Pracownia Diagnostyki Histo - i Cytopatologicznej


Kierownik: dr n. med. Maria Stepaniuk

Lokalizacja: budynek A, niski parter, pokój 018

Sekretariat tel: +48 22 815 19 66

Adres e-mail: pracownia.cytochemii@ipczd.pl


Profil działalności

  • Pracownia wykonuje badania diagnostyczne histo i cytopatologiczne, oraz immunohistochemiczne.
  • Rutynowe badania histopatologiczne, z zastosowaniem różnorodnych barwień
  • Badania śródoperacyjne
  • Diagnostyka immunohistochemiczna materiału tkankowego badanego w Zakładzie Patologii
  • Badania cytologiczne płynów ustrojowych
  • Badania cytologiczne materiału uzyskanego drogą nakłuć
  • Reakcje cytochemiczne (ACHE, Grocott i inne)

Przygotowanie do badań w Pracowni

Materiał do badania w Pracowni Histologii może być dostarczony w formie tkanki utrwalonej (zazwyczaj w formalinie) lub rzadziej, tkanki nieutrwalonej - natychmiast po jej pobraniu od pacjenta.

Płyny ustrojowe  po pobraniu powinny być na świeżo dostarczone wraz ze skierowaniem do Pracowni. 

Materiał tkankowy do badań śródoperacyjnych powinien być natychmiast po pobraniu dostarczony do Pracowni wraz ze skierowaniem. 

W razie nakłuć, biopsji cienkoigłowych, technik udaje się po uprzednim powiadomieniu telefonicznym po odbiór materiału, bądź wykonanie rozmazów cytologicznych.

Materiał z biopsji jelita grubego po pobraniu w celu wykonania reakcji ACHE powinien być dostarczony w roztworze Faglupagas (dostarczonym przez Pracownię)

Istnieje możliwość wykonywania badań odpłatnie, dla klientów indywidualnych. Cena badania uzależniona jest od wielkości nadesłanego materiału i liczby wycinków z niego pobranych.

wyrażam zgodę

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę strone zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.