9181

Jak rozpocząć leczenie w szpitalu?


Planowe przyjęcia do szpitala  realizowane są w oparciu o e-skierowanie (zmiana wprowadzona została od 8 stycznia 2021r.). Skierowanie do szpitala może wystawić każdy lekarz, także niebędący lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli cel leczenia nie może być osiągnięty przez leczenie ambulatoryjne.


Aby otrzymać skierowanie do Szpitala należy skontaktować się z lekarzem, który je wystawi i opatrzy podpisem elektronicznym. Pacjent/rodzic/opiekun prawny może otrzymać je poprzez:

 • e-mail,
 • SMS
 • lub w formie wydruku informacyjnego.

Następnie pacjent/rodzic/opiekun prawny samodzielnie wybiera placówkę, w której chce zrealizować dane świadczenie (pacjent ma prawo wyboru szpitala posiadającego umowę z NFZ w danym zakresie, na terenie całej Polski). Jeśli podejmiecie Państwo decyzję o leczeniu dziecka w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, należy skontaktować się bezpośrednio z sekretariatem Oddziału w którym rozpocznie się lub będzie kontynuowany proces leczenia. Do prawidłowej rejestracji, konieczne jest podanie 4-cyfrowego kodu ze skierowania i numeru PESEL pacjenta.

 

W celu kontynuacji leczenia rozpoczętego w innym podmiocie, lekarz prowadzący z jednostki prowadzącej leczenie powinien skontaktować się z lekarzem Oddziału w którym będzie kontynuowane leczenie w celu uzgodnienia możliwości oraz terminu przyjęcia pacjenta.

 

W przypadku zagrożenia zdrowia i życia, kiedy stan zdrowia pacjenta wymaga natychmiastowej interwencji, skierowanie nie jest wymagane.

 

Przypominamy że:

E-skierowanie obejmuje świadczenia medyczne ujęte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej.

 

Są to takie świadczenia medyczne jak:

 • ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne, za wyjątkiem porady w zakresie logopedii,
 • leczenie szpitalne,
 • badania medycyny nuklearnej oraz badania tomografii komputerowej, w tym przypadku, także te, które są finansowane ze środków innych niż ubezpieczenie w NFZ,
 • rezonans magnetyczny,
 • badanie endoskopowe przewodu pokarmowego,
 • badanie echokardiograficzne płodu.

Na poniższe świadczenia medyczne, lekarz wystawi skierowanie w postaci papierowej:

 • leczenie w uzdrowisku lub sanatorium,
 • programy lekowe,
 • rehabilitacja,
 • leczenie w szpitalu psychiatrycznym,
 • logopeda.

Przed pierwszym zaplanowanym i potwierdzonym przez Instytut przyjęciem na Oddział prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi na naszej stronie internetowej, a następnie wypełnienie elektronicznego formularza, który usprawni przyjęcie na oddział oraz skróci oczekiwanie pacjenta oraz proces rejestracji w Izbie Przyjęć.

 

https://www.czd.pl/strony/dla-pacjenta-i-rodzicow/elektroniczny-formularz-przyjecia-do-szpitala-

 

Informacje na temat ubezpieczenia pacjenta dostępne są tutaj:

https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/ubezpieczenia-w-nfz/

wyrażam zgodę

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę strone zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.