4039

Klinika Neurologii i Epileptologii


Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Katarzyna Kotulska-Jóźwiak

Z-ca Kierownika Kliniki: lek. Dariusz Kuczyński

Lokalizacja: budynek E, piętro X

Sekretariat tel: +48 22 815 74 04

Sekretariat fax: +48 22 815 74 02

Adres e-mail: oddzial.neurologia@ipczd.pl


Struktura Kliniki:

Profil Działaności 

Klinika Neurologii i Epileptologii IPCZD diagnozuje i leczy dzieci z różnymi chorobami układu nerwowego, w tym  chorobami mózgu i rdzenia kręgowego, nerwów obwodowych i układu mięśniowego.

Przedmiotem szczególnego  zainteresowania Kliniki są:

  • choroby skórno-nerwowe, w tym szczególnie stwardnienie guzowate,
  • padaczki wczesnodziecięce, szczególnie zespół Westa,
  • padaczki lekooporne, w tym kwalifikowane do leczenia operacyjnego, leczone dietą ketogenną oraz stymulatorem nerwu błędnego,
  • choroby demielinizacyjne  ośrodkowego układu nerwowego, zwłaszcza  stwardnienie rozsiane,
  • choroby zwyrodnieniowe  ośrodkowego układu nerwowego,
  • choroby neurometaboliczne,
  • choroby  nerwowo-mięśniowe u młodszych dzieci.

W diagnostyce  Klinika wykorzystuje   dostępne badania obrazowe (CT, MRI, SPECT), elektrofizjologiczne (EEG, wideoEEG, EMG, ENG, potencjały wywołane) oraz laboratoryjne (biochemiczne, genetyczne, serologiczne, immunologiczne).

Terapie stosowane w Klinice obejmują wszelkie  dostępne  w Polsce i  uznane  sposoby leczenia farmakologicznego i niefarmakologicznego, takiego, jak dieta ketogenna i modyfikowana dieta Atkinsa, stymulator nerwu błędnego i  leczenie operacyjne , w tym leczenie operacyjne  padaczki.

 

Osiągnięcia

Klinika jest  włączona w europejską sieć EPI-CARE – sieć ośrodków referencyjnych zajmujących się leczeniem padaczki (www.ec.europa.eu/health/ern).

Klinika prowadzi również wszystkie dostępne programy lekowe  w neurologii dziecięcej:  leczenie stwardnienia rozsianego  lekami  pierwszej i drugiej linii, leczenie  chorób układu nerwowego dożylnymi wlewami immunoglobulin, leczenie guzów  mózgu w stwardnieniu guzowatym ewerolimusem.  Klinika  leczy także  rdzeniowy zanik mięśni typu 1 nusinersenem w ramach programu wczesnego dostępu.

W Klinice prowadzone są badania kliniczne nowych  leków oraz terapie niestandardowe. W ich wdrażaniu pracownicy Kliniki ściśle współpracują z ekspertami  polskimi i międzynarodowymi oraz  Komisją Bioetyczną.

Klinika współpracuje także z wieloma organizacjami pacjentów i ich rodzin oraz fundacjami zajmującymi się pomocą chorym dzieciom.

 

Zespół

1 profesor zwyczajny

1 doktor habilitowany

4 doktorów nauk medycznych

12 lekarzy  specjalistów neurologii dziecięcej

25 pielęgniarek

2 magistrów rehabilitacji

8 techników elektroradiologii

4 sekretarki medyczne

2 opiekunki dziecięce

wyrażam zgodę

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę strone zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.