1948

Klinika Okulistyki


Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Wojciech Hautz

Z-ca Kierownika Kliniki: dr n. med. Krystyna Kanigowska

Lokalizacja: budynek E, piętro III

Sekretariat tel: +48 22 815 73 55

Sekretariat fax: +48 22 815 73 40

Adres e-mail: oddzial.okulistyka@ipczd.pl


Struktura Kliniki

Profil działalności

 

W Klinice Okulistyki leczeni są pacjenci z chorobami narządu wzroku zakwalifikowani do hospitalizacji – wymagający leczenia zachowawczego, często poprzedzonego wysoce specjalistyczną, szczegółową wielodyscyplinarną diagnostyką. 

 

Do najczęściej wykonywanych operacji w Klinice należą:

 • Operacje zaćmy
 • Operacje jaskry
 • Operacje guzów nowotworowych narządu wzroku (siatkówczak): 
 1. doszklistkowe iniekcje melphalanuenukleacja
 2. krioterapia
 3. laseroterapia
 • Operacje odwarstwienia siatkówki,
 • Operacje zeza
 • Chirurgiczne leczenie niedrożności dróg łzowych
 • Laseroterapia
 • Doszklistkowe i wewnątrzgałkowe  stosowanie preparatu anty VEGF.

 

Personel

W Klinice pracuje łącznie 38 osób. Kadrę lekarską stanowi  11 lekarzy – specjalistów w dziedzinie okulistyki, z wieloletnim stażem pracy. W tej grupie stopień naukowy doktora nauk medycznych posiada 5 lekarzy. Etatowo w Poradni Okulistycznej jest zatrudnionych 3 lekarzy (w tym kierownik Poradni), w Oddziale Okulistyki pracuje 8 lekarzy (w tym kierownik Kliniki). Lekarze z Oddziału są konsultantami w Poradni przyjmującymi wybrane, trudne diagnostycznie grupy pacjentów, według terminarza przyjęć w Poradni; konsultacje kierownika Kliniki odbywają się na bieżąco, codzienne, zgodnie z istniejącymi potrzebami.    

Zespołem 14 pielęgniarek pracujących w Oddziale Okulistyki kieruje magister ekonomiki i organizacji ochrony zdrowia. Poza Oddziałową wykształcenie  wyższe posiadają 3 pielęgniarki. Ponadto w Oddziale są zatrudnieni: jeden starszy statystyk medyczny, jedna wykwalifikowana opiekunka dziecięca.  Etatowy personel Poradni stanowią: 3 pielęgniarki, jedna ortoptystka (z wyższym wykształceniem), jeden fotograf, 2 techników medycznych, 2 starszych statystyków medycznych

 

Osiągnięcia

 • Działalność kliniczna
 • Wszczepy tylnokomorowe sztucznej soczewki (soczewki miękkie - zwijalne) u dzieci i młodzieży operowanych z powodu zaćmy o różnej etiologii,
 • Operacje wszczepów sztucznej soczewki z fiksacją śródtwardówkową w oczach bezsoczewkowych, -Operacje przeciwjaskrowe (różnych typów) z zastosowania setonów filtrujących i mitomycyny,
 • Opracowanie i wdrożenie zasad postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w retinopatii wcześniaków. Opracowanie zasad postępowania i wprowadzenie do leczenia retinopatii wcześniaków  preparatów anty VEGF  (podawanie Ranimizumabu -Lucentis  w iniekcjach doszklistkowych),
 • Opracowanie standardów postępowania okulistycznego w leczeniu siatkówczaka; jednoczasowe wszczepy wewnątrzoczodołowe w operacjach usunięcia gałki z powodu guzów wewnątrzgałkowych,
 • Opracowanie zasad postępowania i wprowadzenie do leczenia siatkówczaka chemioterapeutyku Melphalan (Alkeran) stosowanego doszklistkowo,
 • Opracowanie i wdrożenie do praktyki klinicznej algorytmu postępowania we wrodzonej niedrożności dróg łzowych.   
 • Udział w konferencjach
 • Czynny udziale krajowych i zagranicznych zjazdach; prezentacja osiągnięć naukowych powstałych   w oparciu o bazę kliniczną i badania przeprowadzone w Klinice, publikacje w czasopismach naukowych  krajowych i  zagranicznych. Prowadzenie kursów specjalistycznych w dziedzinie "Pielęgnowanie w chorobach narządu wzroku’’.
wyrażam zgodę

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę strone zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.