Klinika Neurologii i Epileptologii


Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Katarzyna Kotulska-Jóźwiak

Z-ca Kierownika Kliniki: lek. Dariusz Kuczyński

Lokalizacja: budynek E, piętro X

Sekretariat tel: +48 22 815 74 04

Sekretariat fax: +48 22 815 74 02

Adres e-mail: oddzial.neurologia@ipczd.pl


Struktura Kliniki

W skład Kliniki Neurologii i Epileptologii IPCZD wchodzi Oddział  Neurologii, Poradnia Neurologiczna, Pracownia Elektromiografii i Potencjałów Wywołanych oraz Pracownia Elektroencefalografii i  Wideometrii.

Oddział Neurologii mieści się na  najwyższym, dziesiątym piętrze głównego budynku szpitala. Liczy 25 łóżek  rozmieszczonych w 11 salach chorych.

Pracownia  Elektromiografii i Potencjałów Wywołanych dysponuje dwoma aparatami EMG i potencjałów wywołanych.

Pracownia EEG i Wideometrii wykonuje badania EEG, wideoEEG i polisomnograficzne u dzieci wykorzystując 5 aparatów EEG.

 

Zespół Pracowników Kliniki

 • 1 profesor zwyczajny
 • 1 doktor habilitowany
 • 4 doktorów nauk medycznych
 • 12 lekarzy  specjalistów neurologii dziecięcej
 • 25 pielęgniarek
 • 2 magistrów rehabilitacji
 • 8 techników elektroradiologii
 • 4 sekretarki medyczne
 • 2 opiekunki dziecięce

Działalność kliniczna

Klinika Neurologii i Epileptologii IPCZD diagnozuje i leczy dzieci z różnymi chorobami układu nerwowego, w tym  chorobami mózgu i rdzenia kręgowego, nerwów obwodowych i układu mięśniowego.

Przedmiotem szczególnego  zainteresowania Kliniki są:

 • choroby skórno-nerwowe, w tym szczególnie stwardnienie guzowate,
 • padaczki wczesnodziecięce, szczególnie zespół Westa,
 • padaczki lekooporne, w tym kwalifikowane do leczenia operacyjnego, leczone dietą ketogenną oraz stymulatorem nerwu błędnego,
 • choroby demielinizacyjne  ośrodkowego układu nerwowego, zwłaszcza  stwardnienie rozsiane,
 • choroby zwyrodnieniowe  ośrodkowego układu nerwowego,
 • choroby neurometaboliczne,
 • choroby  nerwowo-mięśniowe u młodszych dzieci.

W diagnostyce  Klinika wykorzystuje   dostępne badania obrazowe (CT, MRI, SPECT), elektrofizjologiczne (EEG, wideoEEG, EMG, ENG, potencjały wywołane) oraz laboratoryjne (biochemiczne, genetyczne, serologiczne, immunologiczne).

Terapie stosowane w Klinice obejmują wszelkie  dostępne  w Polsce i  uznane  sposoby leczenia farmakologicznego i niefarmakologicznego, takiego, jak dieta ketogenna i modyfikowana dieta Atkinsa, stymulator nerwu błędnego i  leczenie operacyjne , w tym leczenie operacyjne  padaczki.

Klinika jest  włączona w europejską sieć EPI-CARE – sieć ośrodków referencyjnych zajmujących się leczeniem padaczki (www.ec.europa.eu/health/ern).

Klinika prowadzi również wszystkie dostępne programy lekowe  w neurologii dziecięcej:  leczenie stwardnienia rozsianego  lekami  pierwszej i drugiej linii, leczenie  chorób układu nerwowego dożylnymi wlewami immunoglobulin, leczenie guzów  mózgu w stwardnieniu guzowatym ewerolimusem.  Klinika  leczy także  rdzeniowy zanik mięśni typu 1 nusinersenem w ramach programu wczesnego dostępu.

W Klinice prowadzone są badania kliniczne nowych  leków oraz terapie niestandardowe. W ich wdrażaniu pracownicy Kliniki ściśle współpracują z ekspertami  polskimi i międzynarodowymi oraz  Komisją Bioetyczną.

Klinika współpracuje także z wieloma organizacjami pacjentów i ich rodzin oraz fundacjami zajmującymi się pomocą chorym dzieciom.

 

Działalność dydaktyczna Kliniki Neurologii i Epileptologii IPCZD

Klinika  prowadzi szeroką działalność edukacyjną dla lekarzy w trakcie  specjalizacji, a także dla studentów medycyny i pracowników  innych zawodów medycznych.

Klinika od wielu lat prowadzi kursy specjalizacyjne dla neurologów dziecięcych oraz wykłady na kursach dla pediatrów i neurologów, a także  uczestniczy w  rozlicznych kursach doskonalących.

W Klinice specjalizuje się obecnie 8 lekarzy: 1 w pediatrii i 7 w neurologii dziecięcej.

Pracownicy Kliniki także sami uczestniczą w kursach  i konferencjach doskonalących, co umożliwia stałe  podnoszenie kwalifikacji.

Pracownicy Kliniki włączają się także w  różne akcje popularyzujące naukę i  edukacyjne dla pacjentów. W klinice powstały miedzy innymi poradniki dla chorych z padaczką i ich rodzin oraz dla pacjentów ze stwardnieniem guzowatym.

 

Działalność naukowa Kliniki Neurologii i Epileptologii

Pracownicy Kliniki  prowadzą badania naukowe w zakresie  nauk klinicznych i podstawowych. Umożliwia to szeroka współpraca z wiodącymi  ośrodkami badawczymi w Polsce i na świecie, liczne  granty naukowe  oraz tworzona przez lata  atmosfera  wsparcia dla młodych pracowników nauki.

Najistotniejsze tematy działalności naukowej Kliniki są:

 • epileptogeneza   oraz jej biomarkery
 • przyczyny  rozwoju padaczki lekoopornej
 • procesy  immunologiczne w padaczce
 • mechanizmy powstawania  zmian narządowych w stwardnieniu guzowatym
 • demielinizacja  OUN u dzieci
 • zakażenia  układu nerwowego, w tym  zakażenie  wirusem cytomegalii oraz borelioza
 • przyczyny  neurodegeneracji z odkładaniem żelaza w mózgu

Badania naukowe prowadzone są w ramach  działalności statutowej Kliniki oraz grantów naukowych. Najważniejsze obecnie realizowane granty to:

- EPISTOP - duży projekt finansowany w ramach 7 Programu Ramowego  KE,  koordynowany  przez IPCZD . W projekcie tym bierze udział 16 ośrodków klinicznych i laboratoriów z Europy, USA i Australii. Jego celem jest  określenie  biomarkerów epileptogenezy  w stwardnieniu guzowatym oraz przeprowadzenie randomizowanego badania   wczesnej interwencji  przeciwpadaczkowej u dzieci z tą chorobą  (www.epistop.eu)

- EPIMARKER - duży projekt  finansowany w ramach  programu NCBiR STRATEGMED III. Prowadzi go konsorcjum złożone z  8 laboratoriów, ośrodków klinicznych oraz firma zajmująca się elektrofizjologią i informatyczna. Jego celem jest  znalezienie  mechanizmów rozwoju padaczki lekoopornej oraz  nawrotu padaczki po odstawieniu leczenia przeciwpadaczkowego w modelu stwardnienia guzowatego, a także opracowanie   algorytmu umożliwiającego ustalenie ryzyka  wystąpienia napadów padaczkowych. Projekt ten zakłada także  opracowanie organoidowego  modelu  mózgu dla  dalszych badań naukowych.

- TIRCON – projekt poświęcony leczeniu związanego z żelazem zwyrodnienia układu nerwowego u dzieci.

- granty NCN poświęcone  mechanizmom zapalnym w padaczce oraz  mechanizmom rozwoju nowotworów w stwardnieniu guzowatym. 

- projekty statutowe IPCZD poświęcone  rozwojowi guzów mózgu w stwardnieniu guzowatym oraz padaczce, w tym jej aspektom immunologicznym, a także boreliozie .

wyrażam zgodę

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę strone zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.