Patronaty


Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” to nie tylko specjalistyczny szpital pediatryczny, to także istotny partner w kampaniach społecznych i edukacyjnych. Naszym patronatem obejmujemy akcje, które przyczyniają się do wzrostu świadomości w zakresie profilaktyki zdrowia oraz edukacji zdrowotnej. Patronujemy publikacjom naukowym, badaniom i konferencjom. Jesteśmy partnerem programów prozdrowotnych, edukacyjnych i naukowych. Wierzymy, iż tego typu wysiłki łączą placówki medyczne, instytucje i organizacje pozarządowe oraz firmy, aby ich wspólne działania zmierzały do poprawy jakości opieki medycznej i poziomu zdrowia dzieci w Polsce.

 

INSTRUKCJA ubiegania się o patronat honorowy lub merytoryczny

W celu usprawnienia procedury ubiegania się o patronat Dyrektora IPCZD / merytoryczny przygotowaliśmy skróconą instrukcję oraz formularz wniosku.

 

1) Należy uważnie zapoznać się z Regulaminem udzielania patronatów i niniejszą instrukcją oraz pamiętać o dochowaniu terminu ubiegania się o patronat. Wnioski należy składać co najmniej na 2 miesiące przed planowanym wydarzeniem.

2) Należy upewnić się, że we wniosku znalazły się wszystkie wymagane informacje nt. planowanego przedsięwzięcia, takie jak:

 • Pełna nazwa, termin i miejsce,
 • Imię nazwisko i dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za organizację przedsięwzięcia,
 • Źródła finansowania,
 • Określenie celu i uczestników, do których przedsięwzięcie jest kierowane,
 • Inni partnerzy i sponsorzy przedsięwzięcia,
 • Planowane działania promocyjne.
 • Oraz, że zostały do niego dołączone dokumenty:
 • Szczegółowy program i materiały merytoryczne,
 • Materiały z poprzedniej edycji przedsięwzięcia (jeśli dotyczy).
 • Prosimy pamiętać o podpisaniu wniosku!
 • Brak którejkolwiek z wymienionych informacji spowoduje prośbę o uzupełnienie wniosku i przedłużenie procedury. Nieuzupełnienie informacji spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

3) Wniosek i załączone dokumenty należy przesłać w formie elektronicznej na adres: patronat@ipczd.pl lub pocztą tradycyjną na adres:

Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"

Sekretariat Z-cy Dyrektora ds. Nauki,

Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa.

4) O przyznaniu patronatu poinformujemy w ciągu 14 dni od złożenia kompletnego wniosku. Patronat udzielany jest na podstawie umowy pomiędzy IPCZD a organizatorem przedsięwzięcia. W szczególnych przypadkach organizator może się ubiegać o zwolnienie z opłaty.

5) Umowa zostanie przesłana drogą elektroniczną. Podpisaną umowę należy odesłać pocztą tradycyjną. Na adres podany w regulaminie.

6) Odpowiednie logotypy prześlemy do organizatora drogą elektroniczną.

UWAGA: Interesują nas wszystkie wydarzenia, którym patronujemy. Dlatego, prosimy o zgłaszanie zmian (np. zmiany miejsca wydarzenia) oraz ewentualne uzupełnianie danych (o nowe punkty programu, kolejnych sponsorów, partnerów, uzyskane patronaty…).

 

W celu nawiązania współpracy prosimy o kontakt z Rzecznikiem Prasowym.

Propozycje współpracy w ramach projektów naukowych (badania, publikacje, konferencje naukowe) prosimy kierować do sekretariatu Zastępcy Dyrektora ds. Nauki - dyr.naukowy@czd.pl

 

Projekt edukacyjny „Aby przerwać łańcuch infekcji”

Postęp cywilizacyjny wiąże się ze wzrostem zagrożeń dla naszego zdrowia. Każdego dnia jesteśmy narażeni na kontakt z ogromna ilością bakterii, które znajdując się w otaczającej nas przestrzeni mogą powodować szereg infekcji. Mając świadomość, jak ważne jest dbanie o higienę w codziennym życiu, Centrum Zdrowia Dziecka zostało partnerem projektu edukacyjnego „Aby przerwać łańcuch infekcji”, prowadzonego przez producenta marki Dettol.

Projekt edukacyjny ma na celu budowanie świadomości na temat potrzeby skutecznej ochrony przeciw bakteriom i wirusom znajdującym się w otaczającej nas przestrzeni, a co za tym idzie, wyrobienia nawyku dezynfekcji przedmiotów oraz mycia rąk preparatami antybakteryjnymi.

Eksperci z Zakładu Mikrobiologii IPCZD przez ok. 2 miesiące będą zbierać dane w całej Warszawie. Próbki w postaci wymazów będą pobierane m.in. z tramwajów, metra, galerii handlowych, dworców, placów zabaw i parków, biur i mieszkań, a następnie analizowane w laboratorium Zakładu Mikrobiologii. Punktem kulminacyjnym projektu będzie tydzień badawczy, podczas którego nasi eksperci będą pobierać próbki do badań bezpośrednio z rąk Warszawiaków. Wszelkie zebrane dane, po dogłębnej analizie będą przedstawione w raporcie końcowym, który zostanie zaprezentowany w październiku 2010 roku z okazji Międzynarodowego Dnia Mycia Rąk.

Poprzez zaangażowanie w ten projekt chcemy uświadomić Polakom, iż brak odpowiednich nawyków higienicznych może nieść ze sobą poważne konsekwencje zdrowotne, szczególnie dla najmłodszych.

 

Pierwsze w Polsce Targi Przedszkolaka

Czas, w którym dziecko wkracza w wiek przedszkolny jest niezwykle przełomowy dla każdego rodzica. Rodzi się wtedy wiele pytań i wątpliwości. Firma Expo4U postanowiła wyjść naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom rodziców, organizując w dniach 27-28.11.2010 (termin warszawski) pierwsze w Polsce Targi Przedszkolaka. Centrum Zdrowia Dziecka objęło wystawę swoim patronatem, której udziela też swojego merytorycznego wsparcia.

Targi Przedszkolaka mają na celu promocję edukacji przedszkolnej w Polsce. W trakcie wystawy można będzie zapoznać się z ofertami przedszkoli oraz firm produkujących wszystko, co potrzebne współczesnym przedszkolakom – produkty żywnościowe, odzież, zabawki. Każdy rodzic będzie mógł uzyskać odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania, skorzystać z bezpłatnych porad oraz możliwości zapoznania się z nowościami na rynku przedszkolnym.

Targi będą odbywać się w kilku miastach w Polsce – Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Warszawie
i Gdańsku. W ich trakcie nie zabraknie również obecności Centrum Zdrowia Dziecka. Na stoisku dyżurować będą nasi eksperci, którzy chętnie udzielą wszelkich porad związanych z rozwojem
i zdrowiem dzieci.

Targom towarzyszyć będą spotkania w formie seminariów, paneli dyskusyjnych i prezentacji
z udziałem specjalistów, poruszających najbardziej aktualną tematykę z zakresu edukacji przedszkolnej, a także dotyczącą organizacji i funkcjonowania placówek oświatowych.

Organizatorzy przewidują również wiele atrakcji dla najmłodszych, m.in. kursy tańca i gotowania, konkursy z nagrodami, zawody sportowe, spotkania ze zwierzętami, klaunami i bohaterami bajek.

Zachęcamy wszystkich rodziców do zapoznania się z ofertą targów na stronie www.targiprzedszkolaka.pl.

 

„Standardy Medyczne” dla lekarzy pediatrów i neonatologów

Wierzymy, że w pracy lekarza, obok wiedzy medycznej i doświadczenia, niezbędny jest ciągły proces podnoszenia kwalifikacji oraz stawianie na wysokie standardy działania. Dlatego też pod patronatem Centrum Zdrowia Dziecka od lat wydawane jest pismo „Standardy Medyczne”.

W każdym numerze publikowane są aktualne, obowiązujące w Polsce zasady postępowania klinicznego, prace oryginalne o charakterze kliniczno-naukowym, opisy przypadków z praktyki klinicznej, artykuły poglądowe, metaanalizy i systematyczne przeglądy piśmiennictwa oraz najnowsze doniesienia naukowe. W piśmie dodatkowo można odnaleźć publikacje dotyczące prawa i etyki, psychologii w medycynie oraz sprawozdania z sympozjów i konferencji naukowych. Przejrzysta forma i czytelna struktura pisma nie tylko pozwala na szybkie i praktyczne wykorzystanie informacji w codziennej pracy, ale także umożliwia zdobycie nowych informacji, a przez to podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych.

Zachęcamy wszystkich lekarzy specjalistów w dziedzinie pediatrii i neonatologii do czytania i prenumerowania pisma oraz publikowania w nim swoich badań i spostrzeżeń z codziennej pracy klinicznej. Lekarze prenumerujący pismo „Standardy Medyczne” otrzymują 5 punktów edukacyjnych. W celu zapoznania się ze szczegółami zasad publikacji i prenumeraty pisma zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej http://www.standardy.pl/

 

Serie wydawnicze IPCZD

Centrum Zdrowia Dziecka stale współpracuje z Wydawnictwem Lekarskim PZWL, które jest najstarszym i największym wydawnictwem medycznym w Polsce. Owocem tej współpracy jest seria wydawnicza „Centrum Zdrowia Dziecka Poleca” przeznaczona zarówno dla specjalistów poszukujących najnowszych informacji z zakresu omawianych zagadnień, jak i dla rodziców potrzebujących konkretnych porad i wskazówek.

Wszystkie książki zostały napisane na tyle przystępnie, aby każdy, kto po nie sięgnie, mógł bez trudu odnaleźć odpowiedzi na nurtujące pytania związane z opieką nad dziećmi.

Redaktorem naukowym serii jest Kierownik Kliniki Neurologii i Epileptologii Centrum Zdrowia Dziecka, prof. dr hab. n. med. Sergiusz Jóźwiak.

Dotychczas w ramach serii wydawniczej „Centrum Zdrowia Dziecka Poleca” ukazały się nastepujące książki:

 • Autyzm i Zespół Aspergera
 • Biegunki i zaparcia
 • Bóle głowy
 • Drgawki gorączkowe
 • Przewlekłe choroby nerek
 • Żywienie dzieci
 • Cukrzyca u dzieci
 • Żółtaczki
 • Choroby krwi
 • Dystrofie mięśniowe

W celu zapoznania się z treścią książek oraz ich zakupu zapraszamy do odwiedzenia strony http://www.pzwl.pl/

wyrażam zgodę

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę strone zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.