Pracownia Interwencji Sercowo-Naczyniowych


Kierownik: dr hab. n. med. Grażyna Zofia Brzezińska-Rajszys

Lokalizacja: budynek D, piętro I

Telefon: +48 22 815 10 52


Profil działalności

W Pracowni Interwencji Sercowo-Naczyniowych wykonuje się inwazyjne badania diagnostyczneoraz leczenie przezskórnepatologii układu sercowo-naczyniowego u pacjentów różnych klinik i oddziałów Instytutu w wieku od 0 do 18 lat. Największą liczbę stanowią pacjenci z tzw. wadami wrodzonymi serca, którzy najczęściej są hospitalizowani w oddziałach kardiologii, patologii noworodka, intensywnej terapii. W ciągu roku wykonywanych jest średnio ponad 300 przezskórnych zabiegów terapeutycznych z zakresu kardiologii interwencyjnej. Zabiegi z zakresu radiologii i neuroradiologii interwencyjnej są wykonywane regularnie od 2016 roku u pacjentów hospitalizowanych najczęściej w klinice neurochirurgii oraz chirurgii ogólnej. Liczba pozakardiologicznych przezskórnych zabiegów interwencyjnych wynosi około 100 rocznie.

 

Wyposażenie

Pracownia jest wyposażona w innowacyjny system angiograficzny oparty o dwupłaszczyznowy angiograf (AlluraClarity FD20/10, Philips) wraz z platformą IntelliSpaceCardioVascular. Konfiguracja systemu umożliwia integrację danych uzyskanych metodą trójwymiarowej angiografii rotacyjnej oraz zaawansowanej fuzji obrazów tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Dodatkowo w Pracowni distępny jest  ultrasonograf EPIC 7G pozwalający, dzięki systemowi EchoNavigator, na fuzję obrazu echokardiograficznego i fluoroskopowego, jak również na minimalizację ryzyka powikłań związanych z dostępem naczyniowym. Wszystko to umożliwia zwiększenie precyzji wykonywanych zabiegów, zmniejszenie dawki promieniowania rentgenowskiego oraz objętości użytego kontrastu..

Pracownia dysponuje także możliwością wykonania modelu komputerowego oraz wydrukowania modelu serca na drukarce 3D.

 

Diagnostyczne badania inwazyjne

Diagnostyczne cewnikowanie serca

Biopsja mięśnia sercowego

Angiografie naczyniowe ośrodkowego układu nerwowego, wątroby, nerek

Inne angiografie naczyniowe

Pełen zakres kardiologicznych przezskórnych zabiegów interwencyjnych

Zabiegi atrioseptostomii balonowe, statycznej, implantacja stentu do rpzegrody międzyprzedsionkowej

Walwuloplastyka płucna, aortalna

Angioplastyka balonowa wrodzonych i nabytych zwężeń naczyniowych np. tętnic płucnych, aorty, zespoleń chirurgicznych

Wszczepianie stentów w wybranych przypadkach zwężeń naczyniowych, przede wszystkim tętnic płucnych, aorty, oraz przewodu tętniczego u noworodków w wybranych wadach przewodozależnych

Udrażnianie zastawki płucnej metodą termiczną

Przezskórne zamykanie połączeń wewnątrzsercowych lub naczyniowych (ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej, ubytek w przegrodzie międzykomorowej przetrwały przewód tętniczy, przetoki naczyniowe)

Usuwanie ciał obcych z układu sercowo-naczyniowego

Przezskórna implantacja zastawki płucnej

Zabiegi z zakresu radiologii interwencyjnej (najczęściej wykonywane)

Angioplastyka balonowa pooperacyjnych zwężeń  naczyniowych u dzieci po transplantacji wątroby z zastosowaniem dojścia przez wątrobowego

Angioplastyka balonowa wrodzonych i pooperacyjnych zwężeń naczyniowych (najczęściej tętnice nerkowe).

Przezskórna embolizacja wewnątrzwątrobowych patologii naczyniowych powodujących istotny przeciek lewo-prawy i niewydolność krążenia u noworodków i niemowląt lub przeciek wrotno-systemowy

Zabiegi z zakresu neuroradiologii interwencyjnej

Embolizacja tętniaka mózgu  (leczenie z uwzględnieniem rekonstrukcji i remodelingu z zastosowaniem balonów i stentów)

Embolizacja malformacji naczyniowej mózgowia z zastosowaniem płynnych materiałów embolizacyjnych,: Onyx, Phill, Squid oraz sprężynek naczyniowych.

Embolizacja malformacji żyły Galena z zastosowaniem  szybko precypitujących materiałów embolizacyjnych.

 

Osiągnięcia

W Pracowni organizowane były warsztaty Pediatrycznej Kardiologii Interwencyjnejz transmisją zabiegów na żywo w 2016 roku. Także w czasie konferencji kardiologicznej „Stopem przez kardiologię” w 2017r, przeprowadzono transmisjętrzech zabiegów.

Zespół lekarski pracowni bierze czynny udział w międzynarodowych konferencjach dotyczących kardiologii dziecięcej.

 

Personel

W skład zespołu pracowni wchodzi 5 lekarzy, 3 pielęgniarki zabiegowe, 3 techników elektroterapii oraz pielęgniarka anestezjologiczna

wyrażam zgodę

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę strone zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.