Klinika Immunologii


Kierownik Kliniki: prof. Instytutu dr hab. n. med. Małgorzata Pac

Lokalizacja: budynek E, piętro X

Sekretariat tel: +48 22 815 18 75

Sekretariat fax: +48 22 815 18 73

Adres e-mail: oddzial.immunologia@ipczd.pl


Struktura Kliniki

Profil działalności

 - Klinika Immunologii to zespół doświadczonych pediatrów i immunologów klinicznych zajmujących się szczegółową diagnostyką i leczeniem pierwotnych niedoborów odporności oraz zaburzeń odporności ze współistniejącymi chorobami autoimmunizacyjnymi,

- Prowadzimy diagnostykę w kierunku wszystkich znanych pierwotnych defektów odporności, obejmującą diagnostykę zaburzeń układu humoralnego, komórkowego, fagocytarnego oraz zaburzeń układu dopełniacza,

- Badania diagnostyczne obejmują szeroką diagnostykę cytometryczną z badaniem fenotypu komórek krwi obwodowej i szpiku kostnego, oraz diagnostykę molekularną prowadzoną we współpracy z ośrodkami zagranicznymi, obejmującą ponad 150 genetycznie uwarunkowanych pierwotnych zaburzeń immunologicznych,

- Zajmujemy się diagnostyką i leczeniem powikłań infekcyjnych we wszystkich rodzajach pierwotnych niedoborów odporności oraz terapią lekami biologicznymi,

- Jesteśmy ośrodkiem kwalifikującym, przygotowującym oraz prowadzącym największą liczbę pacjentów z pierwotnymi niedoborami odporności, wymagającymi przeszczepienia macierzystych komórek krwiotwórczych (uzyskanych ze szpiku, krwi pępowinowej i obwodowej) od dawców spokrewnionych i niespokrewnionych,

- Kwalifikujemy do szczepień ochronnych dzieci z grup ryzyka, monitorujemy bezpieczeństwo i efektywność szczepień ochronnych.

Blisko współpracujemy z specjalistami z innych ośrodków diagnostyczno-leczniczych pierwotnych niedoborów odporności w Polsce i na świecie.

 

Osiągnięcia

 - W okresie 30 lat rozpoznaliśmy pierwotny niedobór odporności u prawie 2000 dzieci, przyjmujemy ponad 4 000 dzieci rocznie u których możemy rozpoznać lub wykluczyć pierwotny niedobór odporności,

- W 2001 roku jako pierwsi w Polsce wprowadziliśmy nowatorską metodę leczenia substytucyjnego preparatami gammaglobulin drogą podskórną, obecnie wprowadzamy wygodniejszą dla pacjentów formę przetoczeń preparatu - metodę „Rapid Push”,

- Wprowadziliśmy nowe metody diagnostyczne oraz opracowaliśmy standardy diagnostyczne  w rozpoznawaniu i leczeniu zaburzeń odporności obowiązujące w Unii Europejskiej,

- Zespół lekarzy Oddziału Immunologii w 2006 roku został odznaczony przez Polskie Towarzystwo Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej medalem im. Ludwika Hirszfelda za wkład w rozwój immunologii klinicznej,

- Klinika Immunologii od 2010 roku pełni funkcje Centrum Diagnostyki Pierwotnych Niedoborów Odporności Fundacji im. Jeffreya Modella.

 

Zespół

  • 1 profesor,
  • 3 adiunktów,
  • 3 starszych asystentów,
  • w tym 7 specjalistów z zakresu immunologii klinicznej oraz 1 rezydentka w trakcie specjalizacji z pediatrii
  • 2 młodszych asystentów.
wyrażam zgodę

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę strone zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.