759

Pracownia Elektrofizjologii Klinicznej


Kierownik Pracowni: prof. dr hab. n. med. Katarzyna Bieganowska

Lokalizacja: budynek E, piętro VI, pokój 1038a/piętro I, pokój 106

Sekretariat tel: +48 22 815 73 57

Adres e-mail: pracownia.eeg@ipczd.pl


Profil działalności

Pracownia Elektrofizjologii Klinicznej jest strukturą Kliniki Kardiologii IPCZD zajmującą się dziećmi z zaburzeniami rytmu serca wdrażając systematycznie i szybko najnowsze osiągnięcia w diagnostyce i terapii zaburzeń rytmu serca i przewodzenia u leczonych dzieci. Dzięki temu Klinika jest obecnie wiodącym ośrodkiem pediatrycznym w tej dziedzinie w kraju i jednym z największych w Europie.

Obecnie w Klinice Kardiologii rocznie w warunkach szpitalnych leczonych jest 330 - 350 dzieci z zaburzeniami rytmu serca o różnej etiologii. W Poradni Kardiologicznej przyjmuje się miesięcznie 210-230 dzieci z arytmią.

W Pracowni Elektrofizjologii Klinicznej dziennie jest analizowanych 18-25 zapisów holterowskich EKG, rocznie wykonuje się 85-120 ablacji, przeprowadza się 640-700 kontroli stymulatorów serca i kardiowerterów-defibrylatorów. 

 

Badania wykonywane w Pracowni

Pracownia dysponuje pełną nieinwazyjną i inwazyjną diagnostyką:

 • standardowe i holterowskie zapisy EKG,
 • zapis uśredniony z powierzchni klatki piersiowej,
 • test pochyleniowy,
 • próby wysiłkowe,
 • próby z lekami,
 • inwazyjne badania elektrofizjologiczne.

oraz aktualnie dostępnymi nowoczesnymi metodami leczenia arytmii:

 • farmakoterapia,
 • stała stymulacja serca, również dwukomorowa (CRT),
 • ablacja RF/krioablacja,
 • wszczepialne kardiowertery-defibrylatory,
 • przezżylne usuwanie uszkodzonych/źle działających/zainfekowanych elektrod do stałej stymulacji serca czy defibrylatorowych,
 • sympatektomia serca.

a także:

 • ablacja prosta,
 • ablacja złożona klasyczna,
 • ablacja złożona metodą obrazowania 3D,
 • analiza późnych potencjałów ( Aparat EKG),
 • analiza późnych potencjałów + Holter,
 • naliza późnych potencjałów + ocena zmienności rytmu zatokowego + Holter,
 • zasowa stymulacja przezżylna,
 • elektrokardiogram,
 • erospirometria,
 • inwazyjne badanie elektrofizjologiczne,
 • kontrola progu defibrylacji,
 • krioablacja,
 • monitorowanie czynności serca za pomocą urządzeń analogowych lub cyfrowych (typu Holter) – Holter EKG,
 • ocena zmienności rytmu zatokowego + Holter,
 • próba atropinowa,
 • próba z flekainidem / ajmaliną,
 • sprawdzenie kardiowertera-defibrylatora,
 • sprawdzenie stymulatora serca jedno, dwu lub trójjamowego,
 • test wysiłkowy,
 • wszczepienie kardiowertera - defibrylatora jedno lub dwujamowego drogą nasierdziową,
 • wszczepienie kardiowertera - defibrylatora jedno lub dwujamowego drogą przezżylną,
 • wszczepienie stymulatora jedno lub dwujamowego drogą nasierdziową,
 • wszczepienie stymulatora jedno lub dwujamowego drogą przezżylną,
 • wszczepienie stymulatora trzyjamowego drogą endokawitarną,
 • wszczepienie stymulatora trzyjamowego drogą nasierdziową,
 • wszczepienie urządzenia Reveal Plus (wszczepialny monitor EKG),
 • wymiana kardiowertera - defibrylatora jedno lub dwujamowego,
 • wymiana stymulatora jednojamowego lub dwujamowego,
 • wymiana stymulatora trzyjamowego.
wyrażam zgodę

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę strone zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.