3411

Klinika Neurochirurgii


Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Marcin Roszkowski

Z-ca Kierownika Kliniki: dr n. med. Paweł Daszkiewicz

Lokalizacja: budynek E, piętro V

Sekretariat tel: +48 22 815 75 60

Sekretariat fax: +48 22 815 75 57

Adres e-mail: oddzial.neurochirurgia@ipczd.pl


Struktura Kliniki

Konsultacje neurochirurgiczne z dokumentacji medycznej

Od 2 stycznia 2013 roku Klinika Neurochirurgii IPCZD udostępnia możliwość konsultowania dalszego postępowania z chorym na podstawie przesłanej dokumentacji medycznej z przebiegu dotychczasowego leczenia. Szczegóły w załączonym piśmie.

 

Profil działalności

Klinika wykonuje pełen zakres procedur w zakresie neurochirurgii dziecięcej. W Klinice jest leczonych ponad 1500 chorych dzieci rocznie, wykonywanych jest ok. 660 operacji. 

 

Klinika Neurochirurgii, współpracując z innymi Klinikami Instytutu prowadzi pełnoprofilowe i kompleksowe leczenie chirurgiczne chorób ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego:

- wady rozwojowe,

- urazy i ich następstwa,

- nowotwory mózgu i kanału kręgowego,

- malformacje naczyniowe - leczenie metodami wewnątrznaczyniowymi,

- wodogłowie i jego powikłania,

- przedwczesne zarośnięcie szwów czaszkowych,

- padaczka lekooporna (leczenie chirurgiczne i wszczepienie VNS),

- minimalnie inwazyjna neurochirurgia w patologiach mózgu i podstawy czaszki - neuroendoskopia i chirurgia wspomagana endoskopowo,

- leczenie spastyczności poprzez ciągłą podaż dokanałową baklofenu (pompy baklofenowe).

 

Osiagnięcia

- dostęp przezklinowy w procesach rozrostowych siodła tureckiego u małych dzieci,   zabiegi przeprowadzamy obecnie w zespole neurochirurgiczno-laryngologicznym z użyciem wspomagania endoskopowego,

- embolizacje wewnątrznaczyniowe tętniaków żyły Galena u dzieci poniżej jednego roku życia w tym u noworodków. Wprowadzono procedurę kwalifikacji i leczenia metodą wewnątrznaczyniową w najnowocześniejszej sali hybrydowej,

- unikatowe w skali Polski możliwości kompleksowego wewnątrznaczyniowego leczenia wad naczyniowych Ośrodkowego Układu Nerwowego u dzieci,

- zabiegi hybrydowe w olbrzymich nowotworach u małych dzieci z jednoczasowym dostępem wewnątrznaczyniowym i przezczaszkowym,

- szerokie zastosowanie metody neuroendoskopii mózgowej w leczeniu wodogłowia, torbieli wewnątrzczaszkowych oraz jako metodę wspomagającą w terapii nowotworów mózgu w wieku dziecięcym,

- unikatowa w skali kraju - wielospecjalistyczna kwalifikacja do leczenia operacyjnego padaczki lekoopornej - zespół neurolog-epileptolog, neuroradiolog, spec.medycyny nuklearnej, psycholog kliniczny, neurochirurg - planowanie specjalistycznej diagnostyki i zakresu interwencji chirurgicznej,

- wykorzystanie inwazyjnych i śródoperacyjnych badań EEG oraz neuromonitoringu, w kwalifikacji i leczeniu operacyjnym padaczki lekoopornej,

- wszczepianie najnowszej generacji stymulatorów nerwu błędnego z odczytem zapisu EKG w leczeniu padaczki lekoopornej (VNS),

- stosowanie minimalnie inwazyjnych technik neurochirurgicznych u dzieci (endoskopia, stereotaksja, neuronawigacja - keyhole surgery w nowotworach jąder podstawy mózgu),

- chirurgiczne leczenie nowotworów mózgu i rdzenia kręgowego (w tym guzy obszaru centralnego i pnia mózgu) z użyciem neuromonitoringu śródoperacyjnego i neuronawigacji,

- endowaskularne i chirurgiczne leczenie malformacji tętniczo-żylnych, tętniaków i przetok oponowych u dzieci,

- chirurgiczna korekcja wad wrodzonych ośrodkowego układu nerwowego u noworodków,

- mało inwazyjne korekcje kraniosynostoz z użyciem dystrakcji (spring-assisted surgery) u małych dzieci (3 - 6 miesięcy) i korekcji otwartych - rekonstrukcji sklepienia czaszki u starszych niemowląt (8 i więcej miesięcy),

- chirurgiczne leczenie wodogłowia, powikłań leczenia zastawkowego i badania zależności ciśnieniowo-objętościowych w przestrzeni wewnątrzczaszkowej,

- kwalifikacja i leczenie spastyczności z użyciem pomp baklofenowych,

- zabiegi korekcyjne skolioz neurogennych.

 

Zespół

 • 5 specjalistów neurochirurgów,
 • 1 specjalista neurolog - epileptolog,
 • 1 pediatra,
 • 1 lekarz w trakcie specjalizacji,
 • 1 chirurg ortopeda - chirurgia kręgosłupa
 • 1 neurochirurg - neurochirurgia wewnątrznaczyniowa
 • 1 neurolog - neurofizjologia - neuromonitoring

25 pielęgniarek, w tym:

 • 2 spec. w zakresie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • 1 mgr zdrowia publicznego
 • 3 mgr pielęgniarstwa
 • 3 mgr pedagogiki
 • 4 licencjat pielęgniarstwa
 • 1 licencjat pielęgniarstwa
 • 1 psycholog kliniczny
 • 1 opiekunka dziecięca  
 • 1 sanitariusz szpitalny
 • 3 techników medycznych   
 • 1 mgr rehabilitant        
 • 2 sekretarki medyczne
wyrażam zgodę

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę strone zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.