948

Informacja o wpływie działalności wykonywanej z promieniowaniem jonizującym


Informacja o wpływie działalności wykonywanej z promieniowaniem jonizującym na zdrowie ludzi i środowisko. Rok 2022

 

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz. U. 2021 poz. 1941/ zgodnie z art. 32c pkt.2

 

Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa prowadzi działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące polegającą na:

  • stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące;
  • stosowaniu urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze;
  • stosowaniu źródeł promieniotwórczych w pracowniach izotopowych;
  • przechowywaniu źródeł i odpadów promieniotwórczych.
  • zamierzonym podawaniu substancji promieniotwórczych ludziom w celu medycznej diagnostyki i leczenia

Działalność wykonywana jest na podstawie decyzji zezwalających Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

 

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Prawo atomowe, w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do jego spodziewanego poziomu, pracownicy jednostki organizacyjnej zostali zaliczeni do kategorii B narażenia

 

Jednostka prowadzi systematyczną ocenę narażenia pracowników metodą dozymetrii indywidualnej oraz metodą dozymetrii środowiskowej, pomiary dozymetryczne środowiska oraz pomiary skuteczności osłon stałych i ruchomych. W ciągu minionych 12 miesięcy (od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.) nie zarejestrowano dawek przekraczających dawki graniczne dla personelu;

 

Nie odnotowano żadnych zdarzeń radiacyjnych, w wyniku których doszło do niekontrolowanego uwolnienia izotopów promieniotwórczych

 

Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie działalności związanej z narażeniem zgodnie z zasadą optymalizacji wymagającą, żeby – przy rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych oraz aktualnego stanu wiedzy technicznej – liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania jonizującego były możliwie małe

 

Na podstawie prowadzonych pomiarów dawek indywidualnych, środowiskowych i dawek obliczonych oraz monitorowania uwalniania substancji promieniotwórczych do środowiska, stwierdza się, że działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące w ciągu minionego – 2022 roku – nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

wyrażam zgodę

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę strone zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.