2802

Klinika Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii


Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Joanna Pawłowska

Z-ca Kierownika Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jarosław Kierkuś

Lokalizacja: budynek E, piętro VIII

Sekretariat tel: +48 22 815 73 84

Sekretariat fax: +48 22 815 73 82

Adres e-mail: oddzial.gastrologia@ipczd.pl


Struktura Kliniki

Profil działalności

 - Klinika Gastroenterologii zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób przewodu pokarmowego, wątroby i trzustki u dzieci,

-  Klinika Gastroenterologii od lat jest wiodącym ośrodkiem w Polsce. W pierwszych latach działalności była głównym ośrodkiem wprowadzającym i upowszechniającym metody diagnostyki i leczenia celiakii, a przez wiele lat w CZD mieściło się jedyne w Polsce laboratorium oceniające zawartość glutenu w produktach spożywczych. Oprócz diagnostyki celiakii w Klinice wprowadzano także metody diagnozowania innych zaburzeń wchłaniania i przewlekłych biegunek niemowlęcych,

- W latach osiemdziesiątych w Klinice na szeroką skalę wprowadzono diagnostykę histopatologiczną zapaleń wątroby, która później stała się podstawą ogólnopolskiego programu leczenia zakażeń HBV interferonem alfa. Do programu dołączyło ponad 20 ośrodków z całego kraju, a liczba pacjentów leczonych w programie przekroczyła 4500. Program stał się jednym z elementów polityki zdrowotnej, która doprowadziła do ograniczenia, a obecnie praktycznie wyeliminowania zakażeń wirusem HBV u dzieci,

- Dzięki możliwościom diagnostyki hepatologicznej Klinika stała się ośrodkiem referencyjnym dla pacjentów z chorobami wątroby. Są to: choroby cholestatyczne wątroby z atrezją dróg żółciowych na czele, autoimmunizacyjne zapalenia wątroby, pierwotne stwardniające zapalenia wątroby, stłuszczenia wątroby, choroby metaboliczne wątroby i wiele innych. Duża liczba pacjentów z chorobami wątroby spowodowała konieczność rozszerzania możliwości terapeutycznych i uruchomienia wspólnie z Kliniką Chirurgii programu przeszczepiania wątroby u dzieci ze schyłkową niewydolnością wątroby. Program ten funkcjonuje od 1990 r i w jego ramach wykonano już ponad 600 przeszczepień wątroby w tym wiele od dawców żyjących. Rolą lekarzy Kliniki Gastroenterologii jest leczenie pacjentów z niewydolnością wątroby, wybór momentu kwalifikacji do przeszczepienia, przygotowanie pacjentów do zabiegu oraz długotrwałe prowadzenie pacjentów po przeszczepieniu wątroby,

- Od pierwszych lat funkcjonowania Kliniki do CZD kierowano pacjentów z chorobami jelit. Zespół Kliniki obserwował stopniowo narastającą częstość występowania wrzodziejącego zapalenia jelita grubego oraz choroby Crohna. Wprowadzano lepsze metody diagnozowania i leczenia tych pacjentów i obecnie w Klinice funkcjonuje zespół ds. leczenia zapalnych chorób jelita zapewniający pacjentom dostęp do najnowszych metod leczenia w tym również programów terapeutycznych NFZ lub programów badawczych. Zespół Kliniki wyznacza standardy postępowania u chorych z zapalnymi chorobami jelita w Polsce, a pracownicy Kliniki cieszą się uznaniem w europejskich gremiach naukowych,

- Klinika Gastroenterologii była miejscem, w którym zapoczątkowano leczenie żywieniowe dzieci metodą całkowitego żywienia pozajelitowego. Zmiany organizacyjne w CZD doprowadziły do przesunięcia pacjentów wymagających długotrwałego żywienia pozajelitowego w warunkach domowych do Kliniki Pediatrii, ale w naszej Klinice nadal stosuje się metodę żywienia pozajelitowego, a dodatkowo we współpracy z Kliniką Pediatrii rozwinięto program domowego żywienia dojelitowego, który obejmuje setki dzieci. W odpowiedzi na narastającą liczbę dzieci z zaburzeniami karmienia było powstanie w Klinice zespołu ds. zaburzeń karmienia w skład którego wchodzą lekarze, psycholodzy, neurologopedzi i dietetycy. Obecnie zespół Kliniki przygotowuje program leczenia młodzieży z otyłością olbrzymią, łączący działania dietetyczne, psychologiczne, fizjoterapeutyczne z metodami endoskopowymi a także chirurgicznymi,

- Od lat dziewięćdziesiątych Klinika przyjmuje pacjentów z chorobami trzustki. Wprowadzono metody diagnostyki i leczenia endoskopowego, które początkowo były wykonywane w pracowni endoskopii dla dorosłych, a od 2014 roku zabiegi wykonywane są we własnej pracowni endoskopowej, dzięki czemu Klinika stała się liczącym się w Polsce ośrodkiem pankreatologicznym,

- Wspomniana wyżej Pracownia Diagnostyki Gastroenterologicznej jest „kołem zamachowym” Kliniki. Przez lata pracownia rozwijała się i zwiększała swoje możliwości. Obecnie Pracownia wykonuje badania czynnościowe chorób przewodu pokarmowego (testy oddechowe, pH metrie przełykowe, manometrie) oraz badania i zabiegi endoskopowe. Pierwszymi zabiegami endoskopowymi wprowadzonymi w Pracowni już w latach osiemdziesiątych były polipektomie, a następnie leczenie nadciśnienia wrotnego metodą sklerotyzacji oraz rozszerzania przełyku. Obecnie lista zabiegów endoskopowych wykonywanych w pracowni jest znacznie dłuższa i obejmuje wyłanianie gastrostomii, hamowanie krwawień z przewodu pokarmowego, profilaktyczne zabiegi podwiązywania żylaków przełyku oraz iniekcje kleju tkankowego do żylaków dna żołądka, zabiegi na drogach żółciowych i trzustkowych oraz endoskopowe drenaże torbieli trzustki. Ostatnim zabiegiem wprowadzonym w Pracowni w 2015 r jest implantacja balonów żołądkowych stosowana w leczeniu otyłości olbrzymiej.

 

Działalność naukowa

Klinika jest liczącym się w Polsce ośrodkiem naukowym. 14 pracowników Kliniki to pracownicy naukowi, prowadzący badania w ramach grantów naukowych. Pierwszą pracę naukową zespół Kliniki opublikował w 1977 r. Od tamtej pory ukazało się 1855 pełnych publikacji, których autorami lub współautorami są pracownicy Kliniki. W tej liczbie jest 355 prac w piśmiennictwie zagranicznym, a łączny współczynnik IF tych prac wynosi 1329. Dodatkowo zespół Kliniki prezentował 1051 doniesień na krajowych i zagranicznych zjazdach naukowych.

Klinika jest też liczącym się ośrodkiem prowadzącym szkolenia podyplomowe. Przez wiele lat był głównym ośrodkiem prowadzącym praktyczne szkolenia endoskopowe i większość czynnych endoskopistów dziecięcych w Polsce uczyła się podstaw endoskopii w Pracowni Endoskopowej CZD. Od wielu lat zespół Kliniki prowadzi kursy CMKP w zakresie gastroenterologii, chorób wątroby i żywienia

 

Zespół

  • 22 lekarzy etatowych,
  • 32 lekarzy rezydentów,
  • 60 pielęgniarek,
  • 4 dietetyków,
  • 2 neurologopedów,
  • fizjoterapeuta,
  • 8 pracowników administracyjnych.
wyrażam zgodę

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę strone zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.