4693

Konkursy ofert na podstawie ustawy o działalności leczniczej


Nr sprawy KO/CZD/68/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

przez lekarza specjalistę w zakresie otolaryngologii na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.

 

 

Oferty należy składać do 29 czerwca 2022r. do godziny 11.00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 05 lipca 2022r. do godziny 11.00

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/68/22

Nr sprawy KO/CZD/66/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

przez ratowników medycznych w Izbie Przyjęć na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” - 3 osoby.

 

 

Oferty należy składać do 29 czerwca 2022r. do godziny 11.00

 

Zmiana terminu składania ofert do 06 lipca 2022r. do godziny 11.00

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/66/22

Nr sprawy KO/CZD/65/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika analityki medycznej w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

 

Oferty należy składać do 24 czerwca 2022r. do godziny 11:00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/65/22

Nr sprawy KO/CZD/61/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej polegających na nadzorze i interpretacji wyników MRI serca i układu krążenia na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”

 

 

Oferty należy składać do 24 czerwca 2022r. do godziny 11:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 28 czerwca 2022r. do godz. 14:00

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/61/22

Nr sprawy KO/CZD/60/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie opieki pielęgniarskiej w Poradni diabetologicznej na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”

 

 

Oferty należy składać do 14 czerwca 2022r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/60/22

Nr sprawy KO/CZD/59/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie opieki pielęgniarskiej na Bloku operacyjnym i w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.

 

 

Oferty należy składać do 17 czerwca 2022r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/59/22

Nr sprawy KO/CZD/58/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

przez psychoterapeutę na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”

 

 

Oferty należy składać do 22 czerwca 2022r. do godziny 11.00

 

Zmiana terminu składania ofert do 24 czerwca 2022r. do godziny 11:00

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/58/22

Nr sprawy KO/CZD/57/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologów  na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" - 2 zadania (2 osoby)

 

 

Oferty należy składać do 24 czerwca 2022r. do godziny 11:00

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/57/22

Nr sprawy KO/CZD/56/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

 

Oferty należy składać do 27 czerwca 2022r. do godziny 11:00

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/56/22

Nr sprawy KO/CZD/55/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie opieki pielęgniarskiej w Oddziale Transplantacji Narządów- Dziecięcym Centrum Transplantacji na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.

 

 

Oferty należy składać do 20 czerwca 2022r. do godziny 11.00

 

 

Dyrektor Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie informuje o unieważnieniu konkursu ofert pn. "u

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Oddziale Transplantacji Narządów- Dziecięcym Centrum Transplantacji na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.

 

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/55/22

Nr sprawy KO/CZD/54/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie opieki pielęgniarskiej w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”

 

 

Oferty należy składać do 14 czerwca 2022r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/54/22

Nr sprawy KO/CZD/53/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie anestezjologicznej opieki pielęgniarskiej w Oddziałach Intensywnej Terapii na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” - 2 osoby.

 

 

Oferty należy składać do 17 czerwca 2022r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/53/22

Nr sprawy KO/CZD/52/22

 

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie audiologii i foniatrii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

 

Oferty należy składać do 14 czerwca 2022r. do godziny 11:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 23 czerwca 2022r. do godziny 11:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 30 czerwca 2022r. do godziny 11:00

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/52/22

Nr sprawy KO/CZD/51/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

przez lekarza specjalsitę w zakresie pediatrii metabolicznej na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.

 

 

Oferty należy składać do 29 czerwca 2022r. do godziny 11.00

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/51/22

Nr sprawy KO/CZD/50/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez terapeutę w zakresie muzykoterapii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

 

Oferty należy składać do 25 maja 2022r. do godziny 11:00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/50/22

Nr sprawy KO/CZD/49/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie anestezjologicznej opieki pielęgniarskiej na Bloku Operacyjnym na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” –4 osoby.

 

 

Oferty należy składać do 25 maja 2022r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/49/22

Nr sprawy KO/CZD/48/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie  opieki pielęgniarskiej w Oddziałach Intensywnej Terapii i w Oddziale Transplantacji Narządów- Dziecięcym Centrum Transplantacji na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.

 

 

Oferty należy składać do 25 maja 2022r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/48/22

Nr sprawy KO/CZD/47/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika analityki medycznej w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

 

Oferty należy składać do 26 maja 2022r. do godziny 11:00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/47/22

Nr sprawy KO/CZD/46/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza  w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

 

Oferty należy składać do 19 maja 2022r. do godziny 11:00

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/46/22

Nr sprawy KO/CZD/45/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" – 6 pakietów

 

 

Oferty należy składać do 21 czerwca 2022r. do godziny 11.00

 

Zmiana terminu składania ofert do 24 czerwca 2022r. do godziny 11:00

 

Zmiana terminu składania ofert do 27 czerwca 2022r. do godziny 11:00

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/45/22

Nr sprawy KO/CZD/43/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" - 20 osób.

 

 

Oferty należy składać do 28 kwietnia 2022r. do godziny 11:00

 

 

Rozstrzygnięty

 

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/43/22

Nr sprawy KO/CZD/42/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalsitę w zakresie gastroenterologii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

 

Oferty należy składać do 20 maja 2022r. do godziny 11:00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/42/22

nr sprawy KO/CZD/41/22

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologów w zakresie psychoterapii indywidualnej w ramach Projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawa w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz”, nr umowy: POWR.04.01.00-00-DM01/20 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w II poziomie referencyjnym Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”- 2 Zadania (5 osób).

 

 

Oferty należy składać do 04 maja 2022r. do godziny 14:00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o nr sprawy KO/CZD/41/22

nr sprawy KO/CZD/40/22

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychoterapii systemowej w ramach Projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawa w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz”, nr umowy: POWR.04.01.00-00-DM01/20 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w II poziomie referencyjnym Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”- 2 Zadania (5 osób).

 

 

Oferty należy składać do 04 maja 2022r. do godziny 14:00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o nr sprawy KO/CZD/40/22

Nr sprawy KO/CZD/39/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

przez lekarza specjalistę w zakresie genetyki klinicznej na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"

 

 

Oferty należy składać do 28 kwietnia 2022r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/39/22

Nr sprawy KO/CZD/37/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie opieki pielęgniarskiej w Klinice Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik –Centrum Zdrowia Dziecka” – 10 osób.

 

 

Oferty należy składać do 26 kwietnia 2022r. do godziny 11.00

 

 

Dyrektor Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie informuje o unieważnieniu konkursu ofert pn. "udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Klinice Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/37/22

Nr sprawy KO/CZD/36/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie opieki pielęgniarskiej w Oddziale Kardiologii i w Oddziale Onkologii na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” – 2 Zadania (11 osób).

 

 

Oferty należy składać do 26 kwietnia 2022r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/36/22

Nr sprawy KO/CZD/35/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie anestezjologicznej opieki pielęgniarskiej w Zespole Leczenia Bólu na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka" –4 osoby.

 

 

Oferty należy składać do 26 kwietnia 2022r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/35/22

Nr sprawy KO/CZD/34/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego na Bloku Operacyjnym i w Ośrodku Chirurgii Ambulatoryjnej na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” –2 Zadania (9 osób).

 

 

Oferty należy składać do 26 kwietnia 2022r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/34/22

Nr sprawy KO/CZD/33/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie anestezjologicznej opieki pielęgniarskiej w Oddziałach Intensywnej Terapii  na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” –8 osób.

 

 

Oferty należy składać do 26 kwietnia 2022r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/33/22

Nr sprawy KO/CZD/32/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie anestezjologicznej opieki pielęgniarskiej na Bloku Operacyjnym i w Poradni Leczenia Bólu na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” –2 Zadania (12 osób).

 

 

Oferty należy składać do 26 kwietnia 2022r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/32/22

Nr sprawy KO/CZD/31/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie opieki pielęgniarskiej w Punkcie pobrań na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik –Centrum Zdrowia Dziecka”- 6 osób.

 

 

Oferty należy składać do 26 kwietnia 2022r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/31/22

Nr sprawy KO/CZD/30/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w oddziałach zachowawczych: w  Oddziale Dziennym Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, w Izbie Przyjęć, w Wieloprofilowym Oddziale Pediatrycznym, w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i w Oddziale Dializ na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” – 5 Zadań (8 osób).

 

 

Oferty należy składać do 28 kwietnia 2022r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/30/22

Nr sprawy KO/CZD/29/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie opieki pielęgniarskiej w oddziałach zabiegowych: w Oddziale Kardiochirurgii, w Oddziale Otolaryngologii i w Oddziale Transplantacji Narządów- Dziecięcym Centrum Transplantacji na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka" – 3 Zadania (10 osób).

 

 

Oferty należy składać do 26 kwietnia 2022r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/29/22

Nr sprawy KO/CZD/28/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Poradniach Specjalistycznych: w Poradni Chorób Płuc, w Poradni Okulistycznej, w Poradni Chirurgicznej, w Poradni Alergologicznej, w Poradni Laryngologicznej, w Poradni Immunologicznej i w Poradni Chirurgii Stomatologicznej dla Dzieci i Dorosłych na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik –Centrum Zdrowia Dziecka”- 7 Zadań (9 osób)

 

 

Oferty należy składać do 26 kwietnia 2022r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/28/22

Nr sprawy KO/CZD/27/22

 

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie medycyny nuklearnej na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”

 

 

Oferty należy składać do 26 kwietnia 2022r. do godziny 11.00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 27 kwietnia 2022r. do godziny 11:00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/27/22

Nr sprawy KO/CZD/26/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie otolaryngologii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" - 4 osoby.

 

 

Oferty należy składać do 11 maja 2022r. do godziny 11:00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/26/22

Nr sprawy KO/CZD/25/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" - 2 Zadania (20 osób).

 

 

Oferty należy składać do 04 kwietnia 2022r. do godziny 11:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 06 kwietnia 2022r. do godziny 11:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 08 kwietnia 2022r. do godziny 11:00

 

 

Dyrektor Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie informuje o unieważnieniu konkursu ofert pn. "udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" - 2 Zadania (20 osób)."

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/25/22

Nr sprawy KO/CZD/24/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Klinice Kardiochirurgii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" - 2 osoby.

 

 

Oferty należy składać do 29 marca 2022r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/24/22

Nr sprawy KO/CZD/23/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologicznej opieki pielęgniarskiej na Bloku Operacyjnym na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

 

Oferty należy składać do 29 marca 2022r. do godziny 11:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 08 kwietnia 2022r. do godziny 11:00

 

 

Dyrektor Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie informuje o unieważnieniu konkursu ofert pn. "udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologicznej opieki pielęgniarskiej na Bloku Operacyjnym na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/23/22

Nr sprawy KO/CZD/22/22

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologów w zakresie psychoterapii w ramach Projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawa w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz”, nr umowy: POWR.04.01.00-00-DM01/20 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w I poziomie referencyjnym - Ośrodku  Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”- 4 osoby.

 

 

Oferty należy składać do 29 marca 2022r. do godziny 14:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 05 kwietnia 2022r. do godziny 14:00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/22/22

nr sprawy KO/CZD/21/22

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologów w ramach Projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawa w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz”, nr umowy: POWR.04.01.00-00-DM01/20 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w II poziomie referencyjnym Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”- 2 osoby.

 

 

Oferty należy składać do 24 marca 2022r. do godziny 14:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 31 marca 2022r. do godziny 14:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 07 kwietnia 2022r. do godziny 14:00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o nr sprawy KO/CZD/21/22

Nr sprawy KO/CZD/20/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie pełnienia dyżurów medycznych w Izbie Przyjęć na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka” - 12 osób.

 

 

Oferty należy składać do 29 marca 2022r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/20/22

Nr sprawy KO/CZD/19/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”

 

 

Oferty należy składać do 24 marca 2022r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/19/22

Nr sprawy KO/CZD/18/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie terapii zaburzeń integracji sensorycznej na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

 

Oferty należy składać do 08 kwietnia 2022r. do godziny 11:00

 

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/18/22

nr sprawy KO/CZD/17/22

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w ramach Projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawa w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz”, nr umowy: POWR.04.01.00-00-DM01/20 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w II poziomie referencyjnym Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”- 2 osoby.

 

 

Oferty należy składać do 24 marca 2022r. do godziny 14:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 31 marca 2022r. do godziny 14:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 07 kwietnia 2022r. do godziny 14:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 14 kwietnia 2022r. do godziny 14:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 28 kwietnia 2022r. do godziny 14:00

 

 

Dyrektor Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie informuje o unieważnieniu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w ramach Projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawa w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz”, nr umowy: POWR.04.01.00-00-DM01/20 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w II poziomie referencyjnym Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”.

 

przeczytaj więcej o nr sprawy KO/CZD/17/22

nr sprawy KO/CZD/16/22

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologów w zakresie psychoterapii indywidualnej w ramach Projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawa w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz”, nr umowy: POWR.04.01.00-00-DM01/20 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w II poziomie referencyjnym Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”- 2 Zadania (7 osób).

 

 

Oferty należy składać do 16 marca 2022r. do godziny 14:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 23 marca 2022r. do godziny 14:00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o nr sprawy KO/CZD/16/22

nr sprawy KO/CZD/15/22

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychoterapii systemowej w ramach Projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawa w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz”, nr umowy: POWR.04.01.00-00-DM01/20 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w II poziomie referencyjnym Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”- 2 Zadania (7 osób).

 

 

Oferty należy składać do 16 marca 2022r. do godziny 14:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 23 marca 2022r. do godziny 14:00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o nr sprawy KO/CZD/15/22

Nr sprawy KO/CZD/14/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Poradni Okulistycznej i w Poradni Alergologicznej na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" - 2 Zadania (2 osoby).

 

 

Oferty należy składać do 16 marca 2022r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/14/22

Nr sprawy KO/CZD/13/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w punkcie pobrań materiału biologicznego do badań w kierunku COVID-19 na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" - 2 Zadania (3 osoby).

 

 

Oferty należy składać do 16 marca 2022r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/13/22

Nr sprawy KO/CZD/12/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie otolaryngologii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

Oferty należy składać do 09 marca 2022 r. do godziny 11.00.

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/12/22

Nr sprawy KO/CZD/11/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Klinice Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” – 4 osoby.

 

Oferty należy składać do 01 marca 2022 r. do godziny 11.00

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/11/22

nr sprawy KO/CZD/10/22

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologów  w ramach Projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawa w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz”, nr umowy: POWR.04.01.00-00-DM01/20 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w II poziomie referencyjnym Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”- 2 osoby.

 

 

Oferty należy składać do 16 marca 2022r. do godziny 14:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 23 marca 2022r. do godziny 14:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 31 marca 2022r. do godziny 14:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 07 kwietnia  2022r. do godziny 14:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 14 kwietnia  2022r. do godziny 14:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 28 kwietnia  2022r. do godziny 14:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 12 maja  2022r. do godziny 14:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 26 maja  2022r. do godziny 14:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 02 czerwca  2022r. do godziny 14:00

 

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o nr sprawy KO/CZD/10/22

Nr sprawy KO/CZD/09/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w Izbie Przyjęć na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" - 2 Zadania (4 osoby).

 

Oferty należy składać do 16 marca 2022r. do godziny 11.00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 30 marca 2022r. do godziny 11:00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/09/22

nr sprawy KO/CZD/08/22

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie psychiatrii w ramach Projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawa w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz”, nr umowy: POWR.04.01.00-00-DM01/20 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w II poziomie referencyjnym Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”- 2 Zadania (7 osób).

 

 

Oferty należy składać do 16 marca 2022r. do godziny 14:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 23 marca 2022r. do godziny 14:00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o nr sprawy KO/CZD/08/22

Nr sprawy KO/CZD/07/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez położne/położnych w Klinice Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

Oferty należy składać do 01.03.2022 r. do godziny 11.00.

 

Zmiana terminu składania ofert do 15 marca 2022r. do godziny 11:00

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/07/22

Nr sprawy KO/CZD/06/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

Oferty należy składać do 11 lutego 2022 r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/06/22

nr sprawy KO/CZD/05/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa w zakresie psychoterapii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

Oferty należy składać do 16 lutego 2022 r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o nr sprawy KO/CZD/05/22

Nr sprawy KO/CZD/04/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" - 2 Zadania (2 osoby).

 

Oferty należy składać do 22 lutego 2022 r. do godziny 11.00

 

Rozstrzygnięty

 

 

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/04/22

Nr sprawy KO/CZD/03/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie otolaryngologii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" - 2 Zadania (3 osoby).

 

Oferty należy składać do 11 lutego 2022r. do godziny 11.00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 15 lutego 2022r. do godziny 11:00

 

 

Dyrektor Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie informuje o unieważnieniu konkursu ofert pn. "udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie otolaryngologii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" - 2 Zadania (3 osoby).

 

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/03/22

nr sprawy KO/CZD/02/22

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w ramach Projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawa w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz”, nr umowy: POWR.04.01.00-00-DM01/20 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w II poziomie referencyjnym Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”- 1 osoba.

 

Oferty należy składać do 18 lutego 2022r. do godziny 11:00

 

 

 

Dyrektor Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie informuje o unieważnieniu konkursu ofert pn. "Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w ramach Projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawa w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz”, nr umowy: POWR.04.01.00-00-DM01/20 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w II poziomie referencyjnym Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”- 1 osoba.

przeczytaj więcej o nr sprawy KO/CZD/02/22

Nr sprawy KO/CZD/01/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Oddziale Kardiologii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" - 2 osoby.

 

 

Oferty należy składać do 31 stycznia 2022 r. do godziny 11.00

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/01/22

Nr sprawy KO/CZD/116/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych na Bloku Operacyjnym w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

 

Oferty należy składać do 31 stycznia 2022 r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/116/21

Nr sprawy KO/CZD/115/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Klinice Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

 

Oferty należy składać do 26 stycznia 2022 r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/115/21

Nr sprawy KO/CZD/114/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Punkcie Pobrań materiału biologicznego do badań w kierunku COVID-19 na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

 

Oferty należy składać do 31 stycznia 2022 r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/114/21

Nr sprawy KO/CZD/113/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych na Bloku Operacyjnym w zakresie anestezjologicznej opieki pielęgniarskiej na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

 

Oferty należy składać do 26 stycznia 2022 r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/113/21

Nr sprawy KO/CZD/107/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Ośrodku Chirurgii Ambulatoryjnej na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.

 

Oferty należy składać do 23.02.2022 r. do godziny 11.00

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/107/21

nr sprawy KO/CZD/75/21

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologów w ramach Projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawa w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz”, nr umowy: POWR.04.01.00-00-DM01/20 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w II poziomie referencyjnym – Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka” - 2 osoby.

 

Oferty należy składać do 22 lutego 2022r. do godziny 11:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 01 marca 2022r. do godziny 11:00

 

 

Dyrektor Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie informuje o unieważnieniu konkursu ofert pn. "Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologów w ramach Projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawa w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz”, nr umowy: POWR.04.01.00-00-DM01/20 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w II poziomie referencyjnym Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”- 2 osoby.

przeczytaj więcej o nr sprawy KO/CZD/75/21

nr sprawy KO/CZD/66/21

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologów w zakresie psychoterapii w ramach Projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawa w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz”, nr umowy: POWR.04.01.00-00-DM01/20 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w I poziomie referencyjnym - Ośrodku  Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”- 5 osób.

 

 

Oferty należy składać do 10 stycznia 2022r. do godziny 12:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 17 stycznia 2022r. do godziny 12:00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o nr sprawy KO/CZD/66/21

nr sprawy KO/CZD/111/21

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologów w zakresie psychoterapii indywidualnej w ramach Projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawa w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz”, nr umowy: POWR.04.01.00-00-DM01/20 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w II poziomie referencyjnym – Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”- 2 Zadania (8 osób).

 

 

Oferty należy składać do 18 lutego 2022r. do godziny 11:00

 

 

Dyrektor Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie informuje o unieważnieniu konkursu ofert pn. "Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologów w zakresie psychoterapii indywidualnej w ramach Projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawa w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz”, nr umowy: POWR.04.01.00-00-DM01/20 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w II poziomie referencyjnym – Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”- 2 Zadania (8 osób).

przeczytaj więcej o nr sprawy KO/CZD/111/21

Nr sprawy KO/CZD/110/21- powtórzenie KO/CZD/90/21

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie psychiatrii w ramach Projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawa w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz”, nr umowy: POWR.04.01.00-00-DM01/20 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego do Ośrodka Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”- 2 Zadania (2 osoby).

 

 

Oferty należy składać do 28 grudnia 2021 r. do godziny 14:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 10 stycznia 2022r. do godziny 14:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 17 stycznia 2022r. do godziny 14:00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/110/21- powtórzenie KO/CZD/90/21

nr sprawy KO/CZD/109/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie neonatologii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" - 2 Zadania (2 osoby).

 

Oferty należy składać do 11 stycznia 2022 r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o nr sprawy KO/CZD/109/21

Nr sprawy KO/CZD/108/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Oddziale Kardiologii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

 

Oferty należy składać do 29 grudnia 2021 r. do godziny 11.00

 

Zmiana terminu składania ofert do 31 grudnia 2021r. do godziny 11:00

 

Zmiana terminu składania ofert do 04 stycznia 2022r. do godziny 11:00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/108/21

Nr sprawy KO/CZD/106/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

Oferty należy składać do 12 stycznia 2022 r. do godziny 11.00.

 

Zmiana terminu składania ofert - Oferty należy składać do 14 stycznia 2022 r. do godziny 11.00

Zmiana terminu składania ofert - Oferty należy składać do 18 stycznia 2022 r. do godziny 11.00

 

Rozstrzygnięty

 

 

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/106/21

Nr sprawy KO/CZD/105/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie genetyki klinicznej na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

Oferty należy składać do 27 grudnia 2021 r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/105/21

Nr sprawy KO/CZD/104/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

 

Oferty należy składać do 27 grudnia 2021 r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygniety

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/104/21

Nr sprawy KO/CZD/74/21

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w ramach Projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawa w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz”, nr umowy: POWR.04.01.00-00-DM01/20 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego do Ośrodka Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”- 1 osoba

 

 

Oferty należy składać do 23 grudnia 2021 r. do godziny 11:30

 

Zmiana terminu składania ofert do 04.01.2022r. do godz. 14:00

 

Dyrektor Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie informuje o unieważnieniu konkursu ofert pn. "Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w ramach Projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawa w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz”, nr umowy: POWR.04.01.00-00-DM01/20 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego do Ośrodka Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”- 1 osoba".

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/74/21

Nr sprawy KO/CZD/103/21

 

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie chirurgii szczękowo- twarzowej na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

Oferty należy składać do 17 grudnia 2021 r. do godziny 11.00

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/103/21

Nr sprawy KO/CZD/102/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie anestezjologi i intensywnej terapii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

 

Oferty należy składać do 27 grudnia 2021 r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/102/21

Nr sprawy KO/CZD/101/21

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez techników analityki medycznej w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik –Centrum Zdrowia Dziecka” - 4 osoby.

 

 

Oferty należy składać do 31 stycznia 2022 r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/101/21

Nr sprawy KO/CZD/100/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie psychiatriii dzieci i młodzieży na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

Oferty należy składać do 17 grudnia 2021 r. do godziny 11.00

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/100/21

Nr sprawy KO/CZD/98/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie Anestezjologii i Intensywnej Terapii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

Oferty należy składać do 02 grudnia 2021 r. do godziny 11.00

 

Roztrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/98/21

Nr sprawy KO/CZD/96/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

Oferty należy składać do 15 listopada 2021 r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/96/21

Nr sprawy KO/CZD/95/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie chirurgii szczękowo - twarzowej na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka"

 

Oferty należy składać do 15 listopada 2021 r. do godziny 11.00

 

 

Dyrektor Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie informuje o unieważnieniu konkursu ofert pn. "Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/95/21

Nr sprawy KO/CZD/93/21

 

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń lekarskich w zakresie wykonywania badań histopatologicznych i cytologicznych oraz badań pośmiertnych OUN na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" .

 

Oferty należy składać do 08 listopada 2021 r. do godziny 11.00

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/93/21

Nr sprawy KO/CZD/92/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie audiologii i foniatrii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" - 4 osoby.

 

 

Oferty należy składać do 23 grudnia 2021 r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/92/21

Nr sprawy KO/CZD/91/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z zakresu neurologii dziecięcej na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

Oferty należy składać do 25 października 2021 r. do godziny 11.00

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/91/21

Nr sprawy KO/CZD/90/21

 

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie psychiatrii w ramach Projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawa w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz”, nr umowy: POWR.04.01.00-00-DM01/20 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego do Ośrodka Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”

- 2 Zadania (2 osoby).

 

 

Oferty należy składać do 09 grudnia 2021 r. do godziny 14.00

 

 

Dyrektor Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie informuje o unieważnieniu konkursu ofert pn.

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie psychiatrii w ramach Projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawa w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz”, nr umowy: POWR.04.01.00-00-DM01/20 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego do Ośrodka Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”

- 2 Zadania (2 osoby).

 

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/90/21

Nr sprawy KO/CZD/89/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

Oferty należy składać do 21 października 2021 r. do godziny 11.00

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/89/21

Nr sprawy KO/CZD/88/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.

 

Oferty należy składać do 28 października 2021 r. do godziny 11.00

 

Zmiana terminu składania ofert -Oferty należy składać do 04 listopada 2021 r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/88/21

Nr sprawy KO/CZD/87/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie okulistyki na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" – 3 Zadania (4 osoby) .

 

Oferty należy składać do 05 października 2021 r. do godziny 11.00

 

Rozstrzygniety

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/87/21

Nr sprawy KO/CZD/86/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z zakresu neurologii dziecięcej na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

Oferty należy składać do 12 października 2021 r. do godziny 11.00

 

Dyrektor Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie informuje o unieważnieniu konkursu ofert pn. "Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z zakresu neurologii dziecięcej na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/86/21

Nr sprawy KO/CZD/85/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na dzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Poradni Okulistycznej i w Poradni Chirurgii Stomatologicznej dla Dzieci i Dorosłych rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik –Centrum Zdrowia Dziecka” – 2 Zadania (2 osoby).

 

Oferty należy składać do 28 października 2021 r. do godziny 11.00

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/85/21

Nr sprawy KO/CZD/84/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej na Bloku operacyjnym na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik –Centrum Zdrowia Dziecka” – 2 Zadania (2 osoby).

 

Oferty należy składać do 22 października 2021 r. do godziny 11.00

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/84/21

Nr sprawy KO/CZD/83/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie audiologii i foniatrii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka"

 

Oferty należy składać do 07 października 2021 r. do godziny 11.00

 

Zmiana terminu składania ofert -Oferty należy składać do 08 października 2021 r. do godziny 14.00

 

Roztrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/83/21

Nr sprawy KO/CZD/82/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

Oferty należy składać do 06 października 2021 r. do godziny 11.00

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/82/21

Nr sprawy KO/CZD/81/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

Oferty należy składać do 11 października 2021 r. do godziny 11.00

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/81/21

Nr sprawy KO/CZD/80/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

Oferty należy składać do 28 października 2021 r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/80/21

Nr sprawy KO/CZD/79/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" .

 

Oferty należy składać do 22 września 2021 r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/79/21

Nr sprawy KO/CZD/78/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" .

 

Oferty należy składać do 22 września 2021 r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/78/21

Nr sprawy KO/CZD/77/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie kardiochirurgii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" .

 

Oferty należy składać do 02 września 2021 r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/77/21

Nr sprawy KO/CZD/76/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie neonatologii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" .

 

Oferty należy składać do 22 września 2021 r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/76/21

Nr sprawy KO/CZD/73/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej na Bloku Operacyjnym rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” .

 

Oferty należy składać do 16 września 2021 r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/73/21

Nr sprawy KO/CZD/70/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badania laboratoryjnego - profil aminokwasów - na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" .

 

Oferty należy składać do 26 sierpnia 2021 r. do godziny 11.00

 

Zmiana terminu składania ofert -Oferty należy składać do 2 września 2021 r. do godziny 11.00

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/70/21

Nr sprawy KO/CZD/67/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" .

 

Oferty należy składać do 01 pażdziernika 2021 r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/67/21

Nr sprawy KO/CZD/65/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" .

 

Oferty należy składać do 30 sierpnia 2021 r. do godziny 11.00

 

Zmiana terminu składania ofert -Oferty należy składać do 01 września 2021 r. do godziny 11.00

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/65/21

Nr sprawy KO/CZD/64/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologicznej opieki pielęgniarskiej w Zespole Leczenia Bólu i na Bloku Operacyjnym na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" -2 Zadania (5 osób).

 

Oferty należy składać do 23 lipca 2021 r. do godziny 11.00

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/64/21

Nr sprawy KO/CZD/63/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" - 4 osoby.

 

Oferty należy składać do 24 sierpnia 2021 r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/63/21

Nr sprawy KO/CZD/62/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Oddziale Onkologii lub w Oddziale Kardiologii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" -2 Zadania (11 osób).

 

Oferty należy składać do 23 lipca 2021 r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/62/21

Nr sprawy KO/CZD/61/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Klinice Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" -4 osoby.

 

Dyrektor Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie informuje o unieważnieniu konkursu ofert pn. "Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Klinice Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/61/21

Nr sprawy KO/CZD/60/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Oddziałach Intensywnej Terapii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" -3 osoby.

 

Dyrektor Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie informuje o unieważnieniu konkursu ofert pn. "Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w oddziałach intensywnej terapii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/60/21

Nr sprawy KO/CZD/59/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w punktach pobrań materiału biologicznego na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka"- 2 Zadania (3 osoby).

 

Oferty należy składać do 22 lipca 2021 r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/59/21

Nr sprawy KO/CZD/58/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w oddziałąch zachowawczych na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka"- 2 Zadania (12 osób).

 

Oferty należy składać do 22 lipca 2021 r. do godziny 11.00

 

Dyrektor Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie informuje o unieważnieniu konkursu ofert pn. "Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w oddziałach zachowawczych na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/58/21

Nr sprawy KO/CZD/57/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w w oddziałach zabiegowych na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" -7 osób.

 

Oferty należy składać do 23 lipca 2021 r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/57/21

Nr sprawy KO/CZD/56/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie chirurgii szczękowo - twarzowej na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka"

 

Oferty należy składać do 07 października 2021 r. do godziny 11.00

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/56/21

Nr sprawy KO/CZD/54/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych na Bloku Operacyjnym w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" -7 osób.

 

Oferty należy składać do 16 lipca 2021 r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/54/21

Nr sprawy KO/CZD/53/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologicznej opieki pielęgniarskiej w Zespole Leczenia Bólu i na Bloku Operacyjnym na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" -2 Zadania (5 osób).

 

Oferty należy składać do 20 lipca 2021 r. do godziny 11.00

 

Dyrektor Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie informuje o unieważnieniu konkursu ofert pn. "Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologicznej opieki pielęgniarskiej w Zespole Leczenia Bólu i na Bloku Operacyjnym na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" -2 Zadania (5 osób).

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/53/21

Nr sprawy KO/CZD/52/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie kardiochirurgii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

Oferty należy składać do 13 sierpnia 2021 r. do godziny 11.00

 

Dyrektor Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie informuje o unieważnieniu konkursu ofert pn. "Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Klinice Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/52/21

Nr sprawy KO/CZD/51/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

Oferty należy składać do 22 lipca 2021 r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/51/21

Nr sprawy KO/CZD/50/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie Urologii dziecięcej na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

Oferty należy składać do 13 sierpnia 2021 r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/50/21

Nr sprawy KO/CZD/49/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych ambulatoryjnych w zakresie neurologii dziecięcej na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” .

 

Oferty należy składać do 04 października 2021 r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/49/21

Nr sprawy KO/CZD/48/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie diagnozowania chorób naczyń mózgowych oraz wykonywania endowaskularnych zabiegów naprawczych w chorobach naczyń mózgowych na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

Oferty należy składać do 22 lipca 2021 r. do godziny 11.00

 

Zmiana terminu składania ofert -Oferty należy składać do 29 lipca 2021 r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/48/21

Nr sprawy KO/CZD/47/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Poradni Chirurgicznej lub w Poradni Immunologicznej lub w Poradni Okulistycznej na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" - 3 Zadania (3 osoby).

 

Oferty należy składać do 12 sierpnia 2021 r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/47/21

Nr sprawy KO/CZD/46/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Zespole Leczenia Bólu na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" -2 osoby.

 

 

Dyrektor Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie informuje o unieważnieniu konkursu ofert pn. "Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Zespole Leczenia Bólu na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/46/21

Nr sprawy KO/CZD/45/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Oddziale Onkologii i w Oddziale Kardiologii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" -2 Zadania (12 osób).

 

Oferty należy składać do 02 lipca 2021 r. do godziny 11.00

 

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/45/21

Nr sprawy KO/CZD/44/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologicznej opieki pielęgniarskiej na Bloku Operacyjnym na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" -2 Zadania (10 osób).

 

Oferty należy składać do 02 lipca 2021 r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/44/21

Nr sprawy KO/CZD/43/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Oddziałach Intensywnej Terapii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" -8 osób.

 

Oferty należy składać do 02 lipca 2021 r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/43/21

Nr sprawy KO/CZD/42/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Klinice Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" -2 Zadania (8 osób).

 

Oferty należy składać do 02 lipca 2021 r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/42/21

Nr sprawy KO/CZD/41/21

 

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Poradni Chorób Płuc i w Poradni Okulistycznej na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" -2 Zadania (2 osoby).

 

Oferty należy składać do 02 lipca 2021 r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/41/21

Nr sprawy KO/CZD/40/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w punktach pobrań materiału biologicznego na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" -2 Zadania (4 osoby).

 

Oferty należy składać do 02 lipca 2021 r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/40/21

Nr sprawy KO/CZD/39/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w oddziałach zachowawczych na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" -2 Zadania (12 osób).

 

Oferty należy składać do 02 lipca 2021 r. do godziny 11.00

 

Unieważnione postępowanie na podst. art. 150 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  - nie wpłynęła żadna oferta   07.07.2021r.

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/39/21

Nr sprawy KO/CZD/38/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w oddziałach zabiegowych na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" -12 osób.

 

Oferty należy składać do 02 lipca 2021 r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/38/21

Nr sprawy KO/CZD/37/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych na Bloku operacyjnym w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

Dyrektor Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie informuje o unieważnieniu konkursu ofert pn. "Udzielanie świadczeń zdrowotnych na Bloku operacyjnym w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/37/21

Nr sprawy KO/CZD/36/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

Oferty należy składać do 25 czerwca 2021 r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/36/21

Nr sprawy KO/CZD/28/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę lub lekarza w trakcie specjalizacji w zakresie neonatologii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

Oferty należy składać do 07 czerwca 2021 r. do godziny 11.00

 

Zmiana terminu składania ofert do 09.06.2021r. do godz. 11.00

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/28/21

Nr sprawy KO/CZD/27/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie rehabilitacji medycznej na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

Oferty należy składać do 01 czerwca 2021 r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/27/21

Wstępne konsultacje rynkowe

Dyrektor Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka informuje o zamiarze przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych poprzedzających Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa na rzecz pacjentów IPCZD.

 

Termin składania zgłoszeń: do dnia 31.05.2021 r. do godziny 12.00.

 

Zgłoszenia przesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

przeczytaj więcej o Wstępne konsultacje rynkowe

Nr sprawy KO/CZD/26/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie neurologii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

Oferty należy składać do 21 maja 2021 r. do godziny 11.00

 

Unieważnione postępowanie na podst. art. 150 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  - nie wpłynęła żadna oferta   10.06.2021r.

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/26/21

Nr sprawy KO/CZD/25/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę lub lekarza w trakcie specjalizacji z gastroenterologii dziecięcej w zakresie nadzoru i prowadzenia programu diagnostyki i leczenia otyłości na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

Oferty należy składać do 20 maja 2021 r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/25/21

Nr sprawy KO/CZD/24/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

Oferty należy składać do 07 maja 2021 r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/24/21

Nr sprawy KO/CZD/23/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie neonatologii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

Oferty należy składać do 29 kwietnia 2021 r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/23/21

Nr sprawy KO/CZD/22/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie genetyki klinicznej na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

Oferty należy składać do 23 kwietnia 2021 r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/22/21

Nr sprawy KO/CZD/20/21 - powtórzenie KO/CZD/09/21 i KO/CZD/13/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

Oferty należy składać do 31 marca 2021 r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/20/21 - powtórzenie KO/CZD/09/21 i KO/CZD/13/21

Nr sprawy KO/CZD/19/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" w Zespole Leczenia Bólu - 3 osoby.

 

Oferty należy składać do 02 kwietnia 2021 r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/19/21

Nr sprawy KO/CZD/18/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na usługę Sekwencjonowania nowej generacji NGS (wraz z dostarczeniem dostępu do surowychdanych genetycznych, bez analizy wariantów molekularnych) wykonywanej na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”

 

Dyrektor Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie informuje o unieważnieniu konkursu ofert na usługę Sekwencjonowania nowej generacji NGS (wraz z dostarczeniem dostępu do surowychdanych genetycznych, bez analizy wariantów molekularnych) wykonywanej na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/18/21

Nr sprawy KO/CZD/17/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań genetycznych na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

Oferty należy składać do 15 czerwca 2021 r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/17/21

Nr sprawy KO/CZD/16/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka"

 

 

Oferty należy składać do 14 kwietnia 2021 r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/16/21

Nr sprawy KO/CZD/15/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" przewlekle wentylowanych mechanicznie w miejscu ich zamieszkania - 2 osoby.

 

Oferty należy składać do 21 kwietnia 2021 r. do godziny 11.00.

 

Zmiana terminu składania ofert - Oferty należy składać do 23 kwietnia 2021 r. do godziny 11.00.

Zmiana terminu składania ofert - Oferty należy składać do 26 kwietnia 2021 r. do godziny 11.00.

Zmiana terminu składania ofert - Oferty należy składać do 27 kwietnia 2021 r. do godziny 11.00.

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/15/21

Nr sprawy KO/CZD/14/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka"

 

 

Oferty należy składać do 14 kwietnia 2021 r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/14/21

Nr sprawy KO/CZD/13/21 - powtórzenie KO/CZD/09/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

Oferty należy składać do 23 marca 2021 r. do godziny 11.00

 

Dyrektor Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie informuje o unieważnieniu konkursu ofert pn. "Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie anestezjologii i iintensywnej terapii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/13/21 - powtórzenie KO/CZD/09/21

Nr sprawy KO/CZD/12/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

Oferty należy składać do 31 marca 2021 r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/12/21

Nr sprawy KO/CZD/11/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w trakcie specjalizacji w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

Oferty należy składać do 01 kwietnia 2021 r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/11/21

Nr sprawy KO/CZD/09/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" - 2 Zadania.

 

 

Dyrektor Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie informuje o unieważnieniu konkursu ofert pn. "Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie anestezjologii i iintensywnej terapii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/09/21

Nr sprawy KO/CZD/08/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarstwa na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

Oferty należy składać do 01 marca 2021 r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/08/21

Nr sprawy KO/CZD/07/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę polegających na interpretacji i nadzorze wykonywania badań MR serca i układu krążenia oraz specjalistycznych konsultacjach kardiologicznych na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

Oferty należy składać do 25 marca 2021 r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/07/21

Nr sprawy KO/CZD/06/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii dziecięcej na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

Oferty należy składać do 16 marca 2021 r. do godziny 11.00.

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/06/21

Nr sprawy KO/CZD/05/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarstwa na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

Oferty należy składać do 11 lutego 2021 r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/05/21

Nr sprawy KO/CZD/04/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarstwa na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

Oferty należy składać do 15 lutego 2021 r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/04/21

nr sprawy KO/CZD/02/21 data publikacji: 25.01.2021

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

Oferty należy składać do 02.02.2021 r. do godziny 11.00

 

przeczytaj więcej o nr sprawy KO/CZD/02/21 data publikacji: 25.01.2021

nr sprawy KO/CZD/01/21 data publikacji: 25.01.2021

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

Oferty należy składać do 02.02.2021 r. do godziny 11.00

przeczytaj więcej o nr sprawy KO/CZD/01/21 data publikacji: 25.01.2021

nr sprawy KO/CZD/46/20

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarstwa na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

Oferty należy składać do 08 lutego 2021 r. do godziny 11.00

przeczytaj więcej o nr sprawy KO/CZD/46/20

nr sprawy KO/CZD/45/20 data publikacji: 21.01.2021

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie neoantologii i intensywnej terapii noworodka na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

Oferty należy składać do 29 stycznia 2021 r. do godziny 11.00

Zmiana terminu składania ofert do 05.02.2021r. do godziny 11.00

przeczytaj więcej o nr sprawy KO/CZD/45/20 data publikacji: 21.01.2021

nr sprawy KO/CZD/42/20 data publikacji: 14.01.2021

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

Oferty należy składać do 22 stycznia 2021 r. do godziny 11.00

przeczytaj więcej o nr sprawy KO/CZD/42/20 data publikacji: 14.01.2021
wyrażam zgodę

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę strone zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.