna nad pacjentami po transplantacji wątroby

Personel

 • 1 lekarz pełnoetatowy – specjalista pediatrii, gastroenterologii i transplantologii klinicznej
 • 2 lekarzy konsultantów specjalistów pediatrii i transplantologii klinicznej
 • 1 lekarz konsultant specjalista pediatrii i gastroenterologii
 • 2 sekretarki
 • 1 pielęgniarka
 • Istnieje możliwość porad dietetycznych i konsultacji psychologicznej
wyrażam zgodę

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę strone zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.