08/06/2022
  1989

8 czerwca - Światowy Dzień Guza Mózgu


8 czerwca - Światowy Dzień Guza Mózgu

Światowy Dzień Guza Mózgu zainicjowany został w celu uświadomienia ludziom na całym świecie z czym zmagają się chorzy oraz jak można im pomóc w procesie leczenia. Dzień ten daje możliwość okazania wsparcia i solidarności cierpiącym na guza mózgu. Oficjalnym symbolem święta jest szara wstążka.  

 

Guzy mózgu i nowotwory układu nerwowego u dzieci stanowią około 25% wszystkich nowotworów u dzieci i zajmują drugie miejsce pod względem występowania po białaczkach.

 

Objawy nowotworów mózgu u dzieci są zazwyczaj podobne, najczęstsze to: bóle głowy, pojawiające się rano i przechodzące w ciągu dnia, wymioty, osłabienie, problemy z widzeniem, utrata kontroli nad kończynami, zawroty głowy, problemy z mówieniem, problemy z zachowaniem równowagi, ataki padaczkowe, problemy z pamięcią i zmiany w zachowaniu.

 

Klinika Onkologii IPCZD od początku działalności zajmuje się diagnostyką i leczeniem wszystkich guzów litych u dzieci i młodzieży, ale szczególne zainteresowanie Kliniki stanowią nowotwory ośrodkowego układu nerwowego.

 

Zespół Kliniki prowadzi obecnie badania kliniczne DIPGen i BraimTOR, które skupiają się na ocenie bezpieczeństwa i skuteczności nowych produktów leczniczych oraz terapii spersonalizowanej, dostosowanej do profilu molekularnego nowotworu.

 

Projekt DIPGen pn. „Zastosowanie terapii celowanej u dzieci od 3 do 18 roku życia z rozpoznaniem rozlanego naciekającego glejaka mostu (diffuse intrinsic pontine glioma – DIPG) w oparciu o wyniki badań genetycznych”.

 

W zaplanowanym przez nas badaniu klinicznym zakłada się, że zastosowanie syrolimusu w monoterapii lub w połączeniu z trametynibem u wybranych pacjentów z DIPG będzie bezpieczne i wpłynie na poprawę całkowitego przeżycia w porównaniu do grupy historycznej dzieci z DIPG leczonych radioterapią. Przeprowadzone badania molekularne będą miały również na celu poznanie pełnego obrazu molekularnego DIPG i pozwolą na identyfikację nowych celów terapeutycznych. W rezultacie oczekuje się poprawy wyników leczenia w tej grupie chorych.

 

Projekt zakłada przeprowadzenie ujednoliconego postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u około 100 dzieci z DIPG.

 

Badanie jest realizowane przez dwa ośrodki kliniczne: Instytut „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka” i ,,Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka”, rekrutacja do DIPGen rozpoczęła się pod koniec ubiegłego roku i zaplanowana jest do 2026 r., do badania włączono dotychczas 6 pacjentów.

 

Projekt BraimTOR pn. ,,Otwarte randomizowane badanie kliniczne II fazy oceniające bezpieczeństwo i skuteczność rapamycyny w leczeniu rzadkich i ultrarzadkich chorób ośrodkowego układu nerwowego związanych z aktywacją szlaku mTOR u dzieci”.

 

W zaplanowanym projekcie zastosujemy innowacyjne rozwiązania z wykorzystaniem wysokoskalowych badań molekularnych (z zakresu genomiki jak i epigenetyki) wspartych rozwiązaniami opracowanymi z zakresu sztucznej inteligencji, w tym uczenia maszynowego. Wypracowane w ten sposób rozwiązania przyczynią się do rozwoju nowoczesnych form terapii opartych m.in. na terapii celowanej, a tym samym wpłyną na poprawę wyników leczenia dzieci z chorobami neurologicznymi i nowotworowymi.

 

Celem projektu jest ustalenie bezpieczeństwa i skuteczności leczenia rapamycyną w populacji pacjentów z szerokim spektrum patologii OUN związanym z defektami szlaku mTOR.

 

Badanie będzie przeprowadzone w grupie 100 pacjentów, obejmującej dzieci z padaczką lekooporną (uwarunkowaną zaburzeniami rozwojowymi kory mózgowej i nowotworami typu LEATs) oraz dzieci z glejakami o wysokim stopniu złośliwości ( high grade glioma - HGG).

 

Oba projekty finansuje Agencja Badań Medycznych.

 

>> Więcej informacji o badaniach klinicznych

wyrażam zgodę

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę strone zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.