Klinika Endokrynologii i Diabetologii


p.o. Kierownika Kliniki: dr n. med. Elżbieta Moszczyńska

Lokalizacja: budynek RE, piętro I

Sekretariat tel: +48 22 815 75 78

Sekretariat fax: +48 22 815 18 69

Adres e-mail:  oddzial.endokrynologia@ipczd.pl


Struktura Kliniki

 • Oddział Endokrynologii
 • Oddział Diabetologii
 • Poradnia Endokrynologiczna
 • Poradnia Diabetologiczna

Klinika jest siedzibą Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Hormonem Wzrostu i Polskiej Federacji Edukacji w Diabetoligii.

 

Profil działalności

Przedmiotem działalności Kliniki jest prowadzenie działalności leczniczo-usługowej oraz badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych, ukierunkowanych na potrzeby zdrowotne dzieci i młodzieży w zakresie endokrynologii i diabetologii, ze szczególnym uwzględnieniem procedur unikatowych w skali kraju, w tym:

- diagnostyka, leczenie i zapobieganie chorobom układu endokrynnego, a zwłaszcza niedoczynności przysadki, wrodzonego przerostu nadnerczy i innych chorób nadnerczy, zaburzeń dojrzewania płciowego i różnicowania płci oraz zaburzeń wzrastania. Szkolenie podyplomowe w zakresie problemów endokrynologii wieku rozwojowego lekarzy pediatrów i lekarzy specjalizujących się z endokrynologii i diabetologii. ocena czynników ryzyka i zaburzeń gospodarki węglowodanowej w otyłości prostej u dzieci i młodzieży,

- diagnostyka, leczenie i zapobieganie cukrzycy typu 1, typu 2 w szczególności rzadkich postaci cukrzycy typu MODY, cukrzycy noworodkowej, cukrzycy wtórnej i stanów oporności na insulinę

dzieci oraz ocena czynników ryzyka i zaburzeń gospodarki węglowodanowej w otyłości prostej u dzieci i młodzieży. Działalność edukacyjna i dydaktyczna jest ukierunkowana na szkolenie podyplomowe lekarzy pediatrów i innych specjalności, a zwłaszcza specjalizujących się w diabetologii i endokrynologii oraz społeczeństwa, w tym szczególnie środowiska szkolnego oraz rodziców chorych dzieci.

 

Profil działania Kliniki obejmuje

- Leczenie zaburzenia wzrastania w tym możliwości leczenia ludzkim, rekombinowanym hormonem wzrostu we wskazaniach klasycznych (somatotropinowa niedoczynność przysadki, zespół Turnera, zespół Willi- Prader) i nieklasycznych (przewlekłe choroby zapalne oraz rzadkie choroby i zespoły przebiegające z niskorosłością).

- zaburzenia wzrastania i zaburzenia metaboliczne u dzieci urodzonych z hipotrofią wewnątrzmaciczną

- diagnostyka i leczenie zaburzeń pokwitani a w szczególności przedwczesnego i opóźnionego dojrzewania

- diagnostyka i leczenie zaburzeń rozwoju cielesno-płciowego w tym szczególnie zaburzenia różnicowania płci

- choroby nadnerczy w tym szczególnie wrodzony przerost nadnerczy i guzy nadnerczy

- choroby przysadki w tym szczególnie guzy przysadki i okolicy podwzgórzowo-przysadkowej, niedoczynność przysadki w przebiegu wad wrodzonych oraz prowadzenie pacjentów po leczeniu operacyjnym oraz radio i chemioterapii

- diagnostyka i leczenie moczówki prostej oraz stanów chorobowych przebiegających z hipo i hipernatremią

- diagnostykę i leczenie chorób tarczycy ( nadczynność, niedoczynność, zmiany guzowate)

- autoimmunologiczne zespoły niedoczynności wielogruczołowej

- leczenie świeżo rozpoznanej cukrzycy typu1 z prowadzeniem szkolenia pacjentów i rodziców w zakresie diety opartej ma wymiennikach węglowodanowych i insulinoterapii metodą wielokrotnych wstrzyknięć, intensywnej funkcjonalnej insulinoterapii lub ciągłego podskórnego wlewu insuliny za pomocą osobistej pompy insulinowej

- edukacja i reedukacja pacjentów i ich rodzin dotyczących różnych rodzajów insulinoterapii

- diagnostyka, leczenie i zapobieganie cukrzycy u dzieci, w szczególności rzadkich postaci cukrzycy typu 2 i innych rzadkich genetycznie uwarunkowanych postaci cukrzycy w tym MODY, cukrzyca noworodkowa i stany wrodzonej oporności na insulinę

- diagnostyka i leczenie cukrzycy wtórnej a w szczególności cukrzycy posterydowej ( zwłaszcza po transplantacjach narządów), wtórnej po usunięciu trzustki ( po urazach i w przebiegu hipoglikemii hiperinsulinomicznej) w przebiegu mukowiscydozy i przewlekłego zapalenia trzustki

- współwystępowanie chorób autoimmunologicznych i cukrzycy typu 1

- ocena czynników ryzyka nadwagi, otyłości, insulinooporności , zaburzeń gospodarki lipidowej i zespołu metaboliczego u dzieci i młodzieży

- rola tkanki tłuszczowej i adipocytokin w przemianach metabolicznych

- diagnostyka i leczenie otyłości prostej i otyłości wtórnych oraz przygotowanie pacjentów do zabiegów bariatrycznych i prowadzenie pacjentów po chirurgicznym leczeniu otyłości

 

Osiągnięcia

- Wdrożenie nowoczesnych diagnostycznych i terapeutycznych procedur endokrynologicznych i diabetologicznych na gruncie polskim.

- Diagnostyka biochemiczna i molekularna oraz leczenie prenatalne wrodzonego przerostu nadnerczy diagnostyka, leczenie i ocena jakości życia chorych z zaburzeniami różnicowania płci.

- Ocena efektów leczenia i jakości życia pacjentów z craniopharyngioma

- Zastosowanie leczenia z użyciem indywidualnych pomp insulinowych cukrzycy o różnej etiopatogenezie u dzieci poniżej 1 roku życia.

- Opracowanie programów edukacyjnych skierowanych do środowisk nauczania i wychowania dzieci idorastającej młodzieży z cukrzycą oraz otyłością.

- Kwalifikacja i przygotowanie młodzieży do zabiegów bariatrycznych oraz prowadzenie pacjentów po chirurgicznym leczeniu otyłości.

 

Personel

lekarski

 • 1 profesor zwyczajny
 • 1 profesor nadzwyczajny
 • 14 starszych asystentów w tym:
 • 4 specjalistów z zakres endokrynologii i 4 z zakresu diabetologii,
 • 1 specjalista seksuologii,
 • 4 osoby w trakcie specjalizacji z endokrynologii i 2 z diabetologii
 • 1 asystent
 • 6 rezydentów

pielęgniarski

 • 24 pielęgniarek i położnych, w tym:
 • 3 mgr pielęgniarstwa
 • 4 mgr innych specjalności
 • 4 specjalistki piel. pediatrycznego
 • 1 specjalistka piel. diabetologicznego
 • 13 starszych pielęgniarek
 • 1 starsza położna

pozostały

 • Psycholog
 • 2 dietetyczki
 • 4 opiekunki dziecięce
 • 3 sekretarki medyczne

Dorobek naukowy : 2011/12

- Prace pełnotekstowe oryginalne opublikowane w czasopismach z IF- 4

- Redakcja I polskiego wydania Endokrynologii Pediatrycznej

- 3 rozdziały w podręcznikach w tym 2 w podręcznikach anglojęzycznych na zaproszenie

- Prace pełnotekstowe oryginalne opublikowane w czasopismach bez IF- 11

- Prace poglądowe opublikowane w czasopismach bez IF -15

- Streszczenia opublikowane w czasopismach z IF- 14.

- Streszczenia opublikowane w czasopismach bez IF – 24

wyrażam zgodę

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę strone zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.