223

Zapytanie ofertowe na badanie lysoGL-1_projekt AxGD


Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" zaprasza do złożenia oferty na: wykonanie badania - analiza stężenia lyso-GL1 w suchej kropli krwi- na potrzeby realizacji niekomercyjnego badania klinicznego AxGD, finansowanego przez Agencję Badań Medycznych.

 

Poniżej znajdą Państwo szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia:

  • Zapytanie ofertowe
  • Formularz ofertowy

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 2/2023/AxGD

 

Zamawiający informuje o zmianie treści części IV Zapytania -Opis sposobu obliczania ceny oferty, w następujący sposób:

2) Dopuszcza się podanie ceny w walucie obcej. W celu porównania ofert Udzielający zamówienia przeliczy cenę na złotówki według średniego kursu NBP z dnia opublikowania niniejszego zapytania.

3) Udzielający zamówienie dopuszcza możliwość dokonywania rozliczeń w walutach obcych.

 

 

 

wyrażam zgodę

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę strone zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.