19534

Klinika Neurologii i Epileptologii


Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Katarzyna Kotulska-Jóźwiak

Z-ca Kierownika Kliniki: lek. Dariusz Kuczyński

Lokalizacja: budynek E, piętro X

Sekretariat tel: +48 22 815 74 04

Sekretariat fax: +48 22 815 74 02

Adres e-mail: oddzial.neurologia@ipczd.pl


Struktura Kliniki:

Profil Działaności 

Klinika Neurologii i Epileptologii IPCZD diagnozuje i leczy dzieci z różnymi chorobami układu nerwowego - w tym  chorobami mózgu i rdzenia kręgowego, nerwów obwodowych i układu mięśniowego.

Przedmiotem szczególnego  zainteresowania Kliniki są:

 • choroby skórno-nerwowe, w tym szczególnie stwardnienie guzowate,
 • padaczki wczesnodziecięce, szczególnie zespół Westa,
 • padaczki lekooporne, w tym kwalifikowane do leczenia operacyjnego, leczone dietą ketogenną oraz stymulatorem nerwu błędnego,
 • choroby demielinizacyjne  ośrodkowego układu nerwowego, zwłaszcza  stwardnienie rozsiane,
 • choroby zwyrodnieniowe ośrodkowego układu nerwowego,
 • choroby neurometaboliczne,
 • choroby  nerwowo-mięśniowe u młodszych dzieci.

W diagnostyce Klinika wykorzystuje dostępne badania obrazowe (CT, MRI, SPECT), elektrofizjologiczne (EEG, wideoEEG, EMG, ENG, potencjały wywołane) oraz laboratoryjne (biochemiczne, genetyczne, serologiczne, immunologiczne).

Terapie stosowane w Klinice obejmują wszelkie  dostępne  w Polsce i  uznane  sposoby leczenia farmakologicznego i niefarmakologicznego takie jak:

 • dieta ketogenna,
 • modyfikowana dieta Atkinsa,
 • stymulator nerwu błędnego,
 • leczenie operacyjne, w tym leczenie operacyjne  padaczki.

Osiągnięcia

 • Klinika jest włączona w Europejską sieć EPI-CARE – sieć ośrodków referencyjnych zajmujących się leczeniem padaczki (www.ec.europa.eu/health/ern).
 • Klinika prowadzi również wszystkie dostępne programy lekowe  w neurologii dziecięcej: 
  • leczenie stwardnienia rozsianego  lekami  pierwszej i drugiej linii,
  • leczenie  chorób układu nerwowego dożylnymi wlewami immunoglobulin,
  • leczenie guzów  mózgu w stwardnieniu guzowatym ewerolimusem,  
  • leczenie rdzeniowowego zaniku mięśni typu 1 nusinersenem w ramach programu wczesnego dostępu.
 • W Klinice prowadzone są badania kliniczne nowych  leków oraz terapie niestandardowe. W ich wdrażaniu pracownicy Kliniki ściśle współpracują z ekspertami  polskimi i międzynarodowymi oraz  Komisją Bioetyczną.
 • Klinika współpracuje także z wieloma organizacjami pacjentów i ich rodzin oraz fundacjami zajmującymi się pomocą chorym dzieciom.

Zespół

 • 1 profesor zwyczajny,
 • 1 doktor habilitowany,
 • 4 doktorów nauk medycznych,
 • 12 lekarzy  specjalistów neurologii dziecięcej,
 • 25 pielęgniarek,
 • 2 magistrów rehabilitacji,
 • 8 techników elektroradiologii,
 • 4 sekretarki medyczne,
 • 2 opiekunki dziecięce.
wyrażam zgodę

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę strone zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.