Niezbędne dokumenty


Planując wizytę w naszym szpitalu ważne jest, żeby pamiętali Państwo o zabraniu niezbędnych dokumentów.


Planując wizytę w naszym szpitalu ważne jest, żeby pamiętali Państwo o zabraniu niezbędnych dokumentów: 

-skierowanie od lekarza;

-jeden z dokumentów potwierdzających numer PESEL - dowód osobisty / paszport / prawo jazdy;

-w przypadku dzieci w wieku szkolnym, do ukończenia 18 roku życia aktualna legitymacja szkolna lub   tymczasowy dowód osobisty;

-dokumentacja medyczna z dotychczasowego leczenia dziecka oraz aktualne wyniki badań;

 

 W procesie rejestracji wizyty Państwa dziecka, weryfikowane będzie prawo do udzielenia bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej poprzez system eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców).

 

Jeżeli system eWUŚ nie potwierdził uprawnień, a wiedzą Państwo, że mają do nich prawo, można je potwierdzić poprzez:

-przedstawienie aktualnego dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń, jak:

druk ZUS RMUA, dowód opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne, zaświadczenie z zakładu pracy, zaświadczenia z ZUS i KRUS, legitymacja ubezpieczeniowa, legitymacja emeryta lub rencisty;

-złożenie pisemnego oświadczenia o przysługującym mu prawie do świadczeń – druk udostępniany przez IPCZD;

Zgodnie z wytycznymi NFZ, dokument potwierdzający prawo do świadczeń zdrowotnych jest ważny 30 dni od:

-daty wystawienia: zaświadczenia z zakładu pracy, zaświadczenia z ZUS i KRUS;

-daty poświadczenia legitymacji ubezpieczeniowej;

-daty opłacenia składki (druki ZUS RMUA, dowody opłacenia składki);

wyrażam zgodę

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę strone zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.