6584

Oferty medyczne poniżej 30 tys. Euro


Nr sprawy OM/CZD/12/23

Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. "Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w zakresie konsultacji lekarskich na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" - nr konkursu OM/CZD/12/23.

 

 

Oferty należy składać do 02 października 2023r. do godziny 12.00

przeczytaj więcej o Nr sprawy OM/CZD/12/23

Nr sprawy OM/CZD/11/23

Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na "udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie reumatologii na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” - nr konkursu OM/CZD/11/23.

 

 

Oferty należy składać do 02 października 2023r. do godziny 12.00

przeczytaj więcej o Nr sprawy OM/CZD/11/23

Nr sprawy OM/CZD/10/23

Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na "Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie wykonywania badań histopatologicznych i cytologicznych oraz badań pośmiertnych na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” - nr konkursu OM/CZD/10/23.

 

 

Oferty należy składać do 27 września 2023r. do godziny 12.00

 

Zmiana terminu składania ofert do 11 października 2023r. do godziny 12:00

przeczytaj więcej o Nr sprawy OM/CZD/10/23

Nr sprawy OM/CZD/09/23

Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie pediatrii metabolicznej na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka". - nr konkursu OM/CZD/09/23.

 

 

Oferty należy składać do 02 sierpnia 2023r. do godziny 12.00

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy OM/CZD/09/23

Nr sprawy OM/CZD/08/23

Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na Udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych przez technika farmacji w zakresie sporządzania mieszanin pozajelitowych w Pracowni Żywienia Pozajelitowego na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.

 

Oferty należy składać do 02 czerwca 2023r. do godziny 12.00

 

Zmiana terminu składania ofert do 12 czerwca 2023r. do godziny 12:00

 

Zmiana terminu składania ofert do 21 czerwca 2023r. do godziny 12:00

 

Dyrektor Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie informuje o unieważnieniu konkursu ofert pn. Udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych przez technika farmacji w zakresie sporządzania mieszanin pozajelitowych w Pracowni Żywienia Pozajelitowego na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.

przeczytaj więcej o Nr sprawy OM/CZD/08/23

Nr sprawy OM/CZD/07/23

Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie opisywania badań EEG i wideo EEG na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” - nr konkursu OM/CZD/07/23.

 

 

Oferty należy składać do 04 maja 2023r. do godziny 12.00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 12 maja 2023r. do godziny 12.00

 

 

Rozstrzygnięty

 

 

przeczytaj więcej o Nr sprawy OM/CZD/07/23

Nr sprawy OM/CZD/06/23

Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie endokrynologii dziecięcej na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” - nr konkursu OM/CZD/06/23.

 

 

Oferty należy składać do 22 marca 2023r. do godziny 12.00

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy OM/CZD/06/23

Nr sprawy OM/CZD/05/23

Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie alergologii na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”. - nr konkursu OM/CZD/05/23.

 

Oferty należy składać do 22 marca 2023r. do godziny 12.00.

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy OM/CZD/05/23

Nr sprawy OM/CZD/04/23

Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na "Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie wykonywania badań histopatologicznych i cytologicznych oraz badań pośmiertnych na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” - nr konkursu OM/CZD/04/23.

 

 

Oferty należy składać do 25 lipca 2023r. do godziny 12.00

 

Zmiana terminu składania ofert do 26 lipca 2023r. do godziny 12.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy OM/CZD/04/23

Nr sprawy OM/CZD/03/23

Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie analizy i opisu badań polisomnograficznych na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka". - nr konkursu OM/CZD/03/23.

 

 

Oferty należy składać do 31 stycznia 2023r. do godziny 12.00.

 

 

Rozstrzygnięty.

przeczytaj więcej o Nr sprawy OM/CZD/03/23

Nr sprawy OM/CZD/02/23

Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka".

 

 

Oferty należy składać do 02 lutego 2023r. do godziny 12:00

 

 

Dyrektor Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie informuje o unieważnieniu konkursu ofert pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka"

przeczytaj więcej o Nr sprawy OM/CZD/02/23

Nr sprawy OM/CZD/01/23

Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez diagnostę laboratoryjnego w Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi dla pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" - nr konkursu OM/CZD/01/23.

 

 

Oferty należy składać do 23 stycznia 2023r. do godziny 12.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy OM/CZD/01/23

Nr sprawy OM/CZD/13/22

Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie położnictwa i ginekologii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka". - powtórzenie konkursu OM/CZD/07/22.

 

 

Oferty należy składać do 25 października 2022r. do godziny 12.00

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy OM/CZD/13/22

Nr sprawy OM/CZD/12/22

Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie pełnienia dyżurów telefonicznych oraz konsultacji w miejscu zamieszkania na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” przewlekle wentylowanych mechanicznie w domu - 2 osoby

 

 

Oferty należy składać do 17 października 2022r. do godziny 12.00

przeczytaj więcej o Nr sprawy OM/CZD/12/22

Nr sprawy OM/CZD/11/22

Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej polegających na wykonywaniu zabiegów endowaskularnych na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

 

Oferty należy składać do 12 października 2022r. do godziny 12.00

przeczytaj więcej o Nr sprawy OM/CZD/11/22

Nr sprawy OM/CZD/10/22

 

Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych - konsultacji przez lekarza z zakresu radioterapii onkologicznej na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”

 

 

Oferty należy składać do 17 października 2022r. do godziny 12.00

przeczytaj więcej o Nr sprawy OM/CZD/10/22

Nr sprawy OM/CZD/09/22

Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie immunologii na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”

 

 

Oferty należy składać do 13 października 2022r. do godziny 12.00

 

Zmiana terminu składania ofert do 21 października 2022r. do godziny 12.00

przeczytaj więcej o Nr sprawy OM/CZD/09/22

Nr sprawy OM/CZD/08/22

Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie diabetologii na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”

 

 

Oferty należy składać do 13 października 2022r. do godziny 12.00

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy OM/CZD/08/22

Nr sprawy OM/CZD/07/22

Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie połoznictwa i ginekologii na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”

 

 

Oferty należy składać do 11 października 2022r. do godziny 12.00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 13 października 2022r. do godziny 12.00

 

 

Dyrektor Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie informuje o unieważnieniu konkursu ofert pn.

Udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie połoznictwa i ginekologii na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”

przeczytaj więcej o Nr sprawy OM/CZD/07/22

Nr sprawy OM/CZD/06/22

Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z zakresu nefrologii dziecięcej na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”

 

 

Oferty należy składać do 13 października 2022r. do godziny 12.00

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy OM/CZD/06/22

Nr sprawy OM/CZD/05/22

Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych - wykonywanie badań polisomnograficznych przez personel pielęgniarski na Oddziale Otolaryngologii na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” 2 osoby

 

 

Oferty należy składać do 29 sierpnia 2022r. do godziny 12.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy OM/CZD/05/22

Nr sprawy OM/CZD/04/22

Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie opisywania badań EEG i wideo EEG na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”

 

 

Oferty należy składać do 16 maja 2022r. do godziny 12.00

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy OM/CZD/04/22

Nr sprawy OM/CZD/03/22

Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu Kardiologii polegających na wykonywaniu zabiegów kardioneuroablacji na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”

 

Oferty należy składać do 22 lipca 2022r. do godziny 12.00

 

Zmiana terminu składania ofert do 29 lipca 2022r. do godziny 12.00

 

 

Dyrektor Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie informuje o unieważnieniu konkursu ofert pn.

udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu Kardiologii polegających na wykonywaniu zabiegów kardioneuroablacji na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”

przeczytaj więcej o Nr sprawy OM/CZD/03/22

Nr sprawy OM/CZD/02/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych  w zakresie alergologii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka"

 

 

Oferty należy składać do 29 marca 2022r. do godziny 12.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy OM/CZD/02/22

Nr sprawy OM/CZD/01/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych  w zakresie endokrynologii dziecięcej na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka"

 

 

Oferty należy składać do 29 marca 2022r. do godziny 12.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy OM/CZD/01/22

Nr sprawy OM/CZD/19/21

Instytut "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez perfuzjonistę przy zabiegach kardiochirurgicznych na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

 

Oferty należy składać do 17 grudnia 2021r. do godziny 12.00

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy OM/CZD/19/21

Nr sprawy OM/CZD/18/21

Ogłoszenie medyczne na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń lekarskich w zakresie dermatologii dziecięcej na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka"

 

Oferty należy składać do 3 listopada 2021r. do godziny 12.00

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy OM/CZD/18/21

Nr sprawy OM/CZD/17/21

Ogłoszenie medyczne na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa w zakresie psychoterapii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka"

 

Oferty należy składać do 14 października 2021r. do godziny 12.00

 

 

Roztrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy OM/CZD/17/21

Nr sprawy OM/CZD/16/21

Ogłoszenie medyczne na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez terapeutę w zakresie muzykoterapii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka"

 

Oferty należy składać do 27 września 2021r. do godziny 12.00

przeczytaj więcej o Nr sprawy OM/CZD/16/21

Nr sprawy OM/CZD/15/21

Ogłoszenie medyczne na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza z zakresu nefrologii dziecięcej na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka"

 

Oferty należy składać do 28 września 2021r. do godziny 12.00.

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy OM/CZD/15/21

Nr sprawy OM/CZD/14/21

Ogłoszenie medyczne na Udzielanie ambulatoryjnych świadczeń lekarskich w zakresie immunologii na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.

 

Oferty należy składać do 22 września 2021r. do godziny 12.00.

 

Roztrzygniety

przeczytaj więcej o Nr sprawy OM/CZD/14/21

Nr sprawy OM/CZD/13/21

Ogłoszenie medyczne na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie wykonywania badań histopatologicznych i cytologicznych oraz badań pośmiertnych na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka"

 

Oferty należy składać do 25 sierpnia 2021r. do godziny 12.00

przeczytaj więcej o Nr sprawy OM/CZD/13/21

Nr sprawy OM/CZD/12/21

Ogłoszenie medyczne na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie reumatologii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka"

 

Oferty należy składać do 29 września 2021r. do godziny 12.00

przeczytaj więcej o Nr sprawy OM/CZD/12/21

Nr sprawy OM/CZD/11/21

Ogłoszenie medyczne na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń lekarskich w zakresie dermatologii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka"

 

Oferty należy składać do 6 września 2021r. do godziny 12.00

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy OM/CZD/11/21

Nr sprawy OM/CZD/10/21

Ogłoszenie medyczne na udzielanie konsultacji specjalistycznych przez lekarza w zakresie radioterapii onkologicznej na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka"

 

Oferty należy składać do 17 sierpnia 2021r. do godziny 12.00.

przeczytaj więcej o Nr sprawy OM/CZD/10/21

Nr sprawy OM/CZD/09/21

Ogłoszenie medyczne na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka"

 

Oferty należy składać do 01 czerwca 2021r. do godziny 12.00

przeczytaj więcej o Nr sprawy OM/CZD/09/21

Nr sprawy OM/CZD/08/21

Ogłoszenie medyczne na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychoterapeutę na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka"

 

Oferty należy składać do 08 czerwca 2021r. do godziny 12.00

Oferty należy składać do 10 czerwca 2021r. do godziny 12.00

przeczytaj więcej o Nr sprawy OM/CZD/08/21

Nr sprawy OM/CZD/07/21

Ogłoszenie medyczne na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa w zakresie psychoterapii tańcem i ruchem na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka"

 

Oferty należy składać do 07 czerwca 2021r. do godziny 12.00

przeczytaj więcej o Nr sprawy OM/CZD/07/21

Nr sprawy OM/CZD/06/21

Ogłoszenie medyczne na udzielanie świadczeń ambulatoryjnych przez lekarza specjalistę w zakresie endokrynologii  na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka"

 

Oferty należy składać do 29 marca 2021r. do godziny 12.00

przeczytaj więcej o Nr sprawy OM/CZD/06/21

Ogłoszenie medyczne na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychoterapeutę

Instytut "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychoterapeutę na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

Oferty należy składać do 02 lutego 2021r. do godziny 12.00

przeczytaj więcej o Ogłoszenie medyczne na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychoterapeutę

Ogłoszenie medyczne na udzielanie świadczeń przez lekarza w zakresie ortopedii

Instytut "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie ortopedii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

Oferty należy składać do 21 stycznia 2021r. do godziny 12.00

przeczytaj więcej o Ogłoszenie medyczne na udzielanie świadczeń przez lekarza w zakresie ortopedii

Ogłoszenie medyczne na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa

Instytut "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

Oferty należy składać do 29 stycznia 2021r. do godziny 12.00

przeczytaj więcej o Ogłoszenie medyczne na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa
wyrażam zgodę

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę strone zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.