Pracownia Diagnostyki Immunologicznej


Koordynator: mgr Renata Grzywa-Czuba

Lokalizacja: budynek A, piętro I, pokój 124, 131, 133

Sekretariat tel: +48 22 815 70 32, 71 67

Sekretariat fax: +48 22 815 72 75

Adres e-mail:  mikrobiologia@ipczd.pl


Profil działalności

Pracownia Diagnostyki Immunologicznej  IPCZD posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie badania zaburzeń odpowiedzi typu humoralnego i komórkowego, związanych z pierwotnymi i wtórnymi niedoborami odporności. Dzięki  wielkiemu doświadczeniu zespołu oraz wszechstronnym zainteresowaniom badawczym w dziedzinie immunologii klinicznej pracownia stała się renomowanym ośrodkiem diagnostyczno-badawczym w kraju i za granicą.

Od 2000 roku pracownia jest objęta międzynarodową kontrolą jakości badań (EQAS Bio-Rad Lab., USA), a od 2007 roku posiada wdrożony system jakości ISO 9001 i ochrony środowiska ISO 14001.

Obecnie w Pracowni wykonuje się 30 podstawowych i specjalistycznych procedur badawczych oraz szereg unikatowych badań w ramach grantów naukowych.

 

Diagnostyka

UWAGA: od  4 czerwca 2018 roku uległy zmianie normy referencyjne dla podklas IgG; publikacja w czasopiśmie Standardy Medyczne 2018 numer 2; 15:318-326.

W Pracowni Diagnostyki Immunologicznej wykonuje się specjalistyczne badania diagnostyczne z zakresu układu odporności:

diagnostyka, różnicowanie i monitorowanie pierwotnych i wtórnych niedoborów odporności (IgG, IgA, IgM, IgG1, IgG2, IgG3, IgG4, C3, C4, CH50), oraz innych dysfunkcji

 • w układzie odporności: (IgD – HIDS; krążące kompleksy immunologiczne C1q-kki);
 • ocena funkcji limfocytów T i B krwi obwodowej w teście transformacji blastycznej (TTB);
 • wykrywanie i identyfikacja gammapatii monoklonalnych w przebiegu chorób rozrostowych układu krwiotwórczego: chłoniaków nieziarniczych (NHL), choroby Hodgkina (HL), szpiczaków (MM), potransplantacyjnej chorobie limfoproliferacyjnej (PTLD) - (białko monoklonalne, łańcuchy lekkie kappa i  lambda);
 • diagnostyka dziedzicznego obrzęku naczynioruchowego typu I i II (HAE)- oznaczanie stężenia i aktywności inhibitora C1 esterazy (C!-inh), stężenia składnika C4;
 • wykrywanie wrodzonego niedoboru α1 –antytrypsyny;
 • wykrywanie niedoboru ceruloplazminy (choroba Wilsona);
 • ocena filtracji kłębuszkowej nerek (cystatyna C; Cys C);
 • ocena funkcji nerek na podstawie różnicowania białkomoczu: α1-mikroglobulina (α1-M),
 • α2-makroglobulina (α2-M), albumina (Alb), immunoglobulina G (IgG), łańcuchy lekkie kappa   (Igκ)  i lambda (Igλ);
 • ocena gospodarki żelazowej - oznaczanie stężenia transferyny (TRF) i rozpuszczalnego receptora transferyny (sTfR).

Badania wykonywane są również dla pacjentów z innych ośrodków medycznych w kraju (wymagana jest zgoda płatnika) oraz dla osób indywidualnych (badania płatne wg cennika IPCZD).

 

Badania certyfikacyjne

W pracowni od wielu lat prowadzone są badania jakości żywności bezglutenowej  stosowanej w diecie eliminacyjnej u pacjentów z celiakią. Zawartość glutenu w środkach spożywczych oznaczana jest przy użyciu zalecanych  przez FAO/WHO  metod: (1) technika immunoenzymatyczna R5-ELISA do oceny produktów stałych oraz (2)  technika immunokompetycyjna R5-ELISA do badania produktów płynnych, mogących zawierać hydrolizaty gliadyny.

 

Osiągnięcia

W ramach szeregu projektów własnych prowadzonych we współpracy z Poradnią Genetyki Medycznej, Oddziałem i Poradnią Immunologii i Kliniką Onkologii (finansowanych przez KBN, MNiSW, granty wewnętrzne i zadania statutowe oraz we współpracy a zagranicą) opracowany został protokół zaburzeń immunologicznych u pacjentów z zespołem Nijmegen (NBS) i ataksja-telangiektazja (AT) oraz algorytm postępowania diagnostycznego i monitorowania zaburzeń w przebiegu choroby. Taka procedura umożliwia wczesne rozpoznanie progresji choroby, z rozwojem nowotworów włącznie, dostarczając cennych informacji, pozwalających lekarzom na wdrożenie właściwego postępowania profilaktycznego. Wiele opracowań ukazało się w formie publikacji zarówno w piśmiennictwie polskim, jak i światowym, w tym także w opracowaniach rozpraw doktorskich. Za swoje dotychczasowe osiągnięcia zespół otrzymał wiele nagród zespołowych i indywidualnych, m.in., od Polskiego Towarzystwa Immunologii Klinicznej i Doświadczalnej, Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Polskiego Towarzystwa Genetycznego, Rektora AM w Warszawie, Brytyjskiego Towarzystwa Immunologicznego, Rady Naukowej IPCZD.

 

Jak przygotować się do badań w Pracowni?

Krew do badań laboratoryjnych wykonywanych w Pracowni Diagnostyki Immunologicznej pobierana jest w „Punkcie Pobrań” Blok B, I piętro.

 

Na pobranie należy zgłosić się

 • Z wystawionym przez lekarza zleceniem wykonania badań i o ile lekarz nie zaleci inaczej:
 • Na czczo, po wypoczynku nocnym
 • Przy zachowaniu dotychczasowej diety.
 • Gdy ze względów medycznych pacjent nie może być na czczo, może spożyć lekki  węglowodanowy posiłek.            

 

Nauka i edukacja

W Pracowni Diagnostyki Immunologicznej, oprócz działalności diagnostycznej, prowadzone są  od wielu lat nowatorskie badania naukowe w ramach projektów własnych finansowanych przez KBN, MNiSW, granty wewnętrzne i zadania statutowe IPCZD, których wyniki upowszechniane są w formie prezentacji na krajowych i zagranicznych zjazdach i konferencjach oraz prac oryginalnych i przeglądowych publikowanych  w renomowanych czasopismach naukowych krajowych i zagranicznych.

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Jacek Michałkiewicz wraz z zespołem i przy współpracy z Kliniką Nefrologii i Transplantacji Nerek, Kliniką Hepatologii, Gastroenterologii i Immunologii, Zakładem Biochemii i Medycyny Doświadczalnej IPCZD, oraz Katedrą UMK w Bydgoszczy zajmuje się aspektami immunologicznymi  pierwotnego nadciśnienia tętniczego (ntp) oraz niealkoholowego stłuszczenia wątroby (NAFLD). Przedmiotem badań są wybrane parametry aktywacji odporności naturalnej i adaptacyjnej u pacjentów pediatrycznych z tymi zespołami, w powiązaniu z wykładnikami metabolizmu tkanki tłuszczowej i kostnej.

Ocena zaburzeń gospodarki lipidowej, węglowodanowej i stresu oksydacyjnego u dzieci z ntp oraz NAFLD

Ocena znaczenia patogenetycznego w tych zespołach ogólnoustrojowej reakcji pro-zapalnej, manifestującej się obecnością różnych mediatorów zapalenia w surowicy oraz aktywacją komórek układu odporności naturalnej we krwi obwodowej (granulocyty, monocyty) i adaptacyjnej (limfocyty)

Zespół zajmuje się także badaniem wpływu zakażenia Helicobacter pylori na wybrane parametry reakcji pro-zapalnej śluzówki żołądka oraz systemowej aktywacji układu odporności naturalnej i adaptacyjnej, w powiązaniu z działaniami immunoregulacyjnymi wybranych szczepów probiotycznych mikroflory jelitowej.

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Hanna Gregorek wraz z zespołem i przy współpracy z innymi klinikami/poradniami IPCZD oraz medycznymi placówkami na terenie kraju i zagranicą zajmuje się, między innymi, wielokierunkowymi badaniami zaburzeń odporności typu humoralnego:

Przetrwanie wirusa zapalenia wątroby typu B u dzieci po leczeniu interferonem-alfa, mimo serokonwersji do przeciwciał anty-HBs.

Ocena dynamiki syntezy przeciwciał anty-HBs w podklasach IgG w odpowiedzi na szczepionkę przeciwko wzw B, w przebiegu naturalnej serokonwersji i indukowanej interferonem alfa.

Diagnostyka i systematyczna analiza zaburzeń układu odporności, zakażeń wirusowych, klonalnych rearanżacji genów receptorów TCR/BCR i krążących kompleksów immunologicznych u chorych z zespołem Nijmegen (NBS) i ataksja teleangiektazja (AT);

Opracowanie algorytmu monitorowania biomarkerów immunologicznych u chorych z NBS i AT w czasie diagnozy i w trakcie wizyt kontrolnych;

Ocena zaburzeń odporności w przebiegu chorób przyzębia;

Ocena zmian chorobowych w jamie ustnej w przebiegu zaburzeń układu odporności;

Ocena czystości żywności bezglutenowej.

W ramach działalności edukacyjno-dydaktycznej prowadzimy wykłady doszkalające CMKP dla lekarzy, analityków medycznych i biologów, staże doskonalące, oraz praktyki studenckie. 

Wszystkich chętnych do współpracy z naszą pracownią w ramach prowadzonych  badań diagnostycznych, szkolenia i współpracy naukowej
serdecznie zapraszamy

e-mail: h.gregorek@czd.pl

e-mail: jjmichalkiewicz@wp.pl

wyrażam zgodę

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę strone zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.