Patronaty


Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” to nie tylko specjalistyczny szpital pediatryczny, to także istotny partner w kampaniach społecznych i edukacyjnych. Naszym patronatem obejmujemy akcje, które przyczyniają się do wzrostu świadomości w zakresie profilaktyki zdrowia oraz edukacji zdrowotnej. Patronujemy publikacjom naukowym, badaniom i konferencjom. Jesteśmy partnerem programów prozdrowotnych, edukacyjnych i naukowych. Wierzymy, iż tego typu wysiłki łączą placówki medyczne, instytucje i organizacje pozarządowe oraz firmy, aby ich wspólne działania zmierzały do poprawy jakości opieki medycznej i poziomu zdrowia dzieci w Polsce.

 

INSTRUKCJA ubiegania się o patronat honorowy lub merytoryczny

W celu usprawnienia procedury ubiegania się o patronat Dyrektora IPCZD / merytoryczny przygotowaliśmy skróconą instrukcję oraz formularz wniosku.

 

1) Należy uważnie zapoznać się z Regulaminem udzielania patronatów i niniejszą instrukcją oraz pamiętać o dochowaniu terminu ubiegania się o patronat. Wnioski należy składać co najmniej na 2 miesiące przed planowanym wydarzeniem.

2) Należy upewnić się, że we wniosku znalazły się wszystkie wymagane informacje nt. planowanego przedsięwzięcia, takie jak:

 • Pełna nazwa, termin i miejsce,
 • Imię nazwisko i dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za organizację przedsięwzięcia,
 • Źródła finansowania,
 • Określenie celu i uczestników, do których przedsięwzięcie jest kierowane,
 • Inni partnerzy i sponsorzy przedsięwzięcia,
 • Planowane działania promocyjne.
 • Oraz, że zostały do niego dołączone dokumenty:
 • Szczegółowy program i materiały merytoryczne,
 • Materiały z poprzedniej edycji przedsięwzięcia (jeśli dotyczy).
 • Prosimy pamiętać o podpisaniu wniosku!
 • Brak którejkolwiek z wymienionych informacji spowoduje prośbę o uzupełnienie wniosku i przedłużenie procedury. Nieuzupełnienie informacji spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

3) Wniosek i załączone dokumenty należy przesłać w formie elektronicznej na adres: patronat@ipczd.pl lub pocztą tradycyjną na adres:

Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"

Sekretariat Z-cy Dyrektora ds. Nauki,

Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa.

4) O przyznaniu patronatu poinformujemy w ciągu 14 dni od złożenia kompletnego wniosku. Patronat udzielany jest na podstawie umowy pomiędzy IPCZD a organizatorem przedsięwzięcia. W szczególnych przypadkach organizator może się ubiegać o zwolnienie z opłaty.

5) Umowa zostanie przesłana drogą elektroniczną. Podpisaną umowę należy odesłać pocztą tradycyjną. Na adres podany w regulaminie.

6) Odpowiednie logotypy prześlemy do organizatora drogą elektroniczną.

UWAGA: Interesują nas wszystkie wydarzenia, którym patronujemy. Dlatego, prosimy o zgłaszanie zmian (np. zmiany miejsca wydarzenia) oraz ewentualne uzupełnianie danych (o nowe punkty programu, kolejnych sponsorów, partnerów, uzyskane patronaty…).

 

W celu nawiązania współpracy prosimy o kontakt z Rzecznikiem Prasowym.

Propozycje współpracy w ramach projektów naukowych (badania, publikacje, konferencje naukowe) prosimy kierować do sekretariatu Zastępcy Dyrektora ds. Nauki - dyr.naukowy@czd.pl

 

 

„Standardy Medyczne” dla lekarzy pediatrów i neonatologów

Wierzymy, że w pracy lekarza, obok wiedzy medycznej i doświadczenia, niezbędny jest ciągły proces podnoszenia kwalifikacji oraz stawianie na wysokie standardy działania. Dlatego też pod patronatem Centrum Zdrowia Dziecka od lat wydawane jest pismo „Standardy Medyczne”.

W każdym numerze publikowane są aktualne, obowiązujące w Polsce zasady postępowania klinicznego, prace oryginalne o charakterze kliniczno-naukowym, opisy przypadków z praktyki klinicznej, artykuły poglądowe, metaanalizy i systematyczne przeglądy piśmiennictwa oraz najnowsze doniesienia naukowe. W piśmie dodatkowo można odnaleźć publikacje dotyczące prawa i etyki, psychologii w medycynie oraz sprawozdania z sympozjów i konferencji naukowych. Przejrzysta forma i czytelna struktura pisma nie tylko pozwala na szybkie i praktyczne wykorzystanie informacji w codziennej pracy, ale także umożliwia zdobycie nowych informacji, a przez to podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych.

Zachęcamy wszystkich lekarzy specjalistów w dziedzinie pediatrii i neonatologii do czytania i prenumerowania pisma oraz publikowania w nim swoich badań i spostrzeżeń z codziennej pracy klinicznej. Lekarze prenumerujący pismo „Standardy Medyczne” otrzymują 5 punktów edukacyjnych. W celu zapoznania się ze szczegółami zasad publikacji i prenumeraty pisma zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej http://www.standardy.pl/

 

Serie wydawnicze IPCZD

Centrum Zdrowia Dziecka stale współpracuje z Wydawnictwem Lekarskim PZWL, które jest najstarszym i największym wydawnictwem medycznym w Polsce. Owocem tej współpracy jest seria wydawnicza „Centrum Zdrowia Dziecka Poleca” przeznaczona zarówno dla specjalistów poszukujących najnowszych informacji z zakresu omawianych zagadnień, jak i dla rodziców potrzebujących konkretnych porad i wskazówek.

Wszystkie książki zostały napisane na tyle przystępnie, aby każdy, kto po nie sięgnie, mógł bez trudu odnaleźć odpowiedzi na nurtujące pytania związane z opieką nad dziećmi.

Redaktorem naukowym serii jest Kierownik Kliniki Neurologii i Epileptologii Centrum Zdrowia Dziecka, prof. dr hab. n. med. Sergiusz Jóźwiak.

Dotychczas w ramach serii wydawniczej „Centrum Zdrowia Dziecka Poleca” ukazały się nastepujące książki:

 • Autyzm i Zespół Aspergera
 • Biegunki i zaparcia
 • Bóle głowy
 • Drgawki gorączkowe
 • Przewlekłe choroby nerek
 • Żywienie dzieci
 • Cukrzyca u dzieci
 • Żółtaczki
 • Choroby krwi
 • Dystrofie mięśniowe

W celu zapoznania się z treścią książek oraz ich zakupu zapraszamy do odwiedzenia strony http://www.pzwl.pl/

wyrażam zgodę

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę strone zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.