Pracownie


Laboratorium Badań Podstawowych

Kierownik: mgr Edyta Król

Lokalizacja: budynek B, wysoki parter

Rejestracja: +48 22 815 18 00

Asystent dyżurny: +48 22 815 12 84

Adres e-mail: laboratorium@ipczd.pl

czytaj więcej
Pracownia Antropologii

Kierownik: dr hab.n. biol. Agnieszka Różdżyńska-Świątkowska

Lokalizacja: budynek C, niski parter, pokój 20

Sekretariat tel: +48 22 815 16 21 oraz +48 22 815 10 49

Adres e-mail: a.rozdzynska-swiatkowska@ipczd.pl

czytaj więcej
Pracownia Autopsji

Kierownik: dr n. med. Sylwia Szymańska

Lokalizacja: budynek A, piwnica, pokój 0014

Sekretariat tel: +48 22 815 19 61

Adres e-mail: autopsja@ipczd.pl

czytaj więcej
Pracownia Badań Podstawowych (w zakresie badań radiologicznych)

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Elżbieta Jurkiewicz

Lokalizacja: budynek D, wysoki parter, pokój 15

Sekretariat tel: +48 22 815 12 77

Adres e-mail: rejestracja.zdo@ipczd.pl

czytaj więcej
Pracownia Badań Scyntygraficznych i Terapii Izotopowej

Kierownik: dr n. med. Anna Śliwińska

Lokalizacja: budynek B, niski parter, pokoje 01, 015 oraz 016

Sekretariat tel: +48 22 815 73 03

Adres e-mail: medycyna.nuklearna@czd.pl

czytaj więcej
Pracownia Badań Urodynamicznych

Kierownik: dr n. med. Lidia Skobejko-Włodarska

Lokalizacja: budynek E, niski parter, pokój 038

Sekretariat tel: +48 22 815 13 58

Sekretariat fax: +48 22 815 13 58

Adres e-mail: pracownia.urodynamika@ipczd.pl

czytaj więcej
Pracownia Biologii Molekularnej

Kierownik: dr n. med. Beata Kasztelewicz

Lokalizacja: budynek A, piętro I

Sekretariat tel: +48 22 815 72 70

Sekretariat fax: +48 22 815 72 75

Pracownia PCR tel: +48 22 815 72 77 

Pracownia serologiczna tel.: +48 22 815 72 74

Adres e-mail: biologia.molekularna@ipczd.pl

czytaj więcej
Pracownia Cytogenetyki i Hodowli Tkanek

Kierownik: dr n. med. biol. Anna Gutkowska

Lokalizacja: budynek A, wysoki parter, pokoje: 4, 5, 6, 7, 12, 14, 16

Sekretariat tel: +48 22 815 74 52

Pracownia tel: +48 22 815 74 55, +48 22 815 74 54, +48 22 815 74 53

Adres e-mail: genetyka@ipczd.pl

czytaj więcej
Pracownia Densytometrii

Kierownik: dr n. farm. Maciej Jaworski 

Lokalizacja: budynek Z, parter, wysoki parter

Pracownia tel: +48 22 815 15 72

Sekretariat fax: +48 22 815 13 13

Adres e-mail: pracownia.densytometria@ipczd.pl

czytaj więcej
Pracownia Diagnostyki Gastroenterologicznej

Kierownik: dr n. med.  Maciej Dądalski 

Lokalizacja: budynek C,  wysoki parter, pokój 12a

Rejestracja do Pracowni Endoskopowej: +48 22 815 13 08

Rejestracja do Pracowni Badań Czynnościowych: +48 22 815 73 88

Adres e-mail: gastroland@ipczd.pl

czytaj więcej
Pracownia Diagnostyki Histo - i Cytopatologicznej

Kierownik: dr n. med. Maria Stepaniuk

Lokalizacja: budynek A, niski parter, pokój 018

Sekretariat tel: +48 22 815 19 66

Adres e-mail: pracownia.cytochemii@ipczd.pl

czytaj więcej
Pracownia Diagnostyki Immunologicznej

Koordynator: mgr Renata Grzywa-Czuba

Lokalizacja: budynek A, piętro I, pokój 124, 131, 133

Sekretariat tel: +48 22 815 70 32, 71 67

Sekretariat fax: +48 22 815 72 75

Adres e-mail:  mikrobiologia@ipczd.pl

czytaj więcej
Pracownia Diagnostyki Mikrobiologicznej

Kierownik: dr n. biol. Katarzyna Semczuk

Lokalizacja: budynek A, piętro I, pokój: 109, 114, 115, 116, 117, 119

Sekretariat tel: +48 22 815 72 70

Sekretariat fax: +48 22 815 72 75

Adres e-mail: mikrobiologia@ipczd.pl

czytaj więcej
Pracownia Diagnostyki Nadciśnienia Tętniczego

Kierownik: dr n. med. Jolanta Antoniewicz

Lokalizacja: budynek E, piętro IX, pokój 903b

Sekretariat tel: +48 22 815 15 40

Sekretariat fax: +48 22 815 15 41

Adres e-mail: oddzial.nefrologia@ipczd.pl

czytaj więcej
Pracownia Diagnostyki Narządu Ruchu

Lokalizacja: budynek RB, parter, pokój 14

Sekretariat tel: +48 22 815 17 48

Adres e-mail:  pracownia.ruch@ipczd.pl

czytaj więcej
Pracownia Diagnostyki Nieinwazyjnej Układu Krążenia

Kierownik: dr n. med. Monika Kowalczyk-Domagała

Lokalizacja: budynek E, piętro VI, pokój 603

Sekretariat tel: +48 22 815 73 58
Adres e-mail: echo.serca@czd.pl

czytaj więcej
Pracownia EEG i Wideometrii

Kierownik: dr n. med. Dorota Domańska-Pakieła

Lokalizacja: budynek E, niski parter

Sekretariat tel: +48 22 815 70 26

Adres e-mail: pracownia.eeg@ipczd.pl

czytaj więcej
Pracownia Elektrofizjologii Klinicznej

Kierownik: prof.dr hab. n. med. Katarzyna Bieganowska

Lokalizacja: budynek E, piętro VI, pokój 1038a/piętro I, pokój 106

Sekretariat tel: +48 22 815 73 57

Adres e-mail: pracownia.eeg@ipczd.pl

czytaj więcej
Pracownia Endoskopowa

Kierownik: dr n. med. Krystyna Strulak

Lokalizacja: budynek E, niski parter, pokój 11

Sekretariat tel: +48 22 815 72 81

Adres e-mail: poradnia.urologia@ipczd.pl

czytaj więcej
Pracownia Farmakokinetyki

Kierownik: mgr Agnieszka Czajkowska 

Lokalizacja: budynek B, wysoki parter,

Pracownia tel: +48 22 815 16 40, +48 22 815 16 39

Sekretariat fax: +48 22 815 13 13

Adres e-mail: zaklad.biochemia@ipczd.pl

czytaj więcej
Pracownia Fizjoterapii

Kierownik: 

Lokalizacja: budynek RC, parter, pokój 7, 8, 13 oraz budynek RD, parter, pokój 18

Sekretariat tel: +48 22 815 17 00

Sekretariat fax: +48 22 815 17 10

Adres e-mail: fizjoterapia@ipczd.pl

czytaj więcej
Pracownia Genetyki Molekularnej

Kierownik: dr n. med. biol. Elżbieta Ciara

Lokalizacja: budynek B, wysoki parter, pokój 7

Sekretariat tel: +48 22 815 72 64

Sekretariat fax: +48 22 815 74 57

Adres e-mail: e.ciara@ipczd.pl

czytaj więcej
Pracownia Hormonów Steroidowych i Zaburzeń Metabolizmu

Kierownik: prof. instytutu dr hab. n. med. Teresa Stradomska

Lokalizacja: budynek B, wysoki parter

Pracownia tel: +48 22 815 16 38; +48 22 815 71 50

Sekretariat fax: +48 22 815 13 13

Adres e-mail:  zaklad.biochemia@ipczd.pl

czytaj więcej
Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi

Kierownik: mgr Anna Kwiatek

Lokalizacja: budynek RA, piętro I, pokój 102

Sekretariat tel: +48 22 815 17 56

Sekretariat fax: +48 22 815 17 54

Adres e-mail: pracownia.serologia@ipczd.pl

czytaj więcej
Pracownia Immunologii

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Bożena Cukrowska

Lokalizacja: budynek A, parter, pokój 026, 011

Sekretariat tel: +48 22 815 19 69, 62

Adresy e-mail: immunologia.zp@ipczd.pl oraz immunologia@ipczd.pl

czytaj więcej
Pracownia Interwencji Sercowo-Naczyniowych

Kierownik:  prof. instytutu dr hab. n. med. Grażyna Zofia Brzezińska-Rajszys

Lokalizacja: budynek D, piętro I

Telefon: +48 22 815 10 52

czytaj więcej
Pracownia Izotopowych Badań Klierensowych i Kontroli Radiofarmaceutyków

Kierownik: dr n. med. Anna Śliwińska

Lokalizacja: budynek B, niski parter, pokój 7

Sekretariat tel: +48 22 815 18 37

czytaj więcej
Pracownia Neurofizjologii

Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Marcin Roszkowski

Lokalizacja: budynek E, piętro V, pokój 510a

Sekretariat tel: +48 22 815 75 70

czytaj więcej
Pracownia Onkopatologii i Biostruktury Medycznej

Kierownik:  prof. dr hab. n. med. Wiesława Grajkowska

Lokalizacja: budynek A, niski parter, pokój 004

Sekretariat tel: +48 22 815 19 60

Sekretariat fax: +48 22 815 19 75

Adres e-mail: zaklad.patologii@ipczd.pl

czytaj więcej
Pracownia Potencjałów Wywołanych i EMG

Kierownik: lek. Monika Nowacka-Gotowiec

Lokalizacja: budynek E, niski parter

Sekretariat tel: +48 22 815 71 63, +48 22 815 70 25

Sekretariat fax: +48 22 815 70 25

Adres e-mail: pracownia.pwiemg@ipczd.pl

czytaj więcej
Pracownia Psychologii Pediatrycznej

Kierownik: mgr Joanna Pietrusińska-Nunziati

Telefon: +48 22 815 12 15

Sekretariat tel: +48 22 815 12 60

Adres e-mail: psychologia@ipczd.pl

czytaj więcej
Pracownia Radioimmunologii i Medycyny Doświadczalnej

Kierownik: mgr Agnieszka Ochocińska

Lokalizacja: budynek B, niski parter oraz budynek Z, wysoki parter

Sekretariat tel: +48 22 815 73 06 oraz +48 22 815 17 08

Sekretariat fax: +48 22 815 13 13

Adres e-mail:  zaklad.biochemia@ipczd.pl

czytaj więcej
Pracownia Rezonansu Magnetycznego

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Elżbieta Jurkiewicz

Lokalizacja: budynek D, wysoki parter

Rejestracja tel: +48 22 815 12 95

Adres e-mail: rezonans.magnetyczny@ipczd.pl

czytaj więcej
Pracownia Tomografii Komputerowej

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Elżbieta Jurkiewicz

Lokalizacja: budynek D, niski parter

Rejestracja tel: +48 22 815 12 01

Adres e-mail: tomograf.komputerowy@ipczd.pl

czytaj więcej
Pracownia Ultrasonografii

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Elżbieta Jurkiewicz

Lokalizacja: budynek D, wysoki parter, pokój 18

Sekretariat tel: +48 22 815 12 82

Adres e-mail: usg@ipczd.pl

czytaj więcej
Pracownia Uroterapii

Kierownik: lek. Karina Felberg

Lokalizacja: budynek E, niski parter, pokój 038

Sekretariat tel: +48 22 815 13 57

Sekretariat fax: +48 22 815 13 58

czytaj więcej
Pracownia Wad Metabolizmu

Kierownik: dr n. med.  Magdalena Pajdowska

Lokalizacja: budynek B, wysoki parter

Pracownia tel: +48 22 815 71 47 oraz 22 815 11 92

Sekretariat fax: +48 22 815 13 13

Adres e-mail: pracownia.wadymetabolizmu@ipczd.pl

czytaj więcej
Pracownia Zgodności Tkankowej

Kierownik: prof. instytutu dr hab. n. med. Barbara Piątosa

Lokalizacja: budynek A, wysoki parter

Sekretariat tel: +48 22 815 19 35

Sekretariat fax: +48 22 815 19 35

Adres e-mail:  zgodnosc.tkankowa@ipczd.pl

czytaj więcej
wyrażam zgodę

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę strone zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.