12646

Klinika Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych


p.o. Kierownika Kliniki: dr n. med. Dariusz Rokicki

Z-cy Kierownika Kliniki: dr n. med. Anna Wieteska-Klimczak, dr n. med. Piotr Buda

Lokalizacja: budynek PED

Sekretariat tel: +48 22 815 74 64 oraz +48 22 815 12 14

Sekretariat części metabol. tel: +48 22 815 10 98

Sekretariat fax: +48 22 815 12 12

Adres e-mail: oddzial.pediatria@ipczd.pl


Struktura Kliniki:

Profil działalności

Jesteśmy wieloprofilową Kliniką której zadania diagnostyczne i lecznicze obejmują:

 • Leczenie chorób układu oddechowego,
 • Leczenie chorób alergicznych,
 • Leczenie chorób zapalnych (w tym przewlekłych),
 • Leczenie neuroinfekcji,
 • Leczenie chorób z autoagresji,
 • Leczenie chorych po zabiegach chirurgicznych,
 • Leczenie chorób zakaźnych,
 • Leczenie ostrych zaburzeń wodno-elektrolitowych, stanów gorączkowych o nieustalonej etiologii,
 • Leczenie żywieniowe w różnych sytuacjach klinicznych (zespół krótkiego jelita, zespół rzekomej niedrożności jelit, Choroba Crohn’a, mukowiscydoza,stany po leczeniu nowotworów  itd.),
 • Leczenie dzieci po: zabiegach chirurgicznych, zabiegach neurochirurgicznych, zabiegach kardiochirurgicznych oraz pacjentów przeniesionych z oddziału intensywnej terapii. Klinika stanowi zaplecze dla Izby Przyjęć IPCZD,
 • Przewlekłe leczenie żywieniowe w warunkach oddziału (żywienie pozajelitowe i drogą przewodu pokarmowego),
 • Ambulatoryjne prowadzenie chorych wymagających przewlekłego żywienia pozajelitowego w warunkach domowych,
 • Diagnostyka i leczenie neuroinfekcji (ciężkie postaci zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i zapalenia mózgu),
 • Diagnostyka i leczenie chorób układowych oraz gorączek niewiadomego pochodzenia,
 • Leczenie przewlekłych zmian w układzie oddechowym (dysplazja oskrzelowo-płucna),
 • Współpracujemy z Oddziałem Intensywnej Terapii w kontynuacji leczenia chorych nie wymagających intensywnej opieki medycznej.
 • Współpracujemy z innymi Klinikami w kontynuacji leczenia chorych, wymagających dłuższej hospitalizacji.

Przedmiotem działalności Kliniki jest prowadzenie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych oraz działalności leczniczo-usługowej, ukierunkowanej na potrzeby zdrowotne dzieci i młodzieży w zakresie chorób metabolicznych, ze szczególnym uwzględnieniem procedur unikatowych w skali kraju, w tym: diagnostyka, leczenie i zapobieganie genetycznie uwarunkowanym chorobom metabolicznym, a w szczególności zaburzeniom metabolizmu węglowodanów, tłuszczów, aminokwasów, neurotransmiterów, metabolizmu wapniowo-fosforanowego, energetycznego i innych rzadkich wrodzonych wad metabolizmu.

Klinika jest jedynym ośrodkiem w kraju prowadzącym program skriningu selektywnego w kierunku wrodzonych wad metabolizmu o zasięgu ogólnopolskim oraz monitorującym programy lekowe w chorobach lizosomalnych (enzymatyczna terapia zastępcza). Wprowadzane są tu nowe pionierskie metody diagnostyczne i terapeutyczne. Klinika jest siedzibą Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Chorób Ultrarzadkich, reprezentuje kraj w europejskiej sieci zajmującej się rzadkimi chorobami ORPHANET.

Klinika Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych obejmuje opieką dzieci z wrodzonymi chorobami metabolicznymi. W ramach działania Poradnii i Kliniki konsultujemy i hospitalizujemy dzieci skierowane z innych ośrodków w ramach skriningu selektywnego i w przypadku trudności diagnostycznych oraz leczniczych.

 

Poradnia Żywieniowa obejmuje opieką chorych wymagających leczenia żywieniowego w warunkach domowych.

Pracownia Antropologii wykonuje prace badawcze nad rozwojem somatycznym dzieci. Świadczenia udzielane są na potrzeby wszystkich klinik IPCZD.

Klinika prowadzi szkolenia specjalizacyjne - liczba przyznanych miejsc specjalizacyjnych: 30.

Osiągnięcia

 • Wprowadzenie nawadniania doustnego w ostrych biegunkach u dzieci.
 • Opracowanie zasad nawadniania dożylnego w ostrych biegunkach u dzieci.
 • Tworzenie standardów leczenia żywieniowego dzieci w kraju.
 • Tworzenie zasad żywienia dzieci zdrowych w kraju.
 • Rozpoczęcie zakładania w Polsce przezskórnej endoskopowej gastrostomii jako metody leczenia żywieniowego.
 • Stworzenie ośrodka zajmującego się przewlekłym żywieniem pozajelitowym, w tym także żywieniem pozajelitowym w warunkach domowych (od 1990 r.). Uzyskanie jednych z najlepszych wyników leczenia żywieniowego w Europie..
 • Uczestniczenie w opracowywaniu zasad żywienia pozajelitowego dzieci w ramach European Society of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (2005 r.).
 • Wprowadzenie systemu zlecania i rejestracji żywienia pozajelitowego ŻYWCZYK.
 • Klinika jest ośrodkiem referencyjnym dla chorych z powikłanym zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych i zapaleń mózgu.
 • Klinika jest ośrodkiem referencyjnym dla chorych z podejrzeniem choroby układowej.
 • Stworzenie referencyjnego w kraju i aktywnie współpracującego z ośrodkami zagranicznymi centrum medycyny metabolicznej.
 • Poprawa wczesnej identyfikacji rzadkich wad metabolizmu w populacji polskiej poprzez wczesnoobjawowy skrining selektywny.
 • Wprowadzenie w kraju przyczynowego leczenia chorób lizosomalnych (w tym choroby Gauchera, Fabry, Pompe i niektórych typów mukopolisacharydoz) modyfikowanymi enzymami pochodzenia egzogennego.
 • Wdrożenie nowoczesnych diagnostycznych i terapeutycznych procedur metabolicznych na gruncie polskim.

Zespół

 • 1 profesor
 • 1 adiunkt
 • 13 starszych asystentów
 • 1 młodszy asystent
 • 27 lekarzy rezydentów
 • 1 lekarz neurolog dziecięcy
 • 1 lekarz reumatolog
 • 2 mgr psychologii (z Zakładu Psychologii)
 • 2 mgr rehabilitacji
 • 3  mgr dietetyczki
 • 4 antropologów
 • 51 pielęgniarek
 • 1 opiekunka dziecięca
 • 3 sanitariuszy szpitalnych
 • 2 sekretarki medyczne
 • koordynator ds. Chorób Ultrarzadkich
 • 2 profesorów
 • 4 starszych asystentów
 • 2 asystentów
 • rezydenci
 • 22 pielęgniarki, w tym:
 • 3 mgr pielęgniarstwa
 • 2 mgr innych specjalności
 • 3 specjalistki piel. pediatrycznego
 • 9 starszych pielęgniarek
 • 4 młodsze pielęgniarki
 • 1 dr inż. dietetyki
 • 1 dr n. med. specjalność fizjoterapia
 • 1 dietetyczka
 • 3 opiekunki dziecięce
 • 3 sekretarki medyczne
wyrażam zgodę

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę strone zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.