Pracownia Rezonansu Magnetycznego


Kierownik: prof. dr hab. n. med. Elżbieta Jurkiewicz

Lokalizacja: budynek D, wysoki parter

Rejestracja tel: +48 22 815 12 95

Adres e-mail: rezonans.magnetyczny@ipczd.pl


Profil działalności

Rezonans magnetyczny ( MR) jest nowoczesną i jedną z najdokładniejszych metod obrazowania narządów i tkanek ludzkiego ciała. Pozwala na wczesną diagnostykę i zaplanowanie leczenia wielu chorób, ponieważ obrazy uzyskane w trakcie badania dostarczają niezwykle precyzyjnych informacji o zmianach chorobowych zachodzących w organizmie człowieka.

Badanie jest bezbolesne i bezpieczne dla pacjenta, ponieważ nie jest związane z działaniem potencjalnie szkodliwych promieni rentgenowskich. Do obrazowania tkanek i narządów ludzkiego ciała wykorzystuje się właściwości protonów wodoru, które w silnym polu magnetycznym ulegają namagnesowaniu, pochłaniają impulsy fal elektromagnetycznych i wysyłają impuls podczas zaniku pobudzenia. Tkanki ludzkie zawierają różną ilość wody i dlatego w badaniu MR ich sygnał różni się natężeniem. Impuls ten jest przetwarzany komputerowo i przekształcany w obrazy diagnostyczne.

 

Przeciwwskazania do wykonania badania MR:

Bezwzględnym przeciwwskazaniem do wykonywania badania rezonansu magnetycznego jest:

  • rozrusznik serca,
  • pompa insulinowa,
  • wszczepiony aparat słuchowy,
  • neurostymulatory,
  • niektóre klipsy metalowe wewnątrzczaszkowe,
  • metaliczne ciała obce o nieznanym składzie.

Względne przeciwwskazania to

  • metalowe endoprotezy,
  • szwy,
  • aparaty ortodontyczne, które powodują zaburzenia pola magnetycznego i mogą uniemożliwić ocenę struktur położonych w ich bezpośrednim sąsiedztwie.

W przypadkach najmniejszych wątpliwości konieczna jest konsultacja z pracownikiem Pracowni Rezonansu Magnetycznego (technik, lekarz).

Każdorazowo decyzję o wykonaniu badania oraz o celowości podaniu środka kontrastowego podejmuje lekarz radiolog, prowadzący badanie.

 

Osiągnięcia: (publikacje, wyróżnienia, itp.)

Redakcja rozdziałów w specjalistycznych monografiach m.in.:

Postępy Neuroradiologii, 2007: Jurkiewicz Elżbieta, Krol G.: Guzy kanału kręgowego.

Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób układu nerwowego u dzieci. 2007: Jurkiewicz Elżbieta. Zastosowanie nowych technik rezonansu magnetycznego w neurologii.

Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego u dzieci. Diagnostyka i leczenie. 2006.

Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób układu nerwowego u dzieci. 1999: Jurkiewicz Elżbieta, Rezonans magnetyczny w neurologii

Minimalnie inwazyjne techniki w neurochirurgii dziecięcej. 2002 Nowak Katarzyna, Jurkiewicz Elżbieta. Wykorzystanie metod neuroradiologii interwencyjnej w neurochirurgii dziecięcej

Liczne publikacje w medycznym piśmiennictwie o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Udział w konferencjach naukowych. Prowadzenie wykładów w trakcie kursów doszkalających.

 

Przygotowanie do badań w Pracowni

Bardzo istotne jest przyniesienie i pokazanie przed badaniem wyników poprzednich badań MR, TK, USG, (wyniki badań w postaci opisów, klisz rentgenowskich, płytek CD).

Lekarz kierujący wypełnia formularz skierowania na badanie MR, wymagana jest odpowiedź na ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa badania, pytania zawarte na 2-giej stronie skierowania, tu oczekujemy współpracy Rodziców/opiekunów pacjenta.

Personel Pracowni powinien zostać poinformowany o ewentualnej klaustrofobii pacjenta (która może uniemożliwić wykonanie badania).

Uciążliwością metody jest konieczność przebywania pacjenta w podłużnym i dość ciasnym pomieszczeniu przez cały czas trwania badania (30-120min). Czas badania zależy od rodzaju badanego obszaru i patologii.

Podczas trwania badania pacjent musi pozostawać w bezruchu, dlatego ważne jest by pacjent ułożył się wygodnie. Podczas badania pacjent, pomimo odizolowania od personelu Pracowni, ma możliwość kontaktu z badającymi.

Dla zwiększenia poczucia bezpieczeństwa, zwłaszcza u małych dzieci, członek rodziny lub osoba zaprzyjaźniona może pozostawać z dzieckiem przez cały czas badania, bez skutków ubocznych dla zdrowia.

W przypadku bardzo małych dzieci lub pacjentów niespokojnych może być niezbędne wykonanie badania w znieczuleniu ogólnym.

Inną niedogodnością stosowanej metody jest hałas działającego urządzenia, w związku z tym na czas badania pacjent ma założone słuchawki tłumiące hałas. Dzięki słuchawkom pacjent w trakcie badania może słuchać bajek, muzyki lub radia.

Ze względu na istniejące w pokoju badań silne pole magnetyczne, konieczne jest przed badaniem usunięcie wszystkich luźnych elementów metalowych (zegarki, spinki do włosów, odczepiane protezy, aparaty słuchowe, okulary, klucze) oraz rzeczy które mogą ulec uszkodzeniu w polu magnetycznym: magnetyczne karty bankomatowe lub telefony komórkowe.

W niektórych schorzeniach wskazane może być podanie środka kontrastowego.

W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia zdarzeń niepożądanych po podaniu środka kontrastowego, konieczna jest ocena czynności nerek. Dlatego każdy pacjent zgłaszający się na badanie powinien mieć przy sobie wynik poziomu kreatyniny w surowicy, nie starszy niż 2 tygodnie.

Bardzo istotne są informacje o dysfunkcji/niewydolności  nerek, chorobie alergicznej pacjenta; o wystąpieniu reakcji alergicznej na podanie środka kontrastowego w poprzednich badaniach (jeśli taka sytuacja zaistniała).

Z uwagi na długi czas badania prosimy bezpośrednio przed badaniem nie pić, a na badanie zgłosić się z opróżnionym pęcherzem moczowym (wyjątkiem są badania MR miednicy, w których pęcherz powinien być średnio wypełniony).Badanie rezonansu magnetycznego nie wymaga specjalistycznego przygotowania, z wyjątkiem badania cholangiografii MR - MRCP, które powinno być wykonane na czczo lub 4-5 godzin po ostatnim posiłku.

Noworodki i najmłodsze niemowlęta ( do 6-8 tyg. życia) mogą być badane we śnie spontanicznym,

Sukces tego badania zależny od należytego przygotowania pacjenta i współpracy z rodzicami dziecka.

Pacjent przychodzi na badanie głodny i niewyspany, przed samym badaniem zostaje nakarmiony i badany we śnie własnym. Najczęściej mały pacjent leży w skanerze razem ze swoim rodzicem.

 

Przygotowanie do badania w  znieczuleniu ogólnym

Przed znieczuleniem wymagane jest uzyskanie zgody świadomej rodzica lub prawnego opiekuna, która jest podpisywana w obecności lekarza anestezjologa.

Zadaniem anestezjologa jest wprowadzenie dziecka w sen, co pozwala na przeprowadzenie badania bez ryzyka powstania artefaktów ruchowych i konieczności powtarzania badania.

Lekarz anestezjolog przekazuje precyzyjne informacje dotyczące zasad i przebiegu znieczulenia  dziecku/Rodzicom/prawnym opiekunom w bezpośredniej rozmowie.

Pacjent musi być na czczo tzn. 6 godzin bez jedzenia i picia (ostatni posiłek ok. 3 w nocy).

Dziecko karmione piersią musi być na czczo 4 godziny (ostatni posiłek ok. 5 w nocy)

Jeśli pacjent przyjmuje na stałe jakieś leki (np. przeciwpadaczkowe), powinny być podane o zwykłej porze, popite małą ilością płynu (5-10ml), nie należy odstawiać leków wziewnych (np. antyalergicznych).

Pacjent musi być zdrowy, bez cech infekcji, w przypadkach przebytej infekcji - co najmniej 2 tygodnie po antybiotykoterapii.

Pacjent musi posiadać wyniki badań biochemicznych krwi: aktualną morfologię, poziom kreatyniny w surowicy i ewentualnie jonogram.

Ważne by rodzice znali aktualną wagę pacjenta, ważne są także karty informacyjne dotyczące przebiegu leczenia.

Przez okres nawet do dwóch godzin po badaniu, dziecko pozostaje na sali obserwacyjnej pod opieką personelu Pracowni Rezonansu Magnetycznego, aż do momentu całkowitego wybudzenia.

 

Zgoda na badanie

Łącznie z wystawionym skierowaniem pacjenta na badanie, konieczne jest przekazanie podpisanej Świadomej zgody na badanie rezonansu magnetycznego, zgodnie z załączonym drukiem.

wyrażam zgodę

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę strone zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.