Projekty finansowane ze środków UE


Urządzenie USG Doppler ze środków budżetu państwa

Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” dzięki dofinasowaniu ze środków budżetu państwa, zakupił urządzenie USG Doppler w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej w zakresie zadania „Zakup sprzętu i aparatury dla ośrodków przeszczepiających nerki”.

czytaj więcej
Wprowadzenie Nowoczesnych e-Usług w Podmiotach Leczniczych Nadzorowanych przez Ministra Zdrowia

Wprowadzenie Nowoczesnych e-Usług w Podmiotach Leczniczych Nadzorowanych przez Ministra Zdrowia - współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”, nr POPC.02.01.00-00-0092/18

czytaj więcej
Wsparcie oddziałów o charakterze zabiegowym i zachowawczym oraz pracowni diagnostycznych

Wsparcie oddziałów o charakterze zabiegowym i zachowawczym oraz pracowni diagnostycznych ponadregionalnego szpitala pediatrycznego Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" nr: POIS.09.02.00-00-0163/19

czytaj więcej
Pracownia Kardiologicznej Symulacji Medycznej

8 listopada 2018 r. została podpisana umowa, w ramach której Ministerstwo Zdrowia przekaże dla naszego Instytutu blisko 3 796 196,00 złotych na utworzenie Pracowni Kardiologicznej Symulacji Medycznej, która zostanie wyposażona w 4 symulatory z pełnym wyposażeniem.

czytaj więcej
Ośrodek Symulacji Chirurgii Małoinwazyjnej u Dzieci

Ministerstwo Zdrowia przekazało blisko 9 mln złotych na dofinansowanie projektów w zakresie kształcenia podyplomowego lekarzy z wykorzystaniem technik symulacji medycznej.

czytaj więcej
Wsparcie oddziałów o charakterze zabiegowym i zachowawczym oraz pracowni diagnostycznych

Instytut ,,Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” realizuje projekt: „Wsparcie oddziałów o charakterze zabiegowym i zachowawczym oraz pracowni diagnostycznych ponadregionalnego szpitala pediatrycznego Instytutu “Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” nr: POIS.09.02.00-00-0163/19 w ramach działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

czytaj więcej
Wsparcie Min. Zdrowia, Agencji Rezerw Materiałowych i Wojewody Mazowieckiego w walce z COVID-19

Dzięki wspólnym działaniom Ministerstwa Zdrowia, Agencji Rezerw Materiałowych i Wojewody Mazowieckiego do Instytutu „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka” trafiły środki ochrony indywidulanej  oraz środki dezynfekcyjne m.in:

czytaj więcej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego wspiera IPCZD w walce z COVID-19

Projekt  „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego" jest realizowany przez samorząd województwa mazowieckiego. Całkowita wartość projektu wynosi 480 mln zł, z czego 414 904 700 zł to środki europejskie, blisko 49 905 568 zł, to wkład własny Województwa Mazowieckiego, a 15 189 732 zł pochodzi z budżetu państwa. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

czytaj więcej
wyrażam zgodę

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę strone zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.