7458

Klinika Immunologii


Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Małgorzata Pac, profesor IPCZD

Lokalizacja: budynek E, piętro X

Sekretariat tel: +48 22 815 18 75

Sekretariat fax: +48 22 815 18 73

Adres e-mail: oddzial.immunologia@ipczd.pl


Struktura Kliniki

Profil działalności

 • Klinika Immunologii  jest wiodącym ośrodkiem immunologicznym w Polsce, prowadzącym diagnostykę i leczenie dzieci z wrodzonymi błędami odporności (pierwotnymi niedoborami odporności - PNO).
 • Prowadzimy diagnostykę wszystkich znanych wrodzonych błędów odporności:
  • zaburzenia humoralne,
  • zaburzenia komórkowe,
  • zaburzenia fagocytarne,
  • zaburzenia układu dopełniacza,
  • zaburzenia immunoregulacji,
  • chorób autoimmunizacyjnych i autozapalnych.
 • Procedury diagnostyczne obejmują m.in.:
  • szeroki panel badań cytometrycznych - immunofenotypowanie limfocytów i szpiku kostnego, humoralnych, czynnościowych,
  • diagnostykę molekularną prowadzoną we współpracy z genetycznymi ośrodkami  w kraju i za granicą.
 • Zajmujemy się diagnostyką i leczeniem powikłań infekcyjnych, w tym wirusowych i oportunistycznych we wszystkich rodzajach pierwotnych zaburzeń odporności. Jako pierwszy ośrodek w Polsce w 2001 roku wprowadziliśmy metodę leczenia preparatami immunoglobulin do podawania podskórnego chorych z niedoborami przeciwciał. Od kilku lat stosujemy leki biologiczne u chorych z chorobami autozapalnymi. Jesteśmy ośrodkiem kwalifikującym, przygotowującym oraz prowadzącym największą liczbę pacjentów z wrodzonymi zaburzeniami odporności, wymagających przeszczepienia macierzystych komórek krwiotwórczych od dawców spokrewnionych i niespokrewnionych.
 • Od 2008 roku współpracujemy z Great Ormond Street Hospital w Londynie w zakresie kwalifikacji pacjentów z całkowitym zespołem DiGeorge’a do transplantacji ludzkiej grasicy oraz prowadzimy tych pacjentów w okresie przed i po przeszczepieniu grasicy.                                                                                                                                         
 • W ramach grantu INT10 w 2017 roku we współpracy z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym, SPSK nr 1 w Szczecinie, Uniwersytetem w Greifswaldzie oraz CHARITE w Berlinie rozpoczęliśmy naukowy program badań przesiewowych noworodków z w/w obszarów w kierunku ciężkiego złożonego niedoboru odporności i innych ciężkich wrodzonych zaburzeń odporności.
 • Kwalifikujemy do szczepień ochronnych dzieci z grup ryzyka, monitorujemy bezpieczeństwo i efektywność szczepień ochronnych.
 • Prowadzimy współpracę ze specjalistami z innych ośrodków diagnostyczno-leczniczych pierwotnych niedoborów odporności w Polsce i na świecie.

Osiągnięcia

 • W okresie ponad 40 lat rozpoznaliśmy pierwotny niedobór odporności u prawie 2000 dzieci.
 • W 2001 roku jako pierwsi w Polsce wprowadziliśmy nowatorską metodę leczenia substytucyjnego preparatami gammaglobulin drogą podskórną, obecnie wprowadzamy metodę „Rapid Push”.
 • Wprowadziliśmy nowe metody diagnostyczne oraz opracowaliśmy standardy diagnostyczne  w rozpoznawaniu i leczeniu zaburzeń odporności obowiązujące w Unii Europejskiej.
 • Zespół lekarzy Oddziału Immunologii w 2006 roku został odznaczony przez Polskie Towarzystwo Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej medalem im. Ludwika Hirszfelda za wkład w rozwój immunologii klinicznej.
 • Klinika Immunologii od 2010 roku jest Centrum Diagnostyki Pierwotnych Niedoborów Odporności Fundacji im. Jeffreya Modella.
 • Od stycznia 2022 roku Klinika Immunologii jest członkiem Europejskiej Sieci Chorób Chorób Rzadkich (ERN) w zakresie wrodzonych zaburzeń odporności, autoimmunizacyjnych i chorób autozapalnych RITA).

Zespół:

 • 2 profesorów IPCZD,
 • 1 adiunkt,
 • 1 asystent naukowy,
 • 5 starszych asystentów,
 • 7 specjalistów z zakresu immunologii klinicznej i pediatrii,
 • 1 osoba – specjalista pediatrii w trakcie specjalizacji z immunologii klinicznej,
 • 1 pediatra.
wyrażam zgodę

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę strone zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.