Pracownia Elektrofizjologii Klinicznej


Kierownik: prof.dr hab. n.med. Katarzyna Bieganowska

Lokalizacja: budynek E, piętro VI, pokój 1038a/piętro I, pokój 106

Sekretariat tel: +48 22 815 73 57

Adres e-mail: pracownia.eeg@ipczd.pl


Pracownia Elektrofizjologii Klinicznej jest strukturą Kliniki Kardiologii IPCZD zajmującą się dziećmi z zaburzeniami rytmu serca wdrażając systematycznie i szybko najnowsze osiągnięcia w diagnostyce i terapii zaburzeń rytmu serca i przewodzenia u leczonych dzieci. Dzięki temu Klinika jest obecnie wiodącym ośrodkiem pediatrycznym w tej dziedzinie w kraju i jednym z największych w Europie. Dysponuje pełną nieinwazyjną i inwazyjną diagnostyką (standardowe i holterowskie zapisy EKG, zapis uśredniony z powierzchni klatki piersiowej, test pochyleniowy, próby wysiłkowe, próby z lekami, inwazyjne badania elektrofizjologiczne) oraz aktualnie dostępnymi nowoczesnymi metodami leczenia arytmii (farmakoterapia, stała stymulacja serca, również dwukomorowa (CRT), ablacja RF / krioablacja, wszczepialne kardiowertery-defibrylatory, przezżylne usuwanie uszkodzonych / źle działających / zainfekowanych elektrod do stałej stymulacji serca czy defibrylatorowych, sympatektomia serca).

Obecnie w Klinice Kardiologii rocznie w warunkach szpitalnych leczonych jest 330 - 350 dzieci z zaburzeniami rytmu serca o różnej etiologii. W Poradni Kardiologicznej przyjmuje się miesięcznie 210-230 dzieci z arytmią. W Pracowni Elektrofizjologii Klinicznej dziennie jest analizowanych 18-25 zapisów holterowskich EKG, rocznie wykonuje się 85-120 ablacji, przeprowadza się 640-700 kontroli stymulatorów serca i kardiowerterów-defibrylatorów. 

Ablacja prosta

Ablacja złożona klasyczna

Ablacja złożona metodą obrazowania 3D

Analiza późnych potencjałów ( Aparat EKG)

Analiza późnych potencjałów + Holter

Analiza późnych potencjałów + ocena zmienności rytmu zatokowego + Holter

Czasowa stymulacja przezżylna

Elektrokardiogram 

Erospirometria

Inwazyjne badanie elektrofizjologiczne

Kontrola progu defibrylacji

Krioablacja

Monitorowanie czynności serca za pomocą urządzeń analogowych lub cyfrowych (typu Holter) – Holter EKG

Ocena zmienności rytmu zatokowego + Holter

Próba atropinowa

Próba z flekainidem / ajmaliną

Sprawdzenie kardiowertera-defibrylatora

Sprawdzenie stymulatora serca jedno, dwu lub trójjamowego

Test wysiłkowy

Wszczepienie kardiowertera - defibrylatora jedno lub dwujamowego drogą nasierdziową

Wszczepienie kardiowertera - defibrylatora jedno lub dwujamowego drogą przezżylną

Wszczepienie stymulatora jedno lub dwujamowego drogą nasierdziową

Wszczepienie stymulatora jedno lub dwujamowego drogą przezżylną

Wszczepienie stymulatora trzyjamowego drogą endokawitarną

Wszczepienie stymulatora trzyjamowego drogą nasierdziową

Wszczepienie urządzenia Reveal Plus (wszczepialny monitor EKG)

Wymiana kardiowertera - defibrylatora jedno lub dwujamowego

Wymiana stymulatora jednojamowego lub dwujamowego

Wymiana stymulatora trzyjamowego

wyrażam zgodę

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę strone zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.