20492

Konkursy ofert na podstawie ustawy o działalności leczniczej


Nr sprawy KO/CZD/132/23

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez personel pielęgniarski w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" – 2 osoby.

 

Oferty należy składać do 12 grudnia 2023r. do godziny 11:00

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/132/23

Nr sprawy KO/CZD/131/23

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie neurochirurgii w charakterze konsultanta w Klinice Neurochirurgii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

Oferty należy składać do 12 grudnia 2023r. do godziny 11:00

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/131/23

Nr sprawy KO/CZD/128/23

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie okulistyki w zakresie pełnienia dyżurów medycznych pod telefonem, pozostawania w gotowości do przyjazdu i wykonywania zabiegów na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" – 5 osób.

 

 

Oferty należy składać do 12 grudnia 2023r. do godziny 11:00

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/128/23

Nr sprawy KO/CZD/127/23

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie gastroenterologii w programie opieki kompleksowej nad pacjentami z AIH oraz PSC w Klinice Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii w trybie hospitalizacji jednodniowych na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

 

Oferty należy składać do 12 grudnia 2023r. do godziny 11:00

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/127/23

Nr sprawy KO/CZD/126/23

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika analityki medycznej w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik –Centrum Zdrowia Dziecka”.

 

 

Oferty należy składać do 15 listopada 2023r. do godziny 11:00

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/126/23

Nr sprawy KO/CZD/125/23

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów na rzecz pacjentów Poradni Chorób i Transplantacji Wątroby Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" – 2 osoby.

 

 

Oferty należy składać do 22 listopada 2023r. do godziny 11:00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/125/23

Nr sprawy KO/CZD/124/23

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" –2 Zadania  (4 osoby).

 

 

Oferty należy składać do 08 grudnia 2023r. do godziny 11:00

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/124/23

Nr sprawy KO/CZD/123/23

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez personel pielęgniarski w Oddziale Neurochirurgii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka" – 3 osoby.

 

Oferty należy składać do 17 listopada 2023r. do godziny 11:00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/123/23

Nr sprawy KO/CZD/122/23

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie pełnienia dyżurów medycznych w Oddziale Kardiochirurgii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka"

 

 

Oferty należy składać do 07 listopada 2023r. do godziny 11:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 21 listopada 2023r. do godziny 11:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 05 grudnia 2023r. do godziny 11:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 08 grudnia 2023r. do godziny 11:00

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/122/23

Nr sprawy KO/CZD/105/23

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Oddziale Onkologii na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” - 6 osób.

 

Oferty należy składać do 29 września 2023r. do godziny 11:00

 

Zmiana terminu składania ofert do 06 października 2023r. do godziny 11:00

 

Zmiana terminu składania ofert do 20 października 2023r. do godziny 11:00

 

Zmiana terminu składania ofert do 03 listopada 2023r. do godziny 11:00

 

Zmiana terminu składania ofert do 17 listopada 2023r. do godziny 11:00

 

Zmiana terminu składania ofert do 01 grudnia 2023r. do godziny 11:00

 

Dyrektor Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie informuje o unieważnieniu konkursu ofert pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Oddziale Onkologii na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” - 6 osób.

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/105/23

Nr sprawy KO/CZD/121/23

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w dziedzinie psychiatrii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" – 3 osoby.

 

 

Oferty należy składać do 09 listopada 2023r. do godziny 11:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 14 listopada 2023r. do godziny 11:00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/121/23

Nr sprawy KO/CZD/120/23

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie okulistyki na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" – 2 osoby.

 

 

Oferty należy składać do 22 listopada 2023r. do godziny 11:00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/120/23

Nr sprawy KO/CZD/119/23

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" – 2 osoby.

 

 

Oferty należy składać do 07 listopada 2023r. do godziny 11:00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/119/23

Nr sprawy KO/CZD/118/23

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez personel pielęgniarski w Oddziale Okulistyki na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" – 3 osoby.

 

Oferty należy składać do 30 października 2023r. do godziny 11:00

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/118/23

Nr sprawy KO/CZD/117/23

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Pracowni Badań Scyntygraficznych i Terapii Izotopowej na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

Oferty należy składać do 30 października 2023r. do godziny 11:00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/117/23

Nr sprawy KO/CZD/116/23

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez personel pielęgniarski w Oddziale Chirurgii Ogólnej na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka" – 3 osoby.

 

Oferty należy składać do 26 października 2023r. do godziny 11:00

 

Zmiana terminu składania ofert do 30 października 2023r. do godziny 11:00

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/116/23

Nr sprawy KO/CZD/115/23

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez personel pielęgniarski w Oddziale Kardiologii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka" – 2 osoby.

 

 

Oferty należy składać do 25 października 2023r. do godziny 11:00

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/115/23

Nr sprawy KO/CZD/114/23

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie neurochirurgii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" – 2 osoby.

 

 

Oferty należy składać do 02 listopada 2023r. do godziny 11:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 17 listopada 2023r. do godziny 11:00

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/114/23

Nr sprawy KO/CZD/113/23

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologów w zakresie psychoterapii indywidualnej w ramach Projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawa w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz”, nr umowy: POWR.04.01.00-00-DM01/20 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - II poziom referencyjny – 3 osoby.

 

 

Oferty należy składać do 18 października 2023r. do godziny 14:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 20 października 2023r. do godziny 14:00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/113/23

Nr sprawy KO/CZD/111/23

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika analityki medycznej w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik –Centrum Zdrowia Dziecka”.

 

 

Oferty należy składać do 25 października 2023r. do godziny 11:00

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/111/23

Nr sprawy KO/CZD/110/23

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii OIT 2 na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.

 

 

Oferty należy składać do 11 października 2023r. do godziny 11:00

 

Rozstrzygnięty.

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/110/23

Nr sprawy KO/CZD/108/23

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Poradni Nefrologi i Nadciśnienia Tętniczegona rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" .

 

Oferty należy składać do 03 października 2023r. do godziny 11:00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/108/23

Nr sprawy KO/CZD/107/23

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Oddziale Kardiologii na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” - 4 osoby.

 

 

Oferty należy składać do 29 września 2023r. do godziny 11:00

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/107/23

Nr sprawy KO/CZD/106/23

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

 

Oferty należy składać do 02 października 2023r. do godziny 11:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 06 października 2023r. do godziny 11:00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/106/23

Nr sprawy KO/CZD/104/23

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z zakresu dermatologii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" .

 

 

Oferty należy składać do 03 października 2023r. do godziny 11:00

 

Rozstrzygnięty

 

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/104/23

Nr sprawy KO/CZD/103/23

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej w zakresie wykonywania zabiegów naczyniowych diagnostycznych i/lub interwencyjnych na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.

 

 

Oferty należy składać do 11 września 2023r. do godziny 11:00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/103/23

Nr sprawy KO/CZD/102/23

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej  na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”.

 

 

Oferty należy składać do 11 września 2023r. do godziny 11:00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/102/23

Nr sprawy KO/CZD/101/23

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie chirurgii dziecięcej na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

 

Oferty należy składać do 29 września 2023r. do godziny 11:00

 

 

Rozstrzygnięty

 

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/101/23

Nr sprawy KO/CZD/100/23

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychoterapii systemowej na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”.

 

 

Oferty należy składać do 08 września 2023r. do godziny 11:00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/100/23

Nr sprawy KO/CZD/99/23

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Oddziale Dziennym Rehabilitacji Neurologicznej na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.

 

 

Oferty należy składać do 28 sierpnia 2023r. do godziny 11:00.

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/99/23

Nr sprawy KO/CZD/98/23

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pedagoga w zakresie prowadzenia psychoterapii systemowej na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”.

 

 

Oferty należy składać do 01 września 2023r. do godziny 11:00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/98/23

Nr sprawy KO/CZD/16/23

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań genetycznych na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.

 

 

Oferty należy składać do 25 sierpnia 2023r. do godziny 11:00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/16/23

Nr sprawy KO/CZD/97/23

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez personel pielęgniarski w Oddziale Chirurgii Ogólnej na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" – 4 osoby.

 

 

Oferty należy składać do 23 sierpień 2023r. do godziny 11:00

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/97/23

Nr sprawy KO/CZD/96/23

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki świadczonej przez położne/położnych oraz pielęgniarki/pielęgniarzy w Oddziale Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka i Niemowlęcia na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" – 3 osoby.

 

 

Oferty należy składać do 23 sierpień 2023r. do godziny 11:00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/96/23

Nr sprawy KO/CZD/95/23

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z zakresu dermatologii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" .

 

 

Oferty należy składać do 25 sierpień 2023r. do godziny 11:00

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/95/23

Nr sprawy KO/CZD/94/23

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" – 4 zadania (4 osoby).

 

 

Oferty należy składać do 25 sierpnia 2023r. do godziny 11:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 29 sierpnia 2023r. do godziny 11:00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/94/23

Nr sprawy KO/CZD/93/23

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa w ramach Projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawa w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz”, nr umowy: POWR.04.01.00-00-DM01/20 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - II poziom referencyjny.

 

 

Oferty należy składać do 07 września 2023r. do godziny 14:00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/93/23

Nr sprawy KO/CZD/92/23

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w ramach Projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawa w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz”, nr umowy: POWR.04.01.00-00-DM01/20 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w II poziomie referencyjnym Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”.

 

 

Oferty należy składać do 16 sierpnia 2023r. do godziny 14:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 18 sierpnia 2023r. do godziny 14:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 22 sierpnia 2023r. do godziny 14:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 24 sierpnia 2023r. do godziny 14:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 29 sierpnia 2023r. do godziny 14:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 31 sierpnia 2023r. do godziny 14:00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/92/23

Nr sprawy KO/CZD/91/23

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w dziedzinie psychiatrii w ramach Projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawa w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz”, nr umowy: POWR.04.01.00-00-DM01/20 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w II poziomie referencyjnym Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży – 3 osoby.

 

 

Oferty należy składać do 16 sierpnia 2023r. do godziny 14:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 22 sierpnia 2023r. do godziny 14:00

 

 

Rozstrzygnięty

 

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/91/23

Nr sprawy KO/CZD/90/23

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologów w zakresie diagnozy w ramach Projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawa w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz”, nr umowy: POWR.04.01.00-00-DM01/20 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w I poziomie referencyjnym Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży -2 osoby

 

 

Oferty należy składać do 09 sierpnia 2023r. do godziny 14:00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/90/23

Nr sprawy KO/CZD/89/23

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie neurologii dziecięcej na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

 

Oferty należy składać do 03 października 2023r. do godziny 11:00

 

 

Rozstrzygnięty

 

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/89/23

Nr sprawy KO/CZD/88/23

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów na rzecz pacjentów Poradni Chorób i Transplantacji Wątroby Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" – 4 osoby.

 

 

Oferty należy składać do 07 sierpnia 2023r. do godziny 11:00

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/88/23

Nr sprawy KO/CZD/87/23

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Poradni Nefrologii i Nadciśnienia Tętniczego na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

 

Oferty należy składać do 02 sierpnia 2023r. do godziny 11:00

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/87/23

Nr sprawy KO/CZD/86/23

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologów w zakresie psychoterapii indywidualnej w ramach Projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawa w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz”, nr umowy: POWR.04.01.00-00-DM01/20 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - II poziom referencyjny – 3 osoby.

 

 

Oferty należy składać do 03 sierpnia 2023r. do godziny 14:00

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/86/23

Nr sprawy KO/CZD/85/23

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie pełnienia dyżurów medycznych w Oddziale Kardiochirurgii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" – 2 osoby.

 

 

Oferty należy składać do 24 sierpnia 2023r. do godziny 11:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 31 sierpnia 2023r. do godziny 11:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 14 września 2023r. do godziny 11:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 28 września 2023r. do godziny 11:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 12 października 2023r. do godziny 11:00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/85/23

Nr sprawy KO/CZD/84/23

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w dziedzinie psychiatrii w ramach Projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawa w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz”, nr umowy: POWR.04.01.00-00-DM01/20 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - II poziom referencyjny - 2 osoby.

 

 

Oferty należy składać do 03 sierpnia 2023r. do godziny 14:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 08 sierpnia 2023r. do godziny 11:00

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/84/23

Nr sprawy KO/CZD/83/23

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

 

Oferty należy składać do 07 sierpnia 2023r. do godziny 11:00

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/83/23

Nr sprawy KO/CZD/82/23

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika analityki medycznej w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik –Centrum Zdrowia Dziecka”.

 

 

Oferty należy składać do 31 lipca 2023r. do godziny 11:00

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/82/23

Nr sprawy KO/CZD/81/23

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki świadczonej przez położne/położnych oraz pielęgniarki/pielęgniarzy w Oddziale Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka i Niemowlęcia na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" – 5 osób.

 

 

Oferty należy składać do 25 lipca 2023r. do godziny 11:00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/81/23

Nr sprawy KO/CZD/80/23

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej w zakresie wykonywania badań Rezonansu Magnetycznego na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" - 5 osób.

 

 

Oferty należy składać do 07 sierpnia 2023r. do godziny 11:00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/80/23

Nr sprawy KO/CZD/79/23

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej w zakresie wykonywania badań ultrasonograficznych na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" - 8 osób.

 

 

Oferty należy składać do 31 lipca 2023r. do godziny 11:00

 

Zmiana terminu składania ofert do 03 sierpnia 2023r. do godziny 11:00

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/79/23

Nr sprawy KO/CZD/78/23

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”.

 

 

Oferty należy składać do 19 lipca 2023r. do godziny 11:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 25 lipca 2023r. do godziny 11:00

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/78/23

Nr sprawy KO/CZD/76/23

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologów w zakresie diagnozy w ramach Projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawa w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz”, nr umowy: POWR.04.01.00-00-DM01/20 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w I poziomie referencyjnym Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży – 2 osoby.

 

 

Oferty należy składać do 13 lipca 2023r. do godziny 14:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 20 lipca 2023r. do godziny 14:00

 

 

Dyrektor Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie informuje o unieważnieniu konkursu ofert pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologów w zakresie diagnozy w ramach Projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawa w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz”, nr umowy: POWR.04.01.00-00-DM01/20 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w I poziomie referencyjnym Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży – 2 osoby.

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/76/23

Nr sprawy KO/CZD/75/23

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie pełnienia dyżurów medycznych w Oddziale Kardiochirurgii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" – 2 osoby.

 

 

Oferty należy składać do 29 czerwca 2023r. do godziny 11:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 6 lipca 2023r. do godziny 11:00

 

 

Rozstrzygnięty

 

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/75/23

Nr sprawy KO/CZD/74/23

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w dziedzinie psychiatrii w ramach Projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawa w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz”, nr umowy: POWR.04.01.00-00-DM01/20 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w II poziomie referencyjnym Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży – 3 osoby.

 

 

Oferty należy składać do 27 czerwca 2023r. do godziny 14:00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/74/23

Nr sprawy KO/CZD/73/23

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Pracowni Badań Urodynamicznych na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

Oferty należy składać do 15 czerwca 2023r. do godziny 11:00

 

 

Rozstrzygnięty.

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/73/23

Nr sprawy KO/CZD/72/23

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez personel pielęgniarski w Punkcie Pobrań na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

 

Oferty należy składać do 19 czerwca 2023r. do godziny 11:00

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/72/23

Nr sprawy KO/CZD/70/23

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii OIT 2 na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” – 2 osoby.

 

 

Oferty należy składać do 19 czerwca 2023r. do godziny 11:00

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/70/23

Nr sprawy KO/CZD/69/23

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy w Oddziale Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśnienia Tętniczego na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" – 4 osoby.

 

 

Oferty należy składać do 15 czerwca 2023r. do godziny 11:00

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/69/23

Nr sprawy KO/CZD/68/23

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w Izbie Przyjęć na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

 

Oferty należy składać do 19 czerwca 2023r. do godziny 11:00

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/68/23

Nr sprawy KO/CZD/67/23

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie rehabilitacji medycznej na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

 

Oferty należy składać do 15 czerwca 2023r. do godziny 11:00

 

Rozstrzygnięty.

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/67/23

Nr sprawy KO/CZD/66/23

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie diagnozowania chorób naczyń mózgowych oraz wykonywania endowaskularnych zabiegów naprawczych w chorobach naczyń mózgowych na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka"

 

 

Oferty należy składać do 23 czerwca 2023 r. do godziny 11:00

 

Zmiana terminu składania ofert do 26 czerwca 2023r. do godziny 14:00

 

Zmiana terminu składania ofert do 28 czerwca 2023r. do godziny 14:00

 

Rozstrzygnięty

 

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/66/23

Nr sprawy KO/CZD/65/23

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie audiologii i foniatrii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”.

 

 

Oferty należy składać do 16 czerwca 2023r. do godziny 11:00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/65/23

Nr sprawy KO/CZD/64/23

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki świadczonej przez położne/położnych oraz pielęgniarki/pielęgniarzy w Oddziale Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka i Niemowlęcia na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" – 8 osób.

 

 

Oferty należy składać do 05 czerwca 2023r. do godziny 11:00

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/64/23

Nr sprawy KO/CZD/63/23

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez personel pielęgniarski w Izbie Przyjęć na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

 

Oferty należy składać do 31 maja 2023r. do godziny 11:00

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/63/23

Nr sprawy KO/CZD/62/23

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychoterapeutów na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka” – 2 osoby.

 

 

Oferty należy składać do 12 czerwca 2023r. do godziny 11:00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/62/23

Nr sprawy KO/CZD/61/23

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Poradni Diabetologicznej na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

 

Oferty należy składać do 31 maja 2023r. do godziny 11:00

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/61/23

Nr sprawy KO/CZD/60/23

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika analityki medycznej w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik –Centrum Zdrowia Dziecka”.

 

 

Oferty należy składać do 30 maja 2023r. do godziny 11:00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/60/23

Nr sprawy KO/CZD/59/23

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa w zakresie psychoterapii indywidualnej w ramach Projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawa w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz”, nr umowy: POWR.04.01.00-00-DM01/20 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w II poziomie referencyjnym Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży.

 

 

Oferty należy składać do 26 maja 2023r. do godziny 14:00

 

Zmiana terminu składania ofert do 09 czerwca 2023r. do godziny 14:00

 

Zmiana terminu składania ofert do 23 czerwca 2023r. do godziny 11:00

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/59/23

Nr sprawy KO/CZD/58/23

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" –2 Zadania  (3 osoby).

 

 

Oferty należy składać do 31 maja 2023r. do godziny 11:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 07 czerwca 2023r. do godziny 11:00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/58/23

Nr sprawy KO/CZD/57/23

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka"- 15 osób.

 

 

Oferty należy składać do 04 maja 2023r. do godziny 11:00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/57/23

Nr sprawy KO/CZD/56/23

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie okulistyki na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

 

Oferty należy składać do 18 maja 2023r. do godziny 11:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 24 maja 2023r. do godziny 14:00

 

Dyrektor Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie informuje o unieważnieniu konkursu ofert pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie okulistyki na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/56/23

Nr sprawy KO/CZD/55/23

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów na rzecz pacjentów Poradni Chorób i Transplantacji Wątroby Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" – 4 osoby.

 

 

Oferty należy składać do 23 czerwca 2023r. do godziny 11:00

 

 

Dyrektor Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie informuje o unieważnieniu konkursu ofert pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów na rzecz pacjentów Poradni Chorób i Transplantacji Wątroby Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" – 4 osoby.

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/55/23

Nr sprawy KO/CZD/54/23

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez personel pielęgniarski w Oddziale Dziennym Chemioterapii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" .

 

Oferty należy składać do 04 maja 2023r. do godziny 11:00

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/54/23

Nr sprawy KO/CZD/52/23

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej w zakresie diagnostyki układu sercowo-naczyniowego na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.

 

 

Oferty należy składać do 02 czerwca 2023r. do godziny 11:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 12 czerwca 2023r. do godziny 11:00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/52/23

Nr sprawy KO/CZD/51/23

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie kardiologii w zakresie diagnostyki układu sercowo-naczyniowego na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”- 3 osoby.

 

 

Oferty należy składać do 02 czerwca 2023r. do godziny 11:00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/51/23

Nr sprawy KO/CZD/50/23

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychoterapii systemowej w ramach Projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawa w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz”, nr umowy: POWR.04.01.00-00-DM01/20 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w II poziomie referencyjnym na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”- 2 Zadania (5 osób).

 

 

Oferty należy składać do 04 maja 2023r. do godziny 14:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 18 maja 2023r. do godziny 14:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 01 czerwca 2023r. do godziny 14:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 15 czerwca 2023r. do godziny 14:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 29 czerwca 2023r. do godziny 14:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 13 lipca 2023r. do godziny 14:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 27 lipca 2023r. do godziny 14:00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/50/23

Nr sprawy KO/CZD/49/23

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w dziedzinie psychiatrii w ramach Projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawa w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz”, nr umowy: POWR.04.01.00-00-DM01/20 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w II poziomie referencyjnym na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”- 2 osoby.

 

Oferty należy składać do 04 maja 2023r. do godziny 14:00

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/49/23

Nr sprawy KO/CZD/48/23

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie genetyki klinicznej na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

 

Oferty należy składać do 27 kwietnia 2023r. do godziny 11:00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/48/23

Nr sprawy KO/CZD/47/23

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" – 2 osoby.

 

 

 

Oferty należy składać do 14 kwietnia 2023r. do godziny 11:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 26 kwietnia 2023r. do godziny 11:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 11 maja 2023r. do godziny 11:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 19 maja 2023r. do godziny 11:00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/47/23

Nr sprawy KO/CZD/46/23

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" –2 Zadania  (32 osoby).

 

 

Oferty należy składać do 07 kwietnia 2023r. do godziny 11:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 13 kwietnia 2023r. do godziny 11:00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/46/23

Nr sprawy KO/CZD/45/23

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez personel pielęgniarski w Izbie Przyjęć na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" – 2 osoby.

 

 

Oferty należy składać do 12 kwietnia 2023r. do godziny 11:00.

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/45/23

Nr sprawy KO/CZD/44/23

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w dziedzinie Urologii dziecięcej na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”.

 

 

 

Oferty należy składać do 14 kwietnia 2023r. do godziny 11:00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/44/23

Nr sprawy KO/CZD/43/23

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka” – 2 Zadania (5 osób).

 

 

Oferty należy składać do 13 kwietnia 2023r. do godziny 11:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 14 kwietnia 2023r. do godziny 12:00

 

 

 

Dyrektor Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie informuje o unieważnieniu konkursu ofert pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka” – 2 Zadania (5 osób).

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/43/23

Nr sprawy KO/CZD/42/23

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”.

 

 

Oferty należy składać do 10 maja 2023r. do godziny 11:00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/42/23

Nr sprawy KO/CZD/36/23

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” – 2 osoby.

 

 

Oferty należy składać do 05 kwietnia 2023r. do godziny 11:00

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/36/23

Nr sprawy KO/CZD/34/23

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej w zakresie wykonywania zabiegów naczyniowych diagnostycznych i/lub interwencyjnych na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.

 

 

Oferty należy składać do 05 kwietnia 2023r. do godziny 11:00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/34/23

Nr sprawy KO/CZD/33/23

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie śświadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Poradniach Specjalistycznych na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" – 11 zadań (13 osób).

 

 

Oferty należy składać do 28 marca 2023r. do godziny 11:00

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/33/23

Nr sprawy KO/CZD/32/23

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie kardiologii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka” .

 

 

Oferty należy składać do 24 marca 2023r. do godziny 11:00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/32/23

Nr sprawy KO/CZD/31/23

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychoterapeutę na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”.

 

 

Oferty należy składać do 20 marca 2023r. do godziny 11:00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/31/23

Nr sprawy KO/CZD/29/23

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Oddziałach Anestezjologii i Intensywnej Terapii 1 i 2 oraz na Oddziale Transplantacji Narządów - Dziecięce Centrum Transplantacji na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

Oferty należy składać do 20 marca 2023r. do godziny 11:00

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/29/23

Nr sprawy KO/CZD/28/23

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w Izbie Przyjęć na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" – 2 osoby.

 

 

Oferty należy składać do 20 marca 2023r. do godziny 11:00

 

Rozstrzygniety

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/28/23

Nr sprawy KO/CZD/27/23

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez personel pielęgniarski w Izbie Przyjęć na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

 

Oferty należy składać do 17 marca 2023r. do godziny 11:00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/27/23

Nr sprawy KO/CZD/26/23

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez personel pielęgniarski w Punkcie Pobrań na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" – 5 osób.

 

 

Oferty należy składać do 15 marca 2023r. do godziny 11:00

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/26/23

Nr sprawy KO/CZD/25/23

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Poradniach Specjalistycznych na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" – 8 zadań (10 osób).

 

 

Oferty należy składać do 15 marca 2023r. do godziny 11:00

 

Dyrektor Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie informuje o unieważnieniu konkursu ofert pn. "dzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Poradniach Specjalistycznych na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" – 8 zadań (10 osób)."

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/25/23

Nr sprawy KO/CZD/24/23

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalsitów w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka” 2 Zadania (32 osoby).

 

 

Oferty należy składać do 24 marca 2023r. do godziny 11:00

 

 

Dyrektor Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie informuje o unieważnieniu konkursu ofert pn. "Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" –2 Zadania  (32 osoby)."

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/24/23

Nr sprawy KO/CZD/23/23

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Oddziale Onkologii na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” - 11 osób.

 

 

Oferty należy składać do 14 marca 2023r. do godziny 11:00

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/23/23

Nr sprawy KO/CZD/22/23

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologicznej opieki pielęgniarskiej w Zespole Leczenia Bólu na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" – 4 osoby.

 

 

Oferty należy składać do 14 marca 2023r. do godziny 11:00

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/22/23

Nr sprawy KO/CZD/21/23

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego na Bloku Operacyjnym oraz w Ośrodku Chirurgii Ambulatoryjnej na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka"– 2 zadania (7 osób).

 

 

Oferty należy składać do 14 marca 2023r. do godziny 11:00

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/21/23

Nr sprawy KO/CZD/20/23

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologicznej opieki pielęgniarskiej na Bloku Operacyjnym oraz w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii OIT 2 na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”– 2 zadania (23 osoby).

 

 

Oferty należy składać do 14 marca 2023r. do godziny 11:00

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/20/23

Nr sprawy KO/CZD/19/23

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki świadczonej przez położne/położnych oraz pielęgniarki/pielęgniarzy w Oddziale Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka i Niemowlęcia na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" – 14 osób.

 

 

Oferty należy składać do 14 marca 2023r. do godziny 11:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 15 marca 2023r. do godziny 11:00

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/19/23

Nr sprawy KO/CZD/18/23

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Oddziale Transplantacji Narządów - Dziecięce Centrum Transplantacji na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.

 

 

Oferty należy składać do 28 lutego 2023r. do godziny 11:00

 

 

Rozstrzygnięty.

 

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/18/23

Nr sprawy KO/CZD/17/23

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie otolaryngologii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

 

Oferty należy składać do 28 lutego 2023r. do godziny 11:00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/17/23

Nr sprawy KO/CZD/15/23

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki opieki świadczonej przez położne/położnych oraz pielęgniarki/pielęgniarzy w Oddziale Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka i Niemowlęcia na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" – 12 osób.

 

Oferty należy składać do 24 lutego 2023r. do godziny 11:00

 

 

Rozstrzygnięty.

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/15/23

Nr sprawy KO/CZD/14/23

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Oddziale Onkologii na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” - 9 osób, nr sprawy KO/CZD/14/23.

 

Oferty należy składać do 24 lutego 2023r. do godziny 11:00

 

Rozstrzygnięty.

 

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/14/23

Nr sprawy KO/CZD/13/23

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez personel pielęgniarski w Oddziale Kardiologii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" – 4 osoby., nr sprawy KO/CZD/13/23.

 

 

Oferty należy składać do 2 lutego 2023r. do godziny 11:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 9 lutego 2023r. do godziny 11:00

 

Dyrektor Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie informuje o unieważnieniu konkursu ofert pn. "Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w Izbie Przyjęć na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" .

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/13/23

Nr sprawy KO/CZD/12/23

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w Poradni Laryngologicznej przez lekarza specjalistę w zakresie otolaryngologii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" – 2 zadania (2 osoby), nr sprawy KO/CZD/12/23.

 

 

Oferty należy składać do 24 lutego 2023r. do godziny 11:00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/12/23

Nr sprawy KO/CZD/11/23

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. "Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w Izbie Przyjęć na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" .

 

 

Oferty należy składać do 07 lutego 2023r. do godziny 11:00.

 

Dyrektor Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie informuje o unieważnieniu konkursu ofert pn. "Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w Izbie Przyjęć na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" .

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/11/23

Nr sprawy KO/CZD/10/23

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie psychiatrii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”- 2 osoby, powtórzenie KO/CZD/137/22, nr sprawy KO/CZD/10/23.

 

 

Oferty należy składać do 27 stycznia 2023r. do godziny 11:00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/10/23

Nr sprawy KO/CZD/09/23

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki świadczonej przez położne/położnych oraz pielęgniarki/pielęgniarzy w Oddziale Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" – 14 osób."

 

 

Oferty należy składać do 27 stycznia 2023r. do godziny 11:00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/09/23

Nr sprawy KO/CZD/08/23

 

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. "Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez personel pielęgniarski w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" – 2 osoby.

 

 

Oferty należy składać do 07 lutego 2023r. do godziny 11:00.

 

Rozstrzygnięty.

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/08/23

Nr sprawy KO/CZD/07/23

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej w zakresie wykonywania zabiegów naczyniowych diagnostycznych i/lub interwencyjnych na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” - 3 osoby.

 

 

Oferty należy składać do 06 lutego 2023r. do godziny 11:00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/07/23

Nr sprawy KO/CZD/06/23

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie kardiochirurgii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" – 2 zadania (4 osoby), nr sprawy KO/CZD/06/23.

 

 

Oferty należy składać do 30 stycznia 2023r. do godziny 11:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 13 lutego 2023r. do godziny 11:00

 

Zmiana terminu składania ofert do 20 lutego 2023r. do godziny 11:00

 

Zmiana terminu składania ofert do 24 lutego 2023r. do godziny 11:00

 

Zmiana terminu składania ofert do 03 marzec 2023r. do godziny 11:00

 

Zmiana terminu składania ofert do 10 marzec 2023r. do godziny 11:00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/06/23

Nr sprawy KO/CZD/05/23

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie kardiologii dziecięcej na rzecz pacjentów Instytut "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka"  - nr sprawy KO/CZD/05/23.

 

 

Oferty należy składać do 2 lutego 2023r. do godziny 11:00.

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/05/23

Nr sprawy KO/CZD/04/23

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji lekarza psychiatry na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka", powtórzenie KO/CZD/105/22.

 

 

Oferty należy składać do 12 stycznia 2023r. do godziny 11:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 19 stycznia 2023r. do godziny 11:00

 

 

Dyrektor Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie informuje o unieważnieniu konkursu ofert pn. "Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji lekarza psychiatry na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka", powtórzenie KO/CZD/105/22".

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/04/23

Nr sprawy KO/CZD/03/23

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. "Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie chirurgii plastycznej na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”, powtórzenie KO/CZD/107/22.

 

 

Oferty należy składać do 12 stycznia 2023r. do godziny 11:00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/03/23

Nr sprawy KO/CZD/02/23

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. "Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie neurochirurgii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka", 2 Zadania (3 osoby).

 

 

Oferty należy składać do 13 stycznia 2023r. do godziny 11:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 17 stycznia 2023r. do godziny 11:00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/02/23

Nr sprawy KO/CZD/01/23

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej na Oddziale Onkologii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" – 11 osób.

 

 

Oferty należy składać do 12 stycznia 2023r. do godziny 11:00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/01/23

Nr sprawy KO/CZD/137/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie psychiatrii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" – 3 osoby, powtórzenie KO/CZD/99/22.

 

 

Oferty należy składać do 03 stycznia 2023r. do godziny 11:00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/137/22

Nr sprawy KO/CZD/136/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie psychiatrii w ramach Projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawa w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz”, nr umowy: POWR.04.01.00-00-DM01/20 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w II poziomie referencyjnym Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka” – 2 osoby, powtórzenie KO/CZD/08/22.

 

 

Oferty należy składać do 11 stycznia 2023r. do godziny 14:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 18 stycznia 2023r. do godziny 14:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 01 lutego 2023r. do godziny 14:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 15 lutego 2023r. do godziny 14:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 01 marca 2023r. do godziny 14:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 03 marca 2023r. do godziny 14:00

 

 

Dyrektor Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie informuje o unieważnieniu konkursu ofert pn. "Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie psychiatrii w ramach Projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawa w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz”, nr umowy: POWR.04.01.00-00-DM01/20 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w II poziomie referencyjnym Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka” – 2 osoby, powtórzenie KO/CZD/08/22.

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/136/22

Nr sprawy KO/CZD/133/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w ramach Projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawa w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz”, nr umowy: POWR.04.01.00-00-DM01/20 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w II poziomie referencyjnym Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”- powtórzenie KO/CZD/102/22.

 

 

Oferty należy składać do 03 stycznia 2023r. do godziny 11:00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/133/22

Nr sprawy KO/CZD/132/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. "Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” – 7 pakietów.

 

 

Oferty należy składać do 24 stycznia 2023r. do godziny 11:00.

 

Zmiana terminu składania ofert - Oferty należy składać do 31 stycznia 2023r. do godziny 11:00.

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/132/22

Nr sprawy KO/CZD/131/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie neurologii dziecięcej na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka” powtórzenie KO/CZD/83/22.

 

 

Oferty należy składać do 15 grudnia 2022r. do godziny 11:00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/131/22

Nr sprawy KO/CZD/130/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej na Oddziale Kardiologii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" - 2 osoby - powtórzenie konkursu KO/CZD/130/22.

 

 

Oferty należy składać do 13 grudnia 2022r. do godziny 11:00.

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/130/22

Nr sprawy KO/CZD/129/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z zakresu pediatrii w programie leczenia otyłości na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka” – powtórzenie KO/CZD/111/22.

 

 

Oferty należy składać do 15 grudnia 2022r. do godziny 11:00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/129/22

Nr sprawy KO/CZD/128/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze polegających na pobieraniu fragmentu wątroby od dawców żywych na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”.

 

 

Oferty należy składać do 22 grudnia 2022r. do godziny 11:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 30 grudnia 2022r. do godziny 11:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 03 stycznia 2023r. do godziny 11:00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/128/22

Nr sprawy KO/CZD/126/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie kardiologii polegających na wykonywaniu zabiegów usuwania uszkodzonych elektrod endokawitarnych w układach do stałej stymulacji serca na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.

 

 

Oferty należy składać do 22 grudnia 2022r. do godziny 11:00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/126/22

Nr sprawy KO/CZD/125/22

 

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie gastroenterologii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka"- KO/CZD/125/22.

 

Oferty należy składać do 15 grudnia 2022r. do godziny 11:00

 

Zmiana terminu składania ofert do 22 grudnia 2022r. do godziny 11:00

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/125/22

Nr sprawy KO/CZD/124/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychoterapii systemowej w ramach Projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawa w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz”, nr umowy: POWR.04.01.00-00-DM01/20 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w II poziomie referencyjnym Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”- 2 Zadania (4 osoby)- powtórzenie KO/CZD/92/22.

 

 

 

Oferty należy składać do 29 listopada 2022r. do godziny 14:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 13 grudnia 2022r. do godziny 14:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 27 grudnia 2022r. do godziny 14:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 10 stycznia 2023r. do godziny 14:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 24 stycznia 2023r. do godziny 14:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 07 lutego 2023r. do godziny 14:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 21 lutego 2023r. do godziny 14:00

 

Dyrektor Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie informuje o unieważnieniu konkursu ofert pn. "Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychoterapii systemowej w ramach Projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawa w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz”, nr umowy: POWR.04.01.00-00-DM01/20 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w II poziomie referencyjnym Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”- 2 Zadania (4 osoby)- powtórzenie KO/CZD/92/22.".

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/124/22

Nr sprawy KO/CZD/123/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej na Oddziale Kardiologii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" - 2 osoby.

 

 

Oferty należy składać do 21 listopada 2022r. do godziny 11:00

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/123/22

Nr sprawy KO/CZD/122/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego na Bloku operacyjnym na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” - 2 osoby.

 

 

Oferty należy składać do 25 listopada 2022r. do godziny 11:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 02 grudnia 2022r. do godziny 11:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 16 grudnia 2022r. do godziny 11:00

 

 

Dyrektor Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie informuje o unieważnieniu konkursu ofert pn.

"Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego na Bloku operacyjnym na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” - 2 osoby."

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/122/22

Nr sprawy KO/CZD/121/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. "udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Klinice Urologii oraz w Klinice Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśnienia Tętniczego na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" - 2 Zadania (3 osoby).

 

 

Oferty należy składać do 16 listopada 2022r. do godziny 11:00

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/121/22

Nr sprawy KO/CZD/120/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie okulistyki na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka” - KO/CZD/120/22.

 

 

Oferty należy składać do 16 grudnia 2022r. do godziny 11:00

 

 

Dyrektor Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie informuje o unieważnieniu konkursu ofert pn. "Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie okulistyki na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”.

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/120/22

Nr sprawy KO/CZD/119/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Oddziale Onkologii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" - 3 osoby.

 

 

Oferty należy składać do 15 listopada 2022r. do godziny 11:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 25 listopada 2022r. do godziny 11:00

 

 

Rozstrzygnięty

 

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/119/22

Nr sprawy KO/CZD/118/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. "Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pedagogów specjalnych na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka” – 3 osoby.

 

 

Oferty należy składać do 21 listopada 2022r. do godziny 11:00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/118/22

Nr sprawy KO/CZD/117/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie otolaryngologii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”.

 

 

Oferty należy składać do 19 grudnia 2022r. do godziny 14:00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/117/22

Nr sprawy KO/CZD/116/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pedagoga w zakresie prowadzenia psychoterapii systemowej na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka powtórzenie postępowania KO/CZD/95/22.

 

 

Oferty należy składać do 28 października 2022r. do godziny 11:00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/116/22

Nr sprawy KO/CZD/115/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. "udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Oddziale Intensywnej Terapii II na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

 

Oferty należy składać do 16 listopada 2022r. do godziny 11:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 24 listopada 2022r. do godziny 11:00.

 

 

Dyrektor Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie informuje o unieważnieniu konkursu ofert pn.

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Oddziale Intensywnej Terapii II na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/115/22

Nr sprawy KO/CZD/114/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. "udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki udzielanej przez położne/położnych w Oddziale Neonatologii, Patologii Intensywnej Terapii Noworodka i Niemowlęcia  na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

 

Oferty należy składać do 16 listopada 2022r. do godziny 11:00

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/114/22

Nr sprawy KO/CZD/113/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki udzielanej przez personel pielęgniarski w Punkcie Pobrań na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” - 2 zadania (5 osób).

 

 

Oferty należy składać do 13 grudnia 2022r. do godziny 11:00.

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/113/22

Nr sprawy KO/CZD/112/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez  techników w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" - 4 osoby.

 

 

Oferty należy składać do 02 listopada 2022r. do godziny 11:00.

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/112/22

Nr sprawy KO/CZD/111/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z zakresu pediatrii w programie leczenia otyłości na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

 

Oferty należy składać do 25 października 2022r. do godziny 11:00

 

 

 

Dyrektor Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie informuje o unieważnieniu konkursu ofert pn.

"udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z zakresu pediatrii w programie leczenia otyłości na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/111/22

Nr sprawy KO/CZD/110/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. "Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie Anestezjologii i Intensywnej Terapii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" –3 Zadania  (14 osób).

 

 

Oferty należy składać do 21 listopada 2022r. do godziny 11:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 24 listopada 2022r. do godziny 11:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 25 listopada 2022r. do godziny 11:00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/110/22

Nr sprawy KO/CZD/109/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie gastroenterologii w zakresie nadzoru i prowadzenia programu diagnostyki i leczenia otyłości na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

 

Oferty należy składać do 02 listopada 2022r. do godziny 11:00.

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/109/22

Nr sprawy KO/CZD/108/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Oddziale Intensywnej Terapii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka.

 

 

Oferty należy składać do 20 października 2022r. do godziny 11:00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/108/22

Nr sprawy KO/CZD/107/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs pn. "Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie chirurgii plastycznej na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”.

 

 

Oferty należy składać do 06 grudnia 2022r. do godziny 11:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 13 grudnia 2022r. do godziny 11:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 20 grudnia 2022r. do godziny 11:00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/107/22

Nr sprawy KO/CZD/105/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji lekarza psychiatry na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka.

 

 

 

Oferty należy składać do 12 października 2022r. do godziny 11:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 19 października 2022r. do godziny 11:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 26 października 2022r. do godziny 11:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 09 listopada 2022r. do godziny 11:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 23 listopada 2022r. do godziny 11:00

 

 

 

Dyrektor Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie informuje o unieważnieniu konkursu ofert pn.

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji lekarza psychiatry na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/105/22

Nr sprawy KO/CZD/104/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie neonatologii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”- 4 osoby.

 

 

 

Oferty należy składać do 14 października 2022r. do godziny 11:00

 

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/104/22

Nr sprawy KO/CZD/103/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa  w zakresie psychoterapii  na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”.

 

 

Oferty należy składać do 04 października 2022r. do godziny 11:00

 

 

Rozstrzygnięty

 

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/103/22

Nr sprawy KO/CZD/102/22 powtórzenie KO/CZD/63/22

 

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w ramach Projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawa w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz”, nr umowy: POWR.04.01.00-00-DM01/20 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w II poziomie referencyjnym Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka” – powtórzenie KO/CZD/63/22.

 

 

Oferty należy składać do 13 października 2022r. do godziny 14:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 20 października 2022r. do godziny 14:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 03 listopada 2022r. do godziny 14:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 17 listopada 2022r. do godziny 14:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 01 grudnia 2022r. do godziny 14:00

 

 

 

Dyrektor Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie informuje o unieważnieniu konkursu ofert pn.

"Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w ramach Projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawa w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz”, nr umowy: POWR.04.01.00-00-DM01/20 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w II poziomie referencyjnym Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka” – powtórzenie KO/CZD/63/22.

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/102/22 powtórzenie KO/CZD/63/22

Nr sprawy KO/CZD/101/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie dermatologii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”.

 

 

Oferty należy składać do 27 sierpnia 2022r. do godziny 11:00

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/101/22

Nr sprawy KO/CZD/100/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Poradni Foniatryczno-Audiologicznej na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”.

 

Oferty należy składać do 26 września 2022r. do godziny 11:00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/100/22

Nr sprawy KO/CZD/99/22 - powtórzenie KO/CZD/90/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy  w zakresie psychiatrii  na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka” -2 osoby.

 

 

Oferty należy składać do 22 września 2022r. do godziny 11:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 29 września 2022r. do godziny 11:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 06 października 2022r. do godziny 11:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 13 października 2022r. do godziny 11:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 20 października 2022r. do godziny 11:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 03 listopada 2022r. do godziny 11:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 17 listopada 2022r. do godziny 11:00

 

 

 

Dyrektor Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie informuje o unieważnieniu konkursu ofert pn.

"Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy  w zakresie psychiatrii  na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka” -2 osoby.

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/99/22 - powtórzenie KO/CZD/90/22

Nr sprawy KO/CZD/98/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Oddziale Kardiologii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”.

 

Oferty należy składać do 26 września 2022r. do godziny 11:00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/98/22

Nr sprawy KO/CZD/97/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Oddziale Intensywnej Terapii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”.

 

 

Oferty należy składać do 26 września 2022r. do godziny 11:00

 

 

Dyrektor Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie informuje o unieważnieniu konkursu ofert pn.

"udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Oddziale Intensywnej Terapii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”.

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/97/22

Nr sprawy KO/CZD/96/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychoterapii systemowej na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”.

 

 

Oferty należy składać do 30 września 2022r. do godziny 11:00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/96/22

Nr sprawy KO/CZD/95/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pedagoga w zakresie prowadzenia psychoterapii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”.

 

 

Oferty należy składać do 29 sierpnia 2022r. do godziny 11:00

 

Zmiana terminu składania ofert do 06 października 2022r. do godziny 11:00

 

Dyrektor Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie informuje o unieważnieniu konkursu ofert pn.

"udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pedagoga w zakresie prowadzenia psychoterapii systemowej na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/95/22

Nr sprawy KO/CZD/94/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez techników w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka” -2 osoby.

 

 

Oferty należy składać do 26 września 2022r. do godziny 11:00

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/94/22

Nr sprawy KO/CZD/93/22 powtórzenie KO/CZD/62/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologów w zakresie psychoterapii w ramach Projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawa w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz”, nr umowy: POWR.04.01.00-00-DM01/20 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w I poziomie referencyjnym Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”- 2 osoby - powtórzenie KO/CZD/62/22.

 

 

Oferty należy składać do 28 września 2022r. do godziny 14:00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/93/22 powtórzenie KO/CZD/62/22

Nr sprawy KO/CZD/92/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychoterapii systemowej w ramach Projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawa w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz”, nr umowy: POWR.04.01.00-00-DM01/20 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w II poziomie referencyjnym Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”- 2 Zadania (5 osób).

 

 

 

Oferty należy składać do 12 października 2022r. do godziny 14:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 20 października 2022r. do godziny 14:00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/92/22

nr sprawy KO/CZD/91/22

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie psychiatrii w ramach Projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawa w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz”, nr umowy: POWR.04.01.00-00-DM01/20 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w II poziomie referencyjnym Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”

 

 

Oferty należy składać do 28 września 2022r. do godziny 14:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 12 października 2022r. do godziny 14:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 20 października 2022r. do godziny 14:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 03 listopada 2022r. do godziny 14:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 17 listopada 2022r. do godziny 14:00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o nr sprawy KO/CZD/91/22

Nr sprawy KO/CZD/90/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka” -3 osoby.

 

 

Oferty należy składać do 25 sierpnia 2022r. do godziny 11:00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/90/22

Nr sprawy KO/CZD/89/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Izbie Przyjęć na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.

 

 

Oferty należy składać do 26 sierpnia 2022r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/89/22

Nr sprawy KO/CZD/88/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.

 

 

Oferty należy składać do 26 sierpnia 2022r. do godziny 11.00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 02 września 2022r. do godziny 11:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 09 września 2022r. do godziny 11:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 16 września 2022r. do godziny 11:00

 

 

Dyrektor Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie informuje o unieważnieniu konkursu ofert pn.

"udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/88/22

Nr sprawy KO/CZD/87/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki psychologa na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”.

 

 

Oferty należy składać do 31 sierpnia 2022r. do godziny 11:00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/87/22

Nr sprawy KO/CZD/86/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka” -2 Zadania (5 osób).

 

 

Oferty należy składać do 29 sierpnia 2022r. do godziny 11:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 31 sierpnia 2022r. do godziny 11:00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/86/22

Nr sprawy KO/CZD/85/22

Instytut "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie ogłsza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologów w zakresie psychoterapii indywidualnej w ramach Projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawa w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz”, nr umowy: POWR.04.01.00-00-DM01/20 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w II poziomie referencyjnym Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”- 2 osoby.

 

 

Oferty należy składać do 30 września 2022r. do godziny 11:00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/85/22

Nr sprawy KO/CZD/84/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”.

 

 

Oferty należy składać do 25 sierpnia 2022r. do godziny 11:00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/84/22

Nr sprawy KO/CZD/83/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie neurologii dziecięcej na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”- 2 Zadania (2 osoby).

 

 

Oferty należy składać do 12 października 2022r. do godziny 11:00

 

 

Dyrektor Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie informuje o unieważnieniu konkursu ofert pn.

"Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie neurologii dziecięcej na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”- 2 Zadania (2 osoby).

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/83/22

Nr sprawy KO/CZD/82/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka” -2 Zadania (2 osoby).

 

Oferty należy składać do 18 sierpnia 2022r. do godziny 11:00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/82/22

Nr sprawy KO/CZD/81/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie Urologii dziecięcej na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka” -3 osoby.

 

 

Oferty należy składać do 17 sierpnia 2022r. do godziny 11:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 18 sierpnia 2022r. do godziny 14:00

 

 

Rozstrzygnięty

 

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/81/22

Nr sprawy KO/CZD/80/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Oddziale Dializ na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”.

 

 

 

Oferty należy składać do 16 sierpnia 2022r. do godziny 11:00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/80/22

Nr sprawy KO/CZD/79/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Oddziale Dziennym Chemioterapii i w Ośrodku Chirurgii Ambulatoryjnej i w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii OIT 2 na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka” 3 zadania (4 osoby).

 

Oferty należy składać do 17 sierpnia 2022r. do godziny 11:00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/79/22

Nr sprawy KO/CZD/78/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie otolaryngologii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”.

 

 

Oferty należy składać do 02 sierpnia 2022r. do godziny 11:00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/78/22

Nr sprawy KO/CZD/77/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie opieki pielęgniarskiej w Punkcie Pobrań na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.

 

 

Oferty należy składać do 28 lipca 2022r. do godziny 11.00

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/77/22

Nr sprawy KO/CZD/76/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka” -3 Zadania (8 osób).

 

 

Oferty należy składać do 25 sierpnia 2022r. do godziny 11:00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/76/22

Nr sprawy KO/CZD/75/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń w zakresie dermatologii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”.

 

 

Oferty należy składać do 29 lipca 2022r. do godziny 11:00

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/75/22

Nr sprawy KO/CZD/74/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez neurologopedę na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”.

 

 

Oferty należy składać do 25 lipca 2022r. do godziny 11:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 27 lipca 2022r. do godziny 11:00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/74/22

Nr sprawy KO/CZD/73/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Oddziale Dziennym Rehabilitacji i Poradni Nefrologii i Nadciśnienia Tetniczego na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka” 2 zadania (2 osoby)

 

 

Oferty należy składać do 29 lipca 2022r. do godziny 11:00

 

Zmiana terminu składania ofert do 05 sierpnia 2022r. do godziny 11:00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/73/22

Nr sprawy KO/CZD/72/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Oddziale Endokrynologii i Oddziale Diabetologii i Oddziale Neurochirurgii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka” 2 zadania (2 osoby)

 

 

Oferty należy składać do 10 sierpnia 2022r. do godziny 11:00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/72/22

Nr sprawy KO/CZD/71/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Oddziale Transplantacji Narządów - Dziecięcym Centrum Transplantacji na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”.

 

 

Oferty należy składać do 12 lipca 2022r. do godziny 11:00

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/71/22

Nr sprawy KO/CZD/70/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”.

 

 

Oferty należy składać do 28 lipca 2022r. do godziny 11:00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/70/22

Nr sprawy KO/CZD/69/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie wykonywania zabiegów naczyniowych diagnostycznych i/lub interwencyjnych na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka” 2 zadania (2osoby).

 

 

Oferty należy składać do 27 lipca 2022r. do godziny 11:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 03 sierpnia 2022r. do godziny 11:00

 

 

Rozstrzygnięty

 

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/69/22

Nr sprawy KO/CZD/68/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

przez lekarza specjalistę w zakresie otolaryngologii na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.

 

 

Oferty należy składać do 29 czerwca 2022r. do godziny 11.00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 05 lipca 2022r. do godziny 11.00

 

 

Dyrektor Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie informuje o unieważnieniu konkursu ofert pn.

"udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie otolaryngologii na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.

 

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/68/22

Nr sprawy KO/CZD/66/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

przez ratowników medycznych w Izbie Przyjęć na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” - 3 osoby.

 

 

Oferty należy składać do 29 czerwca 2022r. do godziny 11.00

 

Zmiana terminu składania ofert do 06 lipca 2022r. do godziny 11.00

 

Zmiana terminu składania ofert do 22 lipca 2022r. do godziny 11.00

 

Zmiana terminu składania ofert do 05 sierpnia 2022r. do godziny 11.00

 

Dyrektor Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie informuje o unieważnieniu konkursu ofert pn.

"udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w Izbie Przyjęć na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/66/22

Nr sprawy KO/CZD/65/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika analityki medycznej w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

 

Oferty należy składać do 24 czerwca 2022r. do godziny 11:00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/65/22

Nr sprawy KO/CZD/64/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa trenera umiejętności społecznych w ramach Projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawa w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz”, nr umowy: POWR.04.01.00-00-DM01/20 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w II poziomie referencyjnym Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”- 2 osoby.

 

 

Oferty należy składać do 18 lipca 2022r. do godziny 14:00

 

Zmiana terminu składania ofert do 20 lipca 2022r. do godziny 14.00

 

Rozstrzygnięty

 

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/64/22

Nr sprawy KO/CZD/63/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w ramach Projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawa w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz”, nr umowy: POWR.04.01.00-00-DM01/20 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w II poziomie referencyjnym Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”- 2 osoby.

 

 

Oferty należy składać do 21 lipca 2022r. do godziny 14:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 29 lipca 2022r. do godziny 14.00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 12 sierpnia 2022r. do godziny 14.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/63/22

Nr sprawy KO/CZD/62/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologów w zakresie psychoterapii w ramach Projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawa w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz”, nr umowy: POWR.04.01.00-00-DM01/20 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w I poziomie referencyjnym Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”- 4 osoby.

 

 

Oferty należy składać do 13 lipca 2022r. do godziny 14:00

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/62/22

Nr sprawy KO/CZD/61/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej polegających na nadzorze i interpretacji wyników MRI serca i układu krążenia na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”

 

 

Oferty należy składać do 24 czerwca 2022r. do godziny 11:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 28 czerwca 2022r. do godz. 14:00

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/61/22

Nr sprawy KO/CZD/60/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie opieki pielęgniarskiej w Poradni diabetologicznej na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”

 

 

Oferty należy składać do 14 czerwca 2022r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/60/22

Nr sprawy KO/CZD/59/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie opieki pielęgniarskiej na Bloku operacyjnym i w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.

 

 

Oferty należy składać do 17 czerwca 2022r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/59/22

Nr sprawy KO/CZD/58/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

przez psychoterapeutę na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”

 

 

Oferty należy składać do 22 czerwca 2022r. do godziny 11.00

 

Zmiana terminu składania ofert do 24 czerwca 2022r. do godziny 11:00

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/58/22

Nr sprawy KO/CZD/57/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologów  na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" - 2 zadania (2 osoby)

 

 

Oferty należy składać do 24 czerwca 2022r. do godziny 11:00

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/57/22

Nr sprawy KO/CZD/56/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

 

Oferty należy składać do 27 czerwca 2022r. do godziny 11:00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/56/22

Nr sprawy KO/CZD/55/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie opieki pielęgniarskiej w Oddziale Transplantacji Narządów- Dziecięcym Centrum Transplantacji na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.

 

 

Oferty należy składać do 20 czerwca 2022r. do godziny 11.00

 

 

Dyrektor Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie informuje o unieważnieniu konkursu ofert pn. "u

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Oddziale Transplantacji Narządów- Dziecięcym Centrum Transplantacji na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.

 

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/55/22

Nr sprawy KO/CZD/54/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie opieki pielęgniarskiej w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”

 

 

Oferty należy składać do 14 czerwca 2022r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/54/22

Nr sprawy KO/CZD/53/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie anestezjologicznej opieki pielęgniarskiej w Oddziałach Intensywnej Terapii na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” - 2 osoby.

 

 

Oferty należy składać do 17 czerwca 2022r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/53/22

Nr sprawy KO/CZD/52/22

 

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie audiologii i foniatrii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

 

Oferty należy składać do 14 czerwca 2022r. do godziny 11:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 23 czerwca 2022r. do godziny 11:00

 

Zmiana terminu składania ofert do  30 czerwca 2022r. do godziny 11:00

 

Zmiana terminu składania ofert do 08 lipca 2022r. do godziny 11:00

 

Zmiana terminu składania ofert do 15 lipca 2022r. do godziny 11:00

 

Zmiana terminu składania ofert do 22 lipca 2022r. do godziny 11:00

 

Zmiana terminu składania ofert do 26 lipca 2022r. do godziny 11:00

 

Zmiana terminu składania ofert do 29 lipca 2022r. do godziny 11:00

 

 

Dyrektor Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie informuje o unieważnieniu konkursu ofert pn.

"udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie audiologii i foniatrii na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/52/22

Nr sprawy KO/CZD/51/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

przez lekarza specjalsitę w zakresie pediatrii metabolicznej na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.

 

 

Oferty należy składać do 29 czerwca 2022r. do godziny 11.00

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/51/22

Nr sprawy KO/CZD/50/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez terapeutę w zakresie muzykoterapii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

 

Oferty należy składać do 25 maja 2022r. do godziny 11:00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/50/22

Nr sprawy KO/CZD/49/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie anestezjologicznej opieki pielęgniarskiej na Bloku Operacyjnym na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” –4 osoby.

 

 

Oferty należy składać do 25 maja 2022r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/49/22

Nr sprawy KO/CZD/48/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie  opieki pielęgniarskiej w Oddziałach Intensywnej Terapii i w Oddziale Transplantacji Narządów- Dziecięcym Centrum Transplantacji na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.

 

 

Oferty należy składać do 25 maja 2022r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/48/22

Nr sprawy KO/CZD/47/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika analityki medycznej w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

 

Oferty należy składać do 26 maja 2022r. do godziny 11:00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/47/22

Nr sprawy KO/CZD/46/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza  w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

 

Oferty należy składać do 19 maja 2022r. do godziny 11:00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/46/22

Nr sprawy KO/CZD/45/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" – 6 pakietów

 

 

Oferty należy składać do 21 czerwca 2022r. do godziny 11.00

 

Zmiana terminu składania ofert do 24 czerwca 2022r. do godziny 11:00

 

Zmiana terminu składania ofert do 27 czerwca 2022r. do godziny 11:00

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/45/22

Nr sprawy KO/CZD/44/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie terapii zaburzeń widzenia na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”.

 

Oferty należy składać do 19 lipca 2022r. do godziny 11:00

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/44/22

Nr sprawy KO/CZD/43/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" - 20 osób.

 

 

Oferty należy składać do 28 kwietnia 2022r. do godziny 11:00

 

 

Rozstrzygnięty

 

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/43/22

Nr sprawy KO/CZD/42/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalsitę w zakresie gastroenterologii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

 

Oferty należy składać do 20 maja 2022r. do godziny 11:00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/42/22

nr sprawy KO/CZD/41/22

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologów w zakresie psychoterapii indywidualnej w ramach Projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawa w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz”, nr umowy: POWR.04.01.00-00-DM01/20 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w II poziomie referencyjnym Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”- 2 Zadania (5 osób).

 

 

Oferty należy składać do 04 maja 2022r. do godziny 14:00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o nr sprawy KO/CZD/41/22

nr sprawy KO/CZD/40/22

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychoterapii systemowej w ramach Projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawa w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz”, nr umowy: POWR.04.01.00-00-DM01/20 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w II poziomie referencyjnym Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”- 2 Zadania (5 osób).

 

 

Oferty należy składać do 04 maja 2022r. do godziny 14:00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o nr sprawy KO/CZD/40/22

Nr sprawy KO/CZD/39/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

przez lekarza specjalistę w zakresie genetyki klinicznej na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"

 

 

Oferty należy składać do 28 kwietnia 2022r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/39/22

Nr sprawy KO/CZD/37/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie opieki pielęgniarskiej w Klinice Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik –Centrum Zdrowia Dziecka” – 10 osób.

 

 

Oferty należy składać do 26 kwietnia 2022r. do godziny 11.00

 

 

Dyrektor Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie informuje o unieważnieniu konkursu ofert pn. "udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Klinice Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/37/22

Nr sprawy KO/CZD/36/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie opieki pielęgniarskiej w Oddziale Kardiologii i w Oddziale Onkologii na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” – 2 Zadania (11 osób).

 

 

Oferty należy składać do 26 kwietnia 2022r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/36/22

Nr sprawy KO/CZD/35/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie anestezjologicznej opieki pielęgniarskiej w Zespole Leczenia Bólu na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka" –4 osoby.

 

 

Oferty należy składać do 26 kwietnia 2022r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/35/22

Nr sprawy KO/CZD/34/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego na Bloku Operacyjnym i w Ośrodku Chirurgii Ambulatoryjnej na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” –2 Zadania (9 osób).

 

 

Oferty należy składać do 26 kwietnia 2022r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/34/22

Nr sprawy KO/CZD/33/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie anestezjologicznej opieki pielęgniarskiej w Oddziałach Intensywnej Terapii  na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” –8 osób.

 

 

Oferty należy składać do 26 kwietnia 2022r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/33/22

Nr sprawy KO/CZD/32/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie anestezjologicznej opieki pielęgniarskiej na Bloku Operacyjnym i w Poradni Leczenia Bólu na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” –2 Zadania (12 osób).

 

 

Oferty należy składać do 26 kwietnia 2022r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/32/22

Nr sprawy KO/CZD/31/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie opieki pielęgniarskiej w Punkcie pobrań na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik –Centrum Zdrowia Dziecka”- 6 osób.

 

 

Oferty należy składać do 26 kwietnia 2022r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/31/22

Nr sprawy KO/CZD/30/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w oddziałach zachowawczych: w  Oddziale Dziennym Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, w Izbie Przyjęć, w Wieloprofilowym Oddziale Pediatrycznym, w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i w Oddziale Dializ na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” – 5 Zadań (8 osób).

 

 

Oferty należy składać do 28 kwietnia 2022r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/30/22

Nr sprawy KO/CZD/29/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie opieki pielęgniarskiej w oddziałach zabiegowych: w Oddziale Kardiochirurgii, w Oddziale Otolaryngologii i w Oddziale Transplantacji Narządów- Dziecięcym Centrum Transplantacji na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka" – 3 Zadania (10 osób).

 

 

Oferty należy składać do 26 kwietnia 2022r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/29/22

Nr sprawy KO/CZD/28/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Poradniach Specjalistycznych: w Poradni Chorób Płuc, w Poradni Okulistycznej, w Poradni Chirurgicznej, w Poradni Alergologicznej, w Poradni Laryngologicznej, w Poradni Immunologicznej i w Poradni Chirurgii Stomatologicznej dla Dzieci i Dorosłych na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik –Centrum Zdrowia Dziecka”- 7 Zadań (9 osób)

 

 

Oferty należy składać do 26 kwietnia 2022r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/28/22

Nr sprawy KO/CZD/27/22

 

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie medycyny nuklearnej na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”

 

 

Oferty należy składać do 26 kwietnia 2022r. do godziny 11.00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 27 kwietnia 2022r. do godziny 11:00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/27/22

Nr sprawy KO/CZD/26/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie otolaryngologii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" - 4 osoby.

 

 

Oferty należy składać do 11 maja 2022r. do godziny 11:00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/26/22

Nr sprawy KO/CZD/25/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" - 2 Zadania (20 osób).

 

 

Oferty należy składać do 04 kwietnia 2022r. do godziny 11:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 06 kwietnia 2022r. do godziny 11:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 08 kwietnia 2022r. do godziny 11:00

 

 

Dyrektor Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie informuje o unieważnieniu konkursu ofert pn. "udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" - 2 Zadania (20 osób)."

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/25/22

Nr sprawy KO/CZD/24/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Klinice Kardiochirurgii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" - 2 osoby.

 

 

Oferty należy składać do 29 marca 2022r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/24/22

Nr sprawy KO/CZD/23/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologicznej opieki pielęgniarskiej na Bloku Operacyjnym na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

 

Oferty należy składać do 29 marca 2022r. do godziny 11:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 08 kwietnia 2022r. do godziny 11:00

 

 

Dyrektor Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie informuje o unieważnieniu konkursu ofert pn. "udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologicznej opieki pielęgniarskiej na Bloku Operacyjnym na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/23/22

Nr sprawy KO/CZD/22/22

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologów w zakresie psychoterapii w ramach Projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawa w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz”, nr umowy: POWR.04.01.00-00-DM01/20 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w I poziomie referencyjnym - Ośrodku  Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”- 4 osoby.

 

 

Oferty należy składać do 29 marca 2022r. do godziny 14:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 05 kwietnia 2022r. do godziny 14:00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/22/22

nr sprawy KO/CZD/21/22

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologów w ramach Projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawa w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz”, nr umowy: POWR.04.01.00-00-DM01/20 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w II poziomie referencyjnym Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”- 2 osoby.

 

 

Oferty należy składać do 24 marca 2022r. do godziny 14:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 31 marca 2022r. do godziny 14:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 07 kwietnia 2022r. do godziny 14:00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o nr sprawy KO/CZD/21/22

Nr sprawy KO/CZD/20/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie pełnienia dyżurów medycznych w Izbie Przyjęć na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka” - 12 osób.

 

 

Oferty należy składać do 29 marca 2022r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/20/22

Nr sprawy KO/CZD/19/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”

 

 

Oferty należy składać do 24 marca 2022r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/19/22

Nr sprawy KO/CZD/18/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie terapii zaburzeń integracji sensorycznej na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

 

Oferty należy składać do 08 kwietnia 2022r. do godziny 11:00

 

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/18/22

nr sprawy KO/CZD/17/22

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w ramach Projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawa w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz”, nr umowy: POWR.04.01.00-00-DM01/20 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w II poziomie referencyjnym Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”- 2 osoby.

 

 

Oferty należy składać do 24 marca 2022r. do godziny 14:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 31 marca 2022r. do godziny 14:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 07 kwietnia 2022r. do godziny 14:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 14 kwietnia 2022r. do godziny 14:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 28 kwietnia 2022r. do godziny 14:00

 

 

Dyrektor Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie informuje o unieważnieniu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w ramach Projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawa w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz”, nr umowy: POWR.04.01.00-00-DM01/20 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w II poziomie referencyjnym Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”.

 

przeczytaj więcej o nr sprawy KO/CZD/17/22

nr sprawy KO/CZD/16/22

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologów w zakresie psychoterapii indywidualnej w ramach Projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawa w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz”, nr umowy: POWR.04.01.00-00-DM01/20 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w II poziomie referencyjnym Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”- 2 Zadania (7 osób).

 

 

Oferty należy składać do 16 marca 2022r. do godziny 14:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 23 marca 2022r. do godziny 14:00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o nr sprawy KO/CZD/16/22

nr sprawy KO/CZD/15/22

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychoterapii systemowej w ramach Projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawa w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz”, nr umowy: POWR.04.01.00-00-DM01/20 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w II poziomie referencyjnym Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”- 2 Zadania (7 osób).

 

 

Oferty należy składać do 16 marca 2022r. do godziny 14:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 23 marca 2022r. do godziny 14:00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o nr sprawy KO/CZD/15/22

Nr sprawy KO/CZD/14/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Poradni Okulistycznej i w Poradni Alergologicznej na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" - 2 Zadania (2 osoby).

 

 

Oferty należy składać do 16 marca 2022r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/14/22

Nr sprawy KO/CZD/13/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w punkcie pobrań materiału biologicznego do badań w kierunku COVID-19 na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" - 2 Zadania (3 osoby).

 

 

Oferty należy składać do 16 marca 2022r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/13/22

Nr sprawy KO/CZD/12/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie otolaryngologii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

Oferty należy składać do 09 marca 2022 r. do godziny 11.00.

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/12/22

Nr sprawy KO/CZD/11/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Klinice Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” – 4 osoby.

 

Oferty należy składać do 01 marca 2022 r. do godziny 11.00

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/11/22

nr sprawy KO/CZD/10/22

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologów  w ramach Projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawa w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz”, nr umowy: POWR.04.01.00-00-DM01/20 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w II poziomie referencyjnym Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”- 2 osoby.

 

 

Oferty należy składać do 16 marca 2022r. do godziny 14:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 23 marca 2022r. do godziny 14:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 31 marca 2022r. do godziny 14:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 07 kwietnia  2022r. do godziny 14:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 14 kwietnia  2022r. do godziny 14:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 28 kwietnia  2022r. do godziny 14:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 12 maja  2022r. do godziny 14:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 26 maja  2022r. do godziny 14:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 02 czerwca  2022r. do godziny 14:00

 

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o nr sprawy KO/CZD/10/22

Nr sprawy KO/CZD/09/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w Izbie Przyjęć na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" - 2 Zadania (4 osoby).

 

Oferty należy składać do 16 marca 2022r. do godziny 11.00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 30 marca 2022r. do godziny 11:00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/09/22

nr sprawy KO/CZD/08/22

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie psychiatrii w ramach Projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawa w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz”, nr umowy: POWR.04.01.00-00-DM01/20 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w II poziomie referencyjnym Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”- 2 Zadania (7 osób).

 

 

Oferty należy składać do 16 marca 2022r. do godziny 14:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 23 marca 2022r. do godziny 14:00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o nr sprawy KO/CZD/08/22

Nr sprawy KO/CZD/07/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez położne/położnych w Klinice Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

Oferty należy składać do 01.03.2022 r. do godziny 11.00.

 

Zmiana terminu składania ofert do 15 marca 2022r. do godziny 11:00

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/07/22

Nr sprawy KO/CZD/06/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

Oferty należy składać do 11 lutego 2022 r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/06/22

nr sprawy KO/CZD/05/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa w zakresie psychoterapii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

Oferty należy składać do 16 lutego 2022 r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o nr sprawy KO/CZD/05/22

Nr sprawy KO/CZD/04/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" - 2 Zadania (2 osoby).

 

Oferty należy składać do 22 lutego 2022 r. do godziny 11.00

 

Rozstrzygnięty

 

 

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/04/22

Nr sprawy KO/CZD/03/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie otolaryngologii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" - 2 Zadania (3 osoby).

 

Oferty należy składać do 11 lutego 2022r. do godziny 11.00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 15 lutego 2022r. do godziny 11:00

 

 

Dyrektor Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie informuje o unieważnieniu konkursu ofert pn. "udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie otolaryngologii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" - 2 Zadania (3 osoby).

 

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/03/22

nr sprawy KO/CZD/02/22

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w ramach Projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawa w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz”, nr umowy: POWR.04.01.00-00-DM01/20 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w II poziomie referencyjnym Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”- 1 osoba.

 

Oferty należy składać do 18 lutego 2022r. do godziny 11:00

 

 

 

Dyrektor Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie informuje o unieważnieniu konkursu ofert pn. "Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w ramach Projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawa w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz”, nr umowy: POWR.04.01.00-00-DM01/20 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w II poziomie referencyjnym Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”- 1 osoba.

przeczytaj więcej o nr sprawy KO/CZD/02/22

Nr sprawy KO/CZD/01/22

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Oddziale Kardiologii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" - 2 osoby.

 

 

Oferty należy składać do 31 stycznia 2022 r. do godziny 11.00

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/01/22

Nr sprawy KO/CZD/116/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych na Bloku Operacyjnym w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

 

Oferty należy składać do 31 stycznia 2022 r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/116/21

Nr sprawy KO/CZD/115/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Klinice Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

 

Oferty należy składać do 26 stycznia 2022 r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/115/21

Nr sprawy KO/CZD/114/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Punkcie Pobrań materiału biologicznego do badań w kierunku COVID-19 na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

 

Oferty należy składać do 31 stycznia 2022 r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/114/21

Nr sprawy KO/CZD/113/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych na Bloku Operacyjnym w zakresie anestezjologicznej opieki pielęgniarskiej na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

 

Oferty należy składać do 26 stycznia 2022 r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/113/21

Nr sprawy KO/CZD/107/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Ośrodku Chirurgii Ambulatoryjnej na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.

 

Oferty należy składać do 23.02.2022 r. do godziny 11.00

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/107/21

nr sprawy KO/CZD/75/21

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologów w ramach Projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawa w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz”, nr umowy: POWR.04.01.00-00-DM01/20 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w II poziomie referencyjnym – Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka” - 2 osoby.

 

Oferty należy składać do 22 lutego 2022r. do godziny 11:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 01 marca 2022r. do godziny 11:00

 

 

Dyrektor Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie informuje o unieważnieniu konkursu ofert pn. "Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologów w ramach Projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawa w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz”, nr umowy: POWR.04.01.00-00-DM01/20 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w II poziomie referencyjnym Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”- 2 osoby.

przeczytaj więcej o nr sprawy KO/CZD/75/21

nr sprawy KO/CZD/66/21

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologów w zakresie psychoterapii w ramach Projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawa w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz”, nr umowy: POWR.04.01.00-00-DM01/20 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w I poziomie referencyjnym - Ośrodku  Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”- 5 osób.

 

 

Oferty należy składać do 10 stycznia 2022r. do godziny 12:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 17 stycznia 2022r. do godziny 12:00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o nr sprawy KO/CZD/66/21

nr sprawy KO/CZD/111/21

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologów w zakresie psychoterapii indywidualnej w ramach Projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawa w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz”, nr umowy: POWR.04.01.00-00-DM01/20 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w II poziomie referencyjnym – Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”- 2 Zadania (8 osób).

 

 

Oferty należy składać do 18 lutego 2022r. do godziny 11:00

 

 

Dyrektor Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie informuje o unieważnieniu konkursu ofert pn. "Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologów w zakresie psychoterapii indywidualnej w ramach Projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawa w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz”, nr umowy: POWR.04.01.00-00-DM01/20 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w II poziomie referencyjnym – Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”- 2 Zadania (8 osób).

przeczytaj więcej o nr sprawy KO/CZD/111/21

Nr sprawy KO/CZD/110/21- powtórzenie KO/CZD/90/21

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie psychiatrii w ramach Projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawa w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz”, nr umowy: POWR.04.01.00-00-DM01/20 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego do Ośrodka Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”- 2 Zadania (2 osoby).

 

 

Oferty należy składać do 28 grudnia 2021 r. do godziny 14:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 10 stycznia 2022r. do godziny 14:00

 

 

Zmiana terminu składania ofert do 17 stycznia 2022r. do godziny 14:00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/110/21- powtórzenie KO/CZD/90/21

nr sprawy KO/CZD/109/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie neonatologii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" - 2 Zadania (2 osoby).

 

Oferty należy składać do 11 stycznia 2022 r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o nr sprawy KO/CZD/109/21

Nr sprawy KO/CZD/108/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Oddziale Kardiologii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

 

Oferty należy składać do 29 grudnia 2021 r. do godziny 11.00

 

Zmiana terminu składania ofert do 31 grudnia 2021r. do godziny 11:00

 

Zmiana terminu składania ofert do 04 stycznia 2022r. do godziny 11:00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/108/21

Nr sprawy KO/CZD/106/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

Oferty należy składać do 12 stycznia 2022 r. do godziny 11.00.

 

Zmiana terminu składania ofert - Oferty należy składać do 14 stycznia 2022 r. do godziny 11.00

Zmiana terminu składania ofert - Oferty należy składać do 18 stycznia 2022 r. do godziny 11.00

 

Rozstrzygnięty

 

 

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/106/21

Nr sprawy KO/CZD/105/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie genetyki klinicznej na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

Oferty należy składać do 27 grudnia 2021 r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/105/21

Nr sprawy KO/CZD/104/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

 

Oferty należy składać do 27 grudnia 2021 r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygniety

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/104/21

Nr sprawy KO/CZD/74/21

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w ramach Projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawa w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz”, nr umowy: POWR.04.01.00-00-DM01/20 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego do Ośrodka Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”- 1 osoba

 

 

Oferty należy składać do 23 grudnia 2021 r. do godziny 11:30

 

Zmiana terminu składania ofert do 04.01.2022r. do godz. 14:00

 

Dyrektor Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie informuje o unieważnieniu konkursu ofert pn. "Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w ramach Projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawa w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz”, nr umowy: POWR.04.01.00-00-DM01/20 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego do Ośrodka Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”- 1 osoba".

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/74/21

Nr sprawy KO/CZD/103/21

 

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie chirurgii szczękowo- twarzowej na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

Oferty należy składać do 17 grudnia 2021 r. do godziny 11.00

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/103/21

Nr sprawy KO/CZD/102/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie anestezjologi i intensywnej terapii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

 

Oferty należy składać do 27 grudnia 2021 r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/102/21

Nr sprawy KO/CZD/101/21

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez techników analityki medycznej w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik –Centrum Zdrowia Dziecka” - 4 osoby.

 

 

Oferty należy składać do 31 stycznia 2022 r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/101/21

Nr sprawy KO/CZD/100/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie psychiatriii dzieci i młodzieży na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

Oferty należy składać do 17 grudnia 2021 r. do godziny 11.00

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/100/21

Nr sprawy KO/CZD/98/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie Anestezjologii i Intensywnej Terapii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

Oferty należy składać do 02 grudnia 2021 r. do godziny 11.00

 

Roztrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/98/21

Nr sprawy KO/CZD/96/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

Oferty należy składać do 15 listopada 2021 r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/96/21

Nr sprawy KO/CZD/95/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie chirurgii szczękowo - twarzowej na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka"

 

Oferty należy składać do 15 listopada 2021 r. do godziny 11.00

 

 

Dyrektor Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie informuje o unieważnieniu konkursu ofert pn. "Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/95/21

Nr sprawy KO/CZD/93/21

 

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń lekarskich w zakresie wykonywania badań histopatologicznych i cytologicznych oraz badań pośmiertnych OUN na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" .

 

Oferty należy składać do 08 listopada 2021 r. do godziny 11.00

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/93/21

Nr sprawy KO/CZD/92/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie audiologii i foniatrii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" - 4 osoby.

 

 

Oferty należy składać do 23 grudnia 2021 r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/92/21

Nr sprawy KO/CZD/91/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z zakresu neurologii dziecięcej na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

Oferty należy składać do 25 października 2021 r. do godziny 11.00

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/91/21

Nr sprawy KO/CZD/90/21

 

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie psychiatrii w ramach Projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawa w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz”, nr umowy: POWR.04.01.00-00-DM01/20 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego do Ośrodka Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”

- 2 Zadania (2 osoby).

 

 

Oferty należy składać do 09 grudnia 2021 r. do godziny 14.00

 

 

Dyrektor Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie informuje o unieważnieniu konkursu ofert pn.

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie psychiatrii w ramach Projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawa w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz”, nr umowy: POWR.04.01.00-00-DM01/20 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego do Ośrodka Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”

- 2 Zadania (2 osoby).

 

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/90/21

Nr sprawy KO/CZD/89/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

Oferty należy składać do 21 października 2021 r. do godziny 11.00

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/89/21

Nr sprawy KO/CZD/88/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.

 

Oferty należy składać do 28 października 2021 r. do godziny 11.00

 

Zmiana terminu składania ofert -Oferty należy składać do 04 listopada 2021 r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/88/21

Nr sprawy KO/CZD/87/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie okulistyki na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" – 3 Zadania (4 osoby) .

 

Oferty należy składać do 05 października 2021 r. do godziny 11.00

 

Rozstrzygniety

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/87/21

Nr sprawy KO/CZD/86/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z zakresu neurologii dziecięcej na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

Oferty należy składać do 12 października 2021 r. do godziny 11.00

 

Dyrektor Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie informuje o unieważnieniu konkursu ofert pn. "Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z zakresu neurologii dziecięcej na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/86/21

Nr sprawy KO/CZD/85/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na dzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Poradni Okulistycznej i w Poradni Chirurgii Stomatologicznej dla Dzieci i Dorosłych rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik –Centrum Zdrowia Dziecka” – 2 Zadania (2 osoby).

 

Oferty należy składać do 28 października 2021 r. do godziny 11.00

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/85/21

Nr sprawy KO/CZD/84/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej na Bloku operacyjnym na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik –Centrum Zdrowia Dziecka” – 2 Zadania (2 osoby).

 

Oferty należy składać do 22 października 2021 r. do godziny 11.00

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/84/21

Nr sprawy KO/CZD/83/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie audiologii i foniatrii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka"

 

Oferty należy składać do 07 października 2021 r. do godziny 11.00

 

Zmiana terminu składania ofert -Oferty należy składać do 08 października 2021 r. do godziny 14.00

 

Roztrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/83/21

Nr sprawy KO/CZD/82/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

Oferty należy składać do 06 października 2021 r. do godziny 11.00

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/82/21

Nr sprawy KO/CZD/81/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

Oferty należy składać do 11 października 2021 r. do godziny 11.00

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/81/21

Nr sprawy KO/CZD/80/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

Oferty należy składać do 28 października 2021 r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/80/21

Nr sprawy KO/CZD/79/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" .

 

Oferty należy składać do 22 września 2021 r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/79/21

Nr sprawy KO/CZD/78/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" .

 

Oferty należy składać do 22 września 2021 r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/78/21

Nr sprawy KO/CZD/77/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie kardiochirurgii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" .

 

Oferty należy składać do 02 września 2021 r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/77/21

Nr sprawy KO/CZD/76/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie neonatologii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" .

 

Oferty należy składać do 22 września 2021 r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/76/21

Nr sprawy KO/CZD/73/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej na Bloku Operacyjnym rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” .

 

Oferty należy składać do 16 września 2021 r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/73/21

Nr sprawy KO/CZD/70/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badania laboratoryjnego - profil aminokwasów - na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" .

 

Oferty należy składać do 26 sierpnia 2021 r. do godziny 11.00

 

Zmiana terminu składania ofert -Oferty należy składać do 2 września 2021 r. do godziny 11.00

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/70/21

Nr sprawy KO/CZD/67/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" .

 

Oferty należy składać do 01 pażdziernika 2021 r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/67/21

Nr sprawy KO/CZD/65/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" .

 

Oferty należy składać do 30 sierpnia 2021 r. do godziny 11.00

 

Zmiana terminu składania ofert -Oferty należy składać do 01 września 2021 r. do godziny 11.00

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/65/21

Nr sprawy KO/CZD/64/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologicznej opieki pielęgniarskiej w Zespole Leczenia Bólu i na Bloku Operacyjnym na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" -2 Zadania (5 osób).

 

Oferty należy składać do 23 lipca 2021 r. do godziny 11.00

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/64/21

Nr sprawy KO/CZD/63/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" - 4 osoby.

 

Oferty należy składać do 24 sierpnia 2021 r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/63/21

Nr sprawy KO/CZD/62/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Oddziale Onkologii lub w Oddziale Kardiologii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" -2 Zadania (11 osób).

 

Oferty należy składać do 23 lipca 2021 r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/62/21

Nr sprawy KO/CZD/61/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Klinice Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" -4 osoby.

 

Dyrektor Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie informuje o unieważnieniu konkursu ofert pn. "Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Klinice Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/61/21

Nr sprawy KO/CZD/60/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Oddziałach Intensywnej Terapii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" -3 osoby.

 

Dyrektor Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie informuje o unieważnieniu konkursu ofert pn. "Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w oddziałach intensywnej terapii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/60/21

Nr sprawy KO/CZD/59/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w punktach pobrań materiału biologicznego na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka"- 2 Zadania (3 osoby).

 

Oferty należy składać do 22 lipca 2021 r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/59/21

Nr sprawy KO/CZD/58/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w oddziałąch zachowawczych na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka"- 2 Zadania (12 osób).

 

Oferty należy składać do 22 lipca 2021 r. do godziny 11.00

 

Dyrektor Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie informuje o unieważnieniu konkursu ofert pn. "Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w oddziałach zachowawczych na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/58/21

Nr sprawy KO/CZD/57/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w w oddziałach zabiegowych na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" -7 osób.

 

Oferty należy składać do 23 lipca 2021 r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/57/21

Nr sprawy KO/CZD/56/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie chirurgii szczękowo - twarzowej na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka"

 

Oferty należy składać do 07 października 2021 r. do godziny 11.00

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/56/21

Nr sprawy KO/CZD/54/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych na Bloku Operacyjnym w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" -7 osób.

 

Oferty należy składać do 16 lipca 2021 r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/54/21

Nr sprawy KO/CZD/53/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologicznej opieki pielęgniarskiej w Zespole Leczenia Bólu i na Bloku Operacyjnym na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" -2 Zadania (5 osób).

 

Oferty należy składać do 20 lipca 2021 r. do godziny 11.00

 

Dyrektor Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie informuje o unieważnieniu konkursu ofert pn. "Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologicznej opieki pielęgniarskiej w Zespole Leczenia Bólu i na Bloku Operacyjnym na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" -2 Zadania (5 osób).

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/53/21

Nr sprawy KO/CZD/52/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie kardiochirurgii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

Oferty należy składać do 13 sierpnia 2021 r. do godziny 11.00

 

Dyrektor Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie informuje o unieważnieniu konkursu ofert pn. "Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Klinice Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/52/21

Nr sprawy KO/CZD/51/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

Oferty należy składać do 22 lipca 2021 r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/51/21

Nr sprawy KO/CZD/50/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie Urologii dziecięcej na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

Oferty należy składać do 13 sierpnia 2021 r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/50/21

Nr sprawy KO/CZD/49/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych ambulatoryjnych w zakresie neurologii dziecięcej na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” .

 

Oferty należy składać do 04 października 2021 r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/49/21

Nr sprawy KO/CZD/48/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie diagnozowania chorób naczyń mózgowych oraz wykonywania endowaskularnych zabiegów naprawczych w chorobach naczyń mózgowych na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

Oferty należy składać do 22 lipca 2021 r. do godziny 11.00

 

Zmiana terminu składania ofert -Oferty należy składać do 29 lipca 2021 r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/48/21

Nr sprawy KO/CZD/47/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Poradni Chirurgicznej lub w Poradni Immunologicznej lub w Poradni Okulistycznej na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" - 3 Zadania (3 osoby).

 

Oferty należy składać do 12 sierpnia 2021 r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/47/21

Nr sprawy KO/CZD/46/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Zespole Leczenia Bólu na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" -2 osoby.

 

 

Dyrektor Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie informuje o unieważnieniu konkursu ofert pn. "Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Zespole Leczenia Bólu na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/46/21

Nr sprawy KO/CZD/45/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Oddziale Onkologii i w Oddziale Kardiologii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" -2 Zadania (12 osób).

 

Oferty należy składać do 02 lipca 2021 r. do godziny 11.00

 

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/45/21

Nr sprawy KO/CZD/44/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologicznej opieki pielęgniarskiej na Bloku Operacyjnym na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" -2 Zadania (10 osób).

 

Oferty należy składać do 02 lipca 2021 r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/44/21

Nr sprawy KO/CZD/43/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Oddziałach Intensywnej Terapii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" -8 osób.

 

Oferty należy składać do 02 lipca 2021 r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/43/21

Nr sprawy KO/CZD/42/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Klinice Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" -2 Zadania (8 osób).

 

Oferty należy składać do 02 lipca 2021 r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/42/21

Nr sprawy KO/CZD/41/21

 

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Poradni Chorób Płuc i w Poradni Okulistycznej na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" -2 Zadania (2 osoby).

 

Oferty należy składać do 02 lipca 2021 r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/41/21

Nr sprawy KO/CZD/40/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w punktach pobrań materiału biologicznego na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" -2 Zadania (4 osoby).

 

Oferty należy składać do 02 lipca 2021 r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/40/21

Nr sprawy KO/CZD/39/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w oddziałach zachowawczych na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" -2 Zadania (12 osób).

 

Oferty należy składać do 02 lipca 2021 r. do godziny 11.00

 

Unieważnione postępowanie na podst. art. 150 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  - nie wpłynęła żadna oferta   07.07.2021r.

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/39/21

Nr sprawy KO/CZD/38/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w oddziałach zabiegowych na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" -12 osób.

 

Oferty należy składać do 02 lipca 2021 r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/38/21

Nr sprawy KO/CZD/37/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych na Bloku operacyjnym w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

Dyrektor Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie informuje o unieważnieniu konkursu ofert pn. "Udzielanie świadczeń zdrowotnych na Bloku operacyjnym w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/37/21

Nr sprawy KO/CZD/36/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

Oferty należy składać do 25 czerwca 2021 r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/36/21

Nr sprawy KO/CZD/28/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę lub lekarza w trakcie specjalizacji w zakresie neonatologii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

Oferty należy składać do 07 czerwca 2021 r. do godziny 11.00

 

Zmiana terminu składania ofert do 09.06.2021r. do godz. 11.00

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/28/21

Nr sprawy KO/CZD/27/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie rehabilitacji medycznej na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

Oferty należy składać do 01 czerwca 2021 r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/27/21

Wstępne konsultacje rynkowe

Dyrektor Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka informuje o zamiarze przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych poprzedzających Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa na rzecz pacjentów IPCZD.

 

Termin składania zgłoszeń: do dnia 31.05.2021 r. do godziny 12.00.

 

Zgłoszenia przesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

przeczytaj więcej o Wstępne konsultacje rynkowe

Nr sprawy KO/CZD/26/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie neurologii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

Oferty należy składać do 21 maja 2021 r. do godziny 11.00

 

Unieważnione postępowanie na podst. art. 150 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  - nie wpłynęła żadna oferta   10.06.2021r.

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/26/21

Nr sprawy KO/CZD/25/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę lub lekarza w trakcie specjalizacji z gastroenterologii dziecięcej w zakresie nadzoru i prowadzenia programu diagnostyki i leczenia otyłości na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

Oferty należy składać do 20 maja 2021 r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/25/21

Nr sprawy KO/CZD/24/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

Oferty należy składać do 07 maja 2021 r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/24/21

Nr sprawy KO/CZD/23/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie neonatologii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

Oferty należy składać do 29 kwietnia 2021 r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/23/21

Nr sprawy KO/CZD/22/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie genetyki klinicznej na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

Oferty należy składać do 23 kwietnia 2021 r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/22/21

Nr sprawy KO/CZD/20/21 - powtórzenie KO/CZD/09/21 i KO/CZD/13/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

Oferty należy składać do 31 marca 2021 r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/20/21 - powtórzenie KO/CZD/09/21 i KO/CZD/13/21

Nr sprawy KO/CZD/19/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" w Zespole Leczenia Bólu - 3 osoby.

 

Oferty należy składać do 02 kwietnia 2021 r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/19/21

Nr sprawy KO/CZD/18/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na usługę Sekwencjonowania nowej generacji NGS (wraz z dostarczeniem dostępu do surowychdanych genetycznych, bez analizy wariantów molekularnych) wykonywanej na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”

 

Dyrektor Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie informuje o unieważnieniu konkursu ofert na usługę Sekwencjonowania nowej generacji NGS (wraz z dostarczeniem dostępu do surowychdanych genetycznych, bez analizy wariantów molekularnych) wykonywanej na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/18/21

Nr sprawy KO/CZD/17/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań genetycznych na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

Oferty należy składać do 15 czerwca 2021 r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/17/21

Nr sprawy KO/CZD/16/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka"

 

 

Oferty należy składać do 14 kwietnia 2021 r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/16/21

Nr sprawy KO/CZD/15/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" przewlekle wentylowanych mechanicznie w miejscu ich zamieszkania - 2 osoby.

 

Oferty należy składać do 21 kwietnia 2021 r. do godziny 11.00.

 

Zmiana terminu składania ofert - Oferty należy składać do 23 kwietnia 2021 r. do godziny 11.00.

Zmiana terminu składania ofert - Oferty należy składać do 26 kwietnia 2021 r. do godziny 11.00.

Zmiana terminu składania ofert - Oferty należy składać do 27 kwietnia 2021 r. do godziny 11.00.

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/15/21

Nr sprawy KO/CZD/14/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka"

 

 

Oferty należy składać do 14 kwietnia 2021 r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/14/21

Nr sprawy KO/CZD/13/21 - powtórzenie KO/CZD/09/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

Oferty należy składać do 23 marca 2021 r. do godziny 11.00

 

Dyrektor Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie informuje o unieważnieniu konkursu ofert pn. "Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie anestezjologii i iintensywnej terapii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/13/21 - powtórzenie KO/CZD/09/21

Nr sprawy KO/CZD/12/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

Oferty należy składać do 31 marca 2021 r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/12/21

Nr sprawy KO/CZD/11/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w trakcie specjalizacji w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

Oferty należy składać do 01 kwietnia 2021 r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/11/21

Nr sprawy KO/CZD/09/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" - 2 Zadania.

 

 

Dyrektor Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie informuje o unieważnieniu konkursu ofert pn. "Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie anestezjologii i iintensywnej terapii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/09/21

Nr sprawy KO/CZD/08/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarstwa na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

Oferty należy składać do 01 marca 2021 r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/08/21

Nr sprawy KO/CZD/07/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę polegających na interpretacji i nadzorze wykonywania badań MR serca i układu krążenia oraz specjalistycznych konsultacjach kardiologicznych na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

Oferty należy składać do 25 marca 2021 r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/07/21

Nr sprawy KO/CZD/06/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii dziecięcej na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

Oferty należy składać do 16 marca 2021 r. do godziny 11.00.

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/06/21

Nr sprawy KO/CZD/05/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarstwa na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

Oferty należy składać do 11 lutego 2021 r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/05/21

Nr sprawy KO/CZD/04/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarstwa na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

Oferty należy składać do 15 lutego 2021 r. do godziny 11.00

 

 

Rozstrzygnięty

przeczytaj więcej o Nr sprawy KO/CZD/04/21

nr sprawy KO/CZD/02/21 data publikacji: 25.01.2021

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

Oferty należy składać do 02.02.2021 r. do godziny 11.00

 

przeczytaj więcej o nr sprawy KO/CZD/02/21 data publikacji: 25.01.2021

nr sprawy KO/CZD/01/21 data publikacji: 25.01.2021

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

Oferty należy składać do 02.02.2021 r. do godziny 11.00

przeczytaj więcej o nr sprawy KO/CZD/01/21 data publikacji: 25.01.2021

nr sprawy KO/CZD/46/20

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarstwa na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

Oferty należy składać do 08 lutego 2021 r. do godziny 11.00

przeczytaj więcej o nr sprawy KO/CZD/46/20

nr sprawy KO/CZD/45/20 data publikacji: 21.01.2021

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie neoantologii i intensywnej terapii noworodka na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

Oferty należy składać do 29 stycznia 2021 r. do godziny 11.00

Zmiana terminu składania ofert do 05.02.2021r. do godziny 11.00

przeczytaj więcej o nr sprawy KO/CZD/45/20 data publikacji: 21.01.2021

nr sprawy KO/CZD/42/20 data publikacji: 14.01.2021

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

Oferty należy składać do 22 stycznia 2021 r. do godziny 11.00

przeczytaj więcej o nr sprawy KO/CZD/42/20 data publikacji: 14.01.2021
wyrażam zgodę

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę strone zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.