Logo - pozytywna opinia IPCZD


Instytut „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka” to największy i najnowocześniejszy szpital pediatryczny w Polsce oraz instytut badawczy. Pełni rolę ekspercką, opiniodawczą i doradczą dla producentów, dystrybutorów oraz instytucji oceniających bezpieczeństwo i sprawujących nadzór nad bezpieczeństwem produktów dla niemowląt i dzieci. Wydawanie opinii o produktach, przedmiotach i sprzętach dla niemowląt i dzieci jest jednym z naszych statutowych zadań.

 

Proces opiniowania polega na weryfikacji dokumentacji pod względem obowiązujących norm i wytycznych oraz sprawdzeniu jakości produktów, aby mógł być rozpoczęty wymagane jest podpisanie umowy. Realizacja opiniowania Produktu zakończona wydaniem opinii trwa maksymalnie do 8 tygodni od daty otrzymania kompletu dokumentacji.

 

Otrzymanie pozytywnej opinii uprawnia zlecającego do umieszczenia na jednostkowym opakowaniu produktu sformułowania: Produkt posiada pozytywną opinię Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka nr……”. Inne formy powoływania się na autorytet Instytutu "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" są zabronione. Pozytywna opinia IPCZD jest udzielana na okres 3 lat.

 

IPCZD ofertuje opiniowanie następujących grup produktów:

  • Żywność i suplementy diety - Wydajemy opinie o bezpieczeństwie stosowania produktu u niemowląt i dzieci w odpowiednich grupach wiekowych, ze szczególnym uwzględnieniem jego składu i wartości odżywczych, zgodnie z wymogami prawnymi.
  • Kosmetyki, artykuły pielęgnacyjne - Oceniamy receptury oraz skład produktów pielęgnacyjnych w oparciu o obowiązujące przepisy i doniesienia naukowe. W przypadku kosmetyków i artykułów pielęgnacyjnych przeprowadzamy oceny użytkowe na podstawie obserwacji stosowania produktów w codziennej pielęgnacji dzieci pod nadzorem personelu medycznego.
  • Detergenty, repelenty, wyroby medyczne - Oceniamy receptury repelentów, detergentów oraz wyrobów medycznych w oparciu o obowiązujące przepisy i doniesienia naukowe w odniesieniu do poszczególnych grup wiekowych.
  • Zabawki, akcesoria, wyroby i przedmioty użytkowe - Przygotowujemy opinie użytkowe o funkcji wyrobu w odniesieniu do odpowiedniego przedziału wiekowego. Oceniana jest budowa i konstrukcja wyrobu, bezpieczeństwo materiałów, jakość wykonania, możliwość utrzymania higieny wyrobu oraz dostosowanie produktu do umiejętności i możliwości dziecka w określonym wieku.
  • Sprzęt rehabilitacyjny i medyczny - Przygotowujemy opinie użytkowe o funkcji sprzętu w odniesieniu do odpowiedniego przedziału wiekowego. Oceniana jest budowa i konstrukcja, bezpieczeństwo materiałów, jakość wykonania, możliwość utrzymania higieny oraz przydatność w rehabilitacji czy leczeniu.

W przypadku zainteresowania innymi grupami produktów, zachęcamy do kontaktu:

 

Dział Jakości i Wsparcia Pacjenta
Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka"
Aleja Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa
tel. 22 815 14 97
e-mail: logo@ipczd.pl

 

Po uzyskaniu Pozytywnej Opinii IPCZD, firmy uzyskują możliwość podpisania umowy na korzystanie ze znaku towarowego „LOGO - Pozytywna opinia” w zakresie zgodnym z wybranym zakresem.

Oferujemy szereg zakresów, w jakich można skorzystać z licencji „LOGO - Pozytywna opinia” IPCZD:

  • Umieszczanie znaku na opakowaniach jednostkowych i/lub zbiorczych,
  • Korzystanie ze znaku w mediach: telewizja, kino, radio,
  • Korzystanie ze znaku w prasie,
  • Korzystanie ze znaku w Internecie, mediach społecznościowych, aplikacjach mobilnych, reklamie na wyświetlaczach,
  • Korzystanie ze znaku w reklamach wielkopowierzchniowych, roll-up’ach, banerach, transparentach, plakatach, ulotkach, broszurach, katalogach, materiałach POS, gadżetach reklamowych (np. kalendarze,  notatniki).

Wybór odpowiedniego pakietu z powyższych zakresów oraz czas trwania umowy ustalany jest ze zlecającym indywidualnie.

 

Dokumenty wymagane do procesu opiniowania w IPCZD (Uwaga: dokumenty dostarczone w wersji papierowej (zlecenie, etykieta, receptura i.in.) muszą być oznaczone datą, pieczątką i podpisem):

wyrażam zgodę

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę strone zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.