2372

Klinika Kardiologii


Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Małgorzata Żuk

Z-ca Kierownika Kliniki: dr n.med. Anna Turska-Kmieć

Lokalizacja: budynek E, piętro VI

Sekretariat tel: +48 22 815 73 70

Sekretariat fax: +48 22 815 73 65

Adres e-mail: oddzial.kardiologia@ipczd.pl

Witryna: kardiologia.czd.pl


Struktura Kliniki

Konsultacje kardiologiczne z dokumentacji medycznej

Od 15 lutego 2013 roku Klinika Kardiologii IPCZD udostępnia możliwość konsultowania dalszego postępowania z chorym na podstawie przesłanej dokumentacji medycznej z przebiegu dotychczasowego leczenia. Szczegóły w załączonym piśmie.

 

Profil działalności

 - Klinika jest wiodącym ośrodkiem diagnostyki i leczenia zaburzeń rytmu serca w Polsce. Wszczepiamy rocznie największą liczbę stymulatorów serca u dzieci (60-70/ rok) i jesteśmy jedynym ośrodkiem kardiologii dziecięcej Polsce wykonującym tą procedurę u noworodków i niemowląt. Od 2004 roku jest też pierwszym pediatrycznym ośrodkiem w Polsce, w którym u dzieci i niemowląt wykonywane są inwazyjne badania elektrofizjologiczne i ablacja prądem. W Klinice po raz pierwszy w Polsce wykonano implantację kardiowertera-defibrylatora u niemowlęcia,

- Klinika Kardiologii jest ośrodkiem referencyjnym zatrudniającym największą liczbą specjalistów z kardiologii dziecięcej. Klinika ma najdłuższy monitoring wyników leczenia kardiochirurgicznego i interwencyjnego we wszystkich wadach wrodzonych serca.

 

Działalność Kliniki obejmuje:

- ustalanie wskazań do leczenia kardiochirurgicznego lub kardiologicznych zabiegów interwencyjnych, diagnostykę i leczenie wad wrodzonych i nabytych serca przed i po leczeniu kardiochirurgicznym,

- diagnostykę i leczenie zaburzeń rytmu serca w pełnym zakresie łącznie z inwazyjną diagnostyką elektrofizjologiczną i ablacją,

- diagnostykę i leczenie pierwotnych i wtórnych chorób mięśnia sercowego (kardiomiopatie) oraz procesów zapalnych (zapalenie mięśnia sercowego, choroba Kawasaki).

 

Osiągnięcia

- Wynikiem dorobku naukowego pracowników Kliniki było ustalenie metod postępowania w poszczególnych wadach wrodzonych serca, zaburzeniach rytmu serca oraz kardiomiopatiach i stanach zapalnych serca u dzieci,

- W czasie ostatnich pięciu lat w Klinice opracowano w całości lub częściowo trzy podręczniki z dziedziny kardiologii dziecięcej. Prof. Krystyna Kubicka i prof. Wanda Kawalec są redaktorami trzech ostatnio wydanych podręczników pediatrii,

- Klinika Kardiologii IPCZD jest siedzibą Konsultanta Krajowego w dziedzinie kardiologii dziecięcej, którego staraniem od 2001 r została powołana w Polsce nowa specjalizacja – kardiologia dziecięca. Od 2000 roku egzaminy specjalizacyjne dla pediatrów z kardiologii odbywają się na terenie Kliniki,

- Od 2003 roku Klinika uczestniczy w „Narodowym Programie profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego POLKARD 2003-2005”, którego koordynatorem ogólnopolskim w dziedzinie kardiologii dziecięcej jest prof. Wanda Kawalec. W ramach POLKARD Klinika realizuje program „Poprawy opieki kardiologicznej nad dzieckiem z patologią układu krążenia ze szczególnym uwzględnieniem wczesnej wykrywalności i leczenia wad wrodzonych serca u dzieci”, w ramach którego prowadzone są wieloośrodkowe zadania z ogólnopolskim rejestrem danych obejmujące:

- „Pilotażowy program przezskórnego pomiaru wysycenia hemoglobiny tlenem u noworodków”,

- „Określenie roli i obciążenia ośrodka referencyjnego”,

- „Ocenę sytuacji opieki nad dzieckiem z wrodzoną wadą serca na poziomie województwa”, „Program podstawowego szkolenia neonatologów w dziedzinie kardiologii dziecięcej”.

- Od 1994 roku w Klinice działa autorski „Program kwalifikacji do leczenia kardiologicznego interwencyjnego lub kardiochirurgicznego w miejscu zamieszkania” dziecka z wadą serca, realizowany podczas sesji wyjazdowych kardiologa i kardiochirurga (obecnie obejmuje ośrodki terenowe w Bydgoszczy, Toruniu, Zamościu, Kielcach), obecnie program ten jest wdrażany w innych ośrodkach w ramach „POLKARD 2003-2005”.

wyrażam zgodę

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę strone zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.