Pracownia Densytometrii


Kierownik: dr n. farm. Maciej Jaworski 

Lokalizacja: budynek Z, parter, wysoki parter

Pracownia tel: +48 22 815 15 72

Sekretariat fax: +48 22 815 13 13

Adres e-mail: pracownia.densytometria@ipczd.pl


Profil działalności

W Pracowni Densytometrii wykonujemy specjalistyczne badania diagnostyczne w kierunku:

  • Nieinwazyjnej diagnostyki układu kostnego u dzieci i dorosłych (osteoporoza/osteopenia) ze szczególnym uwzględnieniem odporności mechanicznej i jakości kości metodą densytometryczną i metodą obwodowej tomografii komputerowej,
  • Oceny składu tkanek miękkich (wcześniactwo, otyłość, sarkopenia, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, stłuszczenie wątroby) metodą densytometryczną i metodą obwodowej tomografii komputerowej,
  • Ocena tempa rozwoju biologicznego metodą densytometryczną (w oparciu o wiek kostny),
  • Ocena ryzyka wystąpienia załamania metodą densytometryczną,
  • Ocena postępów choroby lub odpowiedzi na leczenie w chorobach kości (metoda densytometryczna)
  • Ocena siły mięśniowej (maksymalna siła i moc) i sprawności układu ruchu (równowaga, itp.) przy użyciu platformy,
  • Ocena gęstości kości i wytrzymałości kości na podstawie badania ultradźwiękowego kości piętowej.

Osiągnięcia

Zespół Pracowni Densytometrii czynnie uczestniczy w realizacji grantów badawczych krajowych i zagranicznych, w latach 2012-2013 pracownicy Pracowni byli autorami/współautorami 9 publikacji, w tym 6 w najlepszych czasopismach zagranicznych (czasopisma z tzw. listy filadelfijskiej) i 9 doniesień zjazdowych.
W 2013 roku Zespół Pracowni Densytometrii uczestniczył czynnie w przygotowaniu i publikacji „ zaleceń postępowania diagnostycznego i leczniczego w osteoporozie, aktualizacja 2013”, które stanowią podsumowanie aktualnego stanu wiedzy nt. osteoporozy i są ogólnopolskim standardem postępowania diagnostyczno-leczniczego w osteoporozie.

Pracownicy Pracowni Densytometrii posiadają międzynarodowe certyfikaty nadawane przez International Society for Clinical Densitometry (ISCD) oraz International Osteoporosis Foundation (IOF).

 

Jak przygotować się do badań w Pracowni? Co ze sobą zabrać?

Wszystkie badania wykonywane w Pracowni Densytometrii są badaniami nieinwazyjnymi.

Pacjent NIE musi być na czczo.

W przypadku badań metodą densytometryczną, na ciele i w ubraniu Pacjenta w czasie badania nie może być nic metalowego. Części ubrania z metalowymi suwakami, guzikami, napami, haftkami, itp. muszą zostać przed badaniem zdjęte. To samo dotyczy zegarków, łańcuszków i biżuterii, także złotej lub srebrnej.

Jeżeli u Pacjenta było uprzednio wykonane badanie z podaniem izotopu/kontrastu, przed wykonaniem badanie densytometrycznego należy odczekać, aby kontrast/izotop został całkowicie usunięty z organizmu.

Jeśli pacjent ma założony gips, badanie densytometryczne będzie możliwe tylko w lokalizacjach, które nie obejmują gipsu. To samo ograniczenie dotyczy obecności wszczepów metalowych lub cementowych.

 

Informacje dodatkowe

Wykonywane w Pracowni badania dostępne są dla pacjentów innych szpitali z całej Polski (wymagane podanie płatnika do obciążenia kosztami oraz skierowanie na badanie densytometryczne) oraz pacjentów indywidualnych (badania opłacane wg cennika w rejestracji Usług Płatnych Tel. 022 815 70 99).

wyrażam zgodę

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę strone zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.