Pracownia Badań Urodynamicznych


Kierownik: dr n. med. Lidia Skobejko-Włodarska

Lokalizacja: budynek E, niski parter, pokój 038

Sekretariat tel: +48 22 815 13 58

Sekretariat fax: +48 22 815 13 58

Adres e-mail: pracownia.urodynamika@ipczd.pl


Profil działalności

W Pracowni Urodynamicznej prowadzone są badania oceniające czynność dolnych dróg moczowych – pęcherza i cewki – w oparciu o znajomość fizjologii  dolnych dróg moczowych. Pozwala to na  wychwycenie wszystkich odchyleń od stanu prawidłowego zarówno w zakresie czynności pęcherza, jak i cewki. Wskazaniem to wykonywania badań urodynamicznych są:

  • Wszystkie objawy związane z dolnymi drogami moczowymi (Lower Urinary Tract Symptoms – LUTS) takie jak nietrzymanie moczu w dzień, moczenie nocne, parcia naglące, nietrzymanie moczu z powodu parć naglących, trudności w opróżnieniu pęcherza u dzieci z nieuszkodzonym układem nerwowym.
  • Wrodzone wady Centralnego Układu Nerwowego oraz uszkodzenie układu nerwowego wskutek innych przyczyn takich jak ciężki poród z niedotlenieniem mózgu, schorzenia układu nerwowego o różnej etiologii, urazy, nowotwory.
  • Nawracające zakażenia układu moczowego – obecność dysfunkcji pęcherzowo-cewkowej wpływa na nawroty zakażeń
  • Obecność odpływów pęcherzowo-moczowodowych – mogą być objawem zaburzonej czynności pęcherza
  • Obecność różnego stopnia poszerzenia górnych dróg moczowych
  • Ocena czynności pęcherza jest pomocna również w leczeniu wad przeszkodowych dolnych dróg moczowych, gdzie nawet skuteczne usunięcie anatomicznej przeszkody pozostawia nieprawidłową funkcję pęcherza. Często wieloletnie kontrole urodynamiczne pacjentów z pęcherzem neurogennym oraz po leczeniu wad przeszkodowych pozwalają na monitorowanie skuteczności prowadzonego leczenia i wychwytywanie wszystkich odchyleń w czynności pęcherza co pozwala na szybsze przejście od leczenia zachowawczego do chirurgicznego.

Warunki w jakich wykonuje się badanie powinny być zbliżone do fizjologicznych (naturalnych) czyli podaż płynów powinna być taka jak zwykle, bez nadmiernego obciążania się przed badaniem. Osobne badanie wykonuje się dla fazy wypełniania (gromadzenia moczu) i fazy opróżniania pęcherza. Rejestrowane wskaźniki czynności dolnych dróg moczowych obejmują: pomiary ciśnień panujących w pęcherzu i jamie brzusznej, pomiary objętości pęcherza, pomiary przepływu moczu przez cewkę, pomiary zapisu elektromiograficznego zwieracza.

 

Dla oceny fazy opróżniania pęcherza wykonuje się pomiar przepływu cewkowego oraz badanie ciśnienie – przepływ – EMG zwieracza zewnętrznego cewki. Przepływ cewkowy jest najprostszym i nieinwazyjnym testem urodynamicznym. Może być wielokrotnie powtarzany zarówno przed, jak i po wdrożeniu odpowiedniego leczenia. I z tego względu może być wykorzystany jako samodzielne badanie w celu wyodrębnienia nieprawidłowości u dzieci z podejrzeniem zaburzonej czynności dolnych dróg moczowych lub jako część badania ciśnienie/przepływ.

 

Cystometria jest  inwazyjną częścią badania urodynamicznego, ponieważ wymaga wprowadzenia cewnika do pęcherza. Jest rodzajem badania oceniającego zależność pomiędzy ciśnieniem a objętością pęcherza podczas jego napełniania.

 

BADANIE URODYNAMICZNE

Cel wykonania badania:

Badanie wykonuje się w celu oceny czynności pęcherza moczowego.

Kiedy wykonywane jest badanie:

Konieczność wykonania badania urodynamicznego ocenia lekarz specjalista (UROLOG) i to on kwalifikuje pacjenta do badania.

Przeciwwskazania do badania:

-nieprawidłowy wynik moczu w badaniu ogólnym i posiewie

-infekcja  wirusowa, bakteryjna lub grzybicza

-u starszych dziewcząt miesiączka

Wczesne przygotowanie do badania:

Badanie to problem trudny dla rodziców , a przede wszystkim dziecka, dlatego bardzo istotne jest przygotowanie pacjenta ( stosowni e do wieku):

-rodzice dziecka powinni dowiedzieć się jak najwięcej o czekającym dziecko badaniu, oraz jego przebiegu,

- w spokojnej rozmowie należy przekazać dziecku, że czasami mama i tata nie mogą pomóc , wtedy trzeba skorzystać  ze specjalnej pomocy ,

- wraz z personelem należy ustalić jak najlepiej postępować w tej trudnej sytuacji,

-rodzice powinni postarać się nie przenosić swojego niepokoju na dziecko,

PRZYGOTOWANIE PRZED BADANIEM:

DZIEŃ PRZED BADANIEM   cały dzień lek odkażający drogi moczowe (FURAGIN) w pełnej dawce, którą ustala lekarz rodzinny,

wieczorem 1-1 ½ godz. po kolacji lewatywa lub u mniejszych dzieci do 1-go roku czopek glicerynowy,

kąpiel całego ciała

Jeżeli dziecko ma zaparcia lewatywa 2-3 dni przed dniem badania,

W DNIU BADANIA: higiena intymna, lekki posiłek, leki odkażające drogi moczowe.

W przypadku małych dzieci proszę zabrać ze sobą zapas pampersów, ulubioną zabawkę, coś do picia ,jedzenia.

U dzieci, które źle znoszą przeprowadzanie badań, można podać po konsultacji z lekarzem kierującym środki uspakajające, p/bólowe.

BEZPOŚREDNIO PRZED BADANIEM:

-poinformować osoby wykonujące badanie o uczuleniach (LATEX),oraz o ewentualnych trudnościach podczas poprzedniego badania.

 

Osiągnięcia
Pracownia jest drugą pracownią urodynamiczną jaka powstała w Polsce. Kierownik Pracowni jest pierwszym lekarzem w Polsce, który rozpoczął na szeroką skalę badania urodynamiczne u dzieci z wadami urologicznymi już od początku lat 90-tych. Personel pielęgniarski Pracowni jest doskonale przeszkolony w wykonywaniu badań urodynamicznych. Kierownik Pracowni, jak i starsza pielęgniarka –specjalistka Zofia Kępka brały udział w prowadzeniu szkolenia lekarzy innych specjalności w zakresie badań urodynamicznych podczas Warsztatów Urodynamicznych  w Łomży organizowanych w ramach Polskiego Towarzystwa Urologicznego przez kilka lat.    

 

 

Publikacje

L.Skobejko-Włodarska “Badanie urodynamiczne” rozdział w Nefrologia Dziecięca tom I pod red. M.Sieniawskiej i T.Wyszyńskiej, Warszawa 2003, 121-134 – I nagroda Ministerstwa Zdrowia

L.Skobejko-Włodarska “Nieneurogenne zaburzenia czynności pęcherza i cewki u dzieci” Standardy Medyczne, 2001, 3, Nr 1, supl. 125-131

L.Skobejko-Włodarska “Neurogenna dysfunkcja pęcherza moczowego i cewki” Standardy Medyczne, 2001, 3, Nr 1, supl. 132-141

Skobejko-Włodarska Lidia.” Neurogenna dysfunkcja pęcherzowo-cewkowa” Pol.Merk.Lek. 2008, 24 supl. 4: 124-130

Skobejko-Włodarska Lidia. „Nieneurogenne zaburzenia czynności dolnych dróg moczowych.”  Pol.Merk.Lek. 2008, 24 supl. 4: 131 - 137

Skobejko-Włodarska Lidia, Felberg Karina, Gastoł Piotr, Baka-Ostrowska Małgorzata „Urodynamiczna ocena czynności pęcherza we wczesnym okresie po leczeniu wady dysraficznej rdzenia”.  Pol.Merk.Lek. 2008, 24 supl. 3: 60

L.Skobejko-Włodarska „Standaryzacja terminologii czynności dolnych dróg   moczowych u dzieci i młodzieży według raportu Komitetu Standaryzacji ICCS (lipiec 2006) gazetka – Informacje dla pediatrów i lekarzy rodzinnych Nr1/2007 (XII-2007)

wyrażam zgodę

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę strone zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.