Poradnia Konsultacyjna Kliniki Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka


Kierownik:  lek. Anna Niezgoda

Lokalizacja: budynek E, piętro II, pokój 229

Zapisy: +48 22 815 17 17

Sekretariat tel: +48 22 815 17 83

Sekretariat fax: +48 22 815 17 85

Adres e-mail: poradnia.noworodek@ipczd.pl


Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. z późniejszymi zmianami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych informujemy, że od dnia 1 stycznia 2015 r. konieczne jest dostarczenie (osobiście do Kancelarii Głównej-bud. F pok.10 bądź za pośrednictwem poczty) do Instytutu oryginału skierowania w terminie do 14 dni roboczych od momentu ustalenia terminu wizyty lub hospitalizacji. Niedostarczenie skierowania w tym terminie skutkować będzie skreśleniem pacjenta z kolejki oczekujących.

art. 20 ust. 2a Świadczeniobiorca jest zobowiązany dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania, o którym mowa w ust. 2 pkt. 5, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących. Do terminu dostarczenia świadczeniodawcy oryginału skierowania stosuje się przepisy art. 165 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.)

 

Profil działalności

  • konsultacje noworodków i niemowląt w zakresie schorzeń rozpoczynających się w okresie noworodkowy
  • opieka ambulatoryjna nad niemowlętami przedwcześnie urodzonymi oraz z niską masą urodzeniową (szczególnie
  • diagnostyka osteopenii wcześniaków)
  • diagnostyka i dalsze prowadzenie ambulatoryjne dzieci z zakażeniem z grupy TORCH,
  • diagnostyka zaburzeń rozwoju psychomotorycznego, schorzeń metabolicznych, endokrynologicznych i gastroenterologicznych

Osiągnięcia

W ramach prowadzonej diagnostyki wykonujemy badanie ultrasonograficzne przezciemiączkowe oraz jamy brzusznej u noworodków i niemowląt.

 

Informacje dodatkowe

Na wizytę w poradni pacjenci powinni dostarczyć książeczkę zdrowia, ewentualnie karty informacyjne z dotychczasowych hospitalizacji oraz wyniki dotychczas wykonanych badań.

Matki powinny mieć ze sobą kartę ciąży (dotyczy szczególnie konsultacji noworodków).

 

Jak przygotować się do wizyty w Poradni

  • Nasi pacjenci z racji wieku nie muszą być pozostawieni na czczo.
  • Rodzice poza niezbędnymi dokumentami (ubezpieczenie, skierowanie, książeczka zdrowia) powinni mieć ze sobą ‘pampersy’ na zmianę, zapasowe śpiochy, a w przypadku dzieci karmionych sztucznie – przygotowaną mieszankę. 
  • Jeśli powodem konsultacji jest zakażenie wirusem CMV lub zaburzenia w gospodarce wapniowo-fosforanowej proszę mieć ze sobą próbkę moczu dziecka.

Jak zapisać się na wizytę w Poradni?

Rejestracja poprzez telefon do Poradni: +48 22 815 17 17 (godz. 13-15.30).

Rodzice mogą również wysyłać zgłoszenia do Poradni drogą e-mail:  oddzial.noworodek@ipczd.pl

wyrażam zgodę

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę strone zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.