Klinika Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśnienia Tętniczego


Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Ryszard Grenda

Z-ca Kierownika Kliniki: dr hab. n. med. Sylwester Prokurat

Lokalizacja: budynek E, piętro IX

Sekretariat tel: +48 22 815 15 40

Sekretariat fax: +48 22 815 15 41

Adres e-mail: oddzial.nefrologia@ipczd.pl


Struktura Kliniki

  • Oddział Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśnienia Tętniczego
  • Pracownia Diagnostyki Nadciśnienia Tętniczego

Profil działalności

W obszarze naszych zainteresowań znajdują się w: ogólna nefrologia oraz nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży, prowadzenie chorych po przeszczepie nerki, dializoterapia i inne techniki terapii pozaustrojowej oraz badania kliniczne.

 

Nefrologia:

- diagnostyka i leczenie pierwotnych i wtórnych glomerulopatii w oparciu o badania patomorfologiczne, prowadzenie immunosupresji oraz (w wybranych przypadkach) plazmaferezy

- diagnostyka i leczenie pierwotnych i wtórnych wad układu moczowego

- renoprotekcja w przewlekłej niewydolności nerek

- diagnostyka i leczenie różnych postaci nadciśnienia tętniczego,w tym nadciśnienia naczyniowo-nerkowego, monogenowego i pierwotnego

- diagnostyka i leczenie pierwotnych i wtórnych tubulopatii

- diagnostyka i leczenie kamicy nerkowej

 

Nadciśnienie tętnicze:

diagnostyka i leczenie różnych postaci nadciśnienia tętniczego,w tym nadciśnienia naczyniowo-nerkowego, monogenowego i pierwotnego

- prowadzenie krajowego rejestru przypadków nadciśnienia monogenowego

- Prowadzenie chorych po transplantacji nerki:

- prowadzenie krajowego rejestru dzieci oczekujacych na przeszczep nerki

- prowadzenie krajowego programu transplantacji nerki, obejmującego program dawstwa rodzinnego (łącznie, od 1984 r., ponad 1000 transplantacji)

- typowanie tkankowe oraz immunologiczne monitorowanie immunosupresji

- Dializoterapia oraz inne techniki terapii pozaustrojowej:

- dializoterapia otrzewnowa w warunkach szpitalnych i domowych

- hemodializoterapia w ostrej i przewlekłej niewydolności nerek

- ciągłe techniki żylno-żylnej hemodializy/hemodiafiltracji

- dializa albuminowa (MARS - Molecular Absorbent Recirculation System)

- plazmafereza

- LDL-afereza

 

Główne kierunki badań naukowych

- badania biomarkerów w niewydolności nerek

- badania nad uszkodzeniem naczyń w przebiegu nadciśnienia tętniczego i niewydolności nerek

- ocena skuteczności i bezpieczeństwa różnych schematów immunosupresji po transplantacji nerki

- badania podłoża genetycznego swoistych postaci nadciśnienia tętniczego i glomerulopatii

- ocena skuteczności i bezpieczeństwa różnych schematów immunosupresji w leczeniu zespołu nerczycowego

- ocena skuteczności i bezpieczeństwa renoprotekcji

wyrażam zgodę

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę strone zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.