Oddziały


Oddział Audiologii i Foniatrii

Kierownik Oddziału: dr hab. n. med. Katarzyna Iwanicka-Pronicka

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Teresa Wiącek

Lokalizacja: parter, budynek RE

Sekretariat: +48 22 815 18 43

Loża pielęgniarska: +48 22 815 19 01

Lekarz dyżurny: +48 22 815 17 19 27

Adres e-mail: termin@ipczd.pl

czytaj więcej
Oddział Chirurgii Ogólnej

Kierownik Oddziału: prof. dr hab. n. med. Piotr Kaliciński

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Grażyna Spieszko

Lokalizacja: budynek E, piętro IV, pokój 408

Sekretariat tel: +48 22 815 13 60 oraz +48 22 815 14 48

Loża pielęgniarska: +48 22 815 14 40 oraz +48 22 815 14 41

Lekarz dyżurny: +48 22 815 77 54 oraz +48 22 815 77 55 po godz. 16:00

Adres e-mail: oddzial.chirurgia@ipczd.pl

 

Przejdź na stronę Oddziału

Oddział Diabetologii

Kierownik Oddziału: dr n. med. Marta Wysocka-Mincewicz

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Barbara Burzyńska

Lokalizacja: budynek RE, piętro I, pok.118a

Sekretariat tel: +48 22 815 75 78

Sekretariat fax: +48 22 815 16 45

Loża pielęgniarska: +48 22 815 11 72 oraz +48 22 815 11 73

Lekarz dyżurny: +48 22 815 19 27 po godzinie 15:30

Adres e-mail: oddzial.diabetologia@ipczd.pl

czytaj więcej
Oddział Dializ

Kierownik Oddziału: prof. dr hab. n. med. Ryszard Grenda, dr hab. n. med. Sylwester Prokurat

Pielęgniarka Koordynująca: mgr Bożena Woźniak, tel. +48 22 815 75 39

Lokalizacja: budynek E, piętro I, pok.119

Sekretariat tel: +48 22 815 15 40

Sekretariat fax: +48 22 815 28 41

Adres e-mail:  oddzial.nefrologia@ipczd.pl

czytaj więcej
Oddział Dzienny Psychiatrii Dziecięcej

Kierownik Oddziału: lek. Inga Mazurek

Pielęgniarka koordynująca: dr n. o zdr. mgr piel. Elżbieta Dróżdż-Kubicka

Lokalizacja: RD5 (sekretariat RC 1 piętro, pokój 122)

Sekretariat tel: +48 22 815 13 74

Sekretariat fax: +48 22 815 72 28

Adres e-mail: dzienna.psychiatria@ipczd.pl

czytaj więcej
Oddział Dzienny Chemioterapii

Kierownik Kliniki: prof. Instytutu dr hab. n. med. Bożenna Dembowska-Bagińska

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Maria Narojczyk

Lokalizacja: budynek RC, piwnica, pokój 013

Sekretariat tel: +48 22 815 11 65

Sekretariat fax: +48 22 815 70 47

Adres e-mail: odc.onkologia@ipczd.pl

czytaj więcej
Oddział Dzienny Rehabilitacji Narządu Ruchu

Kierownik Oddziału: lek. Anna Łukaszewska

Lokalizacja: budynek RB, piwnica, pokój 12 oraz budynek RC, parter, pok. 11 i 12

Sekretariat tel: +48 22 815 19 29

Adres e-mail: rehabilitacja.ruch@ipczd.pl

czytaj więcej
Oddział Dzienny Rehabilitacji Neurologicznej

Kierownik: lek. Monika Łepkowska

Lokalizacja: budynek RC, parter, pokój 17

Sekretariat tel: +48 22 815 72 42

Adres e-mail: dzienna.neurologia@ipczd.pl 

czytaj więcej
Oddział Endokrynologii

Kierownik Oddziału: dr n. med. Elżbieta Moszczyńska

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Barbara Burzyńska

Lokalizacja: budynek RE, piętro I, pokój 119

Sekretariat tel: +48 22 815 75 78

Sekretariat fax: +48 22 815 18 69

Loża pielęgniarska: +48 22 815 11 72 oraz +48 22 815 11 73

Lekarz dyżurny: +48 22 815 19 27 po 15.30

Adres e-mail: oddzial.endokrynologia@ipczd.pl

czytaj więcej
Oddział Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii

Kierownik Oddziału: prof. dr hab. n. med. Piotr Socha

Pielęgniarka Oddziałowa: Iwona Skwarek

Lokalizacja: budynek E, piętro VIII, pokój 808

Sekretariat tel: +48 22 815 73 84

Sekretariat fax: +48 22 815 73 82

Loża pielęgniarska: +48 22 815 18 80 oraz +48 22 815 18 81

Lekarz dyżurny: +48 22 815 73 86

Adres e-mail: oddzial.gastrologia@ipczd.pl

czytaj więcej
Oddział Immunologii

Kierownik Kliniki: prof. Instytutu dr hab. n. med. Małgorzata Pac

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Elżbieta Szewczyk

Lokalizacja: budynek E, piętro X, pok.1008

Sekretariat tel: +48 22 815 18 75

Sekretariat fax: +48 22 815 18 73

Loża pielęgniarska: +48 22 815 11 09

Lekarz dyżurny: +48 22 815 78 18

Adres e-mail: oddzial.immunologia@ipczd.pl

czytaj więcej
Oddział Intensywnej Terapii I

Kierownik Oddziału: lek. Katarzyna Witulska

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Joanna Czołnowska

Lokalizacja: budynek D, piętro I, pokój 28

Sekretariat tel: +48 22 815 72 95

Sekretariat fax: +48 22 815 13 49 oraz +48 22 815 13 27

Adres e-mail: oit1@ipczd.pl

czytaj więcej
Oddział Intensywnej Terapii II

Kierownik Oddziału: lek. Elżbieta Pietraszek

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Ewa Jęziołowska

Lokalizacja: budynek D, piętro I, pokój 14

Sekretariat tel: +48 22 815 13 42

Sekretariat fax: +48 22 815 13 43 oraz +48 22 815 13 27

Loża pielęgniarska: +48 22 815 13 42

Lekaż dyżurny: +48 22 815 13 41

Adres e-mail: oit2@ipczd.pl

czytaj więcej
Oddział Kardiochirurgii

Kierownik Kliniki: prof. Instytutu dr hab. n. med. Andrzej Kansy

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Katarzyna Ostrowska

Lokalizacja: budynek E, piętro III, pokój 308

Sekretariat tel: +48 22 815 73 46

Sekretariat fax: +48 22 815 73 40

Loża pielęgniarska: +48 22 815 13 31

Lekarz dyżurny: +48 22 815 73 50 

Adres e-mail: oddzial.kardiochirurgia@ipczd.pl

czytaj więcej
Oddział Kardiologii

Kierownik Oddziału: dr n. med. Małgorzata Żuk

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Agnieszka Walecka

Lokalizacja: budynek E, piętro VI, pokój 608

Sekretariat tel: +48 22 815 73 70

Sekretariat fax: +48 22 815 73 65

Loża pielęgniarska: +48 22 815 16 60 (małe dzieci) oraz +48 22 815 16 61 (duże dzieci)

Lekarz dyżurny: +48 22 815 73 72

Adres e-mail: oddzial.kardiologia@ipczd.pl

czytaj więcej
Oddział Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka

Kierownik Kliniki: prof. instytutu dr hab. n. med. Dariusz Gruszfeld

Położna oddziałowa: mgr Agnieszka Szadkowska

Lokalizacja: bud. E I p. pok.103, II p. pok. 221

Sekretariat I piętro tel: +48 22 815 71 30, pokój 102/103

Sekretariat II piętro tel: +48 22 815 77 66 oraz +48 22 815 17 90 pokój 220

Sekretariat I i II pietro fax: +48 22 815 17 85

Loża pielęgniarska: +48 22 815 17 14 (Pat. Nowor. II p.); +48 22 815 17 19 (OITN); +48 22 815 71 32 (Pat. Nowor. I p.)

Lekarz dyżurny: +48 22 815 77 32 (Pat. Nowor. II p.); +48 22 815 77 67 (OITN); +48 22 815 71 31 (Pat. Nowor. I p.)

Adres e-mail: oddzial.noworodek@ipczd.pl

czytaj więcej
Oddział Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśnienia Tętniczego

Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Ryszard Grenda

p.o. Pielęgniarki Oddziałowej: mgr Krystyna Reperowska

Lokalizacja: budynek E, piętro IX, pok. 908

Sekretariat tel: +48 22 815 15 40

Sekretariat fax: +48 22 815 15 41

Loża pielęgniarska: +48 22 815 19 90 (Transpalntologia) oraz +48 22 815 19 91 (Nefrologia)

Lekarz dyżurny: +48 22 815 74 92 po 15.35

Adres e-mail: oddzial.nefrologia@ipczd.pl

czytaj więcej
Oddział Neurochirurgii

Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Marcin Roszkowski

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Heromina Przybysz

Lokalizacja: budynek E, piętro V, pokój 508

Sekretariat tel: +48 22 815 75 60

Sekretariat fax: +48 22 815 75 57

Loża pielęgniarska: +48 22 815 15 51

Lekarz dyżurny: +48 22 815 75 66

Adres e-mail: oddzial.neurochirurgia@ipczd.pl

czytaj więcej
Oddział Neurologii i Epileptologi

Kierownik Oddziału: dr hab. n. med. Dorota Dunin-Wąsowicz

Pielęgniarka oddziałowa: Maria Ślesicka

Lokalizacja: budynek E, piętro X, pokój 1008

Sekretariat tel: +48 22 815 74 04

Sekretariat fax: +48 22 815 74 02

Loża pielęgniarska: +48 22 815 11 10

Lekarz dyżurny: +48 22 815 74 08

Adres e-mail: oddzial.neurologia@ipczd.pl

czytaj więcej
Oddział Okulistyki

Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Wojciech Hautz

Pielęgniarka Oddziałowa: Anna Łukaszewicz

Lokalizacja: budynek E, piętro III, pokój 308

Sekretariat tel: +48 22 815 73 55

Sekretariat fax: +48 22 815 73 40

Loża pielęgniarska: +48 22 815 13 30

Lekarz dyżurny: +48 22 815 73 49

Adres e-mail: oddzial.okulistyka@ipczd.pl

czytaj więcej
Oddział Onkologii

Kierownik Kliniki: prof. instytutu dr hab. n. med. Bożenna Dembowska-Bagińska

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Kamilla Łyszcz

Lokalizacja: budynek E, piętro VII, pokój 707

Sekretariat tel: +48 22 815 17 87

Sekretariat fax: +48 22 815 75 75

Loża pielęgniarska: +48 22 815 17 70

Lekarz dyżurny: +48 22 815 17 93

Adres e-mail: onkologia@ipczd.pl

czytaj więcej
Oddział Otolaryngologii

Kierownik Ośrodka: dr n. med. Tomasz Grochowski

Konsultant: prof. Andrzej Kukwa

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Natalia Polanek-Rękawiecka

Lokalizacja: budynek E, piętro IX, pokój 910A

Sekretariat tel: +48 22 815 70 92

Loża pielęgniarska: +48 22 815 70 94

Lekarz dyżurny: +48 22 815 70 90

Adres e-mail: termin.otolaryngologia@ipczd.pl

czytaj więcej
Oddział Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych

Kierownik Oddziału: dr n. med. Anna Wieteska-Klimczak

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Bożena Małachowska

Lokalizacja: budynek PED, piwnica, parter, pok. 022

Sekretariat tel: +48 22 815 12 14, +48 22 815 74 64, +48 22 815 74 90

Sekretariat fax: +48 22 815 12 12, +48 22 815 74 89

Loża pielęgniarska: +48 22 815 12 10

Lekarz dyżurny: +48 22 815 12 23

Adres e-mail: oddzial.pediatria@ipczd.pl

czytaj więcej
Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

Kierownik Kliniki: dr n. med. Maria Grochowska

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Izabela Banasek

Lokalizacja: budynek RC, piętro I, pok.130/ budynek RD, pietro I, pok. 106

Sekretariat tel: +48 22 815 75 50

Sekretariat fax: +48 22 815 75 53

Loża pielęgniarska: +48 22 815 19 02 

Lekarz dyżurny: +48 22 815 19 22

Adres e-mail: rehabilitacja.neurologia@ipczd.pl

czytaj więcej
Oddział Rehabilitacji Pediatrycznej

Kierownika Kliniki: dr n. med. Maria Grochowska

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Izabela Banasek

Lokalizacja: budynek RC, pietro i, pok.130/budynek RD, piętro I, pok.106

Sekretariat tel: +48 22 815 19 24

Sekretariat fax: +48 22 815 75 53

Loża pielęgniarska: +48 22 815 19 02

Lekarz dyżurny: +48 22 815 19 22 

Adres e-mail: rehabilitacja.ogolna@ipczd.pl

czytaj więcej
Oddział Transplantacji Narządów - Dziecięce Centrum Transplantacji

Kierownik Oddziału: prof. dr hab. n. med. Piotr Kaliciński

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Anna Frelek

Lokalizacja: budynek L, niski parter, pok. TRO/07

Sekretariat tel: +48 22 815 13 48

Sekretariat fax: +48 22 815 15 75

Loża pielęgniarska: +48 22 815 15 83

Lekarz dyżurny: +48 22 815 15 76 po 15.00

Adres e-mail: oddzial.transplantologia@ipczd.pl

 

Przejdź na stronę Oddziału

Oddział Urologii Dziecięcej

p.o. Kierownika Kliniki: dr n. med. Piotr Gastoł

Z-ca Kierownika Kliniki: lek. Karina Felberg

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Danuta Skoczylas

Lokalizacja: budynek E, piętro V

Sekretariat tel: +48 22 815 13 51

Sekretariat fax: +48 22 815 13 52

Loża pielęgniarska: +48 22 815 15 50

Adres e-mail: oddzial.urologia@ipczd.pl

czytaj więcej
Wieloprofilowy Oddział Pediatryczny

p.o. Kierownika: lek. Barbara Perkowska

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Teresa Wiącek

Lokalizacja: budynek RE, parter

czytaj więcej
wyrażam zgodę

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę strone zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.