Pracownia Radioimmunologii i Medycyny Doświadczalnej


Kierownik: mgr Agnieszka Ochocińska

Lokalizacja: budynek B, niski parter; budynek Z, wysoki parter

Sekretariat tel: +48 22 815 73 06; +48 22 815 17 08

Sekretariat fax: +48 22 815 13 13

Adres e-mail:  zaklad.biochemia@ipczd.pl


Profil działalności

W Pracowni Radioimmunologii i Medycyny Doświadczalnej wykonujemy specjalistyczne badania diagnostyczne z zakresu:

alergologii (ponad 50 alergenów wziewnych i pokarmowych),

endokrynologii (hormony płciowe, hormony regulujące gospodarkę Ca-P, węglowodanową i procesy wzrastania),

oceny zaopatrzenia organizmu w witaminę D (25OHD, 1,25(OH)2D),

oceny potencjału antyoksydacyjnego organizmu (witamina A, E, β-karoten),

monitorowania leczenia heparyną drobnocząsteczkową oraz niefrakcjonowaną (aktywność anty-Xa HDCz, aktywność anty-Xa HNF), >> więcej

diagnostyki zaburzeń układu sercowo-naczyniowego (NT-proBNP),

diagnostyki zaburzeń funkcjonowania łańcucha oddechowego (głównie w chorobach mitochondrialnych).

Wszystkie badania biochemiczne wykonywane w Pracowni podlegają ścisłej kontroli z zachowaniem najwyższych standardów jakości. Uczestniczymy w kontrolach międzynarodowych EQAS (External Quality Assurance Services) oraz DEQAS (Vitamin D External Quality Assessment Scheme).

 

Nauka

Pracownia Radioimmunologii i Medycyny Doświadczalnej, obok rutynowej działalności diagnostycznej, aktywnie uczestniczy w realizacji licznych projektów naukowych krajowych i zagranicznych, w tym granty Unii Europejskiej (ROBIN, ESCAPE, CHOPIN - EU Childhood Obesity Programme, EARNEST – Early Nutrition Programming–long term follow up of Efficacy and Safety Trials, NUTRIMENTHE – Effects of early nutrition on mental performance of children, EARLY NUTRITION – Long–term effects early nutrition on later health). Wyniki badań naukowych publikowane są w wielu renomowanych czasopismach międzynarodowych. Pracownia posiada nowoczesną aparaturę badawczą i sprzęt laboratoryjny, w tym: chromatografy cieczowe, spektrometry masowe, automatyczne analizatory immunochemiczne oraz analizator alergologiczny, licznik scyntylacyjny promieniowana gamma i beta, wielofunkcyjny czytnik mikropłytek z różnymi metodami detekcji sygnału (spektrofotometria, fluorescencja, luminescencja) oraz podstawowe wyposażenie pracowni hodowli komórkowych (inkubator CO2, komora laminarna klasy II, mikroskop świetlny odwrócony). Dla celów naukowo-klinicznych wykonujemy oznaczenia wielu rzadkich parametrów, np. anty-IA2, anty-GAD, ICA, C-peptyd, AMH, leptyna, anty-IA2, anty 21-H, makroprolaktyna.  Pracownia w ramach działalności naukowej zajmuje  się również tematyką związaną z zaopatrzeniem organizmu w witaminę D i metabolizmem kostnym, w ramach czego wykonuje oznaczenia stężeń witaminy D i jej metabolitów (cholekalcyferol, ergokalcyferol, 25OHD2, 25OHD3, 3-epi 25OHD metodą spektrometrii masowej) oraz biochemicznych markerów metabolizmu kostnego i chrzęstnego (bALP, OC, ucOC, P1NP, CTx, FGF-23, NT-proCNP).

 

Osiągnięcia

Pracownicy Pracowni Radioimmunologii i Medycyny Doświadczalnej aktywnie uczestniczą w wielu międzynarodowych konferencjach naukowych i klinicznych, otrzymując nagrody i wyróżnienia (m. in. prestiżową nagrodę American Liver Foundation, Mayo Clinic, USA).

Za badania nad gospodarką wapniowo-fosforanową zespół otrzymał nagrodę Polskiej Akademii Nauk im. J. Śniadeckiego w 1987 roku i nadal podejmuje ten temat z wieloma sukcesami m.in. biorąc udział w opracowaniach krajowych zaleceń w dziedzinie osteoporozy i suplementacji witaminą D. Wśród Pracowników Pracowni jest główny organizator konferencji międzynarodowej „Witamina D - minimum, maximum, optimum” i jednocześnie Prezes European Vitamin D Association (EVIDAS).

Kwalifikacje kadry kierowniczej potwierdza European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine certyfikatem EuSpLM (European Specialist in Laboratory Medicine).

Na potrzeby działalności klinicznej i naukowej wdrażane są nowe procedury, często unikatowe na skalę nie tylko krajową, ale także międzynarodową, a wprowadzanie nowych parametrów do panelu oznaczeń oraz metod jest naszym strategicznym celem.

 

Badania wykonywane odpłatnie dla pacjentów indywidualnych

W Pracowni wykonujemy odpłatnie wymienione badania - patrz: Pliki do pobrania - Lista wykonywanych badań laboratoryjnych odpłatnie dla pacjentów indywidualnych w Zakładzie Biochemii, Radioimmunologii i Medycyny Doświadczalnej IPCZD. Aby takie badanie wykonać należy po jego opłaceniu w kasie przy wejściu do Poradni Specjalistycznych zgłosić się do Punktu Pobierania Materiału laboratorium zewnętrznego świadczącego usługę badań laboratoryjnych na potrzeby Instytutu (budynek B, I piętro, wejście do Poradni Specjalistycznych).

Przy braku możliwości osobistej wizyty w Instytucie, badanie można opłacić przelewem (numery kont: mBank 70 1140 1010 0000 4356 9500 1001 lub Getin Noble 95 1560 0013 2367 2381 0996 0001), a materiał pobrany w innym ośrodku medycznym przesłać (wraz z aktualnym skierowaniem i dowodem przelewu) zachowując warunki transportu (patrz: Pliki do pobrania - Transport materiału do badań laboratoryjnych oraz Pobieranie materiału do badań laboratoryjnych). Badania dla innych ośrodków medycznych wykonujemy na podstawie aktualnego skierowania (patrz: Pliki do pobrania), na którym wymagana jest zgoda na obciążenie danej placówki fakturą (podpis gł. księgowego lub dyrektora). W przypadku badań zleconych do pilnego wykonania prosimy o wcześniejsze skontaktowanie się telefoniczne lub e-mailowe w celu potwierdzenia najbliższego terminu wykonywania danego badania.

 

Jak przygotować się do badania

Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania pacjenta do badania, pobrania materiału, jego transportu oraz warunków przechowywania znajdują się w materiałach do pobrania w sekcji Pliki do pobrania.

wyrażam zgodę

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę strone zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.