9547

Klinika Okulistyki


Kierownik Kliniki: prof. instytutu dr hab. n. med. Wojciech Hautz

Z-ca Kierownika Kliniki: dr n. med. Joanna Jędrzejczak-Młodziejewska

Lokalizacja: budynek E, piętro III

Sekretariat tel: +48 22 815 73 55

Sekretariat fax: +48 22 815 73 40

Adres e-mail: oddzial.okulistyka@ipczd.pl


Struktura Kliniki

Profil działalności

 

W Klinice Okulistyki leczeni są pacjenci z chorobami narządu wzroku zakwalifikowani do hospitalizacji – wymagający leczenia zachowawczego, często poprzedzonego wysoce specjalistyczną, szczegółową i wielodyscyplinarną diagnostyką. 

 

Do najczęściej wykonywanych operacji w Klinice należą:

 • Operacje zaćmy,
 • Operacje jaskry,
 • Operacje guzów nowotworowych narządu wzroku (siatkówczak): 
  • doszklistkowe iniekcje melphalanuenukleacja,
  • krioterapia,
  • laseroterapia.
 • Operacje odwarstwienia siatkówki,
 • Operacje zeza,
 • Chirurgiczne leczenie niedrożności dróg łzowych,
 • Laseroterapia,
 • Doszklistkowe i wewnątrzgałkowe  stosowanie preparatu anty VEGF.

Osiągnięcia

 • Działalność kliniczna
 • Wszczepy tylnokomorowe sztucznej soczewki (soczewki miękkie - zwijalne) u dzieci i młodzieży operowanych z powodu zaćmy o różnej etiologii,
 • Operacje wszczepów sztucznej soczewki z fiksacją śródtwardówkową w oczach bezsoczewkowych, 
 • Operacje przeciwjaskrowe (różnych typów) z zastosowania setonów filtrujących i mitomycyny,
 • Opracowanie i wdrożenie zasad postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w retinopatii wcześniaków. Opracowanie zasad postępowania i wprowadzenie do leczenia retinopatii wcześniaków  preparatów anty VEGF  (podawanie Ranimizumabu -Lucentis  w iniekcjach doszklistkowych),
 • Opracowanie standardów postępowania okulistycznego w leczeniu siatkówczaka; jednoczasowe wszczepy wewnątrzoczodołowe w operacjach usunięcia gałki z powodu guzów wewnątrzgałkowych,
 • Opracowanie zasad postępowania i wprowadzenie do leczenia siatkówczaka chemioterapeutyku Melphalan (Alkeran) stosowanego doszklistkowo,
 • Opracowanie i wdrożenie do praktyki klinicznej algorytmu postępowania we wrodzonej niedrożności dróg łzowych,
 • Udział w konferencjach,
 • Czynny udział w krajowych i zagranicznych zjazdach:  prezentacja osiągnięć naukowych powstałych w oparciu o bazę kliniczną i badania przeprowadzone w Klinice,
 • Publikacje w czasopismach naukowych  krajowych i zagranicznych,
 • Prowadzenie kursów specjalistycznych w dziedzinie "Pielęgnowanie w chorobach narządu wzroku’’.

Zespół

 • 11 lekarzy – specjalistów w dziedzinie okulistyki (tej grupie stopień naukowy doktora nauk medycznych posiada 5 lekarzy),
 • 14 pielęgniarek (zespołem kieruje magister ekonomiki i organizacji ochrony zdrowia; poza Oddziałową wykształcenie wyższe posiadają 3 pielęgniarki),
 • 1 statystyk medyczny,
 • 1opiekunka dziecięca.
wyrażam zgodę

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę strone zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.