Zakład Biochemii, Radioimmunologii i Medycyny Doświadczalnej


Kierownik: mgr Agnieszka Ochocińska

Lokalizacja: budynek B,  niski parter, , budynek Z, wysoki parter

Sekretariat tel: +48 22 815 17 76

Sekretariat fax: +48 22 815 13 13

Adres e-mail: zaklad.biochemia@ipczd.pl


Struktura Zakładu:

Profil działalności

Zakład Biochemii, Radioimmunologii i Medycyny Doświadczalnej zajmuje się diagnostyką laboratoryjną w zakresie badań wysokospecjalistycznych oraz działalnością naukową. Wykonujemy około 30 000 badań rocznie, w tym około 15% dla innych ośrodków opieki medycznej w Polsce.

Kliniczna działalność Zakładu obejmuje szeroki wachlarz badań biochemicznych z zakresu alergologii i endokrynologii (hormony płciowe, tarczycy, hormony regulujące gospodarkę Ca-P, węglowodanową i procesy wzrastania).

Unikalną działalnością Zakładu jest diagnostyka wrodzonych wad metabolizmu dotyczących każdego szlaku metabolicznego organizmu ludzkiego. W ramach diagnostyki chorób peroksysomalnych, w tym zaburzeń biogenezy peroksysomu, adrenoleukodystrofii sprzężonej z chromosomem X, choroby Refsuma, wykonywane są oznaczenia stężenia bardzo długołańcuchowych kwasów tłuszczowych (VLCFA) oraz kwasu fitanowego. Jednocześnie zajmujemy się diagnostyką zaburzeń funkcjonowania łańcucha oddechowego (głównie w chorobach mitochondrialnych) obok oceny potencjału antyoksydacyjnego organizmu (witamina A, E, β-karoten). Nasza diagnostyka obejmuje również ocenę metabolizmu aminokwasów (profil 24 aminokwasów), pierwotnych i wtórnych zaburzeń glikozylacji białek (CDG), zaburzeń metabolizmu niektórych puryn i pirymidyn (wykrywanie sukcynylopuryn - SAICAR), diagnostyki zaburzeń beta-oksydacji kwasów tłuszczowych (status karnityny), hiperamonemii i cyklu mocznikowego (kwas orotowy), zaburzeń metabolizmu biotyny (aktywność biotynidazy) i gospodarki węglowodanowej (aktywność urydylotransferazy galaktozo-1-fosforanowej), a także diagnostyki genetycznych niedoborów α1-antytrypsyny.

Wśród unikatowych badań wykonywanych w Zakładzie należy wymienić profil steroidowy (40 metabolitów hormonów steroidowych) oraz katecholaminy (adrenalina, noradrenalina, dopamina) i metoksykatecholaminy (kwasy: VMA, HVA, 5-HIAA), a także 7/8-dehydrocholesterol, które umożliwiają diagnostykę wrodzonych i nabytych zaburzeń biosyntezy i metabolizmu hormonów steroidowych, wrodzonych zaburzeń syntezy cholesterolu (diagnostyka post- i prenatalna zespołu Smitha-Lemlego-Opitza) oraz zaburzeń neurotransmisji na szlaku amin biogennych.

Oprócz wymienionych zagadnień Zakład zajmuje się diagnostyką zakażeń grzybiczych z rodzaju Candida (D-/L-arabinitol), oceną funkcjonalnej integralności błony śluzowej jelit (La/Ma), zaburzeń gospodarki lipidowej (lipoproteinogram), oznaczeniami makroAST w przebiegu bezobjawowych odchyleń w badaniach laboratoryjnych oraz oceną ilościową i jakościową białek (proteinogram).

W Zakładzie wykonywane są także specjalistyczne badania w zakresie terapii monitorowanej leków. Prowadzimy badania farmakokinetyczne produktów leczniczych i metabolizmu tych produktów. Jako jedyni na terenie Polski w ramach tej działalności wykonujemy badania ilościowego oznaczania 6-tioguaniny w krwinkach czerwonych oraz mitotanu, gancyklowiru, NTBC, pirymetaminy i tiopentalu w surowicy krwi.

Zakład zajmuje  się również tematyką związaną z zaopatrzeniem organizmu w witaminę D i metabolizmem kostnym, w ramach czego wykonuje oznaczenia stężeń witaminy D i jej metabolitów (cholekalcyferol, ergokalcyferol, 25OHD, 1,25(OH)2D) oraz biochemicznych markerów metabolizmu kostnego i chrzęstnego (bALP, OC, P1NP, CTx, NT-proCNP - tylko w celach naukowych).

Jednocześnie Zakład prowadzi kompleksową ocenę pacjenta pod kątem wzajemnych zależności między tkanką kostną, tkanką tłuszczową i układem ruchu w oparciu o badania densytometryczne (DXA), obwodową tomografię komputerową (pQCT) i badania przy użyciu platformy diagnostycznej (w tym określenie interakcji pomiędzy tkanką kostną a mięśniową pod kątem wytrzymałości mechanicznej kości, skład tkanek miękkich z wyznaczeniem depozytu androidalnego i gynoidalnego, sprawność układu mięśniowego oraz wiek kostny jako wyznacznik tempa rozwoju biologicznego organizmu). Istnieje także możliwość wykonania badania kości piętowej ilościową metodą ultradźwiękową (QUS). 

Rutynowe badania biochemiczne wykonywane są przez Zakład z zastosowaniem najwyższych standardów jakości. Uczestniczymy w kontrolach międzynarodowych: ERNDIM (European Research Network for evaluation and improvement of screening, Diagnosis and treatment of Inherited disorders of Metabolism), RIQAS (RANDOX Intrenational Quality Assessment Scheme), EQAS (External Quality Assurance Services), DEQAS (Vitamin D External Quality Assessment Scheme) oraz Referenzinstitut für Bioanalytik i LGC Standards PT Schemes. Operatorzy densytometrów i tomografu posiadają międzynarodowe certyfikaty w zakresie densytometrii klinicznej nadawane przez International Society for Clinical Densitometry (Certified Clinical Densitomertist) oraz International Osteoporosis Foundation (Osteoporosis Diagnosis Course with Densitometry Certification).

W ramach działalności naukowej Zakład we współpracy z Klinikami Instytutu „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka” aktywnie uczestniczy w realizacji licznych projektów naukowych krajowych i zagranicznych, w tym grantów Unii Europejskiej (m.in. ROBIN, CHOPIN i ESCAPE). Posiadana aparatura daje niemal nieograniczone możliwości Zakładowi jako wysokospecjalistycznemu ośrodkowi diagnostycznemu i naukowo-badawczemu. Wśród niej należy wymienić spektrometry masowe sprzężone z wysokociśnieniową chromatografią cieczową i gazową, wysokociśnieniowe chromatografy cieczowe i gazowy, analizatory immunochemiczne Cobas e411, Architect i2000SR oraz IDS-iSYS, licznik scyntylacyjny promieniowana gamma i beta, automatyczny analizator alergologiczny UniCAP100, czytniki mikropłytek, w tym wielofunkcyjny z różnymi metodami detekcji sygnału (spektrofotometria, fluorescencja, luminescencja), analizator aminokwasów, densytometry iDXA oraz Prodigy Advance, densytometr ultradźwiękowy, obwodowy tomograf komputerowy, platforma diagnostyczna Leonardo, a także podstawowe wyposażenie pracowni hodowli komórkowych (inkubator CO2, komora laminarna klasy II, mikroskop świetlny odwrócony).

wyrażam zgodę

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę strone zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.