1565

Klinika Immunologii


Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Małgorzata Pac, profesor IPCZD

Lokalizacja: budynek E, piętro X

Sekretariat tel: +48 22 815 18 75

Sekretariat fax: +48 22 815 18 73

Adres e-mail: oddzial.immunologia@ipczd.pl


Struktura Kliniki

Profil działalności

 

Klinika Immunologii  jest wiodącym ośrodkiem immunologicznym w Polsce, prowadzącym diagnostykę i leczenie dzieci z wrodzonymi błędami odporności (pierwotnymi niedoborami odporności - PNO).

 

Prowadzimy diagnostykę wszystkich znanych wrodzonych błędów odporności: zaburzenia humoralne, komórkowe, fagocytarne, układu dopełniacza, immunoregulacji, chorób autoimmunizacyjnych i autozapalnych. Procedury diagnostyczne obejmują m.in. szeroki panel badań cytometrycznych -immunofenotypowanie limfocytów i szpiku kostnego, humoralnych, czynnościowych oraz diagnostykę molekularną prowadzoną we współpracy z genetycznymi ośrodkami  w kraju i za granicą.

 

Zajmujemy się diagnostyką i leczeniem powikłań infekcyjnych, w tym wirusowych i oportunistycznych  we wszystkich rodzajach pierwotnych zaburzeń odporności. Jako pierwszy ośrodek w Polsce w 2001 roku wprowadziliśmy metodę leczenia preparatami immunoglobulin do podawania podskórnego chorych z niedoborami przeciwciał. Od kilku lat stosujemy leki biologiczne u chorych z chorobami autozapalnymi.      Jesteśmy ośrodkiem kwalifikującym, przygotowującym oraz prowadzącym największą liczbę pacjentów z wrodzonymi zaburzeniami odporności, wymagających przeszczepienia macierzystych komórek krwiotwórczych od dawców spokrewnionych i niespokrewnionych.

 

Od 2008 roku współpracujemy z Great Ormond Street Hospital w Londynie w zakresie kwalifikacji pacjentów z całkowitym zespołem DiGeorge’a do transplantacji ludzkiej grasicy oraz prowadzimy tych pacjentów w okresie przed i po przeszczepieniu grasicy.                                                                                                                                         

W ramach grantu INT10 w 2017 roku we współpracy z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym, SPSK nr 1 w Szczecinie, Uniwersytetem w Greifswaldzie oraz CHARITE w Berlinie rozpoczęliśmy naukowy program badań przesiewowych noworodków z w/w obszarów w kierunku ciężkiego złożonego niedoboru odporności i innych ciężkich wrodzonych  zaburzeń odporności.

 

Kwalifikujemy do szczepień ochronnych dzieci z grup ryzyka, monitorujemy bezpieczeństwo i efektywność szczepień ochronnych.

Prowadzimy współpracę ze specjalistami z innych ośrodków diagnostyczno-leczniczych pierwotnych niedoborów odporności w Polsce i na świecie.

 

Od stycznia 2022 roku Klinika Immunologii jest członkiem Europejskiej Sieci Chorób Chorób Rzadkich (ERN) w zakresie wrodzonych zaburzeń odporności, autoimmunizacyjnych i chorób autozapalnych RITA).

 

Osiągnięcia

 

W okresie ponad 40 lat rozpoznaliśmy pierwotny niedobór odporności u prawie 2000 dzieci.

 

W 2001 roku jako pierwsi w Polsce wprowadziliśmy nowatorską metodę leczenia substytucyjnego preparatami gammaglobulin drogą podskórną, obecnie wprowadzamy metodę „Rapid Push”.

 

Wprowadziliśmy nowe metody diagnostyczne oraz opracowaliśmy standardy diagnostyczne  w rozpoznawaniu i leczeniu zaburzeń odporności obowiązujące w Unii Europejskiej.

 

Zespół lekarzy Oddziału Immunologii w 2006 roku został odznaczony przez Polskie Towarzystwo Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej medalem im. Ludwika Hirszfelda za wkład w rozwój immunologii klinicznej.

 

Klinika Immunologii od 2010 roku jest Centrum Diagnostyki Pierwotnych Niedoborów Odporności Fundacji im. Jeffreya Modella.

 Od stycznia 2022 roku Klinika Immunologii jest członkiem Europejskiej Sieci Chorób Chorób Rzadkich (ERN) w zakresie wrodzonych zaburzeń odporności, autoimmunizacyjnych i chorób autozapalnych RITA).

 

Zespół:

2 profesorów IPCZD

1 adiunkt

1 asystent naukowy

5 starszych asystentów

w tym 7 specjalistów z zakresu immunologii klinicznej i pediatrii, 1 osoba – specjalista pediatrii w trakcie specjalizacji z immunologii klinicznej, 1 pediatra.

wyrażam zgodę

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę strone zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.