młodszy specjalista / specjalista ds. archiwizacji badań klinicznych


Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” jest instytutem naukowym i jednostką badawczo rozwojową Ministerstwa Zdrowia, a także jednym z największych specjalistycznych szpitali pediatrycznych w Polsce, leczącym najciężej chore dzieci z całego kraju.Podczas 40 lat swojego istnienia Instytut regularnie otrzymuje nagrody i wyróżnienia,nie tylko za swoją działalność medyczną i naukową, ale również jako pracodawca.

W 2020 r. Instytut po raz kolejny znalazł się w TOP 10 najbardziej atrakcyjnych pracodawców rankingu Universum Most AttractiveEmployers Poland, awansując na 4 miejsce.

Na co dzień towarzyszy nam zasada:

„Leczymy na najwyższym poziomie, zawsze najważniejsze jest dla nas Dziecko”

 

Aktualnie do Centrum Wsparcia Pediatrycznych Badań Klinicznych poszukujemy nowego członka zespołu na stanowisko:

Młodszy specjalista / specjalista ds. archiwizacji badań klinicznych

(Zatrudnienie w wymiarze 1/8 etatu lub w ramach umowy cywilnoprawnej)

 

Do zadań ww. osoby należało będzie m.in:

Udział w pracach związanych z tworzeniem archiwum badań klinicznych CWpediBK,

Archiwizowanie dokumentacji badań klinicznych zgodnie z wymogami Ich GCP i zapisami w umowie o badaniu klinicznym,

Przygotowanie do archiwizacji dokumentacji z poszczególnych badań klinicznych CWpediBK,

Prowadzenie , udostępnianie i wypożyczanie dokumentacji archiwum CWpediBk,

Współpraca z archiwum IPCZD,

Współudział w prowadzeniu działalności szkoleniowej i instruktażowej pracowników CWpediBK oraz Zespołów Badawczych w zakresie stosowania rozporządzeń wewnętrznych oraz wymagań GCP dotyczących archiwizacji dokumentów,

Bieżąca aktualizacja wewnętrznych rozporządzeń dotyczących archiwizacji,

Wykonywanie bieżących poleceń przełożonego związanych z zarządzaniem dokumentacją oraz prowadzeniem archiwum CWpediBK.

 

Od kandydatów oczekujemy:

Wykształcenia średniego,

Znajomości pakietu MS Office

Znajomości Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Ustawy o ochronie danych osobowych

Znajomości wytycznych GCP dotyczących archiwizowania,

Doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku w instytucji o podobnym profilu (mile widziane),

Znajomości języka angielskiego na poziomie podstawowym,

Umiejętności pracy w zespole,

Dokładności i rzetelności,

Wysokiej kultury osobistej.

 

Osobom zatrudnionym oferujemy:

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej oraz stabilne warunki zatrudnienia,

Przyjazną atmosferę pracy,

Zniżki pracownicze na badania laboratoryjne,

Dofinansowanie do wakacji pracowników oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych dla ich dzieci („wczasy pod gruszą”),

Możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie,

Inne świadczenia socjalne z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (w przypadku umowy o pracę).

 

Oferty zawierające: cv z dopiskiem: „specjalista ds. archiwizacji badań klinicznych”

(wskazanie nazwy stanowiska jest obowiązkowe)

prosimy przesyłać na adres:

rekrutacja@ipczd.pl

Prosimy o dopisanie klauzuli: "Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym „RODO”), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV oraz innych przesłanych dokumentach do celów rekrutacyjnych prowadzonych przez Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” z siedzibą w Warszawie jak również wyrażam zgodę na przechowywanie moich danych w okresie następnych 6 miesięcy na potrzeby procesów rekrutacyjnych odbywających się w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka".

wyrażam zgodę

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę strone zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.