6996

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii


Kierownik Kliniki: dr n. med. Małgorzata Mikaszewska – Sokolewicz

Lokalizacja: budynek D, piętro Wysoki Parter

Sekretariat tel: +48 22 815 13 35 oraz +48 22 815 13 32

Sekretariat fax: +48 22 815 13 27

Adres e-mail: anestezjologia@ipczd.pl

 


Struktura Kliniki:

Profil działalności

Klinika jest jednym z ośrodków o największej liczbie znieczulanych dzieci w Polsce. Ma ponadto bardzo szeroki profil pacjentów wymagających znieczulenia – są to dzieci w wieku od 1-ego dnia do 18 roku życia. Pacjenci ci wymagają anestezji w ramach diagnostyki inwazyjnej i leczenia operacyjnego wad rozwojowych – mózgu, płuc, serca, kręgosłupa, przewodu pokarmowego, układu moczowego i płciowego, gruczołów wydzielania wewnętrznego itp. Ponadto znieczulamy dzieci w procesie leczenia nowotworów, arytmii serca (ablacje) i wad nabytych serca (zastawki), urazów wielonarządowych, chorób oczu, uszu, gardła i krtani, chorób przewodu pokarmowego, nerek, tarczycy, trzustki, wątroby itp. Znieczulamy dzieci do transplantacji narządów (serca, wątroby, nerek, jelita).

W ramach Ośrodka Chirurgii Ambulatoryjnej znieczulane są dzieci bez konieczności hospitalizacji. Zespół ds. Szkoleń w Zakresie Resuscytacji i Symulacji prowadzi szkolenia z zakresu resuscytacji dzieci dla personelu medycznego i pozamedycznego.

W Oddziałach Intensywnej Terapii leczymy dzieci w bezpośrednim okresie pooperacyjnym, a także dzieci w stanach zagrożenia życia o różnej etiologii. Stosujemy urządzenia do prowadzenia sztucznej wentylacji płuc oraz aparaturę do dializy wątrobowej i dializy nerkowej.

 

Osiągniecia

  • Klinika jest jednym z trzech największych ośrodków anestezjologii i intensywnej terapii dzieci w Polsce.
  • Klinika posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii, ma bogate doświadczenie w znieczulaniu i leczeniu najciężej chorych dzieci. Z każdym rokiem zwiększa się liczba wykonywanych znieczuleń w ramach Kliniki.
  • Zespół Kliniki organizuje od 2014 r. coroczne konferencje pt. "Postępy w Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i Noworodków”.
  • Personel kliniki uczestniczy w szkoleniach w renomowanych ośrodkach na świecie (Europa, USA).

Zespół

  • 31 specjalistów z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii,
  • 2 specjalistów z zakresu pediatrii,
  • 1 specjalista z zakresu neonatologii,
  • 2 pracowników z tytułem dr n. med.,
  • 13 rezydentów w trakcie specjalizacji.
wyrażam zgodę

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę strone zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.