11558

Pobyt rodzica w szpitalu


Drogi Rodzicu, niezwykle ważne jest stosowanie się w szpitalu do tych samych zasad, które przestrzegane są w domu. To, czego nie można robić w domu, nie powinno być dozwolone także w szpitalu.


Postępowanie zgodnie z przyzwyczajeniami i ustalonym porządkiem zajęć dziecka, pomaga w spokojnym przetrwaniu pobytu w szpitalu. Jeżeli dziecko śpi w ciągu dnia, nie rezygnujcie z drzemek również podczas pobytu w szpitalu. W przypadku noworodka, rodzic nadal aktywnie uczestniczy w opiece nad nim. Konsekwentne wykonywanie rutynowych czynności ogranicza strach i obawy dziecka związane z pobytem w szpitalu.

Drogi Rodzicu - zaplanuj czas również dla siebie. Pamiętaj o przerwach na kawę i posiłki.

Instytut zapewnia możliwość przebywania jednego rodzica wraz z hospitalizowanym dzieckiem bez ograniczeń czasowych w każdym z oddziałów.

Chcielibyśmy, by zajmując się swoim Dzieckiem nie zapominali Państwo o potrzebach innych małych Pacjentów i dostosowali swoje zachowanie do warunków panujących na oddziale. Szczególnie istotne jest, by zapoznali się Państwo z regulaminem szpitala i oddziału oraz przestrzegali wskazówek personelu medycznego.

 

Opłaty za pobyt

Uprzejmie informujmy, że zgodnie z wprowadzoną nowelizacją Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta od dnia 03 lipca 2019 roku, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” zaprzestaje pobierania opłat od rodziców, opiekunów prawnych/faktycznych, przebywających z dzieckiem na Oddziale.

W celu  potwierdzenia sprawowania opieki przez rodzica, opiekuna prawnego/faktycznego  przy pacjencie małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych w oddziale IPCZD,  w Instytucie zostaje wprowadzony obowiązek wypełnienia oświadczenia dotyczącego wskazania liczby dni pobytu w szpitalu zgodnie z zarządzeniem Zarządzenie Nr 77/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019r.

Podstawa Prawna:

1. Dz. U. 2009 Nr 52 poz. 417 tj. Dz. U. 2019 poz. 1127 Obwieszenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

2. Zarządzenie Nr 77/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne.

wyrażam zgodę

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę strone zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.