Zakres udzielanych świadczeń w Pracowniach i Oddziałach Szpitala


Oddział Audiologii i Foniatrii

 

I. Badanie przedmiotowe (każda hospitalizacja)

- Otoskopia Videootoskopia

- Rinoskopia przednia

- Wziernikowanie gardła

 

II. Videofiberoskopia nosogardła (badanie III migdałka)

- Rinoskopia środkowa

- Rinoskopia tylna

 

III. Videolaryngoskopia (badanie krtani)

- Laryngoskopia i inne wziernikowanie tchawicy

 

IV. Badania audiometryczne (słuchu)

- Słuchowe potencjały wywołane z pnia mózgu (BAEP)

- Audiometria impendancyjna

- Subiektywna audiometria (audiometrua tonalna, audiometria słowna)

- Tympanometria Otoemisja akustyczna

- Badanie odruchu strzemiączkowego

- Dopasowanie aparatu słuchowego

- Próby nadprogowe

 

V. Badania narządu równowagi (diagnostyka błędnika)

- Miogenne przedsionnkowe potencjały wywołane (VEMP)

- Test obrotowy

- ENG

- Posturografia

 

VI. Terapia zaburzeń głosu (m. in. chrypka)

- Masaż krtani

- Farmakoterapia przy użyciu nebulizatora

- Terapia psychologiczna lub neurologopedyczna

- Terapia dysleksji Terapia afazji (i dysfazji)

- Terapia defektów wymowy

- Leczenie/ćwiczenia wymowy - inne

- Terapia psychologiczna lub neurologopedyczna

- AMSA

- LAX-VOX

 

VII. Zaburzenia przetwarzania słuchowego

- Słuchowe potencjały długolatencyjne (P300)

- Słuchowe potencjały długolatencyjne Mismatch Negativity (MMN

- Testy przetwarzania słuchowego

- FPT

- DPT

- DDT ASPN (słowa)

- ASPN (zdania)

- GDT

- TRS

- TRW

 

VII. Terapia Tomatisa

 

 

Oddział Chirurgii Ogólnej

 

GŁOWA

 • Wycięcie niepełnej grubości dużej zmiany powieki - jednej czwartej lub większej części brzegu powieki
 • Klinowa resekcja powieki
 • Wycięcie pełnej grubości dużej zmiany powieki - inne
 • Zniszczenie lub wycięcie zmiany języka
 • Częściowe wycięcie języka
 • Zeszycie rany języka
 • Wycięcie wędzidełka języka
 • Operacje języka inne
 • Wycięcie zmiany wargi – inne
 • Szycie rany jamy ustnej - inne
 • Wycięcie zmiany/ tkanki dziąsła
 • Szycie rozerwanego dziąsła
 • Operacje dziąsła - inne
 • Przetoka przed uszna - wycięcie
 • Radykalne wycięcie zmiany ucha zewnętrznego
 • Otwarta biopsja ślinianki /przewodu
 • Wycięcie zmiany ślinianki - inne
 • Częściowe wycięcie ślinianki
 • Radykalne usunięcie ślinianki
 • Wycięcie ślinianki - inne
 • Drenaż ropnia okolicy twarzy
 • Plastyka korekcyjna twarzy
 • Zabieg naprawczy rozszczepionej wargi i podniebienia (dr Szczyt)
 • Korekcja rozszczepu podniebienia
 • Biopsja gardła
 • Wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki gardła - inne

SZYJA

 • Wycięcie torbieli bocznej szyi lub pozostałości szczeliny skrzelowej
 • Przecięcie ścięgna-inne (kręcz szyi)
 • Wycięcie torbieli lub przetoki środkowej szyi
 • Tracheostomia z amknięcie tracheostomii lub przetoki zewnętrznej tchawicy
 • Nacięcie krtani/tchawicy - inne
 • Tracheostomia rewizja
 • Wymiana rurki tracheostomijnej
 • Wytworzenie przetoki tchawiczo - przełykowej Inne zabiegi tchawicy
 • Korekcja przykurczu szyi-operacja plastyczna
 • Biopsja operacyjna guza szyi
 • Całkowite usunięcie jednego płata tarczycy
 • Wycięcie połowy tarczycy
 • Częściowa resekcja tarczycy-inne usunięcie płata tarczycy, usunięcie cieśni i / lub płata piramidowego tarczycy
 • Całkowita resekcja tarczycy
 • Całkowite usunięcie przytarczyc
 • Subtotalne usunięcie przytarczyc, wycięcie gruczolaka przytarczyc
 • Operacje tarczycy – inne
 • Operacje przytarczyc inne
 • Usunięcie guza okolicy kłębka szyjnego
 • Usunięcie torbieli limfatycznej/naczyniaka limfatycznego
 • Radykalna dissekcja szyi-inne (przetoka szyjna)

KLATKA PIERSIOWA

 • hymectomia - usunięcie grasicy
 • Usunięcie guza śródpiersia przedniego wychodzącego z grasicy
 • Usunięcie grasicy inne
 • Operacje grasicy - inne
 • Plikacja pęcherza rozejmowego
 • Klinowe wycięcie płuca (przerzutowego guza / guzów płuca)
 • Segmentowa resekcja płuca Lobektomia z wycięciem segmentu drugiego płata
 • Lobektomia - inna (usunięcie sekwestru płucnego)
 • Całkowite usunięcie płuca nieokreślone inaczej Inne wycięcia płuc
 • Wycięcie guza śródpiersia
 • Zeszycie rany płuca, usunięcie pocisku z klatki piersiowej
 • Torakotomia zwiadowcza
 • Retorakotomia - ponowne otwarcie klatki piersiowej
 • Wprowadzenie drenu opłucnowego
 • Usunięcie ciała obcego ze śródpiersia przez sternotomię
 • Wycięcie guza ściany klatki piersiowej z resekcją żeber
 • Wycięcie żebra
 • Operacje przepony inne
 • Wycięcie guza szczytu jamy klatki piersiowej
 • Otwarta biopsja płuca
 • Dekortykacja płuca (uwolnienie płuca ze zrostów) przez torakotomię
 • Szycie rany ściany klatki piersiowej
 • Zabieg naprawczy klatki piersiowej: kurzej z wszczepem
 • Zabieg naprawczy klatki piersiowej: lejkowatej z wszczepem
 • Rekonstrukcja pierwotna wrodzonych i nabytych deformacji - klatka piersiowa (żebra, mostek)
 • Rekonstrukcja wtórna wrodzonych i nabytych deformacji - klatka piersiowa (żebra, mostek)
 • Zabiegi naprawcze ściany klatki piersiowej - inne (usunięcie płytki)
 • Miejscowe wycięcie zmiany sutka,
 • Jednostronna zmniejszająca mammoplastyka
 • Pomniejszająca mammoplastyka (w ginekomastii)
 • Jednostronny wszczep do sutka Jednostronne proste odjęcie sutka
 • Uzupełnienie ubytków tkankowych za pomocą plastyk płatowych, przeszczepów skóry, kości, chrząstek, powięzi i płatów mikrochirurgicznych (Z. Polanda)

Przełyk

 • Wyłonienie przetoki szyjnej przełyku
 • Wycięcie przetoki przełykowej w odcinku szyjnym
 • Zespolenie gardła z przełykiem
 • Zamknięcie przetoki tchawiczo - przełykowej
 • Zabiegi diagnostyczne przełyku - inne Śródpiersiowe zespolenie przełykowo-przełykowe, wycięcie zwężenia przełyku
 • Retorakotomia - uwolnienie zrostów zwężających przełyk
 • Częściowe wycięcie przełyku
 • Całkowite wycięcie przełyku
 • Zamknięcie przetoki przełykowej
 • Śródpiersiowe zespolenie przełyku z wstawką z jelita cienkiego zespolonego z żołądkiem
 • Śródpiersiowe zespolenie przełyku z wstawką z jelita grubego zespolonego z żołądkiem, usunięcie wstawki jelitowej po rekonstrukcji przełyku
 • Usunięcie ciała obcego przez nacięcie ściany przełyku w odcinku śródpiersiowym
 • Miejscowe wycięcie uchyłka przełyku
 • Rozszerzanie przełyku
 • Transsekcja przełyku - przecięcie i zespolenie przełyku, inne operacje przełyku
 • Achalazja przełyku - operacja spos Hellera
 • Założenie do przełyku nitki "bez końca" – endoskopowe
 • Przezskórna gastrostomia (z założeniem nitki bez końca)
 • Gastrostomia +założenie do przełyku nitki "bez końca" - operacyjne i endoskopowe
 • Manometria przełyku L/CH/ACH)

Przepona

 • Operacja przepukliny przeponowej z dostępu brzusznego
 • Plikacja przepony
 • Operacja przepukliny przymostkowej
 • Wycięcie guza przepony
 • Szycie rany przepony
 • Inne zabieg naprawcze przepony,

ŻOŁĄDEK i XII-ca

 • Gastrotomia - przecięcie ściany żołądka
 • PEG - przezskórna endoskopowa gastrostomia
 • Gastrostomia - wytworzenie przetoki żołądkowej
 • Pyloromyotomia
 • Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki żołądka – inne
 • Częściowe wycięcie żołądka z zespoleniem z dwunastnicą - Billroth I
 • Częściowe wycięcie żołądka z zespoleniem z jelitem czczym - Billroth II
 • Całkowite usunięcie żołądka
 • Gastroskopia (wymiana PEG)
 • Pyloroplastyka sposobem Mikulicza
 • Pyloromyotomia m Weber-Fredet-Ramstedt
 • Zespolenie żołądka z jelitem cienkim
 • Zaszycie wrzodu żołądka
 • Zaszycie wrzodu dwunastnicy
 • Rewizja zespolenia żołądkowego
 • Zeszycie rozerwania żołądka
 • Gastrostomia zamknięcie
 • Gastropeksja GER (refluks żołądkowo-przełykowy) - niepełna fundoplikacja
 • Podwiązanie żylaków żołądka
 • Nacięcie dwunastnicy
 • Wycięcie zmiany dwunastnicy (zdwojenia dwunastnicy)
 • Zespolenie dwunastniczo-dwunastnicze typu "karo"
 • Zespolenie dwunastniczo-czcze "Karo" spos Kimury, lub inne, zespolenie dwunastniczo-czcze koniec do końca, zespolenie dwunastniczo-czcze Roux-Y

BRZUCH, JELITO

 • Operacyjna biopsja jelita cienkiego
 • Biopsja operacyjna jelita grubego
 • Zabiegi diagnostyczne na jelicie grubym
 • Lokalne wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki w zakresie jelita cienkiego
 • Lokalne wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki w zakresie jelita cienkiego - zdwojenie jelita cienkiego
 • Lokalne wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki w zakresie jelita grubego
 • Miejscowe wycięcie zmiany jelita grubego - zdwojenie jelita
 • Miejscowe wycięcie zmiany jelita grubego
 • Wyizolowanie pętli uszypułowanej jelita cienkiego, wytworzenie pętli Roux-Y
 • Mnogie resekcje segmentarne jelita cienkiego
 • Częściowa resekcja jelita cienkiego, resekcja uchyłka Meckela
 • Całkowite usunięcie jelita cienkiego
 • Mnogie resekcje segmentalne jelita grubego (częściowe usunięcie okrężnicy)
 • Wycięcie kątnicy i końcowego odcinka jelita krętego
 • Hemikolektomia prawostronna
 • Hemikolektomia lewostronna
 • Sigmoidektomia - wycięcie esicy
 • Częściowe wycięcie esicy, częściowe wycięcie poprzecznicy, subtotalne usunięcie jelita grubego
 • Totalna śródbrzuszna kolektomia (cakowite wycięcie okrężnicy)
 • Całkowite usunięcie jelita grubego z odbytnicą m. Soave
 • Zespolenie jelito cienkie-jelito cienkie
 • Zespolenie jelita cienkiego z kikutem prostnicy
 • Zespolenie jelito cienkie-jelito grube z zastawką wgłobieniową (choroba Crohna, ileal bypass, itp.), lub inne
 • Zespolenie jelito grube - jelito grube
 • Wyłonienie jelita cienkiego (ileostomia, jejunostomia)
 • Wyłonienie jelita grubego (kolostomia)
 • Wytworzenie cekostomii - przetoki kątniczej
 • Kolostomia czasowa - wyłonienie
 • Stała kolostomia
 • Czasowa ileostomia, przetoka Bishop- Koop lub Santulli
 • Wytworzenie odżywczej przetoki cienko jelitowej
 • Poprawa kolostomii, ileostomii
 • Wyizolowanie części jelita-inne
 • Zamknięcie ileostomii , zamknięcie przetoki jelita cienkiego (lub 45.91)
 • Zamknięcie kolostomii (lub 45.94)
 • Ufiksowanie jelita grubego
 • Szycie rozerwania jelita grubego
 • Śródbrzuszne manipulacje na jelicie, odgłobienie, zastawka wgłobieniowa, inne
 • Rewizja zespolenia jelita cienkiego
 • Rewizja zespolenia jelita grubego
 • Operacje jelitowe inne, antyrefluksowa zastawka wgłobieniowa na jelicie cienkim
 • Appendektomia - usunięcie wyrostka robaczkowego laparaskopowo
 • Inna appendektomia
 • Usunięcie wyrostka robaczkowego w trakcie innych procedur operacyjnych
 • Drenaż ropnia okołowyrostkowego
 • Wytworzenie appendikostomii
 • Zamknięcie appendikostomii
 • Operacja Malone - appendikostomia do płukania jelita grubego
 • Operacja spos Duhamel-Martin-Ikeda w chorobie Hirschsprunga
 • Laparotomia zwiadowcza
 • Relaparotomia przez ranę pooperacyjną, np. W celu opanowania krwotoku
 • Laparotomia, drenaż ropnia śródotrzewnowego
 • Uwolnienie zrostów jelitowych metodą otwartą.
 • Wycięcie zmiany w nadnerczu (guz przestrzeni zaotrzewnowej)
 • Biopsja guza brzucha
 • Wycięcie lub zniszcz. Zmiany lub tkanki ściany jamy brzusznej lub pępka
 • Wycięcie zmiany krezki
 • Wycięcie/zniszczenie tkanki otrzewnowej
 • Wycięcie zmiany sieci
 • Wycięcie zmiany otrzewnej
 • Torbiel jamy brzusznej - laparoskopowo - numer odpowiedni do lokalizacji zmiany sieć, otrzewna, krezka, itp.)
 • Uwolnienie zrostów jelitowych
 • Wprowadzenie sondy Abbotta-Millera szynującej jelita
 • Zamknięcie rozejścia rany ściany jamy brzusznej (pooperacyjne)
 • Odroczone zamknięcie rany jamy brzusznej
 • Szycie ściany jamy brzusznej-inne
 • Wytworzenie połączenia zaotrzewnowej torbieli limfatycznej z otrzewną-operacja limfocela po Tx nerki przez laparotomię, inne operacje brzuszne
 • Śródbrzuszne zespolenie żylne

Odbyt, krocze

 • Nacięcie odbytnicy
 • Otwarta biopsja odbytnicy
 • Miejscowe wycięcie zmiany odbytu
 • Resekcja odbytnicy przez wynicowanie (pull - through) - inne
 • Operacja Hirschsprunga z dostępu brzuszno-kroczowego m. Soave
 • Operacja zarośnięcia odbytu z dostępu brzuszno-kroczowego
 • Operacja Hirschsprunga z dostępu kroczowego (TEPT)
 • Operacja zarośniętego odbytu z dostępu kroczowego Przednia resekcja odbytnicy z wytworzeniem kolostomii
 • Operacja, reoperacja, Hirschsprunga m. Rehbeina, przednia resekcja odbytnicy
 • Resekcja odbytnicy metodą Duhamela
 • Brzuszno-kroczowa resekcja odbytnicy
 • Wycięcie tkanek okolicy okołoodbytniczej
 • Przezkrzyżowe wycięcie wrodzonego potworniaka okolicy krzyżowo-ogonowej
 • Operacja przetoki około odbytniczej
 • Operacja odbytnicy/ tkanek okołoodbytniczych – inna
 • Nacięcie lub wycięcie tkanki około odbytniczej
 • Przecięcie przetoki odbytu
 • Wycięcie przetoki odbytu
 • Miejscowe wycięcie lub zmiany tkanki odbytu
 • Podwiązanie hemoroidów
 • Szycie rany odbytu.
 • Opierścienienie odbytu
 • Zabieg naprawczy zwieracza odbytu
 • Rekonstrukcja odbytu z dostępu przedniego lub strzałkowego tylnego
 • Operacja przetoki odbytniczo-pochwowej
 • Zamknięcie przetoki odbytniczej-inne
 • Ufiksowanie odbytnicy – inne
 • Operacja przetoki okołoodbytniczej
 • Wycięcie zmiany okolicy przedkrzyżowej, torbiel pilonidalna, itp.
 • Inne częściowe wycięcie lub zniszczenie zmian chorobowych w obrębie sromu i krocza
 • Rozszerzanie odbytu

WĄTROBA I DROGI ŻÓŁCIOWE

 • Przezskórna igłowa biopsja wątroby
 • Biopsja operacyjna wątroby
 • Marsupializacja zmiany wątroby
 • Nie anatomiczna resekcja wątroby
 • Częściowe wycięcie wątroby - inne
 • Miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki wątroby
 • Opróżnienie zmiany wątroby
 • Zniszczenie zmiany wątroby inne
 • Wycięcie co najmniej 3 segmentów wątroby (hemihepatektomia)
 • Wycięcie (anatomiczne) 1-2 segmentów wątroby
 • Zaopatrzenie rany wątroby, opanowanie krwawienia z guza wątroby
 • Operacje wątroby inne
 • Operacje wątroby inne, termoresekcja części wątroby
 • Cholecystostomia - wytworzenie przetoki pęcherzykowo-skórnej
 • Cholecystektomia - usunięcie pęcherzyka żółciowego
 • Laparoskopowa cholecystektomia - usunięcie pęcherzyka żółciowego
 • Zespolenie pęcherzyka żółciowego z pętlą Y- Roux jelita cienkiego
 • Zespolenie przewodu żółciowego wspólnego z jelitem
 • Zespolenie przewodu wątrobowego wsp z pętlą Y- Roux z jelita czczego
 • Choledochoduodenectomia w celu usunięcia kamieni
 • Wprowadzenie drenu do do przewodu żółciowego wspólnego/wątrobowego
 • Nacięcie dróg żółciowych celem usunięcia przeszkody - inne
 • Wycięcie pozostałości przewodu pęcherzykowego
 • Wycięcie przewodu żółciowego wspólnego - inne
 • Wycięcie resztkowych dróg żółciowych zewnątrzwątrobowych i masy włóknistej z wnęki wątroby, wycięcie torbielowato poszerzonych dróg żółciowych zewnątrzwątrobowych, wycięcie torbielowato poszerzonych dróg żółciowych zewnątrzwątrobowych (torbiel dróg żółciowych)
 • Wycięcie zmiany dróg żółciowych – inne
 • Proste szycie przewodu żółciowego wspólnego
 • Zamknięcie przetoki żółciowej
 • Rewizja zespolenia żółciowego (po operacji Kasai, po tdż, po txw)
 • Usunięcie protezy przewodu żółciowego
 • Przezskórny przezwątrobowy drenaż żółci
 • Wyprowadzenie zewnętrznej przetoki żółciowej (np. W pfic), inne operacje dróg żółciowych
 • Operacje dróg żółciowych - inne
 • Cholangiografia śródoperacyjna

ŚLEDZIONA

 • Marsupializacja torbieli śledziony
 • Wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki śledziony (termoresekcja, termoablacja zmiany śledziony)
 • Częściowa resekcja śledziony (torbieli śledziony) –
 • Splenektomia - usunięcie śledziony
 • Zabieg naprawczy śledziony
 • Operacje śledziony inne

TRZUSTKA

 • Zniszczenie zmian/tkanki trzustki/przewodu trzustkowego – inne
 • Operacja Jurasza - wytworzenie przetoki torbieli trzustki z żołądkiem
 • Wytworzenie przetoki torbieli trzustki z jelitem cienkim
 • Drenaż wewnętrzny torbieli trzustki (inny chirurgiczny, endoskopowy)
 • Wycięcie ogona trzustki z częścią trzonu
 • Wycięcie ogona trzustki z zaoszczędzeniem śledziony
 • Subtotalna resekcja trzustki
 • Częściowa pankreatektomia - inne (częściowa resekcja trzustki)
 • Operacja Whipple'a - całkowite wycięcie trzustki i dwunastnicy
 • Zespolenie kikuta trzustki z pętlą Y- Roux z jelita cienkiego

PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA

 • Eksploracja w okolicy nadnerczy – inne
 • Otwarta biopsja nadnerczy
 • Wycięcie zmiany w nadnerczu (guz przestrzeni zaotrzewnowej)
 • Jednostronne usunięcie nadnercza
 • Częściowe usunięcie nadnercza z guzem i okolicznym układem chłonnym, lub częściowe usunięcie drugiego, Częściowe usunięcie nadnercza-inne

MOCZOWO-PŁCIOWY UKŁAD

 • Inne zabiegi diagnostyczne moszny/osłonki pochwowej jądra
 • Wycięcie torbieli najądrza (spermatocele)
 • Usunięcie lub zniszczenie zmiany jądra
 • Wycięcie wodniaka jądra
 • Operacyjna biopsja jądra Jednostronne wycięcie jądra
 • Orchidopeksja - uwolnienie i sprowadzenie jądra do moszny - zaieg jednostronny
 • Orchidopeksja obustronna
 • Operacja stulejki
 • Marsupializacja cysty jajnika
 • Laparoskopowe wycięcie lub zniszczenie zmiany jajnika
 • Wyłuszczenie guza jajnika jednostronne/ obustronne
 • Miejscowe zniszczenie lub wycięcie zmiany jajnika – inne
 • Jednostronne usunięcie jajnika laparoskopowo
 • Jednostronne usunięcie jajnika – inne
 • Jednostronne usunięcie jajnika i jajowodu laparoskopowo
 • Jednostronne usunięcie jajnika i jajowodu - inne
 • Usunięcie jedynego (pozostałego) jajnika i jajowodu
 • Uwolnienie skrętu jajnika
 • Wycięcie zmiany jajowodu
 • Wycięcie guza przymacicza
 • Otwarta biopsja nerki
 • Wycięcie nerki i moczowodu
 • Obustronne wycięcie nerek
 • Naprawa połączenia kielichowo-moczowodowego
 • Operacje nerki - inne
 • Operacja Brickera - zastąpienie pęcherza moczowego wyizolowaną pętlą jelita cienkiego
 • Wycięcie moczownika.
 • Wycięcie uchyłka pęcherza.
 • Zespolenie antyrefluksowe moczowodu z pęcherzem
 • Klinowa resekcja pęcherza moczowego
 • Operacja przetoki pęcherzowo-jelitowej (operacja kloaki)
 • Miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki nerki

PRZEPUKLINY

 • Jednostronna operacja przepukliny pachwinowej skośnej
 • Obustronna operacja przepukliny pachwinowej skośnej
 • Operacja przepukliny z otwarciem worka/materiał sztuczny
 • Operacja przepukliny pępkowej i kresy białej
 • Operacja przepukliny ściany jamy brzusznej, w bliznie pooperacyjnej
 • Omphalocoele/gastroschiza - usunięcie worka owodniowego i wszycie mankietu foliowego
 • Szycie ściany jamy brzusznej-inne
 • Operacja gastroschizy/omphalocele (wrodzone wady powłok)
 • Przepuklina po gastroschisis/omphalocele, operacja naprawcza ściany brzucha, przepuklina sznura pępowinowego
 • Operacja innej przepukliny (kulszowej, kulszowo-odbytniczej, lędźwiowej, zasłonej, sieciowej, zaotrzewnowej)

VIDEOCHIRURGIA

 • Torakoskopowe wycięcie/zniszczenie zmiany/tkanki płuca
 • Wycięcie guza śródpiersia torakoskopowi
 • Torakoskopia - otwarcie klatki piersiowej zwiadowcze
 • Thymectomia, usunięcie grasicy torakoskopowo
 • Appendektomia - usunięcie wyrostka robaczkowego laparaskopowo
 • Laparoskopowa cholecystektomia - usunęcie pęcherzyka żółciowego
 • Splenektomia - laparoskopowo
 • Częściowa resekcja śledziony (torbieli śledziony) – laparoskopowo (bez termoresekcji)
 • Torbiel jamy brzusznej - laparoskopowo - numery ICD zależnie od lokalizacji torbieli, zmiany
 • Reflux żołądkowo-przełykowy, laparoskopowo (GER)
 • Żylaki powrózka - laparoskopowo
 • Jednostronne usunięcie jajnika - laparoskopowo
 • Lasparoskopowe usunięcie jajnika i jajowodu
 • Operacje wątroby inne, termoresekcja części wątroby - laparoskopowo
 • Częściowa termoresekcja trzustki - laparoskopowo
 • Termoresekcja zmiany śledziony – laparoskopowo
 • Termoablacja zmiany w wątrobie laparoskopowo
 • Termoablacja zmiany trzustki - laparoskopowo
 • Termoablacja zmiany śledziony – laparoskopowo

CHIRURGIA NACZYNIOWA

 • Wycięcie/ zespolenie naczynia – inne
 • Wycięcie/zespolenie naczynia - naczyń k. Gónej, pachowych, ramiennych, promieniowych, łokciowych,
 • Wycięcie tętniaka tętnicy biodrowej z szyciem naczynia
 • Wycięcie tętniaka tętnicy biodrowej ze wstawką naczyniową
 • Wycięcie tętnicy j. Brzusznej i rezespolenie (m. In. Nerkowe)
 • Inne wycięcie naczynia - naczyń szyi, głowy
 • Inne wycięcie naczynia - żyły piszczelowej dolnej
 • Chirurgiczne zamknięcie naczynia krwionośnego - naczyń kończyny górnej, pachwoych, ramiennych, promieniowych, łokciowa
 • Chirurgiczne zamknięcie naczynia krwionośnego - żył brzusznych: biodrowe, wrotne, nerkowe, śledzionowe, żyła główna dolna np.. Jatrogenna przetoka a/v
 • Rozdzielenie naczynia krwionośnego - naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych np.. Jatrogenna przetoka a/v
 • Chirurgiczne rozdzielenie naczynia krwionośnego - tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe
 • Wenesekcja
 • Przetoka tętniczo-żylna do hemodializ
 • Arteriosekcja
 • Szycie żyły
 • Rewizja naczyń żylnych
 • Rewizja po zabiegach naczyniowych (np. Usunięcie zakrzepu z tętnicy wątrobowej przeszczepionej wątroby)
 • Wycięcie tętniaka rzekomego
 • Opanowanie krwotoku po operacji naczyniowej
 • Nacięcie żyły głównej dolnej i usunięcie skrzepliny
 • Embolektomia
 • Przeszczepienie nieprawidłowego naczynia nerkowego (bez autotransplantacji nerki)
 • Śródbrzuszne zespolenie żylne
 • Zespolenie żyły wrotnej z żyłą główną dolną
 • Operacja Warrena - zespolenie żyły śledzionowej z żyłą nerkową lewą
 • Zespolenie ż krezkowej g z ż.gł. Dolną z wstawką z ż.sz.wewn., inne wewnątrzbrzuszne zespolenia naczyniowe
 • Opanowanie krwotoku (zmiażdżenie naczynia, opanowanie krwotoku pooperacyjnego-inne, zmiażdżenie żyły)
 • Autotransplantacja nerki

DIALIZA, TPN, CHEMIOTERAPIA

 • Założenie cewnika czasowego do dializy
 • Założenie cewnika permanentnego do dializy
 • Vascuport (port naczyniowy) - wprowadzenie wszczepialnego dostępu do naczynia-Permcath,Vascuport
 • Iv założenie cewnika Groshonga
 • Iv założenie cewnika Broviaca
 • Rewizja Broviaca, Groshonga, portu, poprawa położenia
 • Usunięcie cewnika Broviaca, Groshonga, vportu, Permcath itp,
 • Wszczepienie na stałe cewnika do dializy otrzewnowej
 • Dializa otrzewnowa (założenie cewnika Tenckhoffa)
 • Wytworzenie przetoki AV do hemodializy
 • Zespolenie lub bypass naczyniowy/obwodowy - inne (założenie przetoki do dial z protezą Goretexową)
 • Usunięcie starej przetoki AV i wytworzenie nowej bez protezy
 • Usunięcie przetoki AV do dializ
 • Rewizja przetoki A-V do hemodializ, usunięcie zakrzepu z graftu przetoki AV do dializ

UKŁAD CHŁONNY

 • Biopsja węzłów chłonnych
 • Pobranie węzłów chłonnych szyi
 • Obustronne radykalne usunięcie węzłów chłonnych szyi
 • Pobranie węzłów chłonnych jamy brzusznej do badanie histopatologiczne
 • Doszczętne wycięcie węzłów chłonnych pachowych
 • Doszczętne wycięcie węzłów chłonnych przyaortalnych lub innych
 • Doszczętne wycięcie węzłów chłonnych biodrowych
 • Doszczętne wycięcie węzłów chłonnych pachwinowych
 • Wycięcie regionalnych węzłów chłonnych
 • Proste wycięcie w zakresie układu limfatycznego - inne, wycięcie naczyniaka limfatycznego
 • Proste wycięcie w zakresie układu limfatycznego - inne (biopsja węzła chłonnego)
 • Wycięcie naczyniaków krwionośnych i limfatycznych

TKANKI MIĘKKIE

 • Nacięcie ropnia ręki
 • Wycięcie zmiany tkanek miękkich ręki-inne
 • Szycie pochewki ścięgna ręki
 • Aspiracja ze skóry i tkanki podskórnej
 • Miotomia - przecięcie mięśnia (kręcz szyi)
 • Nacięcie mięśni, ścięgna, powięzi i kaletki - inne
 • Biopsja guza tkanek miękkich, mięśnia
 • Wycięcie zmiany (guza) mięśnia
 • Wycięcie zmiany tkanek miękkich - inne
 • Wycięcie zmiany tkanek miękkich, znamion
 • Operacje mięśni/ ścięgien/ powięzi/ kaletek – inne
 • Nacięcie i drenaż nacieku w okolicy podżuchwowej
 • Biopsja operacyjna guza szyi
 • Zniszczenie zmiany skóry laserem
 • Radykalne wycięcie zmiany skóry
 • Szycie rany skóry i tkanki podskórnej
 • Usunięcie kaszaka powłok, torbieli powłok, torbieli okolicy krzyżowo-ogonowej (pilonidalnej) Oczyszczenie przez wycięcie zdewitalizowanej tkanki
 • Oczyszczenie (wycięcie) rany, zakażenia, oparzenia
 • Usunięcie paznokcia, łożyska paznokcia lub obrąbka naskórkowego
 • Oczyszczenie rany, zakażenia lub oparzenia bez wycinania
 • Pokrycie ubytku przesuniętym płatem skórnym
 • Wprowadzenie ekspandera pod skórę
 • Nacięcie skóry i tkanki podskórnej/usunięcie ciała obcego
 • Wycięcie dużej zmiany powieki
 • Uwolnienie kanału nadgarstka

TRANSPLANTACJE

 • Przeszczepienie wątroby ze zwłok
 • Przeszczepienie wątroby od żywego dawcy
 • Pobranie wątroby do przeszczepu
 • Operacje wątroby inne, rewizja przeszczepionej wątroby
 • Relaparotomia przez ranę pooperacyjną, np. W celu opanowania krwotoku
 • Przeszczepienie nerki ze zwłok
 • Przeszczepienie nerki od żywego dawcy
 • Pobranie nerki od zmarłego dawcy
 • Rewizja przeszczepionej nerki
 • Graftektomia - usunięcie przeszczepionej nerki
 • Autotransplantacja nerki
 • Wytworzenie połączenia zaotrzewnowej torbieli limfatycznej z otrzewną-operacja limfocela po Tx nerki przez dostęp zaotrzewnowy
 • Otwarta biopsja nerki

INNE

 • Pobranie (biopsja) nerwu
 • Biopsja szpiku kostnego
 • Amputacja palca ręki
 • Amputacja dodatkowych palców stóp
 • Amputacja kończyny dolnej
 • Amputacja kończyny dolnej powyżej kolana
 • Zabiegi na nerwach sympatycznych lub zwojach

CHIRURGIA PLASTYCZNA

 • Uzupełnienie ubytków tkankowych za pomocą plastyk płatowych, przeszczepów skóry, kości, chrząstek, powięzi i płatów mikrochirurgicznych
 • Leczenie oparzeń i zniekształceń pooparzeniowych (dr Szczyt)
 • Wolny przeszczep skóry
 • Plastyka blizny
 • Korekcja przykurczów bliznowatych (dr Szczyt)
 • Rekonstrukcja małżowiny usznej (dr Szczyt)
 • Operacje plastyczne ucha zewnętrznego - inne /korekcja zwiniętych małżowin usznych
 • Relaksacja blizny lub przykurczy skóry korekcja syndaktylii (palcozrostu)

Oddział Diabetologii

 • Testy stymulacji lub hamowania z hormonami podwzgórzowymi lub przysadkowymi lub ich analogami
 • Testy stymulacji lub hamowania po podaniu lub odstawieniu odpowiednich hormonów obwodowych lub ich analogów
 • Hormonalne testy dynamiczne z zastosowaniem stymulacji/ hamowania farmakologicznego
 • Ocena rytmu dobowego wydzielania hormonów
 • Hormonalne testy dynamiczne, inne
 • Założenie pompy insulinowej
 • Diagnostyka cukrzyc monogenowych:

* zaburzenia gospodarki węglowodanowej

* po lekowe

* po transplantacjach

* po usunięciu trzustki

* związane z mukowiscydozą

* po zapaleniach i uszkodzeniach trzustki

* w endokrynopatiach

* w zespołach genetycznie uwarunkowanych

 

Oddział Dializ

 • Hemodializa
 • Plazmafereza
 • Dializa albuminowa wątroby tzw. Mars

Oddział Dzienny Chemioterapii

 • Chemioterapia chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży
 • Kompleksowa obsługa cewników centralnych typu Broviac, Vascuport

 

Oddział Dzienny Rehabilitacji Narządu Ruchu

 • Aquaaerobic
 • Czynne ćwiczenia oddechowe
 • Ćwiczenia bierne wykonywane mechanicznie
 • Ćwiczenia czynne w odciążeniu
 • Ćwiczenia czynne wolne
 • Ćwiczenia koordynacji ruchowej
 • Ćwiczenia ogólno usprawniające indywidualne
 • Ćwiczenia rozluźniające i relaksujące
 • Ćwiczenia równoważne
 • Ćwiczenia sprawności manualnej
 • Ćwiczenia zespołowe
 • Edukacja specjalna dla osób niepełnosprawnych
 • Galwanizacja
 • Gonioskopia
 • Hydromasaż podwodny – całkowity
 • Indywidualne ćwiczenia w basenie z wodą leczniczą
 • Indywidualne ćwiczenia w wodzie
 • Jonoforeza
 • Krioterapia miejscowa ciekłym azotem
 • Laseroterapia
 • Magnetoterapia
 • Metoda neurofizjologiczna NDT Bobath
 • Metoda Vojty
 • Metody neurofizjologiczne - Metoda PNF
 • Metody reedukacji nerwowo - mięśniowej - Metoda kierowanego nauczania Peto
 • Mobilizacja dużych stawów
 • Mobilizacja małych stawów
 • Mobilizacja odcinka piersiowego kręgosłupa
 • Mobilizacja odcinka szyjnego kręgosłupa
 • Pileloterapia - Naświetlanie światłem spolaryzowanym
 • Pionizacja czynna
 • Po izometryczna relaksacja mięśni
 • Rehabilitacja – inne
 • Terapia zajęciowa
 • Termożele
 • Zabiegi fizjoterapeutyczne - inne
 • Zbiorowe ćwiczenia w basenie

Oddział Dzienny Rehabilitacji Neurologicznej

 • Aquaaerobic
 • Badanie mięśni - inne
 • Badanie psychologiczne i testy
 • Badanie zakresów ruchów stawów obwodowych
 • Ciepłe suche okłady
 • Czynne ćwiczenia oddechowe
 • Ćwiczenia schematu ciała i stosunków przestrzennych
 • Ćwiczenia bierne redresyjne
 • Ćwiczenia bierne- redresyjne lub czynno-bierne
 • Ćwiczenia czynne oddechowe
 • Ćwiczenia czynne w odciążeniu
 • Ćwiczenia czynne w odciążeniu i w odciążeniu z oporem min. 15 min.
 • Ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem
 • Ćwiczenia czynne wolne
 • Ćwiczenia czynne wolne i czynne z oporem min. 15 min
 • Ćwiczenia czynno-bierne
 • Ćwiczenia grafomotoryczne
 • Ćwiczenia grafomotoryczne i manipulacyjne
 • Ćwiczenia grupowe w basenie
 • Ćwiczenia indywidualne w basenie
 • Ćwiczenia izometryczne min. 15 min
 • Ćwiczenia koncentracji, uwagi i pamięci
 • Ćwiczenia koordynacji ruchowej
 • Ćwiczenia oddechowe czynne z oporem
 • Ćwiczenia ogólnousprawniające indywidualne /zbiorowe
 • Ćwiczenia ogólnousprawniające grupowe
 • Ćwiczenia ogólnousprawniające indywidualne
 • Ćwiczenia prowadzone
 • Ćwiczenia relaksacyjne
 • Ćwiczenia rozluźniające i relaksujące
 • Ćwiczenia równoważne
 • Ćwiczenia samoobsługi
 • Ćwiczenia samowspomagane
 • Ćwiczenia specjalne
 • Ćwiczenia sprawności manualnej
 • Ćwiczenia używania protez i aparatów ortopedycznych
 • Ćwiczenia wielopłaszczyznowe kilku stawów na przyrządach
 • Ćwiczenia wspomagane
 • Ćwiczenia wspomagane min. 15 min.
 • Ćwiczenia zespołowe
 • Diatermia krótkofalowa
 • Doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • Doskonalenie orientacji w schematu ciała i przestrzeni
 • Doskonalenie sprawności manualnej i graficznej
 • Edukacja specjalna dla osób niepełnosprawnych
 • Elektrostymulacja
 • Elektrostymulacja funkcjonalna (FES)
 • Elektrostymulacja mięśni
 • Fonoforeza
 • Galwanizacja
 • Hydromasaż podwodny - całkowity impulsowe pole elektromagnetyczne niskiej częstotliwości impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości
 • Indywidualna praca z pacjentem (np.. Ćwiczenia bierne, czynno-bierne, ćwiczenia według metod neurofizjologicznych metody reedukacji nerwowo-mięśniowej, ćwiczenia specjalne, mobilizacje i manipulacje) - nie mniej niż 30 min
 • Indywidualne ćwiczenia w wodzie Inne ćwiczenia z udziałem fizjoterapeuty Inne formy usprawniania (kinezyterapia)
 • Inne hydromasaże inne kąpiele-wirowa w tanku Inne poradnictwo
 • Instruktaż Integracji odruchów niemowlęcych ATOS, TOB, STOS
 • Jonoforeza
 • Kąpiel wirowa kończyn
 • Kąpiel wirowa kończyn dolnych
 • Kąpiel wirowa kończyn górnych
 • Kąpiel wirowa w tanku
 • Koordynacja wzrokowo-ruchowa, słuchowa, oburęczna
 • Krioterapia miejscowa ciekłym azotem
 • Kształtowanie praw. Zachowań społecznych
 • Laseroterapia
 • Laseroterapia punktowa
 • Laseroterapia-skaner
 • Leczenie/ćwiczenia wymowy – inne
 • Masaż podwodny- hydropowietrzny (nie obejmuje jacuzzi)
 • Masaż podwodny-całkowity
 • Masaż podwodny-miejscowy
 • Masaż klasyczny - całkowity
 • Masaż klasyczny – częściowy
 • Masaż limfatyczny
 • Masaż limfatyczy mechaniczny-leczniczy
 • Masaż limfatyczy ręczny-leczniczy
 • Masaż mechaniczny (nie obejmuje urządzeń typu fotele, maty masującę itp..)
 • Masaż punktowy
 • Masaż segmentarny
 • Masaż suchy-częściowy- min 20 min w tym 15 min czynnego masażu
 • Metoda Peto – elementy
 • Metody neurofizjologiczne
 • Metody neurofizjologiczne - Metoda NDT Bobath
 • Metody neurofizjologiczne - Metoda PNF
 • Metody neurofizjologiczne - Metoda Vojty
 • Metody reedukacji nerwowo - mięśniowej - Metoda kierowanego nauczania Peto
 • Metody reedukacji nerwowo-mięśniowej - metoda SI
 • Mobilizacja dużych stawów
 • Mobilizacja małych stawów
 • Mobilizacja małych/dużych stawów
 • Mobilizacja odcinka lędźwiowego kręgosłupa
 • Mobilizacja odcinka piersiowego kręgosłupa
 • Mobilizacja odcinka szyjnego kręgosłupa
 • Mobilizacje kręgosłupa
 • Naświetlanie promieniami IR - miejscowe
 • Naświetlanie promieniowaniem widzialnym, podczerwonym i/lub ultrafioletowym-miejscowe
 • Nauka , doskonalenie: chwyty precyzyjne
 • Nauka chodu o kulach i innym sprzęcie pomocniczym
 • Nauka czynności lokomocyjnych
 • Nauka kaszlu i odksztuszania
 • Nauka, doskonalenie chwyty duże
 • Normalizacja, stymulacja systemów :

- dotykowego

- propnoceptywnego

- przedsionkowego

- smaku i powonienia

- wzrokowego

 • Ocena rozwoju psychomotorycznego
 • Ocena stanu neuromotorycznego
 • Pileloterapia - Naświetlanie światłem spolaryzowanym
 • Pionizacja bierna
 • Pionizacja czynna
 • Plastrowanie dynamiczne /Kinesiology Taping/
 • Poizometryczna relaksacja mięśni
 • Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości
 • Pole magnetyczne stałe i niskiej częstotliwości
 • Poprawa planowania motorycznego
 • Poprawa stabilizacji centralnej i równowagi
 • Prądy diadynamiczne
 • Prądy interferencyjne
 • Prądy KOTZA Prądy TENS
 • Prądy TRAEBERTA
 • Przygotowanie do chodzenia
 • Rehabilitacja – inne
 • Rehabilitacja ociemniałych, niedowidzących
 • Rozszerzenie zakresu Ruchu- mała motoryka
 • Rozwijanie percepcji wzrokowo-słuchowej
 • Samoobsługa i czynności dnia codziennego
 • Stretching mięśni lub ścięgien
 • Stretching powięzi
 • Stymulacja dotykowa, słuchowa
 • Stymulacja psychoruchowa
 • Stymulacja rozwoju psychologicznego
 • Terapeutyczne gry i zabawy ruchowe
 • Terapeutyczne gry zespołowe
 • Terapia afazji (i dysfazji)
 • Terapia defektów wymowy
 • Terapia muzyczna
 • Terapia psychologiczna lub neurologopedyczna
 • Terapia zabawą
 • Terapia zajęciowa
 • Termożele
 • Test Bendera
 • Test pamięci wzrokowej Bentona
 • Test Stanforda Bineta
 • Tonoliza
 • Trening ciągły na bieżni lub cykloergometrze rowerowym
 • Ultradźwięki
 • Ultradźwięki miejscowe
 • Ultrafonoforeza
 • Wyciągi Zabiegi fizjoterapeutyczne - inne
 • Zbiorowe ćwiczenia w basenie
 • Zwiększenie zakresu ruchu w stawach

Oddział Endokrynologii

 • Ocena rytmu dobowego wydzielania hormonów
 • Hormonalne testy dynamiczne z zastosowaniem stymulacji/ hamowania farmakologicznego
 • Testy stymulacji lub hamowania po podaniu lub odstawieniu odpowiednich hormonów obwodowych lub ich analogów
 • Testy stymulacji lub hamowania z hormonami podwzgórzowymi lub przysadkowymi lub ich analogami

 

Oddział Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii

 • Biopsja jelita – inne
 • Całkowite żywienie pozajelitowe
 • Chirurgiczne usunięcie ciała obcego z naczynia krwionośnego
 • Cholangiopankreatografia wsteczna [ECPW]
 • Cystometrogram
 • Częściowe żywienie pozajelitowe
 • Doustne podanie kontrastu barytowego
 • Drenaż torbieli trzustki (cewnikiem)
 • Drenaż wewnętrzny torbieli trzustki – inny
 • Endoskopia jelita cienkiego - inne
 • Endoskopia jelita cienkiego przez przetokę
 • Endoskopia jelita grubego przez przetokę
 • Endoskopowa cholangiografia wsteczna
 • Endoskopowa pankreatografia wsteczna
 • Endoskopowe nacięcie zwieracza i brodawki
 • Endoskopowe nastrzykanie żylaków przełyku
 • Endoskopowe opanowanie krwawienia z przełyku
 • Endoskopowe opanowanie krwawienia żołądek/dwunastnica
 • Endoskopowe opanowanie krwotoku z jelita grubego
 • Endoskopowe poszerzenie miejsca zespolenia żołądkowo jelitowego
 • Endoskopowe poszerzenie odźwiernika z użyciem balonu
 • Endoskopowe rozszerzenie brodawki i dróg żółciowych
 • Endoskopowe rozszerzenie przewodu trzustkowego
 • Endoskopowe usunięcie kamieni z dróg żółciowych
 • Endoskopowe usunięcie protezy z przewodu trzustkowego
 • Endoskopowe wprowadzenie protezy do przewodu trzustkowego
 • Endoskopowe wprowadzenie protezy do przewodu żółciowego
 • Endoskopowe wprowadzenie zgłębnika do przewodu trzustkowego
 • Endoskopowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki żołądka - inne
 • Endoskopowe wycięcie polipa jelita grubego
 • Endoskopowe wycięcie polipa przełyku
 • Endoskopowe wycięcie polipów żołądka
 • Endoskopowe wycięcie żylaków żołądka
 • Endoskopowe wycięcie/ zniszczenie zmiany/ tkanki odbytu
 • Endoskopowe wycięcie/ zniszczenie zmiany/ tkanki przełyku - inne
 • Endoskopowe wycięcie/zniszczenie zmiany/tkanki przełyku
 • Endoskopowe zniszczenie innych zmian lub tkanek jelita grubego - inne
 • Esofagogastroduodenoskopia z biopsją
 • Ezofagogastroduodenoskopia [EGD]
 • Ezofagoskopia – inna
 • Fiberokolonoskopia
 • Fiberosigmoidoskopia
 • Gastroskopia - inna
 • Gastroskopia diagnostyczna
 • Gastroskopia diagnostyczna z biopsją
 • Gastroskopia diagnostyczna z testem urazowym
 • Gastrostomia – inna
 • Gastrostomia – inne
 • Hemodializa Ileostomia - inna
 • Inne diagnostyczne zabiegi trzustki
 • Inne zabiegi diagnostyczne w zakresie odbytnicy, esicy i tkankach okołoodbytniczych
 • Kolonoskopia - inne
 • Kolonoskopia z biopsją
 • Miejscowe wycięcia innej zmiany lub tkanki przełyku
 • Odprowadzenie wgłobienia jelita pH-metria przełyku
 • Płukanie cewnika naczyniowego
 • Podwiązanie otwarte żylaków przełyku
 • Procto-sigmoidoskopia sztywnym wziernikem
 • Przetoczenie czynników krzepnięcia
 • Przetoczenie innej substancji
 • Przetoczenie koncentratu krwinek czerwonych
 • Przetoczenie koncentratu płytkowego
 • Przetoczenie osocza – inne
 • Przetoczenie środków zastępczych osocza
 • Przezbrzuszna endoskopia jelita cienkiego - inna
 • Przezskórna igłowa biopsja narządów jamy brzusznej
 • Przezskórna igłowa biopsja wątroby
 • Przezskórne endoskopowe wytworzenie przetoki żołądkowej [PEG]
 • Przezskórne usunięcie kamieni z przewodu żółciowego wspólnego
 • Przezskórny przezwątrobowy drenaż żółci
 • Rewizja przetoki jelita cienkiego
 • Rewizja przetoki jelita grubego - inna
 • Rewizja zespolenia jelita cienkiego
 • Rewizja zespolenia jelita grubego
 • Rewizja zespolenia żołądkowego – inna
 • Rozszerzanie dwunastnicy balonem
 • Rozszerzanie przełyku
 • Seriogram dolnego odcinka przewodu pokarmowego
 • Seriogram górnego odcinka przewodu pokarmowego
 • Seriogram jelita cienkiego
 • Usunięcie balona żołądkowego
 • Usunięcie ciała obcego ze światła przełyku bez nacięcia
 • Usunięcie ciała obcego ze światła żołądka i jelita cienkiego bez nacięcia
 • Usunięcie protezy przewodu żółciowego
 • Usunięcie zwężenia przełyku
 • Wprowadzenie balona żołądkowego
 • Wprowadzenie stałej endoprotezy przełykowej
 • Wprowadzenie wszczepialnego dostępu do naczynia żylnego
 • Wstrzyknięcie gammaglobulin
 • Wymiana rurki gastrostomijnej
 • Wymiana sondy żołądkowej/ezofagostomijnej
 • Zabiegi diagnostyczne jelita - inne
 • Zabiegi diagnostyczne jelita cienkiego - inne
 • Zabiegi diagnostyczne jelita grubego - inne
 • Zabiegi diagnostyczne odbytu lub tkanek okołoodbytniczych - inne
 • Zabiegi diagnostyczne przełyku - inne
 • Zabiegi diagnostyczne skóry/ tkanki podskórnej - inne
 • Zabiegi diagnostyczne trzustki - inne
 • Zabiegi diagnostyczne żołądka - inne
 • Zamknięcie gastrostomii
 • Zamknięta endoskopowa biopsja jelita cienkiego

Oddział Immunologii

 • Leczenie pierwotnych niedoborów odporności:
 • Substytucja dożylnymi i podskórnymi preparatami gammaglobulin
 • Kwalifikacja do przeszczepienia szpiku i grasicy
 • Leczenie oportunistycznych zakażeń bakteryjnych, grzybiczych, wirusowych i pierwotniakowych
 • Leczenie wybranych chorób autoimmunizacyjnych
 • Leczenie czynnikiem stymulującym wzrost kolonii komórkowych
 • Leczenie immunomodulacyjne z wykorzystaniem najnowszych leków biologicznych

 

Oddział Intensywnej Terapii I

 • Leczenie stanów bezpośredniego zagrożenia życia dzieci w wieku 0-18 lat, a w szczególności:
 • Ostrej i przewlekłej niewydolności oddechowej
 • Wstrząsu (hipowolemicznego, kardiogennego, anafilaktycznego, septycznego)
 • Zaburzeń rytmu serca
 • Niewydolności wątroby
 • Niewydolności nerek
 • Obrzęku mózgu
 • Drgawek i stanu drgawkowego
 • Zatruć
 • Śpiączki ketonowej (cukrzycowej)
 • Urazów wielonarządowych
 • Niewydolności wielonarządowej w przebiegu chorób metabolicznych,wad wrodzonych, chorób nowotworowych, zaburzeń krzepnięcia
 • Krwi i zaburzeń układu odpornościowego

Oddział Intensywnej Terapii II

 • Leczenie stanów bezpośredniego zagrożenia życia dzieci w wieku 0-18 lat, a w szczególności:
 • Stanów zagrożenia życia wynikających z niewydolności oddychania i krążenia w przebiegu pooperacyjnym
 • Wstrząsu (hipowolemicznego, kardiogennego)
 • Zaburzeń rytmu serca
 • Niewydolności nerek
 • Obrzęku mózgu
 • Niewydolności wątroby
 • Pomiary saturacji, w tym saturacji mózgowej
 • Monitorowanie mechaniki oddychania
 • Monitorowanie rzutu serca
 • Pomiar ciśnień: tętniczego, żylnego, wewnątrzczaszkowego i wewnątrzbrzusznego, diurezy
 • Wentylacja zastępcza
 • Wspomaganie krążenia w tym wspomaganie pozaustrojowe (ECMO)
 • Ciągłe leczenie nerkozastępcze
 • Detoksykacja albuminowa (MARS)

 

Oddział Kardiochirurgii

 • Ablacja przez wstrzyknięcie alkoholu do kanałów półkolistych
 • Angiokardiografia lewego i prawego serca
 • Angiokardiografia prawego serca – inne
 • Annuloplastyka - inne
 • Biopsja serca
 • Całkowita korekcja całkowitego nieprawidłowego spływu żył płucnych
 • Cewnikowanie lewego i prawego serca
 • Cewnikowanie prawego serca
 • Chirurgiczne zamknięcie naczynia krwionośnego - miejsce nieokreślone
 • Doustne podanie kontrastu barytowego
 • Echokardiografia
 • Echokardiografia - inne
 • Echokardiografia jam serca
 • Elektrokardiografia nieokreślona
 • Elektrokardiografia z 12 lub więcej odprowadzeniami (z opisem)
 • Hemodializa Inne operacje przegród serca
 • Inne zabiegi na naczyniach
 • Jednoetapowa całkowita korekcja całkowitego nieprawidłowego spływu żył płucnych, z lub bez: anastomoza pomiędzy poziomą częścią pnia płucnego i tylną ścianą lewego przedsionka
 • Jednoetapowa całkowita korekcja całkowitego nieprawidłowego spływu żył płucnych, z lub bez: powiększenie otworu owalnego
 • Jednoetapowa całkowita korekcja wspólnego pnia tętniczego z lub bez: skonstruowaniem (z przeczepem autologicznym aorty) (z protezowaniem) połączenia tętniczego tętnicy płucnej z prawej komory do tętnic zaopatrujących płuca
 • Jednoetapowa całkowita korekcja zespołu Fallota z lub bez: korekcja ubytku w przegrodzie międzykomorowej (z protezowaniem)
 • Jednoetapowa całkowita korekcja zespołu Fallota z lub bez: protezowania drogi wypływu
 • Jednoetapowa całkowita korekcja zespołu Fallota z lub bez: wszczepienia łaty w drogę wypływu
 • Jednoetapowa całkowita korekcja zespołu Fallota z lub bez: nacięcia spoidła zastawki płucnej
 • Kontrola funkcji stymulatora serca, - inne
 • Korekcja całkowita przełożenia wielkich pni tętniczych - inne
 • Korekcja całkowita wspólnego pnia tętniczego
 • Korekcja całkowita zespołu Fallota
 • Lewokomorowe urządzenie wspomagające (LVAD)
 • Monitorowanie czynności serca przy pomocy urządzeń analogowych (typu Holter)
 • Monitorowanie czynności serca za pomocą urządzeń analogowych lub cyfrowych (typu Holter) - Holter EKG
 • Monitorowanie elektrokardiograficzne - inne
 • Naprawa naczynia krwionośnego/ łatka - inna
 • Naprawa naczynia krwionośnego/ łatka tkankowa
 • Naprawa naczynia krwionośnego/ łatka z tworzywa sztucznego
 • Okluzja naczynia krwionośnego
 • Okluzja naczynia krwionośnego - miejsce nieokreślone
 • Operacja Blalock-Hanlon
 • Operacja Fontana
 • Operacja Jatene (arterial switch)
 • Operacje naprawcze i plastyczne tchawicy - inne
 • Otwarta walwuloplastyka aortalna
 • Otwarty drenaż klatki piersiowej
 • Podwiązanie naczynia krwionośnego
 • Podwiązanie naczynia krwionośnego – aorty
 • Podwiązanie naczynia krwionośnego - miejsce nieokreślone
 • Przecięcie osierdzia, nacięcie osierdzia
 • Radioizotopowe badanie funkcji komór serca metodą pierwszego przejścia
 • Rewizja po zabiegach korekcyjnych serca
 • Rewizja uprzedniego zabiegu naczyniowego w obrębie jam ciała
 • Rewizja zespolenia naczyniowego - naczyń obwodowych
 • Rozdzielenie beleczek mięśniowych
 • Seriogram górnego odcinka przewodu pokarmowego
 • Tętnicze zespolenie systemowo-płucne
 • Wszczepienie systemu wspomagania serca
 • Wycięcie beleczek mięśniowych
 • Wycięcie pierścienia podaortalnego
 • Wycięcie/ zespolenie naczynia - inne - aorty
 • Wycięcie/ zespolenie naczynia - inne - miejsce nieokreślone
 • Wymiana zastawki aortalnej - (syntetyczna) (całkowita)
 • Wymiana zastawki aortalnej - inne
 • Wymiana zastawki aortalnej - sztuczna (częściowa)
 • Wymiana zastawki mitralnej - sztuczna (częściowa)
 • Wytworzenie połączenia prawa komora - tętnica płucna
 • Wytworzenie ubytku przegrody serca
 • Zabieg naprawczy kanału przedsionkowo-komorowego
 • Zabieg naprawczy mięśni brodawkowatych
 • Zabieg naprawczy opłucnej
 • Zabieg naprawczy tętniaka zatoki Valsalvy
 • Zabiegi na naczyniach serca - inne
 • Zabiegi naczyniowe - inne
 • Zamknięcie kanału przedsionkowo komorowego materiałem sztucznym
 • Zamknięcie ubytku międzykomorowego materiałem sztucznym
 • Zamknięcie ubytku międzyprzedsionkowego łatką tkankową
 • Zamknięcie ubytku międzyprzedsionkowego łatką tkankow - plastyka przegrody międzyprzedsionkowej - plastyka przegrody międzyprzedsionkowej
 • Zamknięcie ubytku międzyprzedsionkowego łatką tkankową - plastyka przegrody międzyprzedsionkowej - zamknięcie ubytku międzyprzedsionkowego typu ostium secundum
 • Zamknięcie ubytku międzyprzedsionkowego łatką z tworzywa sztucznego - z użyciem krążenia pozaustrojowego- korekcja ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej
 • Zamknięcie ubytku międzyprzedsionkowego łatką z tworzywa sztucznego - z użyciem krążenia pozaustrojowego - plastyka przegrody międzyprzedsionkowej
 • Zamknięcie ubytku międzyprzedsionkowego łatką z tworzywa sztucznego - z użyciem krążenia pozaustrojowego - zamknięcie przetrwałego otworu owalnego
 • Zamknięcie ubytku międzyprzedsionkowego typu ostium secundum
 • Zamknięcie ubytku typu ostium Primus
 • Zamknięcie ubytku w przegrodzie międzykomorowej
 • Zamknięcie ubytku w przegrodzie międzykomorowej - inne
 • Zamknięty drenaż klatki piersiowej
 • Zaopatrzenie przetoki tętniczo-żylnej środkami embolizacyjnymi - inne
 • Zespolenie systemowo-płucne lewo-prawe
 • Zespolenie żyły próżnej z tętnicą płucną

Oddział Kardiologii

 • Ablacja tkanki mięśnia sercowego endokardialna i epikardialna (krioablacja, laserowa, mikrofalowa, falami radiowymi) przez cewnik
 • Ablacja, wycięcie lub zniszczenie zmiany tkanki serca, metodą endowaskularną
 • Angiokardiografia lewego i prawego serca
 • Badania elektrofizjologiczne [EPS]
 • Badanie wysiłkowe serca na bieżni ruchomej
 • Balonowa septostomia przedsionka
 • Cewnikowanie lewego i prawego serca
 • Cewnikowanie prawego serca
 • Czasowa przezskórna elektrostymulacja serca
 • Czasowe wprowadzenie elektrody do komory lub przedsionka przezżylnie
 • Echokardiografia
 • Echokardiografia przezprzełykowa
 • Elektrokardiografia nieokreślona
 • Elektrokardiografia z 12 lub więcej odprowadzeniami (z opisem)
 • Kontrola funkcji stymulatora serca, - inne
 • Mapowanie serca z wykorzystaniem systemu elektroanatomicznego
 • Mapowanie serca z wykorzystaniem systemu elektroanatomicznego 3D
 • Monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi przy pomocy urządzeń analogowych (typu Holter)
 • Monitorowanie czynności serca przy pomocy urządzeń analogowych (typu Holter)
 • Monitorowanie czynności serca za pomocą urządzeń analogowych lub cyfrowych (typu Holter) - Holter EKG
 • Powiększenie istniejącego ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej
 • Przezskórna angioplastyka (PTA) - aorty, tętnic biodrowych, udowych, podkolanowych
 • Przezskórna balonowa walwuloplastyka
 • Przezskórne zamknięcie przewodu tętniczego Botalla przy pomocy okludera
 • Przezskórne zamknięcie przewodu tętniczego Botalla przy pomocy spirali
 • Radioizotopowe badanie funkcji komór serca metodą pierwszego przejścia
 • Radioizotopowe badanie perfuzji mięśnia sercowego techniką SPECT albo techniką bramkowaną SPECT - z testem obciążeniowym
 • Wprowadzenie jednego stentu naczyniowego
 • Wprowadzenie/ wymiana elektrody nasierdziowej z dojścia przez torakotomię boczną
 • Wszczepienie całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji lub defibrylacji [ICD] - dwujamowego
 • Wszczepienie całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji lub defibrylacji [ICD] - jednojamowego
 • Wszczepienie lub wymiana systemu umiarawiania pracy serca, generatora impulsów regulującego rytm serca tylko [CRT-P]
 • Wszczepienie rozrusznika dwujamowego
 • Wszczepienie rozrusznika jednojamowego
 • Wszczepienie układu resynchronizującego serce bez funkcji defibrylacji [CRT-P]
 • Wymiana rozrusznika dwujamowego
 • Wymiana rozrusznika jednojamowego
 • Zabieg Rashkinda
 • Zamknięcie ubytku międzyprzedsionkowego
 • Zaopatrzenie przetoki tętniczo-żylnej spiralami embolizacyjnymi
 • Zaopatrzenie przetoki tętniczo-żylnej środkami embolizacyjnymi – inne

Oddział Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśnienia Tętniczego

 • Całkowite jednostronne wycięcie nerki
 • Ciągłe leczenie nerkozastępcze
 • Cystografia – inne
 • Cystometrogram
 • Dializa albuminowa (MARS)
 • Dializa otrzewnowa
 • Endoskopowa cholangiografia wsteczna
 • Endoskopowe wstrzyknięcie implantu do moczowodu lub pęcherza moczowego
 • Hemodializa
 • Nefrotomografia - inne
 • Plazmafereza
 • Przeszczepienie nerki pobranej od dawcy zmarłego
 • Przeszczepienie nerki pobranej od dawcy żywego
 • Przetoczenie koncentratu krwinek czerwonych
 • Przetoczenie osocza - inne
 • Przezskórna (igłowa) biopsja nerki
 • Przezskórna angioplastyka (PTA) - tętnic trzewnych (nerkowych, krezkowych, pnia trzewnego)
 • Urografia z kontrastem jonowym
 • Wstrzyknięcie gammaglobulin
 • Wycięcie nerki przeszczepionej
 • Wytworzenie przetoki metodą Brickera

Oddział Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka

 • Całkowite żywienie pozajelitowe
 • Częściowe żywienie pozajelitowe
 • Fototerapia noworodka
 • Leczenie farmakologiczne przetrwałego przewodu tętniczego Botalla - alprostadil
 • Nakłucie ciemiączka przedniego
 • Obserwacja noworodka w inkubatorze
 • Odciąganie mleka kobiecego w czasie laktacji
 • Zamknięcie przewodu tętniczego Botalla - operacja otwarta
 • Żywienie dojelitowe
 •  
 • Oddział Neurochirurgii
 •  
 • Arteriografia naczyń mózgowych z kontrastem - inne
 • Artrodeza piersiowa lub piersiowo lędźwiowa z dostępu przedniego
 • Artrodeza piersiowa lub piersiowo-lędźwiowa z dostępu tylnego
 • Aspiracja przestrzeni podtwardówkowej
 • Badanie czynnościowe mózgu - RM
 • Badanie metodą pojedynczego włókna (SFEMG)
 • Badanie przewodnictwa nerwowego
 • Całkowite usunięcie przysadki przezczołowe - inne
 • Całkowite usunięcie przysadki przez klinowe
 • Całkowite żywienie pozajelitowe
 • Cystografia – inne
 • Cystometrogram
 • Częściowe wycięcie przysadki przez klinowe
 • Dekortykacja opon
 • Drenaż lędźwiowo podpajęczynówkowy - inne
 • Drenaż ropnia podpajęczynówkowego mózgowego
 • Drenaż ucha wewnętrznego
 • Embolizacja lub zamknięcie naczyń mózgowych przy pomocy spiral
 • Embolizacja tętniaków wewnątrzczaszkowych (założenie dwóch do pięciu spiral)
 • Embolizacja tętniaków wewnątrzczaszkowych (założenie sześciu i więcej spiral)
 • Endowaskularny remodeling naczyń wewnątrzczaszkowych
 • Endowaskularny zabieg naprawczy lub zamknięcie tętniaka, wad tętniczo-żylnych (AVM) lub przetok - inne
 • Endowaskularny zabieg naprawczy, embolizacja lub zamknięcie malformacji naczyń mózgowych przy użyciu innego wszczepu lub substancji Inne pomiary antropometryczne
 • Kraniotomia z usunięciem krwiaka nadtwardówkowego
 • Kraniotomia z usunięciem krwiaka śródmózgowego
 • Laminektomia odbarczająca
 • Laminotomia odbarczająca
 • Marsupializacja cysty rdzenia kręgowego lub opon
 • Monitorowanie czynności serca przy pomocy urządzeń analogowych (typu Holter)
 • Monitorowanie czynności serca za pomocą urządzeń analogowych lub cyfrowych (typu Holter) - Holter EKG
 • Nacięcie ucha zewnętrznego - inne
 • Nakłucie żyły - inne
 • Oczyszczenie czaszki
 • Oczyszczenie rdzenia kręgowego lub opon
 • Odbarczenie kanału kręgowego – inne
 • Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku szyjnym - operacyjne z dostępu przedniego
 • Operacja naprawcza mózgu
 • Operacja naprawcza opon rdzeniowych - inne
 • Operacja tętniaka lub naczyniaka mózgu
 • Operacje struktur kanału kręgowego - inne
 • Opieka paliatywna
 • Osteoplastyka wielu kości czaszki twarzowej oraz pokrywy czaszki
 • Otwarta biopsja mózgu
 • Otwarta biopsja nerwu czaszkowego/ obwodowego lub zwoju
 • Połączenie komory z przestrzenią podpajęczynówkową
 • Powtórna artrodeza piersiowa lub piersiowo-lędźwiowa z dostępu tylnego
 • Profilaktyczna stabilizacja wewnętrzna kości - inne (kręgi)
 • Przecięcie dróg mózgowych
 • Przeprogramowanie drenażu komorowo-otrzewnowego (w zastawkach programowalnych)
 • Przetoczenie koncentratu krwinek czerwonych
 • Przetoczenie osocza – inne
 • Przezskórna biopsja mózgu metodą stereotaktyczną
 • Przezskórna biopsja mózgu przez otwór trepanacyjny
 • Przezskórne endoskopowe wytworzenie przetoki żołądkowej [PEG]
 • Przezskórne wprowadzenie stentu(ów) do naczyń wewnątrzczaszkowych
 • Rewizja płata kostnego czaszki
 • Rewizja, usunięcie i płukanie drenu dokomorowego mózgu
 • Somatosensoryczne potencjały wywołane (SEP)
 • Spondylodeza pierwotna lub ponowna 4-8 kręgów
 • Spondylodeza pierwotna lub ponowna 9 lub większej liczby kręgów
 • Usunięcie cewnika z przestrzeni nadtwardówkowej, podpajęczynówkowej lub podtwardówkowej rdzenia
 • Usunięcie drenażu komory mózgu
 • Usunięcie przepukliny jądra miażdzystego - inne - na poziomie lędźwiowym
 • Usunięcie wewnątrzczaszkowego neurostymulatora
 • Uwolnienie otrzewnowych zrostów jelitowych metodą otwartą
 • Uwolnienie zrostów i dekompresja nerwów czaszkowych i obwodowych
 • Uzupełnienie pompy baklofenem
 • Wprowadzenie cewnika do jamy czaszki
 • Wprowadzenie cewnika do kanału kręgowego/ infuzja - inne
 • Wprowadzenie cewnika do przestrzeni nadtwardówkowej, podpajęczynówkowej lub podtwardówkowej rdzenia z przerywanym lub ciągłym wlewem leku
 • Wszczepienie/ wymiana stymulatora nerwu błędnego
 • Wycięcie opony mózgowej
 • Założenie płytki sztucznej do czaszki
 • Założenie pompy baklofenowej
 • Zdjęcie błony podtwardówkowej z opony
 • Zespolenie komora mózgu - jama otrzewnowa
 • Zespolenie komora mózgu - prawy przedsionek serca
 • Zespolenie komory mózgu z innymi miejscami poza czaszką
 • Zespolenie nerwu podjęzykowego z twarzowym

Oddział Neurologii i Epileptologii

 • Badanie neurologiczne
 • Elektroencefalografia (EEG)
 • Elektromiografia
 • Elektroneurografia
 • Nakłucie lędźwiowe w celu pobrania płynu mózgowo-rdzeniowego
 • Słuchowe potencjały wywołane z pnia mózgu (BAEP)
 • Somatosensoryczne potencjały wywołane (SEP)
 • Video EEG
 • Zapis wzrokowego potencjału wzbudzonego (wzrokowe potencjały wywołane - VEP, VER)

Oddział Okulistyki

 • Zabiegi w zakresie tęczówki, ciała rzęskowego, twardówki i komory przedniej oka
 • Nacięcie tęczówki i proste wycięcie tęczówki
 • Nacięcie tęczówki - inne
 • Nacięcie tęczówki
 • Nacięcie tęczówki nieokreślone
 • Nacięcie tęczówki z użyciem lasera
 • Usunięcie ciała obcego z przedniego segmentu oka
 • Zabiegi diagnostyczne w zakresie tęczówki, ciała rzęskowego, twardówki i komory przedniej oka
 • Plastyka tęczówki i rogówki
 • Usunięcie ciała obcego z przedniej części gałki (bez magnesu)
 • Usunięcie ciała obcego z przedniego segmentu oka - inne
 • Inne zabiegi diagnostyczne tęczówki, ciałka rzęskowego, twardówki i przedniej komory oka
 • Usunięcie zrostów kąta przesączania Usunięcie innych zrostów przedniej części oka
 • Usunięcie zrostów w tylnej części oka
 • Ułatwienie krążenia śródgałkowego
 • Wytworzenie przetoki twardówki
 • Zabiegi w zakresie twardówki
 • Nacięcie kąta przesącza (z nakłuciem)
 • Kontrola po wytworzeniu przetoki twardówki
 • Rewizja rany operacji przedniej części oka - inna
 • Zabiegi w zakresie rogówki
 • Inne rekonstrukcyjne i refrakcyjne zabiegi w zakresie rogówki
 • Zewnętrzna soczewka rogówkowa
 • Abrazja rogówki
 • Zabiegi w zakresie siatkówki, naczyniówki, ciała szklistego i tylnej komory oka
 • Usunięcie ciała obcego z tylnego segmentu oka
 • Usunięcie ciała obcego z tylnego segmentu oka – inne

Oddział Onkologii

 • II Chłoniaki i nowotwory układu siateczkowo- śródbłonkowego
 • Choroba Hodgkina
 • Chłoniaki nieziarnicze (poza Chłoniakiem Burkitta)
 • Chłoniak Burkitta
 • Inne nowotwory limforetikularne
 • Chłoniaki nieokreślone
 • III Nowotwory Ośrodkowego Układu Nerwowego i inne nowotwory wewnątrzczaszkowe i wewnątrzrdzeniowe
 • Wyściółczaki i Nowotwory Splotu Naczyniówkowego
 • Gwiaździaki
 • Wewnątrzczaszkowe i wewnątrzrdzeniowe nowotwory pochodzenia zarodkowego
 • Inne glejaki
 • Inne określone nowotwory wewnątrzczaszkowe i wewnątrzrdzeniowe
 • Nieokreślone nowotwory wewnątrzczaszkowe i wewnątrzrdzeniowe
 • IV Nerwiak zarodkowy współczulny (Neuroblastoma) i inne nowotwory układu współczulnego
 • Neuroblastoma i ganglioneuroblastoma
 • Inne nowotwory z nerwów obwodowych
 • V Siatkówczak
 • VI Nowotwory nerek
 • Nerczak płodowy (guz Wilmsa) i inne nienabłonkowe nowotwory nerek
 • Rak nerki
 • Nieokreślone złośliwe nowotwory nerki
 • VII Nowotwory wątroby
 • Wątrobiak zarodkowy (Hepatoblastoma)
 • Raki wątrobowokomórkowe
 • Nieokreślone nowotwory złośliwe wątroby
 • VIII Nowotwory złośliwe kości
 • Mięsak kościopochodny (osteosarcoma)
 • Chrzęstniak mięsakowy (Chondrosarcoma)
 • Mięsak Ewinga i inne mięsaki kości
 • Inne określone złośliwe nowotwory kości
 • Nieokreślone złośliwe nowotwory kości
 • IX Mięsaki tkanek miękkich I inne mięsaki pozakostne
 • Mięsak prążkowano komórkowy
 • (Rhabdomyosarcoma)
 • Włókniakomięsak
 • (Fibrosarcoma), złośliwy obwodowy guz osłonek nerwowych (MPNST) i inne nowotwory tkanki łącznej włóknistej
 • Mięsak Kaposiego
 • Inne określone mięsaki tkanek miękkich
 • Nieokreślone mięsaki tkanek miękkich
 • X Nowotwory z pierwotnych komórek rozrodczych, guzy trofoblastu i nowotwory gonad Wewnątrzczaszkowe i wewnątrzrdzeniowe nowotwory z pierwotnych komórek rozrodczych
 • Pozaczaszkowe I pozagonadalne nowotwory złośliwe z pierwotnych komórek rozrodczych
 • Nowotwory złośliwe z pierwotnych komórek rozrodczych o lokalizacji gonadalnej
 • Raki jajnika i jądra
 • Inne i nieokreślone nowotwory złośliwe gonad
 • XI Inne nowotwory złośliwe pochodzenia nabłonkowego i czerniak złośliwy
 • Rak kory nadnerczy
 • Raki tarczycy
 • Rak jamy nosowo-gardłowej
 • Czerniak złośliwy
 • Raki skóry
 • Inne i niesklasyfikowane raki
 • XII Inne i niesklasyfikowane nowotwory złośliwe
 • Inne określone nowotwory złośliwe
 • Nowotwory niesklasyfikowane wg ICCC , nowotwory in situ, nowotwory niezłośliwe, o niepewnym lub nieznanym charakterze
 • Histiocytoza złośliwa
 • Guzy złośliwe z komórek tucznych
 • Nowotwory in situ
 • Nowotwór niezłośliwy jamy ustnej i gardła
 • Nowotwory niezłośliwe dużych gruczołów ślinowych
 • Nowotwory niezłośliwe innych i niedokładnie określonych części układu trawiennego
 • Nowotwory niezłośliwe ucha środkowego i układu oddechowego
 • Nowotwór niezłośliwy innych i nieokreślonych narządów klatki piersiowej
 • Nowotwory niezłośliwe kości i chrząstek stawowych
 • Nowotwory niezłośliwe z tkanki tłuszczowej
 • Naczyniaki krwionośne i chłonne jakiegokolwiek umiejscowienia
 • Nowotwory niezłośliwe międzybłonka
 • Nowotwory niezłośliwe tkanek miękkich otrzewnej i przestrzeni zaotrzewnowej
 • Inne nowotwory niezłośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich
 • Znamiona barwnikowe
 • Inne niezłośliwe nowotwory skóry
 • Niezłośliwy nowotwór jajnika
 • Niezłośliwy nowotwór innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych
 • Niezłośliwy nowotwór męskich narządów płciowych
 • Niezłośliwy nowotwór narządów moczowych
 • Nowotwór niezłośliwy opon mózgowych
 • Niezłośliwy nowotwór tarczycy
 • Niezłośliwy nowotwór innych i nieokreślonych gruczołów wydzielania wewnętrznego
 • Niezłośliwy nowotwór o innym i nieokreślonym umiejscowieniu
 • Nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze
 • INNE
 • Niedokrwistość aplastyczna wywołana lekami (inne leki przeciwnowotworowe)
 • Małopłytkowość wtórna (inne leki przeciwnowotworowe)
 • Agranulocytoza (neutropenia) (inne leki przeciwnowotworowe)
 • Histiocytoza z komórek Langerhansa niesklasyfikowana gdzie indziej
 • Nerwiakowłóniakowatość niezłośliwa
 • Seanse radioterapii
 • Cykle chemioterapii nowotworów
 • PROCEDURY
 • Nakłucie lędźwiowe w celu pobrania płynu mózgowo-rdzeniowego
 • Dokanałowe wstrzyknięcie steroidów
 • Dokanałowe wstrzyknięcie chemioterapeutyku
 • Biopsja aspiracyjna szpiku kostnego
 • Trepanobiopsja szpiku kostnego
 • Wstrzyknięcie/infuzja elektrolitów
 • Wstrzyknięcie lub wlew chemioterapeutyku przeciwnowotworowego
 • Powikłania opieki chirurgicznej i medycznej
 • Glikokortykoidy i ich syntetyczne odpowiedniki
 • Środki działające pierwotnie ogólnie

Oddział Otolaryngologii

 • Kompleksowe zabiegi jamy ustnej, gardła i krtani
 • Radykalne usunięcie ślinianki
 • Duże zabiegi jamy ustnej, gardła i krtani
 • Częściowe wycięcie języka
 • Częściowe wycięcie ślinianki
 • Wycięcie torbieli bocznej szyi lub pozostałości szczeliny skrzelowej
 • Zamknięcie przetoki szczeliny skrzelowej
 • Zamknięcie zewnętrznej przetoki tchawicy
 • Operacje naprawcze i plastyczne tchawicy - inne
 • Średnie zabiegi jamy ustnej, gardła i krtani < 18 r. ż.
 • Otwarta biopsja ślinianki/ przewodu
 • Marsupializacja torbieli ślinianki
 • Wycięcie zmiany ślinianki - inne
 • Wycięcie ślinianki - inne
 • Drenaż z okolicy twarzy
 • Drenaż przestrzeni powięziowej twarzy
 • Drenaż w ropowicy dna jamy ustnej
 • Wycięcie zmiany wargi - inne
 • Wycięcie w zakresie jamy ustnej – inne
 • Wycięcie migdałków podniebiennych
 • Wycięcie migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego
 • Wycięcie resztek migdałka podniebiennego
 • Wycięcie migdałka językowego
 • Wycięcie migdałka gardłowego (bez tonsilektomii)
 • Opanowanie krwotoku po tonsilektomii/adenoidektomii
 • Wycięcie zmiany migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego
 • Wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki gardła – inne
 • Marsupializacja torbieli krtani
 • Inne wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki krtani
 • Endoskopowa biopsja krtani
 • Endoskopowa biopsja tchawicy
 • Miejscowe zniszczenie lub wycięcie zmiany lub tkanki krtani
 • Zamknięcie przetoki tchawicy - inne
 • Przecięcie wrodzonej błony krtani
 • Małe zabiegi jamy ustnej, gardła i krtani
 • Wyłuszczenie kamienia z przewodu ślinianki
 • Otwarta biopsja języka
 • Zniszczenie lub wycięcie zmiany języka
 • Podcięcie wędzidełka języka
 • Wycięcie wędzidełka języka
 • Operacje ślinianek - inne
 • Wycięcie wędzidełka wargi
 • Wycięcie zmiany w zakresie przedsionka jamy ustnej
 • Drenaż ropnia (przez jamę ustną) (przez szyję): około gardłowego
 • Drenaż ropnia (przez jamę ustną) (przez szyję): okołomigdałkowego
 • Drenaż ropnia (przez jamę ustną) (przez szyję): zagardłowego
 • Drenaż ropnia (przez jamę ustną) (przez szyję): migdałka
 • Usunięcie ciała obcego z migdałka podniebiennego i migdałka gardłowego przez nacięcie
 • Operacje migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego – inne
 • Inne zabiegi diagnostyczne krtani
 • Inne zabiegi diagnostyczne tchawicy
 • Inne zabiegi tchawicy
 • Usunięcie ciała obcego ze światła krtani bez nacięcia
 • Średnie zabiegi korekcyjne wad wrodzonych twarzoczaszki, jamy ustnej i gardła u dzieci < 18 r. ż.
 • Wycięcie torbieli bocznej szyi lub pozostałości szczeliny skrzelowej
 • Zamknięcie przetoki szczeliny skrzelowej
 • Małe zabiegi korekcyjne wad wrodzonych twarzoczaszki, jamy ustnej i gardła u dzieci < 18 r. ż.
 • Zniszczenie lub wycięcie zmiany języka
 • Wycięcie wędzidełka języka
 • Wycięcie wędzidełka wargi
 • Wycięcie zmiany wargi - inne
 • Torbiele rozwojowe (niezębopochodne) okolicy jamy ustnej
 • Inne torbiele okolicy jamy ustnej niesklasyfikowane gdzie indziej
 • Torbiel śluzowa [mukocele]
 • Inne wrodzone wady rozwojowe szczeliny skrzelowej
 • Przyrośnięcie języka
 • Kompleksowe zabiegi uszu
 • Rekonstrukcja łańcucha kosteczek słuchowych - II etap
 • Ossikuloplastyka
 • Rekonstrukcja łańcuszka kosteczek słuchowych i błony bębenkowej
 • Antromastoidektomia
 • Mastoidektomia radykalna
 • Attykoantrostomia
 • Radykalna zmodyfikowana mastoidektomia
 • Radykalne wycięcie zmiany ucha zewnętrznego
 • Wycięcie zmiany ucha środkowego
 • Duże zabiegi uszu
 • Przetoka przeduszna – wycięcie
 • Radykalne wycięcie zmiany ucha zewnętrznego
 • Plastyka przewodu słuchowego ucha zewnętrznego
 • Plastyka błony bębenkowej z użyciem przeszczepu
 • Tympanoplastyka
 • Rewizja po tympanoplastyce
 • Attykotomia
 • Mastoidektomia - nie określona inaczej
 • Wycięcie zmiany ucha środkowego
 • Rewizja po operacji wyrostka sutkowatego i ucha środkowego
 • Średnie zabiegi uszu
 • Wycięcie wrodzonych przydatków przedusznych
 • Plastyka błony bębenkowej za pomocą drażnienia / kauteryzacji
 • Usunięcie zrostów w zakresie jamy bębenkowej
 • Małe zabiegi uszu
 • Nacięcie zewnętrznego przewodu słuchowego
 • Zabiegi diagnostyczne ucha zewnętrznego – inne
 • Przyżeganie ucha zewnętrznego Łyżeczkowanie ucha zewnętrznego
 • Elektrokoagulacja ucha zewnętrznego
 • Nacięcie błony bębenkowej z założeniem drenika wentylacyjnego
 • Nacięcie błony bębenkowej - inne
 • Usunięcie rurki tympanostomijnej
 • Otwarcie jamy bębenkowej
 • Biopsja ucha środkowego i wewnętrznego
 • Zabiegi diagnostyczne ucha środkowego i wewnętrznego - inne
 • Wstrzyknięcie do jamy bębenkowej
 • Kompleksowe zabiegi nosa
 • Otwarcie zatoki czołowej
 • Otwarcie komórek sitowych
 • Otwarcie zatoki klinowej
 • Otwarcie wielu zatok nosa metodą otwartą
 • Wycięcie komórek sitowych
 • Usunięcie zatoki klinowej
 • Duże zabiegi nosa
 • Otwarte nastawienie złamania nosa
 • Plastyka przegrody nosowej
 • Otwarta biopsja zatoki nosa
 • Antrotomia przeznosowa
 • Usunięcie wyściółki zatoki drogą zabiegu Caldwell-Luc`a
 • Otwarcie zatoki szczękowej z dostępu Caldwell-Luc`a
 • Endoskopowe otwarcie wielu zatok nosa
 • Wycięcie zmiany zatoki szczękowej z dostępu Caldwell-Luc`a
 • Średnie zabiegi nosa
 • Endoskopowe wytworzenie przetoki nosowo-łzowej
 • Wycięcie polipa nosa
 • Endoskopowe miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany nosa
 • Endoskopowa plastyka przegrody nosa
 • Endoskopowa biopsja zatoki nosa
 • Otwarcie zatoki nosa - inne
 • Wycięcie zmiany zatoki szczękowej - z innego dostępu
 • Wycięcie małżowiny nosa (diatermia/ krioterapia/ laserochirurgia)
 • Małe zabiegi nosa
 • Tylna i przednia tamponada nosa przy krwotoku
 • Przyżeganie przy krwotoku z nosa i tamponada
 • Drenaż ropnia przegrody nosa
 • Endoskopowy drenaż ropnia przegrody nosa
 • Rinoskopia tylna
 • Wycięcie małżowiny nosa (diatermia/ krioterapia/ laserochirurgia)
 • Zamknięte nastawienie złamania nosa
 • Uwolnienie zrostów nosowych
 • Endoskopowe uwolnienie zrostów nosowych
 • Aspiracja/ płukanie zatok nosa – inne
 • Zamknięta igłowa biopsja zatoki nosa
 • Bronchoskopia - inna
 • Duże zabiegi endoskopowe < 18 r. ż.
 • Endoskopowe wytworzenie przetoki nosowo-łzowej
 • Endoskopowe otwarcie wielu zatok nosa
 • Średnie zabiegi endoskopowe < 18 r. ż.
 • Endoskopowy drenaż ropnia przegrody nosa
 • Endoskopowe miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany nosa
 • Endoskopowa plastyka przegrody nosa
 • Endoskopowa biopsja zatoki nosa
 • Endoskopia zatok nosa bez biopsji

ODDZIAŁ PEDIATRII, ŻYWIENIA I CHORÓB METABOLICZNYCH

 

Pediatria:

 • Choroby układu oddechowego
 • Choroby układu pokarmowego
 • Choroby autoimmunologiczne
 • Stany zapalne ośrodkowego układu nerwowego
 • Stany gorączkowe o nieustalonej etiologii
 • Stany po zabiegach operacyjnych
 • Okres po intensywnej terapii

Choroby Metaboliczne:

 • Diagnostyka różnicowa hipoglikemii, hepatopatii, opóźnienia psycho-ruchowego, padaczki lekoopornej, chorób degeneracyjnych ośrodkowego układu nerwowego, miopatii i innych schorzeń wymagających diagnostyki metabolicznej
 • Kontynuacja diagnostyki metabolicznej rozpoczętej jako skrining selektywny w kierunku wad metabolizmu (badania potwierdzające, zabezpieczenie materiału biologicznego)
 • Diagnostyka w kierunku zaburzeń neurotransmisji oraz chorób mitochondrialnych (łącznie z wysokospecjalistycznymi badaniami z biopsji mięśnia)
 • Leczenie w stanie ostrej dekompensacji metabolicznej i monitorowanie przewlekłe stopnia wyrównania metabolicznego pacjentów z rozpoznaniem wrodzonych wad metabolizmu
 • Prowadzenie enzymatycznej terapii zastępczej w ramach realizacji programów lekowych i badań klinicznych u pacjentów z niektórymi chorobami spichrzeniowymi
 • Przyczynowe leczenie chorób lizosomalnych (w tym choroby Gauchera, Fabry, Pompe i niektórych typów mukopolisacharydoz) modyfikowanymi enzymami pochodzenia egzogennego

Leczenie żywieniowe:

 • Przewlekłe leczenie żywieniowe w warunkach oddziału (żywienie pozajelitowe i drogą przewodu pokarmowego)

 

ODDZIAŁ REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ

 • Aquaaerobic Badanie mięśni - inne
 • Badanie zakresów ruchów stawów obwodowych
 • Ciepłe suche okłady
 • Czynne ćwiczenia oddechowe
 • Ćwiczenia schematu ciała i stosunków przestrzennych
 • Ćwiczenia bierne redresyjne
 • Ćwiczenia bierne wykonywane manualnie
 • Ćwiczenia bierne wykonywane mechanicznie
 • Ćwiczenia bierne- redresyjne lub czynno-bierne
 • Ćwiczenia czynne oddechowe
 • Ćwiczenia czynne w odciążeniu
 • Ćwiczenia czynne w odciążeniu i w odciążeniu z oporem min. 15 min.
 • Ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem
 • Ćwiczenia czynne wolne
 • Ćwiczenia czynne wolne i czynne z oporem min. 15 min
 • Ćwiczenia czynno-bierne
 • Ćwiczenia grafomotoryczne
 • Ćwiczenia grafomotoryczne i manipulacyjne
 • Ćwiczenia grupowe w basenie
 • Ćwiczenia indywidualne w basenie
 • Ćwiczenia izometryczne
 • Ćwiczenia koncentracji, uwagi i pamięci
 • Ćwiczenia koordynacji ruchowej
 • Ćwiczenia oddechowe czynne z oporem
 • Ćwiczenia ogólno usprawniające indywidualne /zbiorowe
 • Ćwiczenia ogólnousprawniające grupowe
 • Ćwiczenia ogólnousprawniające indywidualne
 • Ćwiczenia prowadzone
 • Ćwiczenia relaksacyjne
 • Ćwiczenia rozluźniające i relaksujące
 • Ćwiczenia równoważne
 • Ćwiczenia samoobsługi
 • Ćwiczenia samowspomagane
 • Ćwiczenia specjalne
 • Ćwiczenia sprawności manualnej
 • Ćwiczenia wielopłaszczyznowe kilku stawów na przyrządach
 • Ćwiczenia wspomagane min. 15 min.
 • Ćwiczenia zespołowe diatermia krótkofalowa
 • Doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • Doskonalenie orientacji w schem. ciała i przestrzeni
 • Doskonalenie sprawności manualnej i graficznej
 • Dynamometryczna ocena siłu mięśni
 • Edukacja specjalna dla osób niepełnosprawnych
 • Elektrodiagnostyka
 • Elektrostymulacja
 • Elektrostymulacja mięśni
 • Fonoforeza
 • Galwanizacja
 • Hydromasaż podwodny - całkowity impulsowe pole elektromagnetyczne niskiej częstotliwości impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości
 • Indywidualna praca z pacjentem (np.. Ćwiczenia bierne, czynno-bierne, ćwiczenia według metod neurofizjologicznych metody reedukacji nerwowo-mięśniowej, ćwiczenia specjalne, mobilizacje i manipulacje) - nie mniej niż 30 min
 • Indywidualne ćwiczenia w wodzie Inne formy usprawniania (kinezyterapia)
 • Inne hydromasaże Inne kąpiele inne kąpiele-wirowa w tanku
 • Inne poradnictwo
 • Instruktaż Jonoforeza
 • Kąpiel wirowa kończyn dolnych
 • Kąpiel wirowa kończyn górnych
 • Kąpiel wirowa w tanku
 • Koordynacja wzrokowo-ruchowa, słuchowa, oburęczna
 • Krioterapia miejscowa ciekłym azotem
 • Krioterapia-miejscowa (pary azotu)
 • Kształtowanie praw. zachowań społecznych
 • laseroterapia punktowa
 • laseroterapia-skaner
 • Leczenie/ćwiczenia wymowy – inne
 • Manualna ocena siły mięśniowej
 • Test Lovetta
 • Masaz podwodny- hydropowietrzny (nie obejmuje jacuzzi)
 • Masaz podwodny-całkowity
 • Masaz podwodny-miejscowy
 • Masaż hydropowietrzny
 • Masaż klasyczny - całkowity
 • Masaż klasyczny – częściowy
 • Masaż limfatyczy mechaniczny-leczniczy
 • Masaż limfatyczy ręczny-leczniczy
 • Masaż mechaniczny (nie obejmuje urządzeń typu fotele, maty masujące itp..)
 • Masaż suchy-częściowy- min 20 min w tym 15 min czynnego masażu
 • Masaż wibracyjny
 • Metoda Peto – elementy
 • Metody neurofizjologiczne - Metoda NDT Bobath
 • Metody neurofizjologiczne - Metoda PNF
 • Metody neurofizjologiczne - Metoda Vojty
 • Metody reedukacji nerwowo-mięśniowej-metoda kierowanego nauczania
 • Metody reedukacji nerwowo-mięśniowej-metoda SI
 • Mobilizacja dużych stawów
 • Mobilizacja małych stawów
 • Mobilizacja odcinka lędźwiowego kręgosłupa
 • Mobilizacja odcinka piersiowego kręgosłupa
 • Mobilizacja odcinka szyjnego kręgosłupa
 • Naświetlanie promieniami IR – miejscowe
 • Naświetlanie promieniowaniem widzialnym, podczerwonym i/lub ultrafioletowym-miejscowe
 • Nauka , doskonalenie: chwyty precyzyjne
 • Nauka czynności lokomocyjnych
 • Nauka kaszlu i odksztuszania
 • Nauka, doskonalenie chwyty duże
 • Normalizacja, stymulacja systemów :

- dotykowego

- propnoceptywnego

- przedsionkowego

- smaku i powonienia

- wzrokowego

 • Normalizacja, stymulacja systemów: Integracji odruchów niemowlęcych ATOS, TOB, STOS
 • Ocena funkcjonalna kręgosłupa i miednicy
 • Ocena rozwoju psychomotorycznego
 • Ocena równowagi i stabilności ciała
 • Ocena samoobsługi
 • Ocena sprawności manualnej
 • Ocena stanu neuromotorycznego
 • Oceny funkcjonalne - inne
 • Pileloterapia - Naświetlanie światłem spolaryzowanym
 • Pionizacja bierna
 • Pionizacja czynna
 • Plastrowanie dynamiczne /Kinesiology Taping/
 • Poizometryczna relaksacja mięśni
 • Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości
 • Pole magnetyczne stałe i niskiej częstotliwości
 • Poprawa planowania motorycznego
 • Poprawa stabilizacji centralnej i równowagi
 • Prądy diadynamiczne
 • Prądy interferencyjne
 • Prądy KOTZA
 • Prądy TENS
 • Prądy TRAEBERTA
 • Przygotowanie do chodzenia
 • Rehabilitacja – inne
 • Rehabilitacja ociemniałych, niedowidzących i osób z poważnymi wadami
 • Rozszerzenie zakresu Ruchu- mała motoryka
 • Rozwijanie percepcji wzrokowo-słuchowej
 • Samoobsługa i czynności dnia codziennego Stretching mięśni lub ścięgien
 • Stretching powięzi Stymulacja dotykowa, słuchowa
 • Stymulacja psychoruchowa
 • Stymulacja rozwoju psychologicznego
 • Terapeutyczne gry i zabawy ruchowe
 • Terapia afazji (i dysfazji)
 • Terapia psychologiczna lub neurologopedyczna
 • Terapia zabawą
 • Terapia zajęciowa
 • Termożele
 • Test Bendera
 • Test pamięci wzrokowej Bentona
 • Test Stanforda Bineta
 • Test wytrzymałości siłowej
 • Testy wydolnościowe
 • Tonoliza
 • Trening ciągły na bieżni lub cykloergometrze rowerowym
 • Ultradźwięki miejscowe
 • Ultrafonoforeza
 • Wyciągi Zabiegi fizjoterapeutyczne - inne
 • Zbiorowe ćwiczenia w basenie
 • Zwiększenie zakresu ruchu w stawach

 

ODDZIAŁ REHABILITACJI PEDIATRYCZNEJ

 • Aquaaerobic
 • Ciepłe suche okłady
 • Czynne ćwiczenia oddechowe
 • Ćwiczenia schematu ciała i stosunków przestrzennych
 • Ćwiczenia bierne redresyjne
 • Ćwiczenia bierne- redresyjne lub czynno-bierne
 • Ćwiczenia czynne oddechowe
 • Ćwiczenia czynne w odciążeniu
 • Ćwiczenia czynne w odciążeniu i w odciążeniu z oporem min. 15 min.
 • Ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem
 • Ćwiczenia czynne wolne i czynne z oporem min. 15 min
 • Ćwiczenia grafomotoryczne
 • Ćwiczenia grafomotoryczne i manipulacyjne
 • Ćwiczenia grupowe w basenie
 • Ćwiczenia i kinezyterapia oddechowa – oklepywanie
 • Ćwiczenia indywidualne w basenie
 • Ćwiczenia izometryczne min. 15 min
 • Ćwiczenia koncentracji, uwagi i pamięci
 • Ćwiczenia koordynacji ruchowej
 • Ćwiczenia oddechowe czynne z oporem
 • Ćwiczenia ogólno usprawniające indywidualne /zbiorowe
 • Ćwiczenia ogólnousprawniające grupowe
 • Ćwiczenia ogólnousprawniające indywidualne
 • Ćwiczenia prowadzone
 • Ćwiczenia relaksacyjne
 • Ćwiczenia rozluźniające i relaksujące
 • Ćwiczenia równoważne
 • Ćwiczenia samoobsługi
 • Ćwiczenia sprawności manualnej
 • Ćwiczenia używania protez i aparatów ortopedycznych
 • Ćwiczenia wspomagane min. 15 min.
 • Ćwiczenia zespołowe diatermia krótkofalowa
 • Doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • Doskonalenie orientacji w schematu ciała i przestrzeni
 • Doskonalenie sprawności manualnej i graficznej
 • Drenaż ułożeniowy
 • Edukacja specjalna dla osób niepełnosprawnych
 • Elektrostymulacja
 • Elektrostymulacja funkcjonalna (FES)
 • Fonoforeza
 • Galwanizacja
 • impulsowe pole elektromagnetyczne niskiej częstotliwości
 • impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości
 • Indywidualna praca z pacjentem (np.. Ćwiczenia bierne, czynno-bierne, ćwiczenia według metod neurofizjologicznych metody reedukacji nerwowo-mięśniowej, ćwiczenia specjalne, mobilizacje i manipulacje) - nie mniej niż 30 min
 • Indywidualne ćwiczenia w wodzie
 • Inne ćwiczenia przywracające wydolność układu sercowo – naczyniowego
 • Inne ćwiczenia z udziałem fizjoterapeuty
 • Inne formy usprawniania (kinezyterapia) inne kąpiele-wirowa w tanku
 • Instruktaż Integracji odruchów niemowlęcych ATOS, TOB, STOS
 • Jonoforeza kąpiel wirowa kończyn górnych
 • Kąpiel wirowa kończyn dolnych
 • Koordynacja wzrokowo-ruchowa, słuchowa, oburęczna
 • Krioterapia miejscowa ciekłym azotem
 • Kształtowanie praw. zachowań społecznych
 • Laseroterapia
 • Laseroterapia punktowa
 • Laseroterapia-skaner
 • Masaż podwodny- hydropowietrzny (nie obejmuje jacuzzi)
 • Masaż podwodny-całkowity
 • Masaż podwodny-miejscowy
 • Masaż klasyczny - częściowy
 • Masaż limfatyczy mechaniczny-leczniczy
 • Masaż limfatyczy ręczny-leczniczy
 • Masaż mechaniczny
 • Masaż mechaniczny (nie obejmuje urządzeń typu fotele, maty masujące itp..)
 • Masaż suchy-częściowy- min 20 min w tym 15 min czynnego masażu
 • Metoda Peto – elementy
 • Metody neurofizjologiczne - Metoda Vojty
 • Metody reedukacji nerwowo - mięśniowej - Metoda kierowanego nauczania Peto
 • Metody reedukacji nerwowo -mięśniowej - Metoda Lehnert-Schroth
 • Mobilizacja dużych stawów
 • Mobilizacja małych stawów
 • Mobilizacja małych/dużych stawów
 • Mobilizacja odcinka lędźwiowego kręgosłupa
 • Mobilizacja odcinka piersiowego kręgosłupa
 • Mobilizacja odcinka szyjnego kręgosłupa
 • Mobilizacje kręgosłupa
 • Monitorowanie czynności serca przy pomocy urządzeń analogowych (typu Holter)
 • Naświetlanie promieniami IR – miejscowe
 • Naświetlanie promieniowaniem widzialnym, podczerwonym i/lub ultrafioletowym-miejscowe
 • Nauka , doskonalenie: chwyty precyzyjne
 • Nauka chodu o kulach i innym sprzęcie pomocniczym
 • Nauka, doskonalenie chwyty duże
 • Normalizacja, stymulacja systemów :
 • - dotykowego
 • - propnoceptywnego
 • - przedsionkowego
 • - smaku i powonienia
 • - wzrokowego
 • Ocena funkcjonalna kręgosłupa i miednicy
 • Ocena równowagi i stabilności ciała
 • Oceny funkcjonalne - inne
 • Pileloterapia - Naświetlanie światłem spolaryzowanym
 • Plastrowanie dynamiczne /Kinesiology Taping/
 • Poizometryczna relaksacja mięśni
 • Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości
 • Pole magnetyczne stałe i niskiej częstotliwości
 • Pomiar obwodów części ciała
 • Pomiar obwodu głowy
 • Poprawa planowania motorycznego
 • Poprawa stabilizacji centralnej i równowagi
 • Prądy diadynamiczne
 • Prądy interferencyjne
 • Prądy KOTZA
 • Prądy TENS
 • Prądy TRAEBERTA
 • Rozszerzenie zakresu Ruchu- mała motoryka
 • Rozwijanie percepcji wzrokowo-słuchowej
 • Samoobsługa i czynności dnia codziennego
 • Stretching mięśni lub ścięgien
 • Stretching powięzi
 • Stymulacja dotykowa, słuchowa
 • Stymulacja psychoruchowa
 • Stymulacja rozwoju psychologicznego
 • Terapeutyczne gry i zabawy ruchowe
 • Terapeutyczne gry zespołowe
 • Terapia psychologiczna lub neurologopedyczna
 • Terapia zabawą
 • Terapia zajęciowa
 • Test wytrzymałości siłowej
 • Testy wydolnościowe
 • Tonoliza
 • Trening ciągły na bieżni lub cykloergometrze rowerowym
 • Trening interwałowy na bieżni lub cykloergomertze rowerowym
 • Ultradźwięki miejscowe
 • Ultradżwięki
 • Ultrafonoforeza
 • Usprawnianie układu oddechowego - oklepywanie
 • Wyciągi
 • Zabiegi fizjoterapeutyczne - inne
 • Zbiorowe ćwiczenia w basenie
 • Zwiększenie zakresu ruchu w stawach

 

DZIECIĘCE CENTRUM TRNSPLANTACJI

 

Procedury diagnostyczne i terapeutyczne

 • Badanie izotopowe wątroby, nerek
 • Badanie potencjalnych żywych dawców narządów lub tkanek
 • Chemioterapia nowotworów po przeszczepieniu narządów
 • Diagnostyka i leczenie limfoproliferacji potransplantacyjnej, w tym monitorowanie EBV DNA
 • Diagnostyka i leczenie ostrego i przewlekłego odrzucania przeszczepionego narządu
 • Diagnostyka i leczenie powikłań infekcyjnych po przeszczepieniu narządu (zakażenia bakteryjne, grzybicze, wirusowe, pierwotniakowe)
 • Diagnostyka i leczenie powikłań nie infekcyjnych po przeszczepieniu narządu (powikłania żółciowe, naczyniowe, metaboliczne i inne)
 • Diagnostyka różnicowa dysfunkcji przeszczepu
 • Immunosupresja po transplantacji narządów
 • Modyfikacja immunosupresji i diagnostyka działań niepożądanych leków immunosupresyjnych
 • Otwarta biopsja wątroby
 • Przezskórna igłowa biopsja wątroby
 • Terapia przeciwciałami monoklonalnymi z powodu odrzucania przeszczepu, choroby limfoproliferacyjnej i z innych wskazań
 • Terapia przeciwciałami poliklonalnymi
 • Tromboliza zakrzepów naczyniowych
 • Procedury operacyjne
 • Cholangiografia śródoperacyjna
 • Choledochoduodenectomia w celu usunięcia kamieni
 • Dializa otrzownowa (założenie cewnika Tenckhoffa)
 • Gastrostomia - wytworzenie przetoki żołądkowej
 • Iv założenie, rewizja, wymiana długotrwqałych centralnych dostępów dożylnych (cewnik Groshonga, Broviaca)
 • Nacięcie żyły głównej dolnej i usunięcie skrzepliny
 • Op Brickera - zastąpienie pęcherza moczowego wyizolowaną pętlą jelita cienkiego
 • Operacja przepukliny ściany jamy brzusznej, w bliźnie pooperacyjnej
 • PEG - przezskórna endoskopowa gastrostomia
 • Rewizja przetoki A-V do hemodializ, usunięcie zakrzepu z graftu przetoki AV do dializ
 • Rewizja zespolenia żółciowego
 • Splenektomia - usunięcie śledziony
 • Tracheostomia
 • Wprowadzenie drenu do do przewodu żółciowego wspólnego/wątrobowego
 • Wprowadzenie drenu do do przewodu żółciowego wspólnego/wątrobowego
 • Wycięcie tętniaka rzekomego
 • Wyprowadzenie zewnętrznej przetoki żółciowej, inne operacje dróg żółciowych
 • Zamknięcie przetoki żółciowej
 • Zespolenie antyrefluksowe moczowodu z pęcherzem
 • Zespolenie pęcherzyka żółciowego z pętlą Y- Roux jelita cienkiego
 • Zespolenie przewodu wątrobowego wsp. z pętlą Y- Roux z jelita czczego
 • Zespolenie przewodu wątrobowego wsp. z pętlą Y- Roux z jelita czczego
 • Autotransplantacja nerki
 • Embolektomia/trombectomia
 • Graftektomia - usunięcie przeszczepionej nerki
 • Hybrydowe (przez minilaparotomię) poszerzanie ż. wrotnej)
 • Laparotomia zwiadowcza
 • Nacięcie dróg żółciowych celem usunięcia przeszkody - inne
 • Nacięcie dróg żółciowych celem usunięcia przeszkody - inne
 • Opanowanie krwotoku (opanowanie krwotoku pooperacyjnego-inne)
 • Opanowanie krwotoku po operacji naczyniowej
 • Operacje wątroby inne
 • Operacje dróg żółciowych - inne
 • Otwarta biopsja nerki
 • Plikacja przepony
 • Pobranie nerki od zmarłego dawcy
 • Pobranie wątroby do przeszczepu
 • Proste szycie przewodu żółciowego wspólnego
 • Proste szycie przewodu żółciowego wspólnego
 • Przeszczepienie jelita
 • Przeszczepienie nerki od zmarłego dawcy
 • Przeszczepienie nerki od żywego dawcy
 • Przeszczepienie wątroby - inne
 • Przeszczepienie wątroby od zmarłego dawcy
 • Przeszczepienie wątroby od żywego dawcy
 • Przezskórny przezwątrobowy drenaż żółci
 • Relaparotomia przez ranę pooperacyjną, np. w celu opanowania krwotoku
 • Rewizja po zabiegach naczyniowych (np. usunięcie zakrzepu z tętnicy wątrobowej przeszczepionej wątroby)
 • Rewizja przeszczepionej nerki
 • Śródbrzuszne zespolenie żylne
 • Torakoskopia - otwarcie klatki piersiowej zwiadowcze, zaopatrzenie chłonkotoku, pleurodeza
 • Torakoskopowe wycięcie/zniszczenie zmiany/tkanki płuca
 • Usunięcie protezy przewodu żółciowego
 • Vascuport (port naczyniowy) - wprowadzenie wszczepialnego dostępu do naczynia-Permcath,Vascuport
 • Wszczepienie na stałe cewnika do dializy otrzewnowej
 • Wycięcie pozostałości przewodu pęcherzykowego
 • Wycięcie przewodu żółciowego wspólnego - inne
 • Wycięcie zmiany dróg żółciowych - inne
 • Wytworzenie połączenia zaotrzewnowej torbieli limfatycznej z otrzewną-operacja limfocela po Tx nerki przez dostęp zaotrzewnowy lub laparoskopowy
 • Założenie cewnika czasowego do dializy
 • Założenie cewnika permanentnego do dializy
 • Zespolenie przewodu żółciowego wspólnego z jelitem
 • Zespolenie przewodu żółciowego wspólnego z jelitem

Procedury endoskopowe i przeznaczyniowe

 • Częściowa embolizacja śledziony
 • Endoskopowe poszerzanie dróg żółciowych
 • Endoskopowe wprowadzanie stentów do dróg żółciowych
 • Gastroduodenoskopia
 • Kolonoskopia
 • Opaskowanie żylaków przełyku
 • Przeznaczyniowe wprowadzanie stentów do naczyń żylnych i tętniczych
 • Przezskórne przezwątrobowe drenowanie dróg żółciowych
 • Przezskórne przezwątrobowe rozszerzanie dróg żółciowych
 • Przezskórne przeznaczyniowe balonowe poszerzanie naczyń żylnych i tętniczych
 • Przezwątrobowe poszerzanie naczyń układu wrotnego

Procedury inne

 • Dializa albuminowa
 • Hemodializa/hemodiafiltracja
 • Plazmafereza

ODDZIAŁ UROLOGII

 • Badanie RTG układu moczowego – inne
 • Całkowite jednostronne wycięcie nerki
 • Całkowite żywienie pozajelitowe
 • Cystografia – inne
 • Cystometrogram
 • Cystoskopia przezcewkowa
 • Cystoureterografia wsteczna
 • Częściowe wycięcie nerki - inne
 • Częściowe żywienie pozajelitowe
 • Endoskopowe wstrzyknięcie implantu do moczowodu lub pęcherza moczowego
 • Ewakuacja innego rodzaju krwiaka krocza lub pochwy
 • Grzbietowe/ boczne nacięcie napletka
 • Inna rekonstrukcja cewki
 • Inne nacięcie tkanki okołonerkowej lub około moczowodowej
 • Inne operacje męskich narządów płciowych
 • Inne przezcewkowe wycięcie lub zniszczenie zmiany patologicznej lub tkanki pęcherza moczowego
 • Komputerowa tomografia nerek
 • Konsultacja urologiczna
 • Laparoskopia
 • Laparoskopia w poszukiwaniu jądra
 • Laparotomia
 • Laparotomia - inna
 • Laparotomia zwiadowcza
 • Marsupializacja zmiany w nerce
 • Miejscowe zniszczenie lub wycięcie zmiany bądź tkanki nerki – inne
 • Nacięcie łechtaczki
 • Nacięcie powierzchniowo, podśluzówkowo lub podskórnie leżącego ropnia włącznie z drenażem i opatrunkiem
 • Nacięcie ujścia cewki moczowej (meatotomia)
 • Nacięcie ujścia moczowodu
 • Obustronna operacja skośnej przepukliny pachwinowej
 • Odtworzenie ciągłości cewki moczowej
 • Operacja naprawcza ściany brzucha – inne
 • Operacja odtwórcza prącia wcześniej amputowanego lub niedorozwiniętego bądź pogrążonego
 • Operacja plastyczna prącia niedorozwiniętego lub pogrążonego
 • Operacja prostej przepukliny pachwinowej
 • Operacja przetoki cewkowej powstałej samoistnie
 • Operacja przetoki moczowodowo-pochwowej z zachowaniem nerki
 • Operacja skośnej przepukliny pachwinowej
 • Operacja spodziectwa prąciowego, mosznowego lub kroczowego z jednoczasowym wytworzeniem brakującego odcinka cewki
 • Operacja spodziectwa żołędziowego
 • Operacja stulejki
 • Operacja wodniaka jądra
 • Operacja z powodu skrętu jądra lub przyczepka jądra z zachowaniem jądra
 • Operacja zgięcia prącia
 • Operacja zwężenia cewki i zespolenie kikutów cewki koniec do końca z dostępu nadłonowego i kroczowego
 • Operacja żylaków powrózka nasiennego jednostronna
 • Operacja żylaków powrózka nasiennego z dostępu pachwinowego lub mosznowego
 • Operacje jądra - inne
 • Operacje naprawcze moszny/ osłonki pochwowej - inne
 • Operacje naprawcze odbytnicy – inne
 • Operacje naprawcze wynicowanego pęcherza moczowego
 • Operacje sromu - inne
 • Otwarta biopsja nerki
 • Plastyka cewki moczowej z zastosowaniem błony śluzowej jamy ustnej
 • Plastyka cewki moczowej z zastosowaniem przeszczepu skóry pobranego z innej okolicy ciała
 • Plastyka miedniczkowo-moczowodowa metodą otwartą
 • Plastyka przednia i tylna pochwy
 • Plastyka szyi pęcherza metodą Young-Dees-Leadbetter
 • Pomiar szybkości odpływu moczu
 • Pomiar szybkości przepływu cewkowego (uroflowmetria)
 • Powiększenie pojemności pęcherza (augmentacja bez wycinania pęcherza) z użyciem jelita
 • Przednia resekcja odbytnicy z wytworzeniem kolostomii
 • Przeszczepienie moczowodu do pęcherza (ureterocystoneostomia)
 • Przetoczenie koncentratu krwinek czerwonych
 • Przetoczenie krwi i produktów krwiopochodnych
 • Przezcewkowe rozcięcie torbieli ujścia moczowodowego (ureterocele)
 • Radykalne wycięcie sromu
 • Rekonstrukcja przetoki jelitowej
 • Resekcja/ osteotomia
 • Rewizja lub zamknięcie przetoki pęcherzowo-skórnej
 • Rewizja przetoki jelita grubego - inna
 • Rewizja przetoki moczowodowej-jelitowo-skórnej
 • Rozszerzenie cewki męskiej
 • Seriogram dolnego odcinka przewodu pokarmowego
 • Sprowadzenie do moszny jądra niezstąpionego dwuetapowe metodą Fowler-Stephens - etap pierwszy - obustronne
 • Sprowadzenie do moszny jądra niezstąpionego jednostronne
 • Sprowadzenie do moszny jądra niezstąpionego obustronne
 • Sprowadzenie dwuetapowe niezstąpionego jądra brzusznego do moszny - etap drugi - obustronnie
 • Sprowadzenie dwuetapowe niezstąpionego jądra brzusznego do moszny - etap pierwszy – jednostronnie
 • Sprowadzenie dwuetapowe niezstąpionego jądra brzusznego do moszny - etap pierwszy - obustronnie
 • Szycie pęknięcia sromu lub krocza
 • Uretrocystoskopia i skruszenie laserem kamieni albo kamienia oraz ich usunięcie z pęcherza przez cewkę moczową
 • Uretrocystoskopia i wycięcie lub rozcięcie zastawki cewki
 • Uretrostomia kroczowa
 • Uroflowmetria z oceną ultrasonograficzną objętości moczu zalegającego w pęcherzu po mikcji
 • Usunięcie cewnika założonego na stałe z dróg moczowych
 • Usunięcie pęcherza, stercza, pęcherzyków nasiennych i tkanki tłuszczowej
 • Usunięcie sondy z jelita grubego lub wyrostka
 • Usunięcie zalegających mas kałowych z jelita
 • Uwolnienie otrzewnowych zrostów jelitowych metodą otwartą
 • Uwolnienie zrostów otrzewnowych jelitowych - laparoskopowo
 • Wlewka doodbytnicza
 • Wprowadzenie na stałe cewnika do pęcherza moczowego
 • Wszczepienie protezy jądra jednostronne
 • Wycięcie jądra i jednoczasowe wszczepienie protezy jednostronne
 • Wycięcie jądra jednostronne
 • Wycięcie lub zniszczenie zmiany cewki moczowej endoskopowo - inne
 • Wycięcie nerki radykalne z powodu guza i usunięcie czopa nowotworowego z żyły głównej dolnej przez jej nacięcie (kawotomia) - operacja prosta
 • Wycięcie nerki radykalne z wycięciem nadnercza i regionalnych węzłów chłonnych z powodu guza
 • Wycięcie nerki wraz z całym moczowodem i fragmentem pęcherza (nefroureterektomia)
 • Wycięcie obu jąder jednoczasowe
 • Wycięcie pęcherza proste (bez limfadenektomii) z odprowadzeniem moczu przez wstawkę jelitową u mężczyzny
 • Wycięcie przegrody pochwowej
 • Wycięcie segmentu nerki podwójnej wraz z drenującym go moczowodem (heminefroureterektomia)
 • Wycięcie struny prącia (elongacja prącia)
 • Wycięcie uchyłka pęcherza metodą otwartą
 • Wycięcie wodniaka osłonki pochwowej jądra
 • Wycięcie zewnętrznej ściany torbieli nerki laparoskopowo
 • Wycięcie zewnętrznej ściany torbieli nerki z elektrokoagulacją ściany wewnętrznej laparoskopowo
 • Wycięcie zmiany moczowodu
 • Wycięcie zwężenia cewki i uzupełnienie ubytku cewki przeszczepem
 • Wycięcie zwężenia cewki moczowej
 • Wymiana cewnika wprowadzonego do pęcherza moczowego na stałe
 • Wytworzenie pochwy
 • Wytworzenie przetoki moczowej z użyciem wstawki z jelita z wszczepieniem moczowodów do wstawki
 • Wytworzenie przetoki moczowodowo-skórnej
 • Wytworzenie przetoki wyrostka robaczkowego
 • Wytworzenie trwałej przetoki pęcherzowo-skórnej z użyciem płata pęcherza
 • Wytworzenie zastępczego, kontynentnego zbiornika jelitowego bez wycinania pęcherza
 • Zabieg naprawczy pochwy
 • Zabieg wykonany techniką endoskopową/ laparoskopową
 • Zamknięcie przetoki moczowodowej
 • Zaopatrzenie chirurgiczne uszkodzenia urazowego obejmującego ciała jamiste prącia lub/i odcinek prąciowy cewki
 • Zespolenie jelito cienkie-jelito cienkie
 • Zespolenie miedniczkowo-miedniczkowe metodą otwartą
 • Zespolenie moczowodowo-kielichowe metodą otwartą
 • Zespolenie pęcherza z izolowaną pętlą jelita biodrowego
 • Zespolenie pęcherza z jelitem nie określone inaczej
 • Zewnętrzne odprowadzenie moczu przez przetokę moczowodowo-jelitową
 • Zgłębnikowanie (kalibracja) cewki kobiecej
 • Zgłębnikowanie (kalibracja) cewki męskiej
 • Zwężenie (tailoring lub folding) szerokiego moczowodu (megaureter) i przeszczepienie moczowodu do pęcherza (ureterocystoneostomia)

 

Pracownia Autopsji

 • Badanie pośmiertne
 • Badanie pośmiertne z oceną wycinków histopatologicznych
 • Przygotowanie materiałów tkankowych operacyjnych do obróbki histologicznej
 • Badanie narządu (np. mózgu, wątroby)

 

Pracownia Antropologii

 • Podstawowa ocena stanu odżywienia
 • Ogólna ocena rozwoju fizycznego dziecka***
 • Szczegółowe pomiary głowy (3-18 lat)
 • Ocena wymiarów i proporcji ciała (3-18 lat)
 • Ocena wymiarów i proporcji ciała (0-3 lat)***
 • Ocena stanu odżywienia
 • Asymetria ciała-pomiary obu stron ciała
 • Ocena kąta szpotawości kończyn dolnych
 • Szczegółowe pomiary głowy (0-3 lat)
 • Ocena składu ciała MALTRON BF-905

Pracownia Badań Podstawowych

 • Arteriografia naczyń mózgowych z kontrastem (inne RTG)
 • Bronchografia kontrastowa - inne
 • Cholangiografia – inne
 • Cystografia - inne
 • Defektografia
 • Doustne podanie kontrastu barytowego
 • Embolizacja narządowa bez użycia leków (RTG)
 • Fistulografia ściany jamy brzusznej
 • Flebografia żył kończyny dolnej
 • Fluoroskopia
 • pH-metria- skopia
 • Pielografia
 • Rentgenodiagnostyka - zdjęcie pantomograficzne
 • RTG czaszki – celowane
 • RTG czaszki - przeglądowe
 • RTG jamy brzusznej - inne
 • RTG jamy brzusznej przeglądowe
 • RTG klatki piersiowej
 • RTG kości kończyny dolnej celowane lub czynnościowe
 • RTG kości nosowe
 • RTG kości twarzy - zatoki
 • RTG kręgosłupa (na skoliozę)
 • RTG kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego - celowane lub czynnościowe
 • RTG kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego – przeglądowe
 • RTG kręgosłupa odcinka piersiowego
 • RTG kręgosłupa odcinka piersiowego - celowane lub czynnościowe
 • RTG kręgosłupa odcinka szyjnego - celowane lub czynnościowe
 • RTG kręgosłupa odcinka szyjnego – przeglądowe
 • RTG nosogardła
 • RTG twarzoczaszki celowane lub czynnościowe
 • RTG wieku kostnego nadgarska, dłoni
 • RTG zatok
 • Seriogram dolnego odcinka przewodu pokarmowego
 • Seriogram górnego odcinka przewodu pokarmowego
 • Seriogram jelita cienkiego
 • Seriogram układu kostnego (skolioza)
 • Skopia
 • Sprawdzenie drożności cewnika do hemodializ lub cewnika centralnego
 • Uretrografia
 • Urografia
 • Zdjęcie RTG - inne
 • Zdjęcie RTG kostki/stopy
 • Zdjęcie RTG kości barku i ramienia
 • Zdjęcie RTG kości łokcia/przedramienia
 • Zdjęcie RTG kości miednicy/biodra – inne
 • Zdjęcie rtg kręgosłupa - inne (diagnostyka skoliozy)
 • Zdjęcie rtg miednicy
 • Zdjęcie RTG nadgarstka/dłoni
 • Zdjęcie RTG uda/kolana/podudzia

Pracownia Badań Scyntygraficznych i Terapii Izotopowej

 • Diagnostyka chorób układu nerwowego:
 • Scyntygrafia perfuzyjna mózgu – SPECT
 • Shuntografia
 • Diagnostyka chorób układu moczowego:
 • Scyntygrafia dynamiczna nerek – EC
 • Scyntygrafia dynamiczna nerek z furosemidem
 • Izotopowa cystografia mikcyjna, pośrednia
 • Scyntygrafia statyczna nerek – DMSA
 • Diagnostyka układu krwionośnego i limfatycznego:
 • Angiokardiografia izotopowa 1-sze przejście
 • Angiokardiografia – metoda bramkowa – 1-sze przejście
 • Scyntygrafia dynamiczna płuc – pierwsze przejście
 • Scyntygrafia perfuzyjna mięśnia sercowego po wysiłku (u pacjentów hospitalizowanych)
 • Scyntygrafia perfuzyjna mięśnia sercowego w spoczynku (u pacjentów hospitalizowanych)
 • Naczyniaki – krwinki
 • Scyntygrafia układu limfatycznego
 • Diagnostyka układu oddechowego:
 • Scyntygrafia perfuzyjna płuc
 • Diagnostyka układu endokrynnego:
 • Scyntygrafia tarczycy – tarczyca jodowa
 • Scyntygrafia tarczycy – tarczyca technetowi
 • Scyntygrafia jodowa całego ciała
 • Scyntygrafia przytarczyc
 • Scyntygrafia receptorów somatostatyny – Hynic-Tate
 • Scyntygrafia całego ciała MIBG I-131
 • Scyntygrafia całego ciała MIBG I-123
 • Diagnostyka układu kostno-mięśniowego:
 • Scyntygrafia kości
 • Diagnostyka układu pokarmowego:
 • Scyntygrafia przewodu pokarmowego – motoryka przełyku, refluks żołądkowo- przełykowy, opróżnianie żołądka,
 • Scyntygrafia dynamiczna wątroby – cholangioscyntygrafia
 • Scyntygrafia wątroby przeszczepionej – cholangioscyntygrafia
 • Scyntygrafia przewodu pokarmowego – uchyłek meckela
 • Scyntygrafia ludzkimi albuminami (hsa)
 • Scyntygrafia przewodu pokarmowego – przełyk barreta
 • Scyntygrafia ślinianek
 • Diagnostyka chorób zapalnych:
 • Scyntygrafia całego ciała leukocytami tc

Leczenie:

 • Wizyta kwalifikacyjna do leczenia radiomodem,
 • leczenie radiomodem i-131

Pracownia Radioimmunologii i Medycyny Doświadczalnej

 • Nazwa procedury
 • IGF-BP-3
 • Metoda badania
 • ELISA
 • Czas oczekiwania na wynik (SOP)
 • 30 dni roboczych
 • ???
 • Insulina IRMA 5 dni roboczych anty - GAD Radioligand assay 30 dni roboczych anty - IA - 2 Radioligand assay 30 dni roboczych IGF - 1 RIA 5 dni roboczych AMH(Anti-Müllerian Hormone) IRMA Anty 21-H (p/ciała przeciwko 21- hydroksylazie) Radioligand assay 6 miesięcy Androstendion RIA 5 dni roboczych DHEA's RIA 5 dni roboczych Estradiol RIA 5 dni roboczych AFP RIA 5 dni roboczych / 1 dzień roboczy beta - HCG IRMA 5 dni roboczych /1 dzień roboczy ACTH IRMA 5 dni roboczych FSH IRMA 5 dni roboczych LH IRMA 5 dni roboczych hGH ( Hormon wzrostu) IRMA 5 dni roboczych 17 - OH Progesteron RIA 5 dni roboczych IgE (total) FEIA 5 dni roboczych Alfa-laktoalbumina - Alternaria alternata - Banan FEIA Beta-laktoalbumina FEIA Białko jaja kurzego FEIA Dorsz FEIA Glista ludzka FEIA Gluten FEIA Jabłko FEIA Jad osy FEIA Jad pszczoły FEIA Kakao FEIA Kazeina FEIA Kukurydza FEIA Kurz domowy FEIA Lateks FEIA Marchew FEIA Mieszanka pleśni FEIA Mieszanka pyłków chwastów FEIA Mieszanka pyłków drzew FEIA Mieszanka pierza FEIA Mieszanka pyłków traw FEIA Mięso indyka FEIA Mięso królika FEIA Mięso kurczaka FEIA Mięso wieprzowe FEIA Mięso wołowe FEIA Mleko krowie FEIA Naskórek i sierść kota FEIA Orzech laskowy FEIA Orzech ziemny FEIA Pietruszka FEIA Pomarańcza FEIA Pomidor FEIA Pszenica FEIA Pyłek brzozy FEIA Pyłek bylicy pospolitej FEIA Pyłek leszczyny FEIA Pyłek olchy FEIA Pyłek tymotki pospolitej FEIA Pyłek żyta FEIA Roztocze; Dermatophagoides pharinae FEIA Roztocze; Dermatophagoides pteronyssinus FEIA Ryż FEIA Seler FEIA Sierść psa FEIA Skryning pokarmowy FEIA 5 dni roboczych Skryning wziewny FEIA 5 dni roboczych Soja FEIA Ziemniak FEIA Żółtko jaja kurzego FEIA Żyto FEIA Kalcytonina IRMA 14 dni roboczych Beta-karoten - oznaczanie ilościowe w surowicy metodą manualną HPLC HPLC do 12 tygodni NT-proBNP- oznaczanie ilościowe w surowicy metodą CLIA( ProBNP II; Cobas e411 CLIA 1 dzień roboczy PTH ( intact) - C-peptyd IRMA 5 dni roboczych Prolaktyna IRMA 5 dni roboczych Makroprolaktyna IRMA 5dni roboczych ICA(p/ciała przeciw-wyspowe komórek beta trzustki) EIA 6 miesięcy TSH - R Ab RIA SMC-Somatomedyna (IGF-1) RIA 5 dni roboczych Enzymy łańucha oddechowego Metoda spektrofotometryczna do 6 miesięcy Testosteron RIA 5 dni roboczych Witamina A + E - oznaczenie ilościowe w surowicy metoda manualną HPLC HPLC do 2 tygodni 1,25 (OH) 2D - oznaczenie ilościowe w surowicy metodą CLIA (IDS-iSYS 1,25D; iSYS) CLIA do 2 tygodni 25 OHD total - oznaczenie ilościowe w surowicy metodą CLIA (IDS-iSYS S25D; iSYS) CLIA do 1 tygodnia Renina (ARO) RIA 5 dni roboczych Aldosteron RIA 5 dni roboczych Tymozyna (b. odczynnika)

Pracownia Badań Urodynamicznych

 • Cystometria Przepływ cewkowy
 • Zaleganie po mikcji

 

Pracownia Biologii Molekularnej

 • Nazwa badania
 • CMV DNA oznaczenie jakościowe we krwi lub bioptatach tkankowych
 • Metoda analityczna
 • Real-time PCR
 • Przybliżony czas oczekiwania na wynik
 • 2 – 4 dni
 • ???
 • CMV DNA oznaczenie jakościowe we krwi lub bioptatach tkankowych Real-time PCR 2 – 4 dni CMV DNA oznaczanie jakościowe w płynie mózgowo-rdzeniowym Real-time PCR 2 – 4 dni CMV DNA oznaczanie jakościowe w moczu Real-time PCR 2 – 4 dni CMV DNA oznaczenie ilościowe we krwi lub w moczu Real-time PCR do 7 dni EBV DNA oznaczenie ilościowe we krwi Real-time PCR do 7 dni EBV DNA oznaczenie w bioptatach tkankowych Real-time PCR do 7 dni HCV RNA oznaczenie jakościowe i ilościowe we krwi Real-time PCR do 14 dni HBV DNA oznaczenie jakościowe i ilościowe we krwi Real-time PCR do 14 dni BK DNA oznaczenie jakościowe i ilościowe we krwi lub w moczu Real-time PCR do 14 dni Toxoplasma gondii DNA oznaczenie jakościowe we krwi lub płynie mózgowordzeniowym Real-time PCR do 7 dni Pneumocystis jiroveci DNA oznaczenie jakościowe w BAL lub plwocinie Real-time PCR do 7 dni HSV-1 DNA oznaczenie w płynie mózgowordzeniowym Real-time PCR do 7 dni HSV-2 DNA oznaczenie w płynie mózgowordzeniowym Real-time PCR do 7 dni VZV DNA oznaczenie w płynie mózgowordzeniowym Real-time PCR do 7 dni HHV-6 DNA oznaczenie we krwi lub płynie mózgowo-rdzeniowym Real-time PCR do 7 dni Mycoplasma IgG - oznaczanie przeciwciał w surowicy ELISA 7 dni Mycoplasma IgM - oznaczanie przeciwciał w surowicy ELISA 7 dni Mycoplasma IgA - oznaczanie przeciwciał w surowicy ELISA 7 dni Toksoplazmoza IgG Chemiluminescencja 24 godziny Toksoplazmoza IgM Chemiluminescencja 24 godziny Cytomegalia IgG Chemiluminescencja 24 godziny Cytomegalia IgM Chemiluminescencja 24 godziny Różyczka IgG Chemiluminescencja 24 godziny Różyczka IgM Chemiluminescencja 24 godziny Odczyn ASO (poziom antystreptolizyny 0 w surowicy) Test aglutynacji, lateksowy 24 godziny Wykrywanie w surowicy czynnika reumatoidalnego (lateks-RF) Test aglutynacji, lateksowy 24 godziny HIV Ag/Ab Combo Chemiluminescencja 24 godziny Mononukleoza zakaźna – wykrywanie w surowicy przeciwciał heterofilnych Test aglutynacji, lateksowy 24 godziny Prokalcytonina (PCT) – oznaczenie ilościowe w surowicy ELFA 12 godzin Wirus Epstein-Barr, EBV VCA IgM Chemiluminescencja 24 godziny Wirus Epstein-Barr, EBV VCA IgG Chemiluminescencja 24 godziny Wirus Epstein-Barr, EBV EBNA-1 IgG Chemiluminescencja 24 godziny Antygen HBs Ag Chemiluminescencja 24 godziny Przeciwciała anty-HBs Chemiluminescencja 24 godziny Przeciwciała anty-HBc Chemiluminescencja 24 godziny Antygen HBeAg Chemiluminescencja 24 godziny Przeciwciała anty-HCV Chemiluminescencja 24 godziny Przeciwciała anty-HBe Chemiluminescencja 24 godziny Przeciwciała anty-HAV Rutynowo 24 godziny Borelioza IgG oznaczanie przeciwciał w surowicy i w płynie mózgowo-rdzeniowym Rutynowo 7 dni Borelioza IgM oznaczanie przeciwciał w surowicy i w płynie mózgowo-rdzeniowym Rutynowo 7 dni Borelioza immunoblot IgG test potwierdzający Rutynowo 7 dni Borelioza immunoblot IgM– test potwierdzający Rutynowo 7 dni Herpes simplex typ 1 IgG Rutynowo 7 dni Herpes simplex typ 1,2 IgM Rutynowo 7 dni Herpes simplex typ 2 IgG Rutynowo 7 dni Syphilis TP (kiła) Rutynowo 24 godziny

 

Pracownia Cytogenetyki i Hodowli Tkanek

Badania postnatalne:

 • Oznaczanie kariotypu z hodowli limfocytów krwi obwodowej
 • Hodowla limfocytów
 • Badanie cytogenetyczne hodowanych komórek skóry
 • Hodowla tkanek w celu izolacji DNA lub do badań biochemicznych
 • FISH - z różnymi sondami (telomerowa, malująca, unikalna)
 • FISH z sondami + hodowla limfocytów
 • Kariotyp + FISH.
 • Test wymiany chromatyd siostrzanych (SCE)
 • FraX-A-PCR
 • MLPA
 • FraX-B-MS-MLPA
 • FraX-C-PCR-ilościowy
 • Array CGH (8x60 K)
 • Badania prenatalne:
 • Badanie cytogenetyczne (kariotyp) hodowanych komórek płynu owodniowego (amniocytów)
 • Badanie cytogenetyczne hodowanych komórek trofoblastu
 • Badanie cytogenetyczne komórek krwi pępowinowej (kordocenteza)

Bank Tkanek:

 • Bankowanie i przechowywanie w ciekłym azocie żywego, krioprezerwowanego materiału komórkowego

 

Pracownia Densytometrii

 • Badanie gęstości mineralnej kości całego szkieletu metodą densytometryczną (aparat Lunar Prodigy Advance lub Expert Lunar)
 • Badanie złamań kręgów kręgosłupa - morfometria (aparat Lunar Prodigy Advance lub Expert Lunar)
 • Badanie zawartości tkanki miękkiej (tłuszczowej lub mięśniowej) metodą densytometryczną (aparat DPX-Lunar lub Expert-Lunar)
 • Badanie dynamometryczne oceny siły mięśniowej dynamometrem firmy Jamar (USA)
 • Badanie gęstości mineralnej kości, geometrii oraz wytrzymałości mechanicznej kości piszczelowej met.tomografii komputerowej pQCT (aparat Stratec)
 • Badanie oceny siły mięśniowej i sprawności ruchowej kończyn dolnych przy użyciu platformy diagnostycznej
 • Badanie gęstości mineralnej kości met.densytometryczną w lokalizacji kręgosłupa lędźwiowego w projekcji przedniotylnej lub bocznej (aparat Lunar Prodigy Advance lub Expert-Lunar)
 • Badanie gęstości mineralnej kości w lokalizacji biodra (aparat Lunar Prodigy Advance lub Expert - Lunar)
 • Badanie ultradżwiękowe kości piętowej
 • Badanie gęstości mineralnej kości, geometrii oraz wytrzymałości mechanicznej kości przedramienia
 • met.tomografii komputerowej pQCT (aparat Stratec)
 • Badanie gęstości mineralnej kości zwierząt doświadczalnych
 • Badanie aktywności fizycznej na podstawie ankiety

Pracownia Diagnostyki Gastroenterologicznej

 • Badanie czynnościowe - inne
 • Biopsja wątroby
 • Drenaż torbieli trzustki (cewnikiem)
 • Endoskopia jelita cienkiego przez przetokę
 • Endoskopia jelita grubego przez przetokę
 • Endoskopowa cholangiografia wsteczna
 • Endoskopowa cholangio-pankreatografia wsteczna (ECPW)
 • Endoskopowa pankreatografia wsteczna
 • Endoskopowe nastrzykanie żylaków przełyku
 • Endoskopowe opanowanie krwawienia z przełyku
 • Endoskopowe opanowanie krwawienia żołądek/dwunastnica
 • Endoskopowe poszerzenie miejsca zespolenia żołądkowo jelitowego
 • Endoskopowe poszerzenie odźwiernika - inne
 • Endoskopowe poszerzenie odźwiernika z użyciem balonu
 • Endoskopowe rozszerzanie jelita balonem przez prostnicę lub kolostomię
 • Endoskopowe rozszerzanie jelita grubego balonem
 • Endoskopowe rozszerzenie brodawki i dróg żółciowych
 • Endoskopowe usunięcie kamieni z dróg żółciowych
 • Endoskopowe usunięcie protezy z przewodu trzustkowego
 • Endoskopowe wprowadzenie protezy do przewodu trzustkowego
 • Endoskopowe wprowadzenie protezy do przewodu żółciowego
 • Endoskopowe wycięcie polipa jelita grubego
 • Endoskopowe wycięcie/ zniszczenie zmiany dwunastnicy
 • Enteroskopia
 • Esofagogastroduodenoskopia z biopsją
 • Fiberosigmoidoskopia
 • Gastroskopia
 • Gastroskopia – inna
 • Gastroskopia diagnostyczna z testem urazowym
 • Hamowanie krwawienia
 • Inne badanie na sali endoskopowej
 • Inne zabiegi diagnostyczne w zakresie odbytnicy, esicy i tkankach okołoodbytniczych
 • Kolonoskopia
 • Kolonoskopia - inne
 • Manometria odbytu
 • Manometria przełyku
 • Miejscowe wycięcia innej zmiany lub tkanki przełyku
 • Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanek jelita cienkiego za wyjątkiem zmian w dwunastnicy
 • pH-metria
 • Przezskórna (endoskopowa) jejunostomia [PEJ]
 • Przezskórna endoskopowa zmiana gastrostomii na przetokę jelita czczego
 • Przezskórna gastrostomia (PEG)
 • Przezskórna igłowa biopsja wątroby
 • Przezskórne endoskopowe wytworzenie przetoki żołądkowej [PEG]
 • Przezskórny przezwątrobowy drenaż żółci
 • Rozszerzanie dwunastnicy balonem
 • Rozszerzanie jelita cienkiego balonem
 • Rozszerzanie przełyku
 • RTG przewodu pokarmowego - inne
 • Test oddechowy z C13 – inny
 • Test oddechowy z mocznikiem C13
 • Usunięcie ciała obcego ze światła prostnicy i odbytu bez nacięcia
 • Usunięcie ciała obcego ze światła przełyku bez nacięcia
 • Usunięcie ciała obcego ze światła żołądka i jelita cienkiego bez nacięcia
 • Usunięcie rurki gastrostomijnej
 • Usunięcie zwężenia przełyku
 • Wodorowy test oddechowy – inny
 • Wodorowy test oddechowy po fruktozie
 • Wodorowy test oddechowy po laktozie
 • Wprowadzenie balona żołądkowego
 • Wprowadzenie stałej endoprotezy przełykowej
 • Wymiana rurki gastrostomijnej
 • Zabiegi diagnostyczne jelita - inne
 • Zabiegi diagnostyczne jelita cienkiego – inne
 • Zabiegi diagnostyczne jelita grubego - inne
 • Zabiegi diagnostyczne skóry/ tkanki podskórnej – inne
 • Zabiegi diagnostyczne żołądka – inne
 • Zabiegi naprawcze przełyku - inne
 • Zamknięcie gastrostomii
 • Zamknięta endoskopowa biopsja jelita cienkiego
 • Zniszczenie zmiany jelita cienkiego za wyjątkiem zmian w dwunastnicy – inne
 • Zniszczenie zmiany lub tkanki przełyku - inne
 • Zabiegi diagnostyczne przełyku – inne

 

Pracownia Diagnostyki Histo- i Cytopatologicznej

 • Badania histopatologiczne śródoperacyjne
 • Badanie ACHE (aganglinoza)
 • Badanie cytologiczne biopsji aspiracyjnej lub wymazu
 • Badanie cytologiczne płynu
 • Badanie cytologiczne płynu, moczu, wymazu
 • Badanie dodatkowe na tłuszcze i ciała tłuszczowe
 • Badanie histopatologiczne - biopsja chirurgiczna
 • Badanie histopatologiczne - biopsja endomiokardialna
 • Badanie histopatologiczne - biopsja endoskopowa
 • Badanie histopatologiczne - biopsja gruboigłowa inna
 • Badanie histopatologiczne - biopsja gruboigłowa nerki
 • Badanie histopatologiczne - biopsja gruboigłowa wątroby
 • Badanie histopatologiczne - biopsja stereotaktyczna OUN
 • Badanie histopatologiczne - trepanobiopsja szpiku
 • Badanie histopatologiczne inne
 • Badanie histopatologiczne materiału pooperacyjnego
 • Badanie inne Badanie moczu w mikroskopie kontrastowo-fazowym
 • Badanie śródoperacyjne
 • Barwienia dodatkowe PAS+ diastaza
 • Barwienia dodatkowe wielocukrów PAS-em
 • Barwienie dodatkowe - amyloid /czerwień kongo/
 • Barwienie dodatkowe - AZAN
 • Barwienie dodatkowe - ORCEINA
 • Barwienie dodatkowe - siatka GOMORIEGO
 • Barwienie dodatkowe AchE cholinesterazę metodą TSUTO (Acetylocholinesteraza)
 • Barwienie dodatkowe AG-NOR
 • Barwienie dodatkowe esteraza niespecyficzna
 • Barwienie dodatkowe esteraza specyficzna
 • Barwienie dodatkowe fosfataza kwaśna
 • Barwienie dodatkowe Massona na skrawkach parafinowych
 • Barwienie dodatkowe na grzyby i pasożyty- metodą Grocotta
 • Barwienie dodatkowe ORCEINA+VAN GIESON
 • Barwienie dodatkowe siatka WILDERA
 • Barwienie dodatkowe VAN GIESON
 • Barwienie dodatkowe ŻELAZO /Błękit pruski/
 • Barwienie dodatowe ZEIHL NIELSEN
 • Barwienie HE na preparacie mrożonym
 • Barwienie HE na preparacie parafinowym
 • Barwienie podstawowe HE rozmazów cytologicznych i innych wydzielin (bez oceny)
 • Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa
 • Biopsja igłowa lub chirurgiczna nerki, też transplant.(bez ME) /PAS, siatka wildera, AZAN,HE/
 • Biopsja igłowa lub chirurgiczna wątroby, też transplant.(bez ME)+barwienia dodatkowe PAS, PAS, AZAN, siatka GOMORIEGO
 • Biopsja standardowa jednoblokowa
 • Dodatkowe skrojenie bloku i barwienie HE /konsultacja/
 • Konsultacja preparatów
 • Konsultacja preparatów nie wymagających obróbki
 • Materiał pooperacyjny wieloblokowy
 • Materiał pooperacyjny wymagający dużej liczby bloków (np.onkologiczny)
 • Przygotowanie do odwapnienia i odwapnienie wycinka + HE
 • Przygotowanie skrawka parafinowego na szkiełku pokrytym Silanem
 • Przygotowanie skrawków parafinowych do ekstrakcji DNA
 • Przygotowanie skrawków parafinowych do ekstrakcji RNA
 • Reakcja immunohistochemiczna (IHC) APAAP
 • Reakcja immunomorfologiczna przy użyciu przeciwciał biotynylowanych/Streptovidyna/DAB/AEC+
 • Reakcja immunomorfologiczna przy użyciu systemu EN VISION+/AEC
 • Reakcja immunomorfologiczna przy użyciu systemu uniwersalnego LSAB 2
 • Wycinki endoskopowe i inne krojone seryjnie
 • Zabezpieczenie i mrożenie + HE
 • Zabezpieczenie materiału tkankowego do badań genetycznych i proteonicznych

Pracownia Diagnostyki Immunologicznej

 • Nazwa badania
 • Albumina w moczu
 • Metoda analityczna
 • Metoda nefelometryczna
 • Przybliżony czas oczekiwania na wynik
 • Wynik w tym samym dniu roboczym

 

Alfa 1 antytrypsyna w surowicy Metoda nefelometryczna Wynik w tym samym dniu roboczym Alfa 1 mikroglobulina w moczu Metoda nefelometryczna Wynik w tym samym dniu roboczym Alfa 2 makroglobulina w moczu Metoda nefelometryczna Wynik w tym samym dniu roboczym Białko monoklonalne w surowicy Immunofiksacja Do 10 dni Prążki oligoklonalne Immunofiksacja Do 10 dni (w zależności od ilości badań – niezbędnych min. 3 pacjentów do wykonania testu) Całkowita aktywność hemolityczna dopełniacza CH50 w surowicy Metoda ELISA Do 3 tygodni Ceruloplazmina w surowicy Metoda nefelometryczna Wynik w tym samym dniu roboczym Cystatyna C w surowicy Metoda nefelometryczna Wynik w tym samym dniu roboczym Inhibitor C1 esterazy (ilość ) w surowicy Metoda nefelometryczna Wynik w tym samym dniu roboczym Inhibitor C1 esterazy(aktywność) w osoczu Metoda spektrofotometryczna Do 4 tygodni Immunoglobulina A w surowicy Metoda nefelometryczna Wynik w tym samym dniu roboczym Immunoglobulina D w surowicy Metoda ELISA Do 4 tygodni Immunoglobulina G w surowicy Metoda nefelometryczna Wynik w tym samym dniu roboczym Immunoglobulina M w surowicy Metoda nefelometryczna Wynik w tym samym dniu roboczym Immunoglobulina G w moczu Metoda nefelometryczna Wynik w tym samym dniu roboczym Krążące kompleksy immunologiczne C1q w surowicy. Metoda ELISA Do 3 tygodni Wolne łańcuchy kappa w surowicy krwi Metoda nefelometryczna Wynik w tym samym dniu roboczym Wolne łańcuchy kappa w moczu Metoda nefelometryczna Wynik w tym samym dniu roboczym Wolne łańcuchy lambda w moczu Metoda nefelometryczna Wynik w tym samym dniu roboczym Wolne łańcuchy lambda w surowicy Metoda nefelometryczna Wynik w tym samym dniu roboczym Podklasa IgG1 w surowicy Metoda nefelometryczna Wynik w tym samym dniu roboczym Podklasa IgG2 w surowicy Metoda nefelometryczna Wynik w tym samym dniu roboczym Podklasa IgG3 w surowicy Metoda nefelometryczna Wynik w tym samym dniu roboczym Podklasa IgG4 w surowicy Metoda nefelometryczna Wynik w tym samym dniu roboczym Rozpuszczalny receptor transferyny w surowicy Metoda nefelometryczna Wynik w tym samym dniu roboczym Transferyna w surowicy Metoda nefelometryczna Wynik w tym samym dniu roboczym Składnik dopełniacza C3 Metoda nefelometryczna Wynik w tym samym dniu roboczym Składnik dopełniacza C4 Metoda nefelometryczna Wynik w tym samym dniu roboczym Surowiczy amyloid A (SAA) Metoda nefelometryczna Wynik w tym samym dniu roboczym Test transformacji blastycznej Hodowla komórkowa z mitogenami Do 7 dni Oznaczanie zawartości glutenu w środkach spożywczych Metoda ELISA Do 2 tygodni

 

Pracownia Diagnostyki Mikrobiologicznej

 • Posiew moczu ilościowy
 • Badanie kału - SS (posiew)
 • Badanie kału - ogólne (posiew)
 • Badanie kału w kierunku Rotawirusów i Adenowirusó
 • Badanie kału w kierunku Norowirusów
 • Badanie kału w kierunku Campylobacter
 • Badanie kału w kierunku Clostridium difficile
 • Wymaz w kierunku RSV
 • Posiew krwi dla bakterii tlenowych i beztlenowcyh
 • Posiew wymazu w kierunku bakterii beztlenowych (rany, ropy, materiał operacyjny etc)
 • Wykrywanie mannanu Candida w surowicy testem immunoenzymatycznym PLATELIA CANDIDA Ag
 • Wykrywanie galaktomannanu testem PLATELIA met.ELISA
 • Wykrywanie antygenu rozpuszczalnego Cryptococus neoformans w płynach fizjologicznych testem PASTOREX CRYPTO PLUS
 • Wykrywanie grzybów z rodzaju Aspergillus meodą nested PCR
 • Wykrywanie grzybów z rodzaju Candida metodą PCR
 • Identyfikacja - Staphylococcus w kierunku MRSA
 • Posiew materiału w kierunku mikologicznym
 • Bioptaty z błony śluzowej żołądka w kierunku H.pylori
 • Identyfikacja serologiczna E.coli
 • Badanie mieszaniny do żywienia na jałowość
 • Kontrola jałowośći sal szpitalnych / rąk metodą wymazów
 • Posiew powietrza / posiew odcisku ręki
 • Badanie mikrobiologiczne wody
 • Typowanie genetyczne met.PFGE
 • Oznaczanie wrażliwości lub identyfikacja bakterii metodą automatyczną
 • Oznaczenie wrażliwości grzybów metodą E-testu
 • Posiew materiału w kierunku GBS
 • Posiew wymazu w kierunku bakterii tlenowych (oko,ucho,gardło,zmiany skórne,pochwa, rany, ropnie, pokarm)
 • Sterylizacja parowa 1 cykl; pojemność 100 litrów
 • Kontrola jałowości sporali A
 • Identyfikacja dermatofitów i grzybów pleśniowych
 • Identyfikacja grzybów drożdżopodobnych met. automatyczną

*wykrywanie antygenów grzybiczych w innych niż surowica materiałach klinicznych jest możliwe, lecz z powodu braku kryteriów interpretacji wyników – wykonywane tylko po uzgodnieniu z lekarzem

 

 

Pracownia Diagnostyki Nadciśnienia Tętniczego

 • diagnostyka i leczenie różnych postaci nadciśnienia tętniczego, w tym nadciśnienia naczyniowonerkowego, monogenowego i pierwotnego
 • Prowadzenie krajowego rejestru przypadków nadciśnienia monogenowego

Pracownia Diagnostyki Nieinwazyjnej Układu Krążenia

 • Badanie echokardiograficzne- sen
 • Badanie wysiłkowe serca na bieżni ruchomej
 • Echokardiografia
 • Echokardiografia przezprzełykowa
 • Elektrokardiografia
 • TILT test

Pracownia Diagnostyki Narządu Ruchu

 • Analiza chodu z zastosowaniem kamer, platform i EMG powierzchniowego
 • Badanie czynnych zakresów ruchu kończyn górnych z zastosowaniem systemu analizy ruchu i EMG
 • Badanie pedobarograficzne
 • Badanie równowagi metodą stabilogramu
 • Badanie stopnia spastyczności
 • Badanie symetrii obciążenia statycznego
 • Pomiar maksymalnych momentów sił mięśni prostowników i zginaczy stawu kolanowego
 • Pomiar maksymalnych momentów sił mięśni zginaczy grzbietowych i podeszwowych stawu skokowego

Pracownia Elektrofizjologii Klinicznej

 • Ablacja prosta
 • Ablacja złożona klasyczna
 • Ablacja złożona metodą obrazowania 3D
 • Analiza późnych potencjałów ( Aparat EKG)
 • Analiza późnych potencjałów + Holter
 • Analiza późnych potencjałów + ocena zmienności rytmu zatokowego + Holter
 • Czasowa stymulacja przezżylna
 • Elektrokardiogram
 • Erospirometria
 • Inwazyjne badanie elektrofizjologiczne
 • Kontrola progu defibrylacji
 • Krioablacja
 • Monitorowanie czynności serca za pomocą urządzeń analogowych lub cyfrowych (typu Holter) – Holter EKG
 • Ocena zmienności rytmu zatokowego + Holter
 • Próba atropinowa
 • Próba z flekainidem / ajmaliną
 • Sprawdzenie kardiowertera-defibrylatora
 • Sprawdzenie stymulatora serca jedno, dwu lub trójjamowego
 • Test wysiłkowy
 • Wszczepienie kardiowertera - defibrylatora jedno lub dwujamowego drogą nasierdziową
 • Wszczepienie kardiowertera - defibrylatora jedno lub dwujamowego drogą przezżylną
 • Wszczepienie stymulatora jedno lub dwujamowego drogą nasierdziową
 • Wszczepienie stymulatora jedno lub dwujamowego drogą przez żylną
 • Wszczepienie stymulatora trzyjamowego drogą endokawitarną
 • Wszczepienie stymulatora trzyjamowego drogą nasierdziową
 • Wszczepienie urządzenia Reveal Plus (wszczepialny monitor EKG)
 • Wymiana kardiowertera - defibrylatora jedno lub dwujamowego
 • Wymiana stymulatora jednojamowego lub dwujamowego
 • Wymiana stymulatora trzyjamowego

Pracownia EEG i Wideometrii

 • badanie video EEG - 1-sza godzina
 • EEG rutynowe - sen
 • EEG rutynowe (czuwanie)
 • EEG rutynowe u noworodka – sen
 • EEG-Video wielogodzinne
 • Opis badania EEG (czuwanie)
 • Opis badania EEG sen
 • Opis badania EEG u noworodka
 • Opis badania video EEG

Pracownia Endoskopowa

 • Cystoskopia + poszukiwanie przetrwałych elementów Müllera
 • Cystoskopia+ nacięcie szyi pęcherza
 • Endoskopowe leczenie odpływów pęcherzowo-moczowodowych (jednostronne)
 • Pomiar pojemności pęcherza
 • Cystoskopia + założenie cewnika DJS
 • Cystoskopia
 • Cystoskopia + założenie cystofixu
 • Cystoskopia + biopsja
 • Cystoskopia + kalibracja cewki.
 • Cystoskopia + TUR (przezcewkowe nacięcie zastawek cewki tylnej z elektrodą)
 • Cystoskopia + usunięcie cewnika DJS
 • Cystoskopia + usunięcie kamienia z pęcherza moczowego.
 • Cystoskopia + Vaginoskopia
 • Cystoskopia +TUI (przezcewkowe nacięcie zastawek cewki tylnej bez elektrody)
 • Cystoskopia+ pomiar pojemności pęcherza
 • Endoskopowe leczenie odpływów pęcherzowo-moczowodowych (dwustronne)
 • Endoskopowe ostrzyknięcie szyi pęcherza
 • Inne zabiegi i badania w zakresie układu moczowego
 • Meatotomia (nacięcie ujścia cewki moczowej)
 • Rozszerzanie pochwy (Kalibracja)
 • Rozszerzenie cewki moczowej – kalibracja
 • Usunięcie złogu z pęcherza moczowego
 • Wycięcie polipa pęcherza lub cewki moczowej,.
 • Założenie cystofixu

Pracownia Farmakokinetyki

 • Nazwa procedury
 • Gancyklovir
 • Metoda badania
 • HPLC
 • Czas oczekiwania na wynik (SOP)
 • 1 dzień
 • ???
 • Diazepam HPLC 1 dzień Klonazepam HPLC 1 dzień Sirolimus Nitrazepam HPLC 1 dzień Mitotan HPLC 1 dzień Thiopental HPLC 2,0 godz. Gentamycyna Chemiluminescencja 3,0 godz./1,5 godz. 6-Thioguanina HPLC do 4 dni Tacrolimus(Prograf) Chemiluminescencja 3,0 godz. Kwas mykofenolowy (Cell- Cept) HPLC 1 dzień Anty- TPO /przeciwciała przeciwko peroksydazie tarczycowej Chemiluminescencja 3,0 godz. Anty- TG /przeciwciała tyreoglobulinowe Chemiluminescencja 3,0 godz. Ferrytyna Chemiluminescencja 3,0 godz. Homocysteina Chemiluminescencja 2,0 godz. TSH Tyreotropina RIA 3,0 godz. Kortyzol Chemiluminescencja 2,0 godz. Kwas foliowy Chemiluminescencja 2,0 godz. FT3-wolna trójjodotyronina Chemiluminescencja 3,0 godz. Troponina I wysokoczuła Chemiluminescencja 1,5 godz. FT4- wolna tyroksyna Chemiluminescencja 3,0 godz. Witamina B12 Chemiluminescencja 3,0 godz. Cyklosporyna Chemiluminescencja 3,0 godz. Fenobarbital (Luminal) Chemiluminescencja 3,0 godz./1,5 godz. Fenytoina Chemiluminescencja 3,0 godz. Karbamazepina Chemiluminescencja 2,0 godz. Meksyletyna HPLC 1 dzień Metotreksat Chemiluminescencja 3,0 godz./2,0 godz. Propafenon HPLC 1 dzień Kwas walproinowy Chemiluminescencja 2,0 godz. Wankomycyna Chemiluminescencja 3,0 godz./1,5 godz.

 

Pracownia Fizjoterapii

 • Kinezyterapia
 • Ćwiczenia bierne- redresyjne lub czynno-bierne
 • Ćwiczenia prowadzone
 • Ćwiczenia czynne w odciążeniu/z oporem
 • Mobilizacja małych/dużych stawów
 • Mobilizacje kręgosłupa
 • Ćwiczenia czynne oddechowe
 • Ćwiczenia równoważne
 • Ćwiczenia relaksacyjne
 • Ćwiczenia ogólno usprawniające indywidualne /zbiorowe
 • Pionizacja czynna/bierną
 • Nauka czynności lokomocyjnych
 • Ćwiczenia indywidualne w wodzie
 • Wyciągi
 • Ćwiczenia izometryczne
 • Masaż
 • Masaż suchy-częściowy- min 20 min w tym 15 min czynnego masażu
 • Masaż limfatyczy ręczny-leczniczy
 • Masaż limfatyczy mechaniczny-leczniczy
 • Masaż podwodny- hydropowietrzny (nie obejmuje jacuzzi)
 • Masaż podwodny-miejscowy
 • Masaż podwodny-całkowity
 • Masaż mechaniczny (nie obejmuje urządzeń typu fotele, maty masującę itp..)
 • Elektrolecznictwo
 • Galwanizacja
 • Jonoforeza
 • Kąpiel czterokomorowa
 • Kąpiel elektryczna- wodna całkowita
 • Elektrostymulacja
 • Tonoliza
 • Prądy diadynamiczne
 • Prądy interferencyjne
 • Prądy TENS
 • Prądy TRAEBERTA
 • Prądy KOTZA
 • Ultradźwięki miejscowe
 • Ultrafonoforeza
 • Leczenie polem elektromagnetycznym
 • Impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości
 • Diatermia krótkofalowa, mikrofalowa
 • Impulsowe pole elektromagnetyczne niskiej częstotliwości
 • Światłolecznictwo i termoterapia
 • Naświetlanie promieniowaniem widzialnym, podczerwonym i/lub ultrafioletowym-miejscowe
 • Laseroterapia-skaner
 • Laseroterapia punktowa
 • Okłady parafinowe
 • Hydroterapia
 • Kąpiel wirowa kończyn
 • Inne kąpiele-wirowa w tanku
 • Natrysk biczowy, szkocki, stały płaszczowy, inne natryski
 • Krioterapia
 • Krioterapia-zabieg w kriokomorze
 • Krioterapia-miejscowa (pary azotu)
 • Balneoterapia
 • Okłady z borowiny-ogólne
 • Okłady z borowiny-miejscowe
 • Kąpiel borowinowa, solankowa, kwasowęglowa, siarczkowo-siarkowodorowa, w suchym CO2
 • Fango

 

Pracownia Genetyki Molekularnej

 • Rozpoznanie
 • Acyduria 2- hydroksyglutaro wa
 • Etap badania - nazwa badanego markera [rodzaj procedury] p
 • ●Analiza genu L2HGDH metodą sekwencjonowania nowej generacji (NGS),
 • ●Weryfikacja 1 wariantu molekularnego (wyniku NGS) metodą sekwencjonowania według Sangera,
 • ● Nosicielstwo znanej mutacji,
 • ● Diagnostyka prenatalna znanej mutacji
 • Udział badanego markera w chorobie (w %)
 • nieznany
 • Tryb zlecania badania**/ czas wykonania poszczególnych etapów
 • nieznany U/1-6 mcy
 • U/1-3 mcy
 • U/1-3 mcy
 • U/1-3 mcy
 • ???
 • Acyduria 3- metyloglutakono wa typu II, III i IV ●Analiza genów: TMEM70, OPA3, TAZ, DNAJC19 i AUH metodą sekwencjonowania nowej generacji (NGS), ●Weryfikacja 1 wariantu molekularnego (wyniku NGS) metodą sekwencjonowania według Sangera, ● Nosicielstwo znanej mutacji, ● Diagnostyka prenatalna znanej mutacji. nieznany U/1-6 mcy U/1-3 mcy U/1-3 mcy U/1-3 mcy Acyduria 3- metyloglutakono wa typu II (3- MGCA2; zespół Bartha) ● Analiza genu TAZ metodą sekwencjonowania nowej generacji (NGS), ●Weryfikacja 1 wariantu molekularnego (wyniku NGS) metodą sekwencjonowania według Sangera, ● Nosicielstwo znanej mutacji. nieznany U/ 1-3 mce Choroba mitochondrialna - cały genom mitochondrialny [analiza NGS] ● Analiza całego genomu mitochondrialnego metodą sekwencjonowania nowej generacji (NGS), ●Weryfikacja 1 wariantu molekularnego (wyniku NGS) metodą sekwencjonowania według Sangera, ● Nosicielstwo znanych mutacji. nieznany U / 1-6 mcy U/1-2 mcy U/1-2 mcy Choroba mitochondrialna - panel wybranych genów jądrowych [analiza NGS] ● Analiza wybranego panelu genów jądrowych (zał. 7) metodą sekwencjonowania nowej generacji (NGS), ● Weryfikacja 1 wariantu molekularnego (wyniku NGS) metodą sekwencjonowania według Sangera, ● Nosicielstwo znanych mutacji, ● Diagnostyka prenatalna znanych mutacji. nieznany U / 1-6 mcy U/1-3 mcy U/1-3 mcy U/1-3 mcy Choroba mitochondrialna - skrining powszechnych mutacji mtDNA [analiza MLPA] ● analiza 8 powszechnych mutacji: m.3243A>G w genie MTTL1 (MELAS), m.8344A>G w genieMTTK(MERRF), m.8993T>G w genie MTATP6 (NARP/MILS), m.8993T>C w genie MTATP6 (NARP/MILS), m.3460G>A w genie MTND1 (LHON), m.11778G>A w genie MTND4 (LHON), m.14484T>C w genieMTND6 (LHON), delecje mtDNA (KSS/PS/PEO i inne), [MLPA i/lub long PCR]. ~80% >80% 50%/A (p.E140K) w genie SCO2, ● Analiza całego genu SCO2 (ex.1-2) metodą sekwencjonowania według Sangera, ● Nosicielstwo znanych mutacji, ● Diagnostyka prenatalna znanych mutacji. ~99% R / 1-2 mce Deficyt CPTII (transferazy karnitynowopalmitynowej typu II) ● Analiza całego genu CPTII (ex.1-5) metodą sekwencjonowania nowej generacji (NGS), ●Weryfikacja 1 wariantu molekularnego (wyniku NGS) metodą sekwencjonowania według Sangera, ●Nosicielstwo znanych mutacji, ● Diagnostyka prenatalna znanych mutacji. (80%-forma miopatyczn a ) U / 1-6 mcy Deficyt kompleksu dehydrogenazy pirogronianu (PDHC) – gen PDHA1 ●Analiza całego genu PDHA1 (ex. 1-11) metodą sekwencjonowania według Sangera ●Nosicielstwo znanych mutacji R / 1-3 mce Deficyt LCHAD (deficyt dehydrogenazy 3-hydroksy acylo- CoA długołańcuchow ych kwasów tłuszczowych) ● Powszechna mutacja c.1528G>C (p.E510Q) w genie HADHA, ● Analiza genu HADHA (ex.1-18) metodą sekwencjonowania nowej generacji (NGS), ● Weryfikacja 1 wariantu molekularnego (wyniku NGS) metodą sekwencjonowania według Sangera, ● Nosicielstwo znanych mutacji, ● Diagnostyka prenatalna znanych mutacji. ~90% U / 1-6 mcy Deficyt MCAD (deficyt dehydrogenazy acylo-CoA średniołańcucho wych kwasów tłuszczowych) ● Powszechna mutacja c. 985A>G (p. K304Q) w eksonie 11 genu ACADM, ● Analiza całego genu ACADM (ex.1-12) metodą sekwencjonowania nowej generacji (NGS), ● Weryfikacja 1 wariantu molekularnego (wyniku NGS) metodą sekwencjonowania według Sangera, ● Nosicielstwo znanych mutacji, ● Diagnostyka prenatalna znanych mutacji. >87% U / 1-6 mcy Deficyt VLCAD (deficyt dehydrogenazy acylo CoA bardzo długołańcuchow ych kw. tłuszczowych) ● Analiza całego genu ACADVL (ex.1-20) metodą sekwencjonowania nowej generacji (NGS), ●Weryfikacja 1 wariantu molekularnego (wyniku NGS) metodą sekwencjonowania według Sangera, ●Nosicielstwo znanych mutacji, ● Diagnostyka prenatalna znanych mutacji. ~85% U / 1-6 mcy Głuchota mitochondrialna ● Analiza powszechnej mutacji m.1555A>G w genie MTRNR1 + m.961_962delTinsC(n) metodą sekwencjonowania według Sangera. ~ 71% R / 1 mc Hiperamonemia typu II – gen OTC ● Analiza całego genu OTC (ex.1-10) metodą sekwencjonowania nowej generacji (NGS), ● Analiza całego genu OTC (ex.1-10) metodą sekwencjonowania według Sangera, ● Analiza delecji/duplikacji [metodą MLPA], ●Weryfikacja 1 wariantu molekularnego (wyniku NGS) metodą sekwencjonowania według Sangera, ●Nosicielstwo znanych mutacji, ● Diagnostyka prenatalna znanych mutacji. 80% U / 1-6 mcy Idiopatyczna hiperkalcemia niemowląt ● Analiza panelu 2 genów (CYP24A1, SLC34A1) metodą sekwencjonowania nowej generacji (NGS) ● Weryfikacja 1 wariantu molekularnego (wyniku NGS) metodą sekwencjonowania według Sangera ● Nosicielstwo znanych mutacji U / 1-6 mcy U/1-3 mce U/1-3 mce Izolowana kwasica metylomalonow a Analiza wybranego panelu genów (MUT, MMAA, MMAB, MCEE, MMADHC) metodą sekwencjonowania nowej generacji (NGS), ● Weryfikacja 1 wariantu molekularnego (wyniku NGS) metodą sekwencjonowania według Sangera, ● Nosicielstwo znanych mutacji, >95% U / 1-6 mcy Kardiomiopatia (przerostowa (HCM), rozstrzeniowa (DCM), restrykcyjna (RCM), niescalony mięśień lewej komory (LVNC),arytmoge nna kardiomiopatia prawej komory (ARVC) Analiza wybranego panelu genów (zał. 11) metodą sekwencjonowania nowej generacji (NGS), ● Weryfikacja 1 wariantu molekularnego (wyniku NGS) metodą sekwencjonowania według Sangera, ● Nosicielstwo znanych mutacji. nieznany U / 1-6 mcy Medulloblastom a ● Analiza wybranego panelu genów (zał. 4) metodą sekwencjonowania nowej generacji (NGS), ● Analiza genu TP53 (ex.2-11) metodą sekwencjonowania według Sangera, ●Analiza mutacji w genie NBN (ex.5-6) metodą sekwencjonowania według Sangera, ●Analiza genu CTNNB1 (ex.3) metodą sekwencjonowania według Sangera, ●Analiza rearanżacji chromosomowych (zmian somatycznych) metodą MLPA, ●Weryfikacja 1 wariantu molekularnego (wyniku NGS) metodą sekwencjonowania według Sangera, ●Nosicielstwo znanej mutacji. nieznany U / 1-6 mcy Mitochondrialne zespoły delecyjne [Zespół Kearnsa i Sayrea (KSS) Zespół Pearsona (PS) Zespół postępującej zewnętrznej oftalmoplegii (PEO) i inne] ● Analiza powszechnej delecji m.8469_13447del i innych delecji mtDNA [MLPA / long PCR]. 90% (KSS) 90% (PS) 50% (PEO) A, m.11778G>A, m.14484T>C oraz 3 rzadsze mutacje obecne w sekwencji genów MTND1, MTND4 i MTND6. >95% R / 1 mc Zespół Leigha (LS/MILS) ● Powszechne mutacje: c.311_312insAT312_321del10, c.845_846delCT (SURF1), c.418G>A (SCO2), m.8993T>G i m.8993T>C (MTATP6), ●Analiza wybranego panelu genów jądrowych (zał.6) metodą sekwencjonowania nowej generacji (NGS), ● Ocena poziomu heteroplazmii mutacji m.8993T>G i m.8993T>C w genie MTATP6, ● Geny mitochondrialne: MTND1-6, ● Weryfikacja 1 wariantu molekularnego (wyniku NGS) metodą sekwencjonowania według Sangera. ● Nosicielstwo znanych mutacji, ● Diagnostyka prenatalna znanych mutacji. nieznany U / 1-6 mcy Zespół Lescha i Nyhana, Zespół Kelley’a i Seegmillera - gen HPRT1 ● Analiza całego genu HPRT1 (ex.1-9) metodą sekwencjonowania nowej generacji (NGS), ●Analiza genu HPRT1 (ex.1-9) metodą sekwencjonowania według Sangera, ● Nosicielstwo znanej mutacji, ● Diagnostyka prenatalna znanej mutacji. >95% U / 1-6 mcy Zespół MELAS ●Powszechna substytucja m.3243A>G i rzadsze zmiany obecne w sekwencji genu MTTL1 [tRNALeu1] i MTND5, ● Rozszerzone badania obejmujące geny mtDNA: MTND1, MTND4, MTND6. ~80% i ~20% R / 1mc Zespół MERRF ● Powszechna mutacja m.8344A>G + 3 rzadsze zmiany w genie MTTK [tRNALys]. >80%+10% R / 1 mc Zespół NARP ● Powszechne substytucje m.8993T>G, m.8993T>C i inne obecne w genieMTATP6 [metoda według Sangera], ● Ocena poziomu heteroplazmii mutacji m.8993T>G i m.8993T>C w genie MTATP6[MLPA]. >50% R / 1 mc Zespół Nerczycowy ● Analiza panelu 9 genów (COQ2, ITGA3, LAMB2, NPHS1, NPHS2, PLCE1, PTPRO, SMARCAL1, WT1) metodą sekwencjonowania nowej generacji (NGS) ● Weryfikacja 1 wariantu molekularnego (wyniku NGS) metodą sekwencjonowania według Sangera ● Nosicielstwo znanych mutacji U / 1-6 mcy U/1-3 mce U/1-3 mce Zespół Nijmegen – gen NBN ●Powszechna mutacja c.657_661del5 (ex. 6 ) w genie NBN metodą sekwencjonowania według Sangera, ● Analiza całego genu NBN (ex.1-16) metodą sekwencjonowania nowej generacji (NGS), ● Weryfikacja 1 wariantu molekularnego (wyniku NGS) metodą sekwencjonowania według Sangera, ● Nosicielstwo znanych mutacji, ● Diagnostyka prenatalna znanych mutacji. ~99% ~100% U / 1-6 mcy Zespół Noonan - geny: PTPN11, SOS1, RIT1, RAF1, KRAS, NRAS, BRAF, MAP2K1 [metoda według Sangera] ● Nosicielstwo znanej mutacji w genach: PTPN11, SOS1, RIT1, RAF1, KRAS, NRAS, BRAF, MAP2K1. R / 1-2 mce Zespół Noonan z licznymi plamami soczewicowatym i (NSML/zespół LEOPARD) - geny: PTPN11, RAF1, BRAF [metoda według Sangera] ● Nosicielstwo znanej mutacji w genach: PTPN11, RAF1, BRAF. R / 1-2 mce Zespół Pradera i Willego ●Test metylacyjny regionu 15q11-q13 na obecność delecji, UPD15mat, defektów piętnowania [MS-MLPA], ● Analiza UPD15mat [STR] (3 osoby, 3-5 markerów). >99% 20-30% R / 1-2 mce Zespół Retta ● Analiza genów: MECP2, FOXG1 i CDKL5 metodą sekwencjonowania nowej generacji (NGS), ● Analiza mutacji w genie MECP2 (ex. 3 i 4) metodą sekwencjonowania według Sangera, 40-80% U / 1-6 mcy ●Analiza rearanżacji w genach MECP2, CDKL5, ARX, NTNG1 [MLPA], ● Weryfikacja 1 wariantu molekularnego (wyniku NGS) metodą sekwencjonowania według Sangera, ● Nosicielstwo znanej mutacji, ● Diagnostyka prenatalna znanej mutacji. ~3-8% Zespół Rubinsteina i Taybiego (RSTS) ●Analiza genów CREBBP i EP300 metodą sekwencjonowania nowej generacji (NGS), ● Weryfikacja 1 wariantu molekularnego (wyniku NGS) metodą sekwencjonowania według Sangera. ● Nosicielstwo znanych mutacji. 55-78% R/ 1-6 mcy Zespół SercowoTwarzowoSkórny (CFC) - geny: BRAF, MAP2K1, MAP2K2, KRAS [metoda Sangera] ● Nosicielstwo znanej mutacji w genach: BRAF, MAP2K1, MAP2K2, KRAS. R / 1-2 mce Zespół Silvera i Russella ● Test metylacyjny regionu 11p15 [MS-MLPA], ● Analiza UPD7mat [STR] (3 osoby, 4 markery). 35-50% 10% R / 1 -2 mce Zespół Smitha, Lemlego i Opitza - gen DHCR7 ● Analiza powszechnych mutacji w genie DHCR7 (ex. 4, 6 i 9) metodą sekwencjonowania według Sangera, ● Analiza rzadszych mutacji w genie DHCR7 (ex.3, 5, 7, 8) metodą sekwencjonowania według Sangera, ●Analiza całego genu DHCR7 (ex. 3-9) metodą sekwencjonowania według Sangera, ● Nosicielstwo znanych mutacji, ● Diagnostyka prenatalna znanych mutacji. ~88% ~8% >96% R / 1 mc Zespół wydłużonego QT ●Analiza panelu wybranych genów (zał. 2) metodą sekwencjonowania nowej generacji (NGS), ● Weryfikacja 1 wariantu molekularnego (wyniku NGS) metodą sekwencjonowania według Sangera. ● Nosicielstwo znanych mutacji. nieznany U / 1-6 mcy Zespół Zellwegera ●Analiza panelu wybranych genów (HSD17B4, PEX1, PEX2, PEX3, PEX5, PEX6, PEX10, PEX12, PEX13, PEX14, PEX16, PEX19, PEX26) metodą sekwencjonowania nowej generacji (NGS), ● Weryfikacja 1 wariantu molekularnego (wyniku NGS) metodą sekwencjonowania według Sangera. ● Nosicielstwo znanej mutacji. nieznany U / 1-6 mcy Izolacja i bankowanie DNA ● automatyczna z krwi (Magna Pure), ● zestawem z tkanki innej niż krew, ● z suchej kropli krwi. Nie dotyczy R / 3-10 dni Izolacja i bankowanie RNA ● automatyczna - min. 4 pacjentów razem (Magna Pure), ● zestawem. Nie dotyczy U / 2 dni Inny zespół genetyczny ● Panel diagnostyczny NGS: Analiza wybranych genów (zał. 1) związanych z fenotypem określonej choroby. ● Sekwencjonowanie eksomowe (WES) ● Analiza bioinformatyczna: Analiza pliku archiwalnego danych NGS w kontekście niewytypowanych uprzednio genów związanych z etiologią choroby u pacjenta. U / 1-6 mcy U / 1-6 mcy U/1-3 mce *MT – mitochondrialny, AR – autosomalny recesywny, AD – autosomalny dominujący, XL – sprzężony z X, XLR - recesywny sprzężony z X, XLD - dominujący sprzężony z X ** R – badanie rutynowe, U –badanie wymaga uzgodnienia

 

Pracownia Hodowli Tkanek i Diagnostyki Prenatalnej

Badania prenatalne:

 • Badanie cytogenetyczne (kariotyp) hodowanych komórek płynu owodniowego (amniocytów)
 • Badanie cytogenetyczne hodowanych komórek trofoblastu
 • Badanie cytogenetyczne komórek krwi pępowinowej (kordocenteza)

Badania postnatalne:

 • Badanie cytogenetyczne hodowanych komórek skóry
 • Badanie cytogenetyczne limfocytów krwi obwodowej
 • Hodowla tkanek w celu izolacji DNA lub do badań biochemicznych

 

Bank Tkanek:

 • Bankowanie i przechowywanie w ciekłym azocie żywego, krioprezerwowanego materiału komórkowego

 

Pracownia Hormonów Steroidowych i Zaburzeń Metabolizmu

 • Krioglobuliny
 • Metoda badania
 • Metoda makroskopowa- zwykły/ elektroforetyczna- cito
 • Czas oczekiwania na wynik (SOP)
 • 7 dni- zwykły/3 dni- cito
 • Cholesterol we frakcjach lipoproteinowych: chylomikrony, LDL-C, VLD-C, HDL-C Metoda spektrofotometryczna 5 dni/3 dni Profil steroidowy w moczu (metoda GC/MS) GC/MS–SIM powyżej 60 dni roboczych Diagnostyka prenatalna SLOS w moczu (metodą G/ MS) GC/MS–SIM 3 dni Apolipoproteina A1 - met. nefelometryczną Metoda immunonefelometryczna 5 dni/3 dni Apolipoproteina B - met. nefelometryczną Metoda immunonefelometryczna 5 dni/3 dni Apolipoproteina E - met. immunodyfuzji radialnej Elektroforeza 14 dni/5 dni Lipoproteina a (Lpa) - metodą elektroimmunodyfuzji rakietowej Metoda immunonefelometryczna 14 dni/5 dni Aminy biogenne: L-dopa, 3-OMD, HVA, 5-HIAA wpłynie mózgowordzeniowym HPLC 4 tygodnie Proteinogram (met. elektroforezy) Elektroforeza 3 dni/1 dzień LCAT - oznaczanie aktywności acetylotransferyny Metoda spektrofotometryczna 5 dni/3 dni Lipidy w bioptacie wątroby(met.TLC) TLC 21 dni/7 dni Estry cholesterolu w bioptacie wątroby(met. TLC) TLC 21 dni/7 dni D- / L- Arabinitol GC 3 dni/1 dzień VLCFA GC 21 dni/10 dni VMA/HVA/5-HIAA w moczu met. HPLC (metabolity katecholamin) HPLC 10 dni Kwas fitanowy (pentadecanoic acid) GC 21 dni/14 dni Katecholaminy w moczu met.HPCL HPLC 10 dni 7-dehydrocholesterol/8- dehydrocholesterol/w osoczu( met.GC/MS) GC/MS–SIM 7 dni 7-dehydrocholesterol/8- dehydrocholesterol/cholesterol w płynie owodniowym met.GC/MS GC/MS–SIM 7 dni Seromukoid Metoda spektrofotometryczna 14 dni/5 dni Lipoproteina X (LpX) Elektroforeza 10 dni/5 dni Metoksykatecholaminy - metoda kolumienkowa Metoda spektrofotometryczna 14 dni Profil estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) TLC i GC 21 dni/7 dni MakroAST elektroforeza 14 dni/5 dni Lipoproteinogram Elektroforeza 3 dni/1 dzień HDL2 Metoda spektrofotometryczna 21 dni/7 dni HDL3 Metoda spektrofotometryczna 21 dni/7 dni Laktuloza/mannitol (la/Ma) GC 21 dni/14 dni

Pracownia Interwencji Sercowo – Naczyniowych

 • Atrioseptostomie - balonowa, statyczna, implantacja stentu do przegrody międzyprzedsionkowej
 • Angioplastyka balonowa zwężeń wrodzonych i pooperacyjnych aorty, tętnic płucnych
 • Angioplastyka balonowa- balonowe poszerzanie stentów (redilatacja stentów)
 • Angioplastyka balonowa zwężeń tchawicy/oskrzeli
 • Angioplastyka balonowa tętnic nerkowych
 • Angioplastyka balonowa żyły wrotnej
 • Angioplastyka tętnic brzusznych
 • Arteriografia naczyniowa
 • Arteriografia naczyń mózgowych
 • Arteriografia nerek
 • Arteriografia tętnic brzusznych - inne
 • Biopsja mięśnia sercowego
 • Diagnostyczne cewnikowanie serca i angiokardiografia
 • Dotętnicza chemioterapia selektywna leczenie wad naczyniowych mózgowia u noworodków powodujacych niewydolność krążenia
 • Embolizacja malformacji naczyniowych obwodowych
 • Embolizacja malformacji naczyniowych wewnątrzmózgowych, kanału kręgowego i rdzenia Leczenie tętniaków mózgowych
 • Embolizacja przetok wrotno-systemowych
 • Flebografia żył brzusznych
 • Flebografia żyły głównej (dolnej) (górnej)
 • Flebografia żyły wrotnej- splenoportografia Implantacja stentów do aorty, tętnic płucnych i innych tętnic
 • Implantacja stentów do przewodu tętniczego
 • Implantacja stentów do tętnicy nerkowej
 • Implantacja stentu do przegrody międzyprzedsionkowej
 • Poszerzanie tchawicy/oskrzeli - implantacja stentów
 • Poszerzanie tchawicy/oskrzeli - plastyka balonowa
 • Przezskórne usuwanie ciała obcego z układu sercowo-naczyniowego
 • Udrażnianie zastawki płucnej metodą termiczną
 • Walwuloplastyka płucna, aortalna
 • Zamykanie przetrwałego przewodu tętniczego
 • Zamykanie przecieków międzykomorowych
 • Zamykanie przecieków międzyprzedsionkowych
 • Zamykanie przetok naczyniowych
 • Zamykanie przetok naczyniowych ADO

 

Pracownia Immunologii

 • Amplifikacja genu C-myc w rozmazach komórkowych
 • Amplifikacja genu EGFR w preparatach histopatologicznych
 • Amplifikacja genu N-myc w rozmazach komórkowych
 • Antygen pp65 wirusa CMV w leukocytach
 • Antygen pp65 wirusa CMV w tkankach
 • Aplifikacja genu C-myc w preparatach histopatologicznych
 • Aplifikacja genu N-myc w preparatach histopatologicznych
 • Badanie poziomu cytokin met. Immunoenzymatyczną
 • Bankowanie linii komórkowych LCL
 • Barwienie HE na preparacie mrożonym
 • Hodowla komórkowa. Rozbankowanie komórek hodowlanych z jednej tuby dla medium hodowlanego DMEM (Dulbecco's Modifield Eagle's Med.)
 • Kalprotektyna w surowicy
 • Konsultacja specjalistyczna
 • Materiał genetyczny wirusa CMV metodą in situ hybrydyzacji
 • Materiał genetyczny wirusa EBV metodą in situ hybrydyzacji (EBER)
 • Nerka immunologiczna i inne tkanki np.skóra, nadnercza
 • Panel przeciwciał przeciwjądrowych metodą blotów
 • Panel przeciwciał-autoimmunologiczne choroby wątroby metodą blotów
 • Przeciwciała ASCA w klasie IgA
 • Przeciwciała ASCA w klasie IgG
 • Przeciwciała IgE- panel pediatryczny( 27 alergenów) metodą blotów
 • Przeciwciała p/enterocytom IgA, IgI, IgM
 • Przeciwciała p/jądrowe ANA
 • Przeciwciała p/mięśniowe ASMA i inne auto-przeciwciała (np. nadnerczowe)
 • Przeciwciała p/sercowe AHA
 • Przeciwciała przeciw transglutaminazie tkankowej w klasie IgA
 • Przeciwciała przeciw transglutaminazie tkankowej w klasie IgG
 • Przeciwciała przeciwendomysium IgA EMA
 • Przeciwciała przeciwendomysium IgG EMA
 • Przeciwciała w zestawach - LKM, ASMA, AMA
 • Przeciwciała w zestawach - pANCA, cANCA
 • Reakcja immunomorfologiczna przy użyciu systemu EN VISION+/ AEC
 • Rozbankowanie komórek LCL
 • Translokacja genu 1p19q w preparatach histopatologicznych
 • Wyprowadzanie linii komórkowych LCL
 • Zabezpieczenie materiału tkankowego do badań genetycznych i proteonicznych

Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi

 • Bezpośredni test antyglobulinowy (BTA)
 • Grupa Krwi - dorosły
 • Grupa Krwi - noworodek
 • Badanie miana izohemaglutynin
 • Przeciwciała odp. do antygenów krwinek czerwonych
 • Próba zgodności serologicznej ZE screeningiem
 • Wyd. krwi dla noworodka/niemowlęcia do 4 miesiąca
 • Wydanie krwi do PILNEJ transfuzji

Pracownia Izotopowych Badań Klierensowych i Kontroli Radiofarmaceutyków

Klirens hipuranowy

 • GFR – nerkowy klirens DTPA

Pracownia Neurofizjologii

 • EEG rutynowe,
 • EEG w czasie snu (od 1 do kilku godzin),
 • EEG z aktywacją farmakologiczną (Penthotal),
 • Video EEG,
 • Potencjały wywołane: somatosensoryczne, korowe przed- i śródoperacyjne.
 • Elektrokortykografia (śródoperacyjne badanie EEG).
 • Pracownia Onkopatologii i Biostruktury Medycznej

Analiza morfometryczna

 • Badanie dodatkowe na tłuszcze i ciała tłuszczowe (OIL RED)
 • Badanie inne
 • Badanie inne/zabezpieczenie materiału
 • Badanie mikroskopowo-elektronowe
 • Badanie mikroskopowo-elektronowe naukowe (TEM)
 • Badanie mikroskopowo-elektronowe SEM naukowe
 • Badanie mikroskopowo-elektronowe SEM standardowe
 • Badanie mikroskopowo-elektronowe standardowe (TEM)
 • Badanie proteomiczne
 • Badanie składu pierwiastkowego metodą mikroanalizy RTG
 • Badanie w mikroskopie konfokalnym
 • Badanie w mikroskopie konfokalnym lub cytometrze obrazowym
 • Barwienie dodatkowe ATP-aza kwaśna (pH 4,3 - 4,6)
 • Barwienie dodatkowe ATP-aza zasadowa
 • Barwienie dodatkowe diaforaza NADH
 • Barwienie dodatkowe fosfataza kwaśna
 • Barwienie dodatkowe na oksydazę cytochromową (COX)
 • Barwienie dodatkowe na Trichrom metodą GOMORIEGO
 • Barwienie dodatkowe SDH dehydrogenaza kwasu bursztynowego
 • Barwienie podstawowe HE rozmazów cytologicznych i innych wydzielin (bez oceny)
 • Barwienie podstawowe HE w preparatach mrożonych i hodowlach komórkowych
 • Biopsja mięśnia szkieletowego
 • Detekcja białek I i IV kompleksu metodą Western Blotting
 • Detekcja białka ATM metodą Western Blotting
 • Elektrofereza Blue-Native + test aktywności z żelu (kompleksy I, II, IV. V)
 • IHC w skrawkach mrożonych z użyciem przeciwciał firmy Mitoscienes (Podjednostka GRIM 19. NDUFAG6, NDUFA3, COX I, COX II, COX I
 • Izolacja mitochondriów bioptatu wątrobowego
 • Izolacja mitochondriów z hodowli fibroblastów
 • Izolacja mitochondriów z mięśnia sercowego
 • Izolacja mitochondriów z mięśnia szkieletowego
 • Przygotowanie preparatów do analizy immunofluorescencji bezpośredniej
 • Przygotowanie preparatów i ocena metodą immunofluorescencji bezpośredniej
 • Reakcja IHC na obecność dystrofiny, spektryny, adhaliny i merozyny
 • Reakcja immunoenzymatyczna (ELISA) w izolowanych mitochondriach
 • Reakcja immunomorfologiczna przy użyciu przeciwciał biotynylowanych/Streptovidyna/DAB/AEC+
 • Reakcja immunomorfologiczna przy użyciu systemu EN VISION+/AEC
 • Reakcja na kolagen I, II, III metodą PICROSIRUS
 • Wykonanie dokumentacji fotograficznej materiału w mikroskopie świetlnym fluorescencyjnym
 • Wykonanie dokumentacji fotograficznej naukowej
 • Zabezpieczenie i mrożenie + HE
 • Zabezpieczenie materiału do badania mikroskopowo-elektronowego (TEM)
 • Zabezpieczenie materiału do badań genetycznych i proteomicznych

Pracownia Potencjałów Wywołanych i EMG

 • Badanie elektromiograficzne (EMG)
 • Badanie szybkości przewodzenia we włóknach ruchowych (MNCS), Fala F
 • Badanie szybkość i przewodzenia we włóknach czuciowych (SNCS)
 • Próba miasteniczna
 • Próba ischemiczna (tężyczkowa)
 • Kompleksowe badanie splotu ramiennego np. po okołoporodowym uszkodzeniu
 • Diagnostyka cieśni nadgarstka i inne w zależności od potrzeb diagnostycznych
 • Potencjały wzrokowe (VEP)
 • Potencjały słuchowo-pniowe (BAEP)
 • Potencjały somatosensoryczne (SEP)

Pracownia Psychologii Pediatrycznej

 • Diagnozę psychologicznego funkcjonowania dzieci i młodzieży z przewlekłą chorobą somatyczną: objawy psychiczne specyficzne dla danej choroby, wtórne psychologiczne skutki choroby, problemy psychologiczne wpływające na przebieg i efekty leczenia;
 • Diagnozę zagrożeń zdrowotnych u dzieci zdrowych i przewlekle chorych ( m.in. nieprawidłowe zachowania żywieniowe, psychologiczne czynniki ryzyka choroby);
 • Diagnozę psychologiczną w procesie kwalifikacji do transplantacji rodzinnych nerki i wątroby
 • Pomoc psychologiczna dziecku i jego rodzinie w sytuacji przewlekłej choroby dziecka:
 • Psychologiczne przygotowanie dziecka do hospitalizacji, badań i zabiegów medycznych (diagnostycznych, chirurgicznych w tym wysokospecjalistycznych zabiegów np. transplantacji nerki, wątroby)
 • Terapia psychologiczna, wsparcie psychologiczne i psychoedukacja w zakresie radzenia sobie z chorobą, jej objawami i wymaganiami leczenia Interwencja kryzysowa wobec dziecka i jego rodziny w szczególnie trudnych sytuacjach związanych z chorobą i leczeniem.
 • Przygotowanie dziecka i jego rodziny do domowego leczenia dzieci z przewlekłą niewydolnością oddechową
 • Wsparcie psychologiczne dla rodziców dzieci żywionych parenteralnie w warunkach domowych
 • Przygotowanie pacjenta i jego rodziny do zakończenia leczenia w ośrodku pediatrycznym i przejścia pod opiekę placówki dla dorosłych.
 • Terapia zaburzeń karmienia
 • Zapobieganie nieprawidłowym zachowaniom zdrowotnym i modyfikacja stylu życia

Pracownia Rezonansu Magnetycznego

 • Badania w uzasadnionych przypadkach wykonywane są także w znieczuleniu ogólnym
 • Angiografia bez środka kontrastującego - MR
 • Angiografia ze środkiem kontrastującym - MR
 • Cholangiografia MR
 • Rezonans magnetyczny miednicy mniejszej bez kontrastu
 • Rezonans magnetyczny miednicy mniejszej z kontrastem
 • Rezonans magnetyczny układu mięśniowo-szkieletowego
 • RM jamy brzusznej lub miednicy mniejszej bez kontrastu
 • RM jamy brzusznej lub miednicy mniejszej bez kontrastu i z kontrastem
 • RM kanału kręgowego na poziomie odcinka lędźwiowego (lędźwiowo-krzyżowego) bez kontrastu
 • RM kanału kręgowego na poziomie odcinka piersiowego bez kontrastu
 • RM kanału kręgowego na poziomie odcinka piersiowego bez kontrastu i z kontrastem
 • RM kanału kręgowego na poziomie odcinka szyjnego bez kontrastu
 • RM kanału kręgowego na poziomie odcinka szyjnego bez kontrastu i z kontrastem
 • RM klatki piersiowej bez kontrastu
 • RM klatki piersiowej bez kontrastu i z kontrastem
 • RM kończyny dolnej bez kontrastu
 • RM kończyny dolnej bez kontrastu i z kontrastem
 • RM kończyny górnej bez kontrastu
 • RM kończyny górnej bez kontrastu i z kontrastem
 • RM mózgu bez kontrastu
 • RM mózgu bez kontrastu i z kontrastem
 • RM oczodołu bez kontrastu i z kontrastem
 • RM szyi bez kontrastu RM szyi bez kontrastu i z kontrastem
 • RM twarzoczaszki bez kontrastu i z kontrastem
 • RMkanału kręgowego na poziomie odcinka lędźwiowego (lędźwiowo-krzyżowego) bez kontrastu i z kontrastem
 • Urografia MR

Pracownia Tomografii Komputerowej

 • Badania w uzasadnionych przypadkach wykonywane są także w znieczuleniu ogólnym
 • Komputerowa tomografia nerek
 • TK angiografia (z wyłączeniem angiografii tętnic wieńcowych )
 • TK głowy bez kontrastu
 • TK głowy bez kontrastu i co najmniej dwie fazy z kontrastem
 • TK głowy bez kontrastu i z kontrastem
 • TK głowy z kontrastem
 • TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez kontrastu
 • TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez kontrastu i co najmniej dwie fazy z kontrastem T
 • K jamy brzusznej lub miednicy małej bez kontrastu i z kontrastem
 • TK klatki piersiowej bez kontrastu
 • TK klatki piersiowej bez kontrastu i co najmniej dwie fazy z kontrastem
 • TK klatki piersiowej bez kontrastu i z kontrastem
 • TK kończyny górnej bez kontrastu i z kontrastem
 • TK szyi bez kontrastu
 • TK szyi bez kontrastu i co najmniej dwie fazy z kontrastem
 • TK szyi bez kontrastu i z kontrastem
 • TK tętnic głowy i szyi
 • TK tętnic jamy brzusznej (w tym aorta)
 • TK tętnic klatki piersiowej (w tym aorta)
 • Inna TK jamy brzusznej
 • Inna TK z kontrastem
 • TK twarzoczaszki bez kontrastu
 • TK twarzoczaszki bez kontrastu i z kontrastem
 • Urotomografia
 • Tylko u dzieci:
 • TK tętnic wieńcowych
 • TK tętnic kończyn
 • Tomografia klatki piersiowej - inne
 • Tomografia komputerowa - inne
 • TK kręgosłupa szyjnego bez kontrastu
 • TK kręgosłupa szyjnego bez kontrastu i z kontrastem
 • TK kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego bez kontrastu
 • TK kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego bez kontrastu i z kontrastem
 • TK kręgosłupa piersiowego bez kontrastu
 • TK kręgosłupa piersiowego bez kontrastu i z kontrastem

Pracownia Ultrasonografii

 • Badanie USG zakrzepicy żył głębokich
 • Diagnostyka obrazowa - inne
 • Diagnostyka USG - (Badanie doplerowskie)
 • Diagnostyka USG - inne
 • Obrazowanie kolorowe naczyń obwodowych 2D z analizą spektralną
 • USG naczyń szyi – Doppler
 • USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej
 • USG innych obszarów układu naczyniowego - doppler
 • USG jamy opłucnej
 • USG klatki piersiowej - inne
 • USG kończyn górnych lub dolnych
 • USG macicy nieciężarnej i przydatków
 • USG moszny w tym jąder i najądrzy
 • USG naczyń kończyn dolnych – Doppler
 • USG naczyń kończyn górnych – Doppler
 • USG naczyń narządów miąższowych – Doppler
 • USG naczyń nerkowych - doppler
 • USG naczyń szyi
 • USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego
 • USG piersi
 • USG płuc
 • USG przewodu pokarmowego - inne
 • USG przezciemiączkowa
 • USG stawów biodrowych
 • USG stawów kolanowych
 • USG stawów rąk lub stawów stóp
 • USG ślinianek
 • USG śródpiersia
 • USG tarczycy i przytarczyc
 • USG układu moczowego – inne
 • USG węzłów chłonnych szyi
 • USG wielomiejscowe

Pracownia Uroterapii

 • Przepływ cewkowy +BF
 • Przepływ cewkowy+ konsultacja Uroterapeutki
 • Przepływ cewkowy +EMG
 • Sesja szkoleniowa + przepływ cewkowy
 • 4-ro godzinna obserwacja mikcji
 • Przepływ cewkowy + test podpaskowy
 • Nauka cewnikowania i samocewnikowania

Pracownia Wad Metabolizmu

 • Izoformy transferyny - screening (ozn. metodą elektroforezy kapilarnej)
 • Metoda badania
 • CE
 • Czas oczekiwania na wynik (SOP)
 • 7 dni
 • Profil kwasów organicznych w moczu met. GCMS GC/MS 10 dni/2 dni robocze S- adenozylometionina( SAM), Sadenozylohomocysteina w osoczu LC/MS/MS 14 dni Izoformy transferyny (CDG) w surowicy IEF 14 dni Transferyna deglikozylowana - CDT (ozn. metodą elektroforezy kapilarnej) CE 7 dni SAICAR w moczu(met. TLC) TLC 4 tygodnie Urydylotransferaza galaktozo-1-fosforanowa (UDPG) w erytrocytach Metoda fluorescencyjna (lampa UV) 2 dni Karnityna w surowicy,w moczu lub w mięśniu Metoda spektrofotometryczna 5 dni Kwas orotowy w moczu Metoda spektrofotometryczna 5 dni Biotynidaza (screening) - w suchej kropli krwi Ocena makroskopowa 2 tygodnie Mukopolisacharydy w moczu met. spekrofotometryczną Metoda spektrofotometryczna 4 tygodnie Aminokwasy (AAA) AAA (analizator aminokwasów) lub HPLC 10 dni/3 dni Fenotypowanie alfa 1 AT ( antytrypsyny) IEF 4 tygodnie Profil acylokarnityn w suchej kropli krwi (Tandem MAS) FIA–MS/MS 7 dni/2 dni Biotynidaza ilościowo w surowicy Metoda spektrofotometryczna 2 tygodnie

 

Pracownia Zgodności Tkankowej

1. Zakres immunologii transplantacyjnej

 • Oznaczanie antygenów HLA loci A, B i DR metodami biologii molekularnej (PRC-SSP i PCR-RSSO)
 • Oznaczanie przeciwciał antylimfocytarnych zależnych od dopełniacza (PRA)
 • Oznaczanie obecności i swoistości przeciwciał anty-HLA z wykorzystaniem techniki multipleksów
 • Próby krzyżowe z wykrywaniem zależnych od dopełniacza przeciwciał swoistych dla dawcy narządu
 • Próby krzyżowe z wykrywaniem przeciwciał swoistych dla dawcy narządu metodą cytometrii przepływowej
 • Monitorowanie skuteczności leczenia przeciwciałami mono- i poliklonalnymi metodą cytometrii przepływowej

2. Zakres diagnostyki pierwotnych i wtórnych niedoborów odporności z wykorzystaniem cystometrii przepływowej, m.in.

 • Ocena rozkładu podstawowych subpopulacji limfocytów, obejmująca rozkład odsetkowy i ocenę liczby bezwzględnej limfocytów T, B, NK oraz limfocytów T pomocniczych i supresorowych
 • Ocena dojrzewania limfocytów T
 • Ocena ekspresji receptora TCR (aβ i γδ) na limfocytach T
 • Ocena klonalności łańcucha Vβ na limfocytach T
 • Ocena ekspresji molekuł adhezyjnych (CD11a/CD11b/CD11c/CD15/CD18)
 • Diagnostyka ciężkich złożonych niedoborów odporności – ocena ekspresji łańcucha a receptora dla IL7 (CD127), wspólnego łańcucha γ receptorów dla interleukin (CD132), abtygenów MHC klasy I i klasy II
 • Diagnostyka zespołu limfoproliferacyjnego związanego z autoimmunizacją (ALPS): CD95, komórki typu DNT (CD3+tcraβ+CD4-CD8-), ligand dla CD95 (CD178).
 • Ocena aktywacji limfocytów T (markery CD25, HLA-DR)
 • Diagnostyka zespołów hiper-igm (CD40, ligand dla CD40)
 • Ocena ekspresji receptoru dla interferonu gamma i interleukiny 12
 • Diagnostyka zespołów hemofagocytarnych (ocena ekspresji perforyny)
 • Diagnostyka defektów komórek żernych (ekspresja mieloperoksydazy, ocena aktywności oksydazy NADPH, ekspresja flawocytochromu)
 • Diagnostyka pierwotnych agammaglobulinemii, w tym ocena ekspresji Btk oraz ocena dojrzewania prekursorów limfocytów B w szpiku kostnym
 • Ocena dojrzewania limfocytów B w obwodowych tkankach limfatycznych (tzw. Panel CVID)
 • Diagnostyka defektów ekspresji molekuł odpowiedzialnych za rozwój pospolitego zmiennego niedoboru odporności (TACI, ICOS, BAFF-R)
 • Ocena subpopulacji komórek NK w boreliozie (CD57)
 • Ekspresja antygenu HLA-B27
wyrażam zgodę

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę strone zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.