4194

Pracownia Biologii Molekularnej


Kierownik Pracowni: dr n. med. Beata Kasztelewicz

Lokalizacja: budynek A, piętro I

Sekretariat tel: +48 22 815 72 70

Sekretariat fax: +48 22 815 72 75

Pracownia PCR tel: +48 22 815 72 77 

Pracownia serologiczna tel: +48 22 815 72 74

Adres e-mail: biologia.molekularna@ipczd.pl


Badania wykonywane w Pracowni

  1. Badania molekularne (metodą real-time PCR) z zakresu wirusologii, bakteriologii, mykologii z różnorodnych materiałów biologicznych.
  2. Badania serologiczne z wykorzystaniem metod:
  • CMIA (Chemiluminescent Microparticle Immunoassay),
  • ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay),
  • ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay),
  • Immunoblot.

Badania wykonywane w Pracowni Biologii Molekularnej podlegają międzynarodowym programom zewnętrznej kontroli jakości (External Quality Assessment, EQA), w tym:

  • Quality Control for Molecular Diagnostics (QCMD),
  • Labquality oraz INSTAND.

Badania wykonywane są zarówno na potrzeby Instytutu "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka", jak i na rzecz kontrahentów zewnętrznych.

 

Informacja dla lekarzy kierujących pacjenta z ośrodka zewnętrznego (wymagana zgoda płatnika):

 

Badanie wykonywane jest na podstawie czytelnie wypełnionego skierowania

 

UWAGA! W przypadku ośrodków zewnętrznych, które nie podpisały umowy z IPCZD o świadczenie usług, do skierowania należy dołączyć zgodę na pokrycie kosztów badania, podpisaną przez Głównego Księgowego lub Dyrektora Placówki Kierującej).

 

BADANIE W KIERUNKU CYTOMEGALII WRODZONEJ

 

Uprzejmie informujemy, że w Pracowni Biologii Molekularnej istnieje możliwość wykonania badania CMV DNA w kropli krwi noworodka z bibuły przesiewowej (w ramach tzw. diagnostyki retrospektywnej).

 

Badanie objęte jest międzynarodowym programem jakości dla badań molekularnych  - QCMD.

 

Lekarzy zainteresowanych wykonaniem tego badania prosimy o dokładne zapoznanie się  z poniższą instrukcją.

Jednocześnie informujemy, że:

  • ujemny wynik badania CMV DNA w kropli krwi z bibuły przesiewowej nie wyklucza zakażenia wrodzonego;
  • zgodnie z rekomendacjami krajowych (m.in. PTEiLCHZ) i zagranicznych towarzystw naukowych, tzw. „złotym standardem” w diagnostyce zakażeń wrodzonych wirusem cytomegalii jest badanie CMV DNA w moczu pobranym przed 21. dniem życia noworodka.  Wykrycie CMV DNA w moczu pobranym po 21. dniu życia nie pozwala na jednoznaczne ustalenie momentu zakażenia (wrodzone, okołoporodowe, nabyte).

UWAGA! 

Warunkiem wykonania badania jest dostarczenie do Rejestracji Zakładu Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej oryginałów niżej wymienionych dokumentów. 

 

1. Zlecenie na badanie w kierunku Cytomegalii Wrodzonej. 

2. Wniosek do IMiD o wydanie jednej kropli krwi z bibuły przesiewowej. 

3. Zgoda na pokrycie kosztów badania, podpisana przez Głównego Księgowego lub Dyrektora Placówki Kierującej – dotyczy ośrodków zewnętrznych, które nie podpisały umowy z IPCZD o świadczenie usług. 

 


Wszystkich chętnych do współpracy z Pracownią w ramach przeprowadzanych badań diagnostycznych i współpracy naukowej
serdecznie zapraszamy.

Adres e-mail:  b.kasztelewicz@ipczd.pl


wyrażam zgodę

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę strone zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.