Poradnia Psychologiczna


Kierownik: mgr Monika Stepnowska

Zapisy: +48 22 815 12 60

Sekretariat tel: +48 22 815 12 60

Adres e-mail: poradnia.psychologia@ipczd.pl


Profil Działalności  Poradni Psychologicznej:

 

W Poradni Psychologicznej psycholodzy i psychoterapeuci wykonują zadania diagnostyczne i terapeutyczne, kontynuują opiekę psychologiczną pacjentów po zakończonej hospitalizacji a także otaczają nią dzieci i młodzież oraz ich rodziców kierowanych z instytucji środowiskowych takich jak POZ, szkoły, przedszkola.

 

Poradnia Psychologiczna od 1 kwietnia 2020 roku realizuje usługi w ramach I poziomu referencyjnego jako Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej, którego celem jest pomoc i objęcie opieką dzieci i młodzieży z różnymi zaburzeniami zarówno zachowania, jak i emocjonalnymi, nie wymagającymi interwencji psychiatry.

 

Jedną z form pomocy psychologicznej pacjentowi i jego rodzinie jest współpraca oparta na wymianie informacji i koordynacji wsparcia pomiędzy Ośrodkiem Opieki Środowiskowej a nauczycielami, wychowawcami, psychologami, pedagogami w przedszkolu i szkole, zespołem udzielającym pomocy psychologiczno – pedagogicznej w jednostkach systemu oświaty, pomocy społecznej, asystentami i pracownikami socjalnymi w podmiotach pomocy społecznej. Współpraca, wymiana informacji oraz koordynacja działań jest możliwa po uzyskaniu zgody rodziców lub opiekunów prawnych dziecka lub/i nastolatka. W Poradni Psychologicznej udzielane są świadczenia ambulatoryjne lub środowiskowe dzieciom i młodzieży kształcącej się w szkołach ponadpodstawowych do ukończenia 21 roku życia.

 

Zakres opieki:

 • diagnoza rozwoju dzieci i ocena postępów w rozwoju małych dzieci z grup ryzyka,
 • wczesna interwencja psychologiczna i psychoedukacja,
 • diagnoza psychologicznych problemów związanych z chorobą somatyczną dziecka i pomoc psychologiczna dla dzieci i rodziców w adaptacji do przewlekłej choroby,
 • diagnoza i pomoc psychologiczna w zaburzeniach emocjonalnych dzieci i problemach wychowawczych (zaburzenia lękowe, trudności wychowawcze, moczenie mimowolne, zaburzenia karmienia),
 • psychoterapia poznawczo – behawioralna prowadzona przez certyfikowanych psychoterapeutów (sesje indywidualne),
 • psychoterapia prowadzona przez psychologów w trakcie szkolenia z psychoterapii,
 • sesje wsparcia psychospołecznego kierowane do rodziców pacjenta,
 • interwencje kryzysowe w chorobie somatycznej,
 • program szkoleniowy dla rodziców dotyczący radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci.
 • terapia środowiskowa dzieci i młodzieży, realizowana w domu lub w podmiotach oświaty lub oparcia społecznego lub w innych miejscach pobytu dziennego dzieci i młodzieży
 • poradnictwo dla specjalistów z podmiotów oświaty, oparcia społecznego oraz innych podmiotów pracujących z rodzinami, dziećmi i młodzieżą w obszarze zdrowia psychicznego
 • profilaktyka, edukacja, informacja w celu wzmocnienia zdrowia psychicznego poprzez organizację m.in. spotkań edukacyjno-profilaktycznych dla dzieci w szkołach podstawowych i średnich, rodziców oraz specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą.

Jak zapisać się do Poradni?

 

Do Poradni Psychologicznej nie jest wymagane skierowanie (zgodnie ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. z późniejszymi zmianami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych art.57 pkt. 15).

Zapisy do Poradni na wizyty pierwszorazowe oraz kolejne odbywają się bezpośrednio w sekretariacie, pod numerem telefonu 22 815 12 60, bądź drogą elektroniczną poradnia.psychologia@ipczd.pl

 

Jak przygotować się do wizyty w Poradni ?

W przypadku wizyt pierwszorazowych uprzejmie prosimy o zabranie ze sobą kserokopii dokumentów (opinii, zaświadczeń) wydawanych przez żłobki, przedszkola, szkoły, inne poradnie oraz ośrodki psychologiczno-pedagogiczne. Informujemy, że dzieci przeziębione, zmęczone, czy niewyspane, nie współpracują aktywnie w czasie badania psychologicznego i ich samopoczucie może wpłynąć niekorzystnie na jego wynik, dlatego w takich przypadkach proponujemy inny termin wizyty.

 

Informacje dodatkowe:

Pacjenci, których terminy wizyt przypadają na godziny popołudniowe (po godzinie 15:35) proszeni są o wejście Wejściem Głównym oraz przejście bezpośrednio do gabinetu wyznaczonego specjalisty.

wyrażam zgodę

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę strone zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.