12037

Klinika Kardiologii


Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Małgorzata Żuk

Z-ca Kierownika Kliniki: dr n.med. Anna Turska-Kmieć

Lokalizacja: budynek E, piętro VI

Sekretariat tel: +48 22 815 73 70

Sekretariat fax: +48 22 815 73 65

Adres e-mail: oddzial.kardiologia@ipczd.pl

Witryna: kardiologia.czd.pl


Struktura Kliniki

Konsultacje kardiologiczne z dokumentacji medycznej

Od 15 lutego 2013 roku Klinika Kardiologii IPCZD udostępnia możliwość konsultowania dalszego postępowania z chorym na podstawie przesłanej dokumentacji medycznej z przebiegu dotychczasowego leczenia.

Szczegóły >> do pobrania

Wniosek o konsultację dokumentacji leczenia pacjenta >> do pobrania

 

Profil działalności

 • Klinika jest wiodącym ośrodkiem diagnostyki i leczenia zaburzeń rytmu serca w Polsce. Wszczepiamy rocznie największą liczbę stymulatorów serca u dzieci (60-70/ rok) i jesteśmy jedynym ośrodkiem kardiologii dziecięcej Polsce wykonującym tą procedurę u noworodków i niemowląt.
 • Klinika od 2004 roku jest pierwszym pediatrycznym ośrodkiem w Polsce, w którym u dzieci i niemowląt wykonywane są inwazyjne badania elektrofizjologiczne i ablacja prądem. W Klinice po raz pierwszy w Polsce wykonano implantację kardiowertera-defibrylatora u niemowlęcia.
 • Klinika Kardiologii jest ośrodkiem referencyjnym zatrudniającym największą liczbą specjalistów z kardiologii dziecięce oraz ma najdłuższy monitoring wyników leczenia kardiochirurgicznego i interwencyjnego we wszystkich wadach wrodzonych serca.
 • W Klinice ustalane są wskazania do leczenia kardiochirurgicznego lub kardiologicznych zabiegów interwencyjnych,
 • Klinika prowadzi diagnostykę i leczenie: wad wrodzonych i nabytych serca przed i po leczeniu kardiochirurgicznym, zaburzeń rytmu serca w pełnym zakresie łącznie z inwazyjną diagnostyką elektrofizjologiczną i ablacją, chorób mięśnia sercowego (kardiomiopatie) oraz procesów zapalnych (zapalenie mięśnia sercowego, choroba Kawasaki).

Osiągnięcia

 • Wynikiem dorobku naukowego pracowników Kliniki było ustalenie metod postępowania w poszczególnych wadach wrodzonych serca, zaburzeniach rytmu serca oraz kardiomiopatiach i stanach zapalnych serca u dzieci.
 • W Klinice opracowywane są (w całości lub częściowo) podręczniki z dziedziny kardiologii dziecięcej. Prof. Krystyna Kubicka i prof. Wanda Kawalec są redaktorami trzech ostatnio wydanych podręczników pediatrii.
 • Klinika Kardiologii IPCZD jest siedzibą Konsultanta Krajowego w dziedzinie kardiologii dziecięcej, którego staraniem od 2001 r została powołana w Polsce nowa specjalizacja – kardiologia dziecięca. Od 2000 roku egzaminy specjalizacyjne dla pediatrów z kardiologii odbywają się na terenie Kliniki.
 • Od 2003 roku Klinika uczestniczy w „Narodowym Programie profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego POLKARD 2003-2005”, którego koordynatorem ogólnopolskim w dziedzinie kardiologii dziecięcej jest prof. Wanda Kawalec. W ramach POLKARD Klinika realizuje program „Poprawy opieki kardiologicznej nad dzieckiem z patologią układu krążenia ze szczególnym uwzględnieniem wczesnej wykrywalności i leczenia wad wrodzonych serca u dzieci”, w ramach którego prowadzone są wieloośrodkowe zadania z ogólnopolskim rejestrem danych obejmujące:
  • „Pilotażowy program przezskórnego pomiaru wysycenia hemoglobiny tlenem u noworodków”,
  • „Określenie roli i obciążenia ośrodka referencyjnego”,
  • „Ocenę sytuacji opieki nad dzieckiem z wrodzoną wadą serca na poziomie województwa”, „Program podstawowego szkolenia neonatologów w dziedzinie kardiologii dziecięcej”.
 • Od 1994 roku w Klinice działa autorski „Program kwalifikacji do leczenia kardiologicznego interwencyjnego lub kardiochirurgicznego w miejscu zamieszkania” dziecka z wadą serca, realizowany podczas sesji wyjazdowych kardiologa i kardiochirurga (obecnie obejmuje ośrodki terenowe w Bydgoszczy, Toruniu, Zamościu, Kielcach), obecnie program ten jest wdrażany w innych ośrodkach w ramach „POLKARD 2003-2005”.

Zespół

 • 8 pracowników z tytułem dr n. med.,
 • 2 pracowników z tytułem dr hab. n. med.,
 • 3 pracowników z tytułem prof. dr hab. n. med.,
 • 14 specjalistów z zakresu kardiologii dziecięcej,
 • 3 specjalistów z zakresu kardiologii,
 • 9 specjalistów z zakresu pediatrii,
 • 9 lekarzy w trakcie specjalizacji.
wyrażam zgodę

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę strone zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.