Pracownia Immunologii


Kierownik: prof. dr hab. n. med. Bożena Cukrowska

Lokalizacja: budynek A, parter, pokój 026, 011

Sekretariat tel: +48 22 815 19 69, 62

Adres e-mail: immunologia.zp@ipczd.pl

Adres e-mail: immunologia@ipczd.pl


Profil działalności

Zespół Pracowni Immunologii zajmuje się diagnostyką serologiczną chorób przewodu pokarmowego (celiakii, nieswoistych zapaleń jelit, autoimmunizacyjne zapalenie trzustki) i wątroby (autoimmunizacyjne zapalenie wątroby, PSC) oraz współpracuje z Klinikami IPCZD w zakresie diagnostyki pierwotnych niedoborów odporności (zespołu ATM), infekcji wirusowych, potransplatacyjnego zespołu limfoproliferacyjnego, nowotworów wieku dziecięcego. Pracownia Immunologii prowadzi również badania naukowe w ramach krajowych i międzynarodowych projektów naukowo-badawczych w zakresie oddziaływania bakterii endogennych i probiotycznych na układ immunologiczny i poznania mechanizmów patogenetycznych chorób o podłożu alergicznym i autoimmunizacyjnym.

Wykonywane w Pracowni Immunologii procedury badawcze:

Ocena stężenia autoprzeciwciał (ANA, AMA, LKM, LSP, LMP, ASMA, ANCA, anty-enterocytarnych) w surowicy metodą immunofluorescencji pośredniej i metodą blotów

Kompleksowa diagnostyka serologiczna celiakii (przeciwciała przeciw transglutaminazie tkankowej anty-tTG-IgA, anty-tTG-IgG, przeciwciała przeciwendomyzjalne EMA-IgA, EMA-IgG, przeciwciała przeciw deamidowanym peptydom gliadyny anty-DPG, depozyty tTG-IgA w bioptatach jelita cienkiego)

Ocena ekspresji onkogenów (c-myc, n- myc, EGFR) w materiale tkankowym metodą in situ hybrydyzacji FISH

Ocena ekspresji białek wirusów (HAV, HCV, HBV, polyoma BKV) w materiale tkankowym metodą immunohistochemiczną

Ocena ekspresji antygenu pp65 wirusa CMV w leukocytach krwi obwodowej metodą immunohistochemiczną

Ocena ekspresji genomu wirusów (EBV, CMV) w materiale tkankowym metodą in situ hybrydyzacji FISH

Wyprowadzanie linii limfoblastycznych z limfocytów krwi krążącej i ocena ekspresji białka ATM metodą Western blot

Wszystkie badania wykonywane są na podstawie zlecenia na wykonanie badania.

 

Osiągnięcia

 • Projekty naukowo-badawcze
 • Udział w projektach naukowo-badawczych – 2 projekty międzynarodowe (polsko-holenderski i polsko-czeski), 17 projektów własnych i 2 rozwojowe finansowane przez Komitet Badań Naukowych oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 19 projektów wewnętrznych i zadań statutowych IPCZD,
 • Udział w  Programie Polityki Zdrowotnej MZ w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
 • Udział w projekcie Wieloprofilowa modernizacja infrastruktury naukowo-badawczej Instytutu „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka” finansowanym przez Unię Europejską  w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013
 • Osiągnięcia naukowo- diagnostyczne
 • Opracowanie i wprowadzenie kompleksowej diagnostyki celiakii u dzieci (ocena histologiczna biopsji jelitowej, badanie poziomu autoprzeciwciał p/endomyzialnych, p/transglutaminazie tkankowej, p/deamidowanym peptydom gliadyny w surowicy)
 • Opracowanie i wprowadzenie kompleksowej diagnostyki autoimmunologicznego zapalenia wątroby u dzieci (ocena histologiczna, badanie poziomu autoprzeciwciał  w surowicy: ANA, ASMA, LKM, LSP, LMP)
 • Włączenie polskiej kohorty 594 pacjentów do międzynarodowych molekularnych badań asocjacyjnych – Genome Wide Association Study (w ramach międzunarodoweho projektu polsko-holenderskiego) i wykrycie nowych non-HLA loci współistniejących z celiakią (Dubois PCA i wsp. Nature Genetics, 42: 295-302, 2010)
 • Opisanie mechanizmu działania antyalergicznego bakterii szczepów Lactobacillus casei i Lactobacillus paracasei, wyizolowanych z polskiej populacji oraz opracowanie autorskiego zastosowania tych bakterii w leczeniu atopowego zapalenia skóry u dzieci (zgłoszenie patentowe, Cukrowska i wsp. Folia Microbiol 55:277-280, 2010, Cukrowska B. i wsp. Folia Micorbiol 54: 533-537, 2009)
 • Utworzenia banku DNA  pacjentów z celiakii oraz  banku linii limofblastycznych uzyskanych od pacjentów z zespołem ATM

Publikacje

 • pracownicy Pracowni są autorami i współautorami 115 pełnotekstowych prac  opublikowanych w naukowych czasopismach zagranicznych i krajowych o łącznym „impact factor” – 96,418 i liczbie punktów KBN/MNiSzW – 851
 • wyniki uzyskanych badań były prezentowane na licznych zagranicznych i krajowych konferencjach naukowo-szkoleniowych

Jak przygotować się do badań w Pracowni?

 • Krew do badań diagnostycznych pobiera się  do godziny 11.00. Pacjent powinien być na czczo.
 • Pracownia Immunologii wykonuje badania zewnętrzne płatne.
wyrażam zgodę

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę strone zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.